Pieter, de ‘nieuwe’ verlosser

In een vorige column schreef ik over de huidige baantjescarrousel van de politieke elite en de onaantastbaarheid die Pieter Omtzigt uitstraalt. Zijn optreden nu maakt me echter nog nieuwsgieriger naar de kieslijst van ‘de verlosser’.

Ik zap veelal snel verder bij het zien van Humberto. Deze keer bleef ik echter hangen.
Ik werd getriggerd door het vrolijke gezicht van Pieter Omtzigt. En mijn gehoor werd extra gestreeld door de wijze waarop hij aangaf naar FC Twente – Ajax te hebben gekeken. Weliswaar in Amsterdam maar daardoor moest ik denken aan de Amsterdammer die in Barcelona ‘El Salvador’ werd genoemd.

Wel scherp blijven

Pieter Omtzigt. Afb: © pieteromtzigt.nl

Pieter Omtzigt, de man die na Pim Fortuyn in brede zin ‘het volk’ weer hoop geeft. En inmiddels is het zover dat wie bestaanszekerheid zegt, zegt Pieter Omtzigt. En gelukkig voor Pieter Omtzigt, de vijanden (namens hun partij dan) toen; de partijen zijn het voor wat betreft hét verkiezingsthema eens met Pieter Omtzigt.
Want laten we wel zijn, de hoopvolle volgers van destijds zijn de kritische volgers van nu. En als ze nog stemmen, stemmen zij in hoofdzaak Verbindend Rechts. In die zin moest ik meteen denken aan deze tweet.

Het is in mijn ogen dan ook goed dat er nog scherpte is tussen al die zoete woorden. En al blijft het uitkijken, zoals ook het AIVD aangeeft, extreem-links is vaker gewelddadig dan extreem-rechts.

Waar gaat bestaanszekerheid over

Bestaanszekerheid is meer dan de verhoging van het minimumloon waar vooral linkse partijen nu op inzetten. Deze verhoging is in mijn ogen enkel politieke propaganda om de hoogste verwachtingen te wekken.

Als je kijkt naar de vier belangrijke taken van een politieke partij: belangen een stem geven, belangen verenigen, bieden van keuzes, sturen van overheidsbeleid. Dan is het wederom korte termijn politiek en voldoet het niet aan het tweede deel van het woord; zekerheid.

En wat betreft die ‘bestaanszekerheid’ van gepensioneerden? Zij zien pensioen als deel van hun bestaanszekerheid. Met goedvinden van het FNV en de PvdA kameraden kwam de pensioendeal tot stand waardoor het tandem Hoekstra/Rutte pensioenen en dus ‘bestaand-zekerheid’ te grabbel hebben gegooid aan de EU/ECB. En dat met een toen al oplopende inflatie!

Hoeveel van de ouderen stemmen nog op een van deze linkse partijen? Linkse partijen die niet verder komen dan ‘de rijken’ zwaarder belasten en ‘hoge winsten’ af te romen.

Typisch links liberaal

Het is echter steeds hetzelfde riedeltje, en tekenend voor het typisch links liberaal beleid ‘belasting geld rondpompen’ en vervolgens belastingen verhogen en de kosten laten stijgen.

Jongeren die met weinig perspectief op welvaart en welzijn opgroeien, werkenden die naar de voedselbank moeten, onderwijs afgebroken en voordelig voor buitenlandse studenten, woningnood, toename armoede, gebrek aan huisartsen, uitgeklede zorg, de verdwenen ouderenzorg, toenemende ongelijkheid.

En niet te vergeten de vele gecreëerde crisissen die deels verantwoordelijk zijn voor de huidige problematiek.

En vervolgens miljarden blijven pompen in de immigratie die ten koste gaat van degenen die dit land hebben opgebouwd en zij die dagelijks hun stinkende best doen om dit minimaal in stand te houden.

Mensen die een bijdrage leveren aan onze welzijnsstaat. Een welzijnsstaat die al jaren wordt afgebroken door dit beleid.

Die olifant

In mijn vorige column heb ik het ook al aangegeven. De werkelijke olifant zal op tafel moeten. Het asielvraagstuk en dan met name het terugdringen van het aantal vluchtelingen.

Pieter Omtzigt noemde nu een aantal van 50.000 immigranten. Nog los van het aantal. De 15.000 die de BoerBurgerBeweging noemt klinkt wat mij betreft in ieder geval aantrekkelijker.

Maar ook is niet duidelijk wat hij daarmee bedoelde. Is dit een maximum, dus inclusief familiehereniging? Wat te doen met arbeidsmigranten? Wordt er verschil gemaakt in status? Het is nog onduidelijk.

Het positieve is wel dat hoe dan ook internationale verdragen moeten worden opgezegd. Dat wij wellicht ‘staatsrechtelijk’ een en ander moeten aanpassen. En juist daar zit wellicht ook de ruimte en reden te draaien als het gaat om uitsluiten van de PVV.

De andere, laat ik zeggen het twijfelachtige in het PVV programma aangaande ‘bestaanszekerheid’ v.w.b. vrijheid van onderwijs en religie. Daar is sowieso geen politieke meerderheid voor te krijgen.

Conclusie

Voor de komende verkiezingen hebben we maar één taak: Er met zijn allen voor zorgen dat er een grote ‘Verbindend Rechts’ stem komt. Verder sluit ik me nogmaals aan bij deze tweet. Om van daaruit voort te borduren richting 2026.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede/Nederland is het waard!


Erwin
Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
8 maanden geleden

Het asielvraagstuk zou als “olifant” in beleid zijn , maar ik hoor en zie niets over de Europese Unie waar een “ Frans Groen lid in het Europese parlement “ een voorstel doet om een apart rijbewijs te introduceren voor een SUV auto en starters niet harder mogen dan 90km/U . Typisch weer zo’n groene kletskous en typisch weer een zo’n groene idioot welke niets begrijpt van het gehele maatschappelijke gebeuren. Gelukkig is er felle tegenstand en In Duitsland zitten ze daarop ook niet te wachten . Maar, Omtzigt is nog niet geheel bloot gegaan met zijn Partijprogramma en zodoende ook de vaagheid inzake asielzoeker blijft bestaan Dat Omtzigt 50.000 per jaar asielzoekers acceptabel vindt , blijkt dat ook hij NU nog steeds de beginselen van het CDA wil handhaven . 50.000 Asielzoekers per jaar is absurd . Ook de 15.000 van BBB zijn krankzinnig te noemen…. Nederland is VOL, en dat begrijpen beide niet. Dat “links-liberaal “ slechts propaganda voert met het verhoging van het minimum loon was wel te voorzien, omdat die groep de verkiezingen vreest maar tevens niet kan nadenken wat er werkelijk gaande is , maatschappelijk gezien”. Dat Hoekstra/Rutte “ het bestaanszekerheid voor ouderen te grabbel hebben gegooid is mijns inziens crimineel van aard . Dat de heer Versteeg voor de ouderen op komt is uitstekend , maar we hebben nog steeds te maken met criminelen in de linkse hoek en rechts de profiteurs van “ de Nederlandse spaarzin” . Rechts zal zeker hun “ vriendjes-politiek” niet verwaarlozen ( VVD, CDA ) Het voorstel van Dr Gert Jan Mulder om op rechts FvD, BVnl , en de PVV te laten samenwerken is fantastisch, ware het niet dat “ het individualisme “ een te grote rol speelt . Dat is jammer . Mijn conclusie is dat “ Verbindend rechts” een goede optie is en zeker de waarde daarvan niet onderschatten , maar ……..het electoraat is ongelooflijk verdeeld ( ambivalent) waarbij ik de aanmerking hanteer, dat in die “ hersentjes “ de gewoonten en de geborneerdheid , vaak dominant zijn. Bestaanszekerheid is prachtige kreet, maar de invulling is vol onzekerheid . En, …….dat heb ik ook begrepen van de heer Versteeg . Dat religie mogelijk de verkiezingen op het verkeerde spoor kan zetten, ( de vrijheid van Gidsdienst ) is niet denkbeeldig, maar juist daaraan is dan te zien dat religie contra-productief werkt en de realiteit secundair is . God in de politiek is , mijns inziens, de grootste kletskoek en …… zelfs onacceptabel .

J.Blaak
8 maanden geleden

In grote lijn mee eens.
Toch zal er meer duidelijkheid moeten komen aangaande de standpunten van Dhr Omtzigt.
Het is nu niet expliciet duidelijk waar het naar toe moet, de befaamde stip op de horizon.
Omtzigt als persoon is buitengewoon integer, maar gehuwd met een wef woman en een broer met een functie bij het wef.
Een opzeggen, cq herziening van internationale verdragen is minimaal een vereiste om nog een beetje te redden wat er te redden valt.
Te denken valt ERVM, WHO, vluchtelingenverdrag, IMF en Wereldbank.
Daar zal hij meer duidelijkheid moeten verschaffen, zo niet, geen stem op Omtzigt, het wordt oude wijn in nieuwe zakken.
Een voortzetting van het CDA met nieuwe naam en poppetjes.

Buskens
8 maanden geleden
Antwoord aan  J.Blaak

100% mee eens meneer Blaak. Wanneer je op Omzigt stemt dan stem je niet voor verandering, kijk naar ingediende moties en waar hij op stemde nou, dat is niet bepaald hoopgevend. Hij hobbelt met het kartel mee. Mijn stem krijgt hij niet. Wij hebben, de Nederlandse bevolking, niet zoveel aan aardige, integere mannetjes. Het roer moet radicaal om.