Migratiedossier

De explosies in het migratiedossier overtreffen de explosies in Amsterdam en Rotterdam. Het is niet toevallig dat al deze explosies een exotische herkomst hebben; de nieuwkomers van de 20e en 21e eeuw hebben niets met de westerse manier van leven en voor zoveel wel, dan horen zij van de imams dat ze neigen naar afvalligheid.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de Nederlandse bevolking in 2022 bijna twee keer zo snel gegroeid als het voorgaande jaar; in 2021 kwamen er iets meer dan 250.000 immigranten naar ons land, in 2022 lag dit cijfer ruimschoots op 400.000. Dat zijn aantallen die de sociale structuur van ons land volledig overhoop gooien. Het is simpelweg ondoenlijk om zoveel mensen te integreren die zijn behept met een compleet andere cultuur, andere gewoonten en gebruiken, een ander zicht op het verwerven van levensonderhoud en dergelijke. Degene die vorige week nog een geit stond te slachten achter het huis in Afrika, snapt van een supermarkt in West-Europa of elders niet zo bar veel. En, laten we dat ook niet vergeten, in Nederland hebben we inmiddels ruimschoots ervaring met integratie en we moeten constateren dat het vrijwel nooit goed lukt.

Dat deze nieuwelingen klaar staan om de maatschappijen in Westen vooruit te helpen, is natuurlijk een fabeltje. Het is goedkope retoriek van gemankeerde politici die een zonnige toekomst in het vooruitzicht stellen, maar een inktzwarte produceren. In ons land zijn er talloze voorbeelden van. De werkelijkheid is dat deze mensen uit falende culturen komen, zonder ook maar de geringste opleiding. Zij kennen onze landen van horen zeggen, of van verhalen van hun eerder vertrokken voorgangers die hun falen in het land van aankomst natuurlijk niet breed hebben uitgemeten in de berichten. We kennen de verhalen nog van de Surinamers die naar Nederland kwamen toen dat land zelfstandig zou worden; nagenoeg de helft van de Surinaamse bevolking nam onmiddellijk de kuierlatten naar Nederland. Eenmaal aangekomen stuurden zij foto’s waarop zij chique gekleed stonden afgebeeld naast een limousine van Duitse of Amerikaanse makelij. Dat die limousine daar toevallig geparkeerd stond en dat zij van een uitkering rondkwamen, vertelden zij er uiteraard niet bij.

Wanneer ons land wordt overspoeld met mensen uit culturen die zich niet kunnen meten met de westerse, dan is het logisch dat zij van die westerse cultuur uitsluitend de voordelen aannemen zoals het sociale vangnet. Voor het overige peinzen zij er niet over om een wezenlijke bijdrage te leveren en als er al gewerkt wordt, dan is het consequent aan de onderkant van de maatschappelijke ladder of anders in het criminele circuit. Dat heeft met het bekende verwijt van mijn zogenaamde racisme niets te maken, maar met die andere cultuur des te meer. De cultuur van deze mensen wordt vooral vorm gegeven door hun religie. In alles, van eten tot rusttijden of simpelweg een wandeling met het gezin, is de hand van de islam merkbaar.

Bijna de helft van alle Syriërs die tussen 2014 en 2016 naar Nederland zijn gekomen heeft nog steeds geen baan. De Syriërs die wel een baan hebben, werken vaak in lager betaalde sectoren. Dit blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Je zou verwachten, nu de situatie in Syrië is verbeterd, dat een groot deel van de Syriërs mede om die reden wel weer terug gaat naar het land van herkomst, omdat ze daar kennelijk beter passen en gemakkelijker werk vinden. Maar klaarblijkelijk vinden de Syriërs dat de omstandigheden in Nederland beter zijn, ook al leveren zij geen bijdrage in de instandhouding ervan. Die passieve houding kennen we in feite van iedereen die vanuit islamitische sferen naar Nederland komt.

Dat de ongebreidelde immigratie moet stoppen is nu voor iedereen wel duidelijk, enkele politieke partijen (GL/PvdA of CU) daargelaten. Dat stoppen van de immigratiestroom is één, maar dan is nog altijd het veel te grote beroep wat deze groeperingen op de sociale uitkeringen en de zorg doen, veel te groot. 63% van de sociale uitkeringen in ons land gaat naar mensen met een migratie achtergrond.

Vooral omdat zijzelf kennelijk niet in staat blijken – of gewoon onwillig – om een bijdrage aan het vullen van de staatskas te leveren, is deze situatie al op de korte termijn onhoudbaar. Naast de directe kosten van deze groeperingen (uitkeringen, toeslagen, zorgkosten, et cetera) zijn er de indirecte kosten van begeleiding, taalcursussen, integratiecursussen, enzovoorts: de ‘vluchtelingen-industrie’. De kosten van dat hele circus, beginnen de middengroepen in ons land boven het hoofd te groeien. Normale gezinnen met opgroeiende kinderen komen meer dan eens in regelrechte armoede terecht.

Onze politici kunnen daarom niet volstaan met de frase dat zij ‘wat aan de immigratie gaan doen’. Er moet haast gemaakt worden met het repatriëren van grote groepen ‘vluchtelingen’, van wie velen ook nog eens gewoon gelukszoekers zijn.

Daarom: de boel niet aankeren, maar zoveel mogelijk uitkeren. Grenzen dicht en volle treinen; terug naar het oosten.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
8 maanden geleden

Als 63% van de uitkeringen naar mensen gaat met een “ immigratie achtergrond “ , dan is er. “ fundamenteel iets fout. Maar ook dat is geen nieuws . Het feit is , waarom is. het zover is gekomen en dat “ de burger “ het onderhoud van die mensen is. opgedrongen. Immers : De drang van links en “ verdienmodel “ van Rechts is een samenspel , met daarnaast het religieuze element daarin van het CDA . De zielige mensen moesten geholpen worden en dat zover dat nu zelfs er een situatie is ontstaan, zoals bij het toekennen van een woning aan de asielzoeker , als statushouder, voorrang heeft op de autochtone bevolking . En , dat past exact in het verdienmodel en de altruïstische attitude van partijleden met een religieus principe . De fout is dat moslims GEEN geloofsgenoten zijn omdat het samensmelten van en de Islamitische ideologie en het Rooms-katholieke en/of protestante geloof “ onverenigbaar “ is. De tweedeling in de maatschappij is daarmede een feit geworden en nu als een ernstige “ lastpost en kostenpost” is. Humaniteit is dus omgeslagen in “ onderhoudsplicht “. Het is , ook zoals de heer Nijhof schrijft “ onhoudbaar” , terwijl de oplossing niet voorhanden blijkt . behalve repatriëring , en dat is , gezien de politieke verhoudingen , bijna onmogelijk . De tekortkomingen bij onze “ bestuurders” is dan ook van zeer ernstige aard , maar iedereen, behalve de heer Geert Wilders,, houd de mond stijf dicht in verband met de “ gevoeligheid “. Het “ fait accompli “ van de onhoudbare situatie is stuitend en nu blijkt hoe laf en dom onze “ bestuurders “ werkelijk zijn. De miljarden Euro’s die aan het asielbedrijf ” worden besteed is gewoon weggegooid geld ….. van de burger . Nu de armoede in Nederland progressief is geworden zal ook de weerstand tegen “ de asielzoeker” toenemen . Maar , Rutte en zijn smerige kliek laten hun “ liberale gevoelens blijken ….. door niets aan het asielprobleem echt iets te doen omdat hun verdienmodel en vriendjes-politiek dan op de tocht komt te staan . De miljarden Euro’s worden gewoon met geweld van de burger afgenomen waardoor en de financiële en de demografische problemen ernstig zullen toenemen . In Frankrijk zijn de “ messen” al geslepen ……. Nu…… nog even wachten op de implosie . Eigenlijk is het niet meer omkeerbaar en Moslims hebben lak aan democratie ……. Zodat …… de spanningen zullen toenemen en de armoede zal blijven groeien en , het “ stikstof probleem “ zal met alle dwaasheid daarin de onhoudbaarheid versterken. “
Grenzen dicht en volle treinen naar het Oosten zal , een illusie blijken “ ….Maar …. ik hoop dat de wens van de heer Nijhof in vervulling gaat .