Geradicaliseerd College

‘Een stad met 170.000 inwoners. Dat is het droombeeld van de gemeente Enschede over pak ‘m beet tien jaar.’ Dat konden we lezen in dit artikel uit april 2023.

Inmiddels is er (dat zit verstopt in een artikel over de parkeervisie) een schepje bovenop gedaan; Enschede mikt erop de komende jaren door te groeien naar 180.000 inwoners. Mijn vraag is dan ook, is er sprake van een geradicaliseerd college?

Visionair leiderschap

Om een goede leider te zijn, een goede beïnvloeder of goede directeur van een bedrijf is er meer dan intellect en niveau nodig. En net als in het leven; het gaat om de balans.

Als je tegenover intellect en niveau een gelijke hoeveelheid arrogantie, megalomanie, dédain, verstoken van enig empathisch vermogen en de uitstraling van ‘kouwe kakker’ hebt, kun je jezelf afvragen of dat wel een juiste balans is.

Bij visionair leiderschap gaat het om authenticiteit. Het gaat daarbij om een vorm van mensgericht leiderschap. De nadruk ligt op het creëren van een motiverende en stimulerende omgeving. De mensgerichte leider is zich er immers van bewust dat echte en duurzame verandering van onderaf begint.

In politieke zin zal er dan ook een nieuwe balans moeten komen tussen de landelijke overheid en de gemeente met een democratie van onderaf en met erkenning en herkenning van de lokale identiteit.

Het Enschede’s College radicaliseerde

Zelf gaf ik vanaf de aanvang van mijn raadslidmaatschap al aan; ‘groei tot 170.000 inwoners hoeft echt geen focus te zijn. Maar juist eerst vestiging en bestendiging van optimale zorg, welvaart en veiligheid voor de huidige inwoners.

Het college van B&W in Enschede keek weg, zo bleek uit artikel 35 vragen en blijft inmiddels volharden. Sterker; wellicht omdat mijn tegengeluid politiek is geëlimineerd en het College geradicaliseerd – zo blijkt nu door de stellingname dat Enschede wil groeien naar 180.000 inwoners.

Waar, zoals we ook reeds in 2018 constateerden, de radicalisering in Twente (en dus ook Enschede) opvallend laag is. Lijkt het erop dat een deel van de huidige Enschedese bestuurders zo onder invloed is (of gewoon weekdier) van de landelijk politiek, dat we te maken hebben met een geradicaliseerd College.

Wat betreft de gevolgen val ik wellicht in herhaling; meer mensen in de bijstand, meer werk voor gesubsidieerde ‘professionele’ hulpverleners, meer tewerkgestelde vrijwilligers, meer onveiligheid, meer druk op (sociale) woningmarkt, aantasting leefomgeving, nog minder geld voor voorzieningen (bv zwemwater, speeltuinen), nog meer armoede.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit beleid is voor Enschede een ramp aan het worden. De gevolgen worden dan ook steeds duidelijker.

Enschede is niet gebaat bij de groei

Redenen voor immigratie variëren inmiddels van veiligheid, demografie, mensenrechten, armoede tot klimaatverandering.

Een analyse van 1Twente was duidelijk waar de Enschedese groei weg kwam. Enschede groeit alleen nog door toenemende immigratie.

En over de correlatie immigratie – armoede zijn steeds meer mensen het eens. De wiskundige en antropoloog Jan van der Beek beschreef het zeer duidelijk; asiel is namelijk pure import van armoede. Nederlandse (en Enschedese) armen zijn dan ook niet gebaat bij immigratie.

Het gemiddeld besteedbaar inkomen van statushouders is de eerste jaren na statusverlening ongeveer de helft van het Nederlands gemiddelde. En bedenk daarbij dat Enschede al jaren een van de meest deprimerende plekken in een top 10 van Nederland bezet; de ranglijst van gemeenten met de meeste huishoudens met een laag inkomen.

Wat doet de politieke leiding dan?

Zelf heb ik ook al eens (tot ontzetting van de ‘meer meer meer’ immigratie partijen) aangegeven dat de groei ook 92.000 ton CO2 per 10.000 inwoners extra inhoudt.

Dat dit ook gaat betekenen meer asfalt, meer beton en minder groen, daar gaan deze ‘meer meer meer’ immigratie partijen (die tevens zeggen ‘groene’ partijen te zijn) voor het gemak aan voorbij.

Het betekent wel telkens nieuw beleid maken op basis van aanbevelingen door ‘experts’. Waarbij ze niet luisteren naar mensen die wel verstand van zaken hebben, die strijden voor ons nationaal belang en die werkelijk onafhankelijk zijn. Maar zij luisteren slechts naar globalistische ‘experts’ die aantoonbaar afhankelijk zijn en/of belangen hebben.

De rode draad daarin is; de aanpak werkt (telkens) niet. En laten we wel zijn, dat geldt niet alleen voor de bestrijding van armoede.

Je hoeft dan ook geen raketgeleerde te zijn om het te zien. Het is de ongecontroleerde vluchtelingen ‘immigranten’ instroom, die voor een groot deel zorgt voor een toenemende armoede in Nederland. En dus ook in Enschede.

Het gaat echter zoals gezegd verder. Kijk de zorgkosten, sociale huurwoningen, aantasting leefomgeving, meer onveiligheid! De huidige machthebbers en lokale bestuurders willen het niet horen.

En dat terwijl meer en meer mensen inzien en ervaren dat de ongecontroleerde vluchtelingen ‘immigranten’ instroom nooit heeft bijgedragen aan ons zorgstelsel. Maar dat ze er vervolgens wel direct in grote getale gebruik van maken.

Dat deze ongecontroleerde vluchtelingen ‘immigranten’ instroom, indien ze eenmaal statushouder zijn direct aanspraak maken op een sociale huurwoning terwijl onze huidige inwoners 10-tallen jaren op een wachtlijst staan.

Deze ongecontroleerde vluchtelingen ‘immigranten’ instroom heeft in belangrijke mate een totaal andere cultuur en leefgewoonten waardoor onze leefomgeving ernstig wordt aangetast. Maar ook is er sprake van een duidelijke over-vertegenwoordiging in de criminaliteitscijfers statistieken.

EU onderzoeksvraag

Volgens inwoners van 10 EU-landen zijn de 3 grootste uitdagingen inzake immigratie:

― de culturele verschillen van immigranten (religie, gewoonten, enz.)

― de criminaliteit van immigranten

― het gebrek aan wil van immigranten om te integreren

Nu is het college van Enschede nog zoekende is naar een opvang plek voor 550 vluchtelingen. Terwijl de Oekraïners inmiddels steen en been klagen over opvang in De Noordmolen, hartje centrum. Het is maar goed dat de wethouder in deze met de voeten op de grond staat. Het is te hopen dat hij ook zijn zoektocht op deze wijze aanvliegt!

Terug naar de Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Deze ‘opvang’ duurt simpelweg te lang. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er enkel oorlogsmaterieel wordt gestuurd en geen vredesonderhandelaars.

Dat de gigantische kosten van de opvang (in de beleving van velen, in luxe vakantie onderkomens) steeds duidelijk worden (en de Nederlander dus armer) doet het draagvlak natuurlijk ook geen goed

Conclusie

De vraag die dan ook beantwoord zou moeten worden is dan ook: ligt het dan echt allemaal aan ‘de vluchteling’?

Nee natuurlijk niet! We zullen ons vooral zelf de spiegel moeten voorhouden. Ons de vraag stellen; waar heb ik in vredesnaam op gestemd! Hoe is het mogelijk dat dit allemaal zo uit de hand is gelopen?

Wij zullen echt de hand in eigen boezem moeten steken en inzien dat we het nu moeten stoppen. Niet nog langer trappen in de VVD praatjes. Ons niet nog langer in laten pakken door het zielige mensen verhaal.

Aan ons de taak om op te komen voor onszelf en onze naasten. Alleen dan kunnen we samen de problemen aanpakken en oplossen

Daarna kunnen we in Enschede doorpakken. Wat dat betreft ligt de focus op ‘2026’ in plaats van de door de huidige bestuurders gehanteerde 2030 agenda.

Nooit opgeven, niets doen is geen optie. Enschede/Nederland is het waard!


Erwin
Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
8 maanden geleden

Het spijt me, maar de heer Versteeg is met zijn conclusie op het randje van “ ongelooflijke” naïviteit . Waarom. En hoezo?? We moeten niet langer in de mooie praatjes van de VVD trappen “” , En, de heer Versteeg , heeft kennelijk geen kennis van de “ ongelooflijke domheid, gewoonten, de geborneerdheid van zeer velen en vooral de” invloed van de vileine vriendjes-politiek door de Rutte doctrine. Het “ Wishful Thinking is bij ieder mens aanwezig omdat: “ De realiteit” vaak in tegenstelling is tot “ Het verwachtingspatroon”. “ Aan ons de taak om voor ons zelf op te komen”, is op zich wel juist, ….. maar dat niet de realiteit . Kijk , de heer Versteeg is “ gelukkig “ wel realist en schrijft naar aanleiding van de “ Raadsbelevingen” en de gesprekken dewelke in de Raad van Enschede plaats vinden , Maar , het besef dat soms absolute tegenstand noodzakelijks is ook niet aanwezig . Immers: Versteeg vindt dat , mensen nu inzien dat asielinstroom ingedampt moet worden, maar dat gebeurd niet . Waarom wordt mogelijk de VVD weer de landelijke grootste partij en dat Groen-links / Partij van de Arbeid tegen de 27 zetels aanzit versterkt mijn visie op werkelijk hopeloze situatie zoals zich dat nu presenteert.. immers . Het is helaas “ het radicalisme noodzakelijk haar tanden laat zien , maar door velen niet wordt geambieerd . Totale opstand tegen dit zooi in Den Haag is onverbiddelijk noodzaak wil Nederland nog een zelfstandige land blijven en de Nederlandse waarden handhaven . De kortzichtigheid als visie bij Links is rampzalig .

mgjb
8 maanden geleden

Erwin
Zeer herkenbaar verhaal. In de gemeente de Bilt met een GL/D66 raad gaat het net zo. Op kleinere schaal maar stiekem worden er dwingende plannen gesmeed met maffe aannames. Veel teveel woningen en elke woning krijgt maar 0.5 parkeerplaats ‘want mensen nemen het OV en meer is dus niet nodig’. Je kunt altijd tegen betaling een bureau vinden dat het precies zo opschrijft en dan is het wetenschappelijk bewezen.
Ik vrees dat dit overal aan de orde is want veel van die lokale politici willen een wit voetje halen bij de partij en burgemeesters krijgen meer betaald hoe groter de gemeente.
En zo wordt nederland langzaam maar zeker naar de gallemiezen geholpen, geen sociale cohesie meer, de achterstandswijken (slums) van de toekomst worden nu gebouwd. Kippen en varkens mogen niet meer opgehokt worden, maar met de inwoners is dat anders.
Blijf strijden!