Kaag trots op haar prestaties

“De verschillen tussen partijen bleken te groot. Ik vind dat zeer spijtig. Met trots kijk ik terug op wat is bereikt. Samen met mijn gewaardeerde collega’s op het ministerie van Financiën zal ik mij de komende periode volop blijven inzetten voor Nederland.”

De bovenstaande tekst werd op Twitter gedeeld door Sigrid Kaag; D66-leider en thans demissionair minister van Financiën. Bijna vanzelfsprekend licht mevrouw Kaag in haar tweets niet toe waar ze precies trots op is; ze geeft geen voorbeelden van terreinen waarop ze zichzelf ‘geslaagd’ vindt. Ook vraagt ze zich publiekelijk niet af wat de bevolking van ons land nu eigenlijk van haar prestaties vindt. Nederland vraagt zich gewoon af wáár Kaag dan wel precies trots op is, want als geen ander heeft zij de laatste jaren met haar partij ons land tot de grond toe afgebroken. Het zal ons nog ruim een generatie kosten om dat te herstellen. Als het aan de Nederlanders ligt, wordt mevrouw Kaag uitgeschreven uit het bevolkingsregister.

Kaag is samen met haar collega’s in twee kabinetten hoofdverantwoordelijke geweest voor de COVID-19 hoax, de kindertoeslagenaffaire, het Groningen-schandaal, heeft ons land in een oorlog gerommeld, de inflatie aangejaagd tot epische hoogten met wanbeleid, de energieprijzen compleet uit de hand laten lopen, de ongebreidelde asielinstroom op z’n beloop gelaten, de armoede aangejaagd en probeerde in commissie met kabinetscollega’s op grote schaal grond te stelen van (boeren)  grondeigenaren. Van haar voornemens om de ‘grote opgaven’ op het gebied van klimaatverandering, onderwijs, wonen en veiligheid aan te pakken, is niets terecht gekomen: het is één grote chaos in dit land. Bovendien waren dat de thema’s waar het nu nèt niet over moest gaan in dit land omdat ze in geen verhouding staan tot andere, echt bestaande en veel grotere problemen.

Kaag heeft niet alleen Nederland op uiterst deskundige wijze afgebroken, maar ook haar partij. Neem alleen al het dulden en handhaven van magere faaljongetjes zoals Paternotte, Sjoerdsma, De Groot of 0,000036% Jetten die louter op de lachspieren werken, maar politiek nog geen deuk in een pakje boter schoppen. De keuze van Kaag, kennelijk de fine fleur van haar partij, bleek een stel onvolwassen pubers zonder manieren of stijl. Dan zijn er nog de affaires rond Van Drimmelen en Smeets, die beiden meer dan verdacht werden/worden van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Er werd door Kaag c.s. niet gekeken naar inhoudelijke, politieke kwaliteiten, maar naar statuur, naamsbekendheid en aanzien. Messing lijkt – als het goed gepoetst is tenminste – van een afstandje immers ook op goud. D66 echter, bleek bij nader inzien een verzameling schroot.

Bij het CDA is de uittocht kennelijk begonnen; nu D66 nog.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

9 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
9 maanden geleden

Geachte heer Nijhof, ter info, m.v.g. Paul Quekel

INFO:Geachte redactie van RTLZ en vele anderen. Hoezo voorspellingen? Zie mijn brief aan u uit november 2011.
 
Klaas Knot bij Buitenhof, de goeroe bezuiniger en als de boodschapper van S. Kaag en M. Rutte predikt hij zijn over eigen falen en fouten. De bezuinigen van Staat, Provincies en Gemeentes zijn omgekeerd evenredig met de lastenverzwaring voor de vrije markt en vrije burgers! Dit steeds maar muterende virus heeft toegeslagen van Staat tot Provincies tot Gemeentes en zelfs de nieuwste NORTON is niet bij machte om al deze infecties op te sporen, laat staan deze doeltreffend te verwijderen. Al het girale geld heeft de waarde van een kilpoprijs oud papier! Dat er een totale financiële crash komt is geen voorspelling maar een angstaanjagend echt feit. Stop de invoering van een Digitale Euro en vernietig de biljoenen aan bijgedrukt waardeloos geld.
 
Klaas Knot die in uw uitzending zei dat Nederlandse banken veilig zijn: http://www.rtlnieuws.nl/economie/tv/video/5373581/klaas-knot-dnb-nederlandse-banken-zijn-veilig. Dat zei Wouter Bos ook in 2008, de start van een gigantische financiële crisis.
 
M.v.g. Paul Quekel 79 jaar
 
CC RTL en DNB
 
CITAAT UIT: http://www.sdnl.nl/quekel-rtlz.htm.
 
Uit het archief van Paul Quekel senior:
P.L.G. Quekel

Geboren te ‘s-Hertogenbosch op 17 januari 1944.

Geachte redactie van RTLZ,
Betreft uw vraag d.d. 15 november 2011 inzake de financiële problemen in Europa.

Oplossing en waarschuwingen van Paul Quekel senior gedurende vele jaren aan zowel de Nederlandse Bank, Nout Wellink, de AFM, de NMa en de diversen regeringen en nagenoeg alle Kamerleden vanaf 1996.

Neem het besluit als Europese samenleving tot het oprichten van een Europese Volksbank (zoek op Google Quekel/volksbank) zonder winstoogmerk als tegenhanger van de commerciële banken. Deze E.V. kan gefinancierd worden door de landen van de Europese Gemeenschap (EU), de ECB, de commerciële banken, verzekeraars en de pensioenfondsen. Geef aan de pensioenfondsen een rekenrente die voldoende rendement geeft om toekomstige pensioenen te kunnen uitkeren.

Deze E.V. (Europese Volksbank) kan indien nodig commerciële banken overnemen. De E.V. neemt alle “vuile” leningen over van de in de probleem gekomen landen, van de verzekeraars en de commerciële banken tegen een percentage van de initiële waarde en geeft de uitgeleende gelden terug aan de belanghebbenden, tegen een vast rentepercentage. De in het probleem gekomen landen betalen aan de E.V. een percentage over hun “geredde” leningen dat gelijk staat met het laagste gangbare percentage zoals nu aan bijvoorbeeld Duitsland berekend wordt.

Verplicht de banken en verzekeraars en pensioenfondsen te investeren in de eigen landen en wel in de infrastructuur, de opleidingen, de huizenbouw en grote projecten (zoals de Tweede Maasvlakte, de Zuiderzeewerken, de Delta werken) met de terugontvangen leningen. Antimeer grote maatschappelijke projecten om de economie te stimuleren voor een economische groei in de Eurozone.

Verander de huidige maatschappij en het belastingstelsel.

Hef géén belasting meer op menselijke arbeid maar op computers, machines en robots. Voer een BOG in (Belasting OGrondstoffen) en schaf de huidige BTW af, want als een eindproduct onverkoopbaar blijkt te zijn, is de gehele keten van grondstoffen en arbeid doorlopen met een groot verlies. Alle heffingen zijn dan nagenoeg ten onrechte geweest. Hierdoor zal men zuiniger omgaan met de nu al vaak schaarse grondstoffen en de recycling zal nog zinvoller worden.

Lees hierover op:
http://www.sdnl.nl/pimpelpaars.htm

http://www.sdnl.nl/grondbank.htm   

http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm 
en lees bij deze laatste webpagina mijn artikelen over utopie, illusie en de brief aan Hans Hillen van 13 juli 2002, welke ook gestuurd is naar bijna alle Kamerleden/regering in die tijd.

Kijk ook eens naar http://www.sdnl.nl/parmalat.htm (hoe een ‘misdadige’ lobby ook in Nederland aanwezig is http://www.sdnl.nl/gerd-leers.htm ) want waar zijn de 6 miljard euro vandaan gekomen die in Nederland verloren zijn met de Parmalat fraude? Welke financiële instelling of pensioenfonds heeft dit enorme bedrag verloren? Waarom is het aangekondigde onderzoek nooit uitgevoerd door de Nederlandse bank en/of de AFM? Zoals dit werd toegezegd? LOBBY, van Korthals Altes?

Denk na over een andere invulling van onze samenleving. Ik noem het een zogenaamde “speelmaatschappij” want het is een utopie dat er in de toekomst voldoende banen zijn voor de nu al 7 miljard mensen op aarde met een voorspelde groei naar 9 tot 10 miljard in 2050. 

 Er zullen hoe langer hoe meer “uitvindingen” gedaan worden welke menselijke arbeid zullen overnemen en overbodig maken. Terwijl ook door de verdere veredeling van gewassen veel grotere opbrengsten van voedsel zullen worden bereikt.

 TOEGEVOEGD op 9 mei 2023 zoals ChatGPT is a sibling model to InstructGPT, which is trained to follow an instruction in a prompt and provide a detailed response.We are excited to introduce ChatGPT to get users’ feedback and learn about its strengths and weaknesses. During the research preview, usage of ChatGPT is free. Try it now at chat.openai.com.

Dit is mijn korte idee over een mogelijke oplossing en een toekomstige “leefbare” samenleving.
Met vriendelijke groet,
P.L.G. Quekel

ronald.dunki
9 maanden geleden

Op 25 September 2015 nam de V.N.’s Algemene Vergadering unaniem de Resolutie 70/1 aan – “Transforming our World” : the 2030 Agenda for Sustainable Development. Dit Marxistische document zet 17 punten op een rijtje voor ‘sustainable development goals’, wat die ook zijn mogen…

Dat essentiële gebrek is geen Grondwettelijk juridisch of ethisch bezwaar, integendeel, want zoals wij dagelijks zien functioneert dit zweverige taalgebruik als een ideaal ideologisch lanceerplatform voor de implementatie van hun communistische agenda door Sigrid Kaag, het paard van Troje van de VN in Den Haag. Hun perverse interpretatie van de in die resolutie genoemde maar nooit adequaat gespecificeerde ‘ rechten en waardigheid van alle mensen ‘ ontaardt notabene in zowel de expliciete verheerlijking van homofilie en pedofilie als nog wat meer van die takken van sport, zoals de perverse transgender hersenschim. Wat daar ‘ sustainable ‘ aan is ontgaat mij.

Een kinderhand is snel gevuld, maar het typeert het geborneerde denkraampje van Sigrid Kaag als zij nu meent trots te mogen zijn op haar funeste rol als de aanjager van de subversie van Rutte IV: de verkrachting van de rechten en de waardigheid van de grote meerderheid! U weet wel: ‘wie zijn die mensen?’

Hoedt u voor haar globalistische geleuter over alle door haar wetteloze en goddeloze ‘puppetmasters’ gecreërde crises èn over alle voornoemde ‘rechten’. Alsof je de echo van Joop hoort, maar plichten kennen deze charlatans niet en ‘waardigheid’ kunnen zij niet eens spellen!

J.Blaak
9 maanden geleden

Helemaal mee eens. Voor tribunaal slepen wegens landverraad

9 maanden geleden

“”De keuze van Kaag, kennelijk de “”fine fleur”” van haar partij, bleek een stel onvolwassen pubers zonder manieren of stijl.”” Aldus de her Nijhof.

Een uitstekend, journalistiek hoogstandje, dat de heer NIjhof aangeeft, om de illusie van ” volwassenheid van Kaag te torpederen” en dat de realiteitszin van Kaag eigenlijk NUL is.
Immers: ““Messing lijkt – als het goed gepoetst is tenminste – van een afstandje immers ook op goud. D66 echter, bleek bij nader inzien een verzameling schroot.”” Aldus de heer Nijhof.

Ook nu blijkt de heer Nijhof de fatsoensnorm te hanteren, terwijl eigenlijk D-66 een verzameling is van zwakzinnigen, omdat mensen met “psychastenie” niet verder denken dan hun neus lang is. De hoogmoed, de eigenwaan, op een voetstuk geplaatste leider, de absolute ongeschiktheid om Minister van Financiën te zijn is zeer helder tot uiting gekomen waardoor het land Nederland bijna failliet is. De Europese Unie was ” kennelijk” een drijfveer, de afdracht aan de EU, de schulden dewelke landen als Griekenland niet aan Nederland zijn terug betaald. Immers: Het is belastinggeld waarvoor de Nederlander hard heeft gewerkt : het is arbeidstijd, dat met/door arrogantie en hoogmoed-waanzin .van de burger is AFGEPAKT. D-66 heeft daar ook schijt aan.

“”De Psychasthenicus wordt gekenmerkt door:” gebrek aan zelfvertrouwen, teruggetrokken gedrag, dwanggedachten, ongegronde angsten, besluiteloosheid. Dit gaat samen met dagdromerij en gebrek aan stabiliteit in de persoonlijkheid. “”

Als dit geen ” schroothoop ” is, van D-66, dan moeten we maar even het afschaffen van het ” referendum, het vileine……” Omtzigt functie elders” ,én besproken door adviseurs Jorritsma VVD en Ollongren D-66, er bij tellen, dan, ja dan……. is er geen andere conclusie dat de achterliggende gedachten, uit “”angst voor de waarheid”” er een politiek uiterst vies spelletje is gespeeld. Dat Dr Pieter Omtzigt de waarheid boven tafel wilde krijgen inzake de ” toeslag-affaire,” en hij, als uitstekend en integer Kamerlid, niet werd getolereerd door de coalitie. ( Het kartel )

Ik vind dat D-66 én andere partijen, binnen de coalitie, als een stel wilde politieke beesten tekeer zijn gegaan. Als het functioneren van ministers in Nederland, een onderdeel is van de WEF agenda, dan staat ons nog een onaangename verrassing te wachten. Het wordt steeds duidelijker dat de noodzaak uit de Europese Unie te stappen, de Euro-Unie afbouwen en de overeenkomsten inzake immigratie onmiddellijk te beëindigen, willen we onze soevereiniteit behouden.
Zo neen,…… dan zal Nederland altijd een donorland blijven en aan de Zuidelijke Mediterrane landen, ons belastinggeld, via de Europese Unie, door middel van een financieel- infuus, moeten afdragen………. en dat. is ONHOUDBAAR. Immers: De armoede groeit in Nederland ……… en ….. daar had D-66 ook absoluut schijt aan……..!!! Nu de hegemonie van Amerika steeds duidelijker wordt zullen we ook de betrekking met de US moeten herzien…….. Mr Dr Thierry Baudet heeft daarover op, meesterlijk wijze, in de ( lege ) Tweede Kamer verslag gedaan. Facs nothing but facs………!!!! We hebben NIETS aan een vorm van “pseudologia fantastica”. ……… D-66……… een schroothoop…….. ja zeker, en……… niet herbruikbaar.

Buskens
9 maanden geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Inderdaad, we zullen moeten na gaan denken over “wat willen we”? willen we over rechts of over links? Wanneer ik naar de laatste peiling kijk van Maurice de Hond dan zie ik dat Groen Links en PvdA samen uitkomen op 26 zetels. Wie kunnen daar theoretisch bij aansluiten om tot een meerderheid te komen? Nou dat is vrij simpel Volt, SP, D66 en CU. De klimaatpaus Frans Timmermans heeft al aangegeven alleen voor het Torentje te gaan. Nou dat wordt nog een veel erger scenario brrrrrrr!
Ik wil niet gaan doemdenken maar D66 kan toch nog herbruikbaar worden in bovenstaand scenario. We moeten inderdaad uit de EU al is het alleen maar om onze gulden weer terug te krijgen. Want het hele financiële stelsel drijgt te crashen. Er is een liedje van ” denk niet wit, denk niet zwart wit”. Maar nu denk ik toch dat we echt moeten gaan kiezen. Maar met alle respect voor andere meningen.

9 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

Andere meningen zijn onmisbaar in een democratie , maar de PvdA en Groen Links willen meer “ staatsbemoeienis “ en meer collectivisme . Alle ideeën van meer collectivisme of meer ambtenaren zal onverbiddelijk uitmonden in een dictatuur . En het communisme ligt ook op de loer, en dat is onaanvaardbaar . Ik denk eerst aan verkiezingen en de programma’s die ons voorgeschoteld worden . En ……. Hoe groot is de betrouwbaarheid , de integriteit , om beloftes te verzilveren.?Het belang van Nederland moet voorop staan . En, ik denk dat we in de Europese Unie blijven door de zakelijke verstrengeling en de Multinationals zullen in geen geval dat Nederland de EU verlaat . Het belang van Nederland wordt afgewogen met zakelijke belangen . Maar , we hebben zeker geen Europese Centrale Bank nodig dewelke er een puinhoop van heeft gemaakt door het zogenaamde “” monetaire verruiming “ . Nogmaals , de armoede groeit ….. En de inflatie zal hoog blijven . Veel- verdieners zullen in de EU willen blijven maar de laagbetaalden zullen de tol betalen en immigratie zal onomkoopbaar segregatie veroorzaken . Zeer drastische maatregelen zijn nodig ……! Maar wat is haalbaar . Ik vind vind dat uit de EU de enige oplossing is ……. Ondanks de mogelijke strubbelingen , de illusie van een demografische homogeniteit in Europa blijft sterk aan mij kleven omdat “” geografisch demografische diversiteit “ onmogelijk een consensus zal kunnen hebben . Immers : De niet op elkaar afgestemd economieën zal beslist leiden tot tweespalt . Het gelijke speelveld bestaat dan niet . En …. Waar blijft ons pensioengeld .,

Buskens
9 maanden geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Ik heb eigenlijk het gevaar geschetst wat ons boven het hoofd hangt bij volgende verkiezingen. Want de gouden bergen die ons weer beloofd gaan worden dat weten we nu wel. Antje Kuiken is er al mee begonnen. En er gaan weer hele volksstammen intrappen! Blind! Die linkse muur die er nu is, geholpen door de media, bners aan de diverse linkse praattafels zal heel ,heel, moeilijk te doorbreken zijn. Zo zie ik het en misschien ben ik een pessimist maar ik denk meer een realist. Zo denk ik ook dat het zelf gecreëerde financiële stelsel vandaag of morgen in elkaar stort. Een kind kan begrijpen dat je niks kan kopen zonder geld en niet kan blijven lenen, lenen en eindeloos geld kan blijven bij drukken om andere op de been te houden. Willen we dit voorkomen moeten we inderdaad uit de EU of uit de Euro. Gewoon onze gulden weer terug. Maar U en ik denken daar zo over maar vele andere niet! Men leidt over het algemeen aan een korte termijn geheugen en korte termijn inzicht.

rafi
9 maanden geleden
Antwoord aan  Buskens

In elk geval kan er als onterechte rechtvaardiging voor een cordon sanitaire rondom de PVV niet meer aangevoerd worden, zoals door Rutte, dat de PVV de grondwet schendt door de islam, of de koran, of islamitische scholen, te willen verbieden. Want dat stelt niets voor als je bedenkt in welk een mate door het kartel de grondwet sinds de corona-hoax is geschonden!

Buskens
9 maanden geleden
Antwoord aan  rafi

Ja maar daar hebben ze natuurlijk gewoon lak aan. Ze bedenken dan gewoon weer wat anders, gladjakkers zijn het! Het is toch een grote hypocriete bende. Als je naar die speeches keek gisteren die voor Rutte ’s afscheid daar word je toch kotsmisselijk van. Alleen Thierry had een vond ik een goed verhaal. De PVV, FvD wordt gewoon weer genegeerd. Ik heb weleens meer geopperd ga samenwerken stap over je ego heen bundel de krachten! PVV, FvD, BVNL evt.J21 gewoon samen een groot rechts blok. Met een eventueel de 2 twijfelachtige partijen BBB en/of Omtzigt erbij. Want anders gaan we het niet redden.