Wat er mis is? (deel 1)

De vraag van de programmamaakster kwam ietwat onverwacht: “wat is er dan eigenlijk mis in dit land volgens jullie?” Dat was ook een beetje kort voor het scheiden van de markt, maar een deel van het antwoord probeerde ik toch nog snel te leveren. Bij deze deel 1 van de langere versie.

De vraag of onze democratie nog functioneert en of we als Nederlanders ook nog trots kunnen en mogen zijn op ons land, moet ik steeds meer negatief beantwoorden. Wat er precies mis is in dit land, is dat het Nederland niet meer is en vooral dat we kennelijk als burgers amper nog grip hebben op onze eigen, Nederlandse toekomst. Laten we eens luisteren naar bijvoorbeeld Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt in zijn Thorbecke lezing: “Wetgeving uit de Europese Unie, richtlijnen en verordeningen, heeft directe werking in Nederland en de aanname daarvan gaat feitelijk buiten de hele grondwettelijke ordening om. Wetgeving die in Brussel wordt vastgesteld, heeft een enorme impact op Nederland, zonder enige effectieve democratische controle uit Nederland.” Op dat terrein staan de Volksvertegenwoordigers die wij als burgers voor het onafhankelijke gebied Nederland hebben ‘gekozen’, nu dus al compleet buitenspel. Op de vraag of wij onze ‘vertegenwoordigers’ daadwerkelijk hebben ‘gekozen’ kom ik verderop terug.

Democratie verder ontmanteld

De besluitvorming over bijvoorbeeld de coronacrisis vond plaats in wat het ‘Catshuisoverleg’ wordt genoemd, waardoor de in onze democratie ingebouwde controlemechanismen handig werden vermeden. De belangrijkste besluiten van de regering, zoals een lockdown, een avondklok en een schoolsluiting zijn de afgelopen jaren dus genomen door een exclusief en select gezelschap dat volgens de wet of de grondwet helemaal niet bestaat (het Catshuisoverleg), laat staan dat het de bevoegdheden heeft om besluiten te nemen. Wie nog denkt dat de besluiten in Nederland samen door de regering en het parlement worden genomen, moet toch nog eens nadenken over de ‘klimaattafels’, waar lobbygroepen (o.a. zwaar gesubsidieerde NGO’s) een klimaatakkoord in elkaar konden flansen, wat vervolgens nog door de regering 1 op 1 werd overgenomen ook. De Tweede Kamer? Nooit meer wat van gehoord. De Eerste Kamer? Idem dito! Hiervoor worden landbouw en visserij vrijwel compleet ontmanteld en komt de Rijksoverheid zonodig door onteigeningen aan dure en lucratieve landbouwgronden, die binnen de kortste keren tot nog weer lucratievere bouwgronden worden omgetoverd.

Landbouwgrond wordt, zonodig gedwongen, aangekocht door overheden voor ca. 20 euro per vierkante meter en na de aanleg van wat riolering en klinkerwegen, verkocht vanaf 300 euro of meer per vierkante meter als ‘bouwgrond’. Dat dit een buitengewoon lucratieve handel is, waar zelfs ambtenaren zich via hun echtgenoten (die als makelaar optreden) in mengen, weten we al via het Apeldoorns Grondbedrijf. De hierbij waarschijnlijk betrokken burgemeester en een wethouder werden op een meesterlijke manier tijdig uit de wind gezet. Dat de overheid aangekochte grond achteraf niet zelden kwalificeert als gifgrond om het nóg voordeliger in handen te krijgen, weten we nog van de latere D66-leider Pechtold in zijn kwaliteit als wethouder in Leiden.

Besluitenvorming elders met rechtskracht in Nederland

Er zijn verschillende, internationaal opererende gezelschappen die allemaal regels opstellen en die in ons land door de heersende politiek over de longen wordt geïnhaleerd als een soort van genotmiddel. De Tweede Kamer, als het goed is een deel van de wetgevende en ‘controlerende macht’ staat daarbij vrijwel compleet buitenspel. We kunnen stemmen tot we een ons wegen, maar op duistere wijze zien we ook steeds weer opnieuw dezelfde gezichten in de politiek. Het kabinet Rutte-lll wordt weggestuurd vanwege een ‘ongekend onrecht’ en komt een paar maanden later in vrijwel dezelfde samenstelling terug als Rutte-lV. Voor veel deelnemers is politiek dan ook niet meer dan een verdienmodel. FvD oprichter Baudet bijvoorbeeld, ging in op het advies van Arendo Joustra (hoofdredacteur Elsevier) en startte een politieke beweging. Daarvan hebben zich inmiddels weer mensen afgescheiden, die niet zelden ook zelf een politieke partij begonnen. Klaarblijkelijk is dat toch wel een heel lucratieve handel, zo’n politieke partij.

Politiek: goeie ‘handel’

Een ander voorbeeld van de teloorgang van de Tweede Kamer vinden we op de website van Geert Dales, ex-wethouder in Amsterdam en ex-voorzitter van de politieke vereniging ‘50PLUS’: op 6 mei 2021 kwam er een einde aan de fractie van 50PLUS in de Tweede Kamer toen fractievoorzitter en enig Kamerlid namens 50PLUS, Den Haan de partij verliet. Ook de minister van Binnenlandse Zaken zag dat zo. De vereniging 50PLUS – de partij dus – krijgt daarom vanaf 2022 subsidie op basis van de twee Eerste Kamerzetels omdat de partij niet meer in de Tweede Kamer is vertegenwoordigd. Kamervoorzitter Vera Bergkamp zag dat toch ietsjes anders. Met één tik van haar toverstok op de Kamerreglementen creëerde zij een wonder dat niet onder doet voor Jezus’ herrijzenis na de kruisiging. “De 50PLUS fractie heeft niet opgehouden te bestaan” verklaarde ze.

Deze goocheltruc bracht Liane den Haan een groot financieel voordeel. In het eerste jaar van haar Kamerlidmaatschap telt dit op tot circa één miljoen euro. Dit gebeurde door Den Haan, alsof zij nog steeds de seniorenpartij vertegenwoordigt, het bestuur toe te schuiven van de steunstichting voor de oude 50PLUS-fractie, een verplicht voorgeschreven rechtspersoon waaraan de Tweede Kamer de subsidies verstrekt voor salarissen van medewerkers en andere fractiekosten. In die stichting zat een gespaarde reserve van tonnen en kwam veel meer overheidssubsidie binnen dan bij een eenpersoonsfractie. Dat bleef nog zo tot een jaar na de verkiezingen. Daarom ving Den Haan maandelijks zo’n 50.000 tot 60.000 euro meer dan de 40.000 euro voor BBB en BIJ1. Den Haan kon een serieuze hofhouding installeren, het geld klotste immers tegen de plinten, terwijl de andere parlementaire eenpitters zich veel minder ondersteuning kunnen veroorloven. CDA-afsplitser Pieter Omtzigt komt er als ‘Groep Omtzigt’ nog beroerder van af. Hij kan sinds zijn terugkeer rekenen op 11.000 euro per maand en krijgt minder spreektijd. Ter herinnering: Den Haan, nummer 1 van de lijst 50PLUS verwierf 80.533 stemmen bij de verkiezingen in 2021. Omtzigt, nummer 2 van het CDA, behaalde toen 343.472 stemmen.

Den Haan heeft inmiddels een nieuwe beweging opgestart onder de naam ‘Goud’. Dat zou staan voor “goed ouder worden”. Zelf denk ik dat het meer over haar verdienmodel gaat, omdat ze op het terrein van politiek niet verder komt dan futloze kretologie: “als je geboren wordt, word je elke dag ouder”. Zo ken ik er ook wel een paar in de orde van “als je niet geboren wordt, heb je ook geen koude voeten”.

Overigens werd 50PLUS opgericht door o.a. Jan Nagel, in het verleden lid van de PvdA en programmamaker/redacteur bij de VARA. Nagel was één van de ondertekenaars van het extreem-linkse pamflet ‘Tien over Rood’[1] waarin o.a. de erkenning van de DDR en de Vietcong werd geëist. Nagel noemde het ‘IJzeren Gordijn’ wat de communistische Oost-Duitse regering optrok, “historisch juist”. Als oprichter van eerst Leefbaar Hilversum, wat later Leefbaar Nederland en daarna 50PLUS kan Nagel met recht een democratiemisbruiker worden genoemd. Een beetje marktonderzoek vooraf en vervolgens de niches in het politieke landschap vaststellen, waarna een partij wordt opgericht die dat deel van de electorale markt zegt te zullen bedienen, maar dat uiteindelijk natuurlijk niet doet. Het financiële spel is hem belangrijker dan de politieke knikkers. Hij had niet het beste voor met de toenmalige burgers van de DDR en ook niet met de Nederlandse burgers, noch de democratie.

Zonder electoraat in de Kamer

Wat overblijft is het gevoel dat er sprake is van een soort ‘misbruik-democratie’ waarin de keuze van het electoraat ondergeschikt is aan politieke carrières. Zo presenteert het FvD één Kamerlid die slechts 430 stemmen verzamelde, de PVV een Kamerlid met 264 stemmen, de VVD een Kamerlid met 463 stemmen en D66 een Kamerlid met 841 stemmen. De kiesdeler bij de verkiezingen in 2021 was echter 70.107 stemmen voor een zetel. Maar zo werkt het in ons land dus niet; als je netwerk op orde is kom je met veel minder stemmen in de Kamer; dan maakt het ineens een stuk minder uit wat de kiezer wil. Kennelijk maken anderen dat uit. In onze Tweede Kamer zitten slechts 11 volksvertegenwoordigers die de kiesdeler haalden van 70.107, de rest (139) behaalde dat bij lange na niet en is slechts stemvee, doet precies  wat hen wordt opgedragen door de fractieleiders en/of partijbonzen. En anders donderen ze maar weer op.

Bij de constructie van onze democratie door o.a. Thorbecke, was Nederland verdeeld in 38 kiesdistricten. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen in zo’n district verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde, waarna één van hen werd afgevaardigd als vertegenwoordiger van de inwoners in dat district. Na twee jaar volgende weer verkiezingen om de rest van de Kamer te vervangen. In essentie ging het er dus om dat een kandidaat werd gekozen door voldoende burgers uit zijn district; iedere Volksvertegenwoordiger had zodoende voldoende electoraat als rechtvaardiging voor zijn Kamerzetel en partijen bestonden niet. Natuurlijk wisten burgers wel of iemand behoudend was of juist avontuurlijker, of iemand protestant was of katholiek. Op grond van dergelijke overeenkomsten in standpunten zullen zeker wel afspraken in de Kamer zijn gemaakt, maar dichtgetimmerde akkoorden bestonden niet; er waren immers geen partijen.

Geradicaliseerd?

Wie nu zegt dat onze democratie geleidelijk helemaal stuk is gemaakt door de listige partijpolitiek, is ‘geradicaliseerd’, keert zich volgens een groot deel van de heersende politiek ‘tegen de instituties’ en klaarblijkelijk “bedreigen zij de democratie”. Daarom is het kennelijk tijd voor een wet die kritische organisaties of politieke partijen juridisch kan uitsluiten. Onder andere Jan Paternotte, namens D66 in de Kamer met 6.685 stemmen (wat dus normaliter in de verste verte niet genoeg zou zijn voor een zetel) en op wonderbaarlijke wijze nog ‘fractieleider’ óók met dat povere aantal stemmen (!), is van mening dat de vermeende antidemocraten het cachot in moeten. Dat hijzelf zonder voldoende electoraat in de Kamer zit, valt hem wijselijk niet op en hij trekt zijn voorgevel maar al te graag open tegen critici.

Voor de uitvoering van het uitsluitingsplan, is een persoon gevonden die van meewaaien met willekeurig welke wind dan ook, haar beroep heeft gemaakt: Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Ankara, 1977), momenteel acterend als minister van Justitie & Veiligheid namens de VVD. In de jaren voordat de Turks-Koerdische lid werd van de VVD, was ze onder meer actief bij de Socialistische Partij, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Kennelijk is de stap van socialistische of communistische voorkeuren naar de meer liberale opvattingen vrij klein, of het moet zijn dat de verdienmodellen rond het thema ‘politiek’ de ruggengraat vrij snel flexibel maken. Mevrouw Yeşilgöz werkt met haar ministerie aan een wet die ‘antidemocratische’ partijen en groeperingen moet uitsluiten van deelname aan het debat en liefst aan de hele samenleving. De Staten Generaal echter, vormen gezamenlijk een ruimte waar volstrekte onschendbaarheid geldt en waar de afgevaardigden iedere wet mogen bekritiseren, zelfs artikel 1 van de Grondwet.

We staan momenteel op het punt om voor 24,3 miljard euro aan maatregelen te nemen die een hobby van een paar natuurfreaks in stand moet houden, terwijl 200.000 mensen in Nederland afhankelijk zijn van de voedselbank. Het immigratiesaldo was in 2022 maar liefst netto 228.000 mensen, terwijl Nederland vol is en het absorptievermogen lang geleden is bereikt. 200.000 ondernemers zijn technisch failliet door de coronamaatregelen van het kabinet. Ook de Raad van State klaagt in haar jaarrapport van 2022. De overheid wil te veel met te weinig, kan geen nee zeggen en weigert belangrijke keuzes te maken.

Het is niet dat Nederland is getroffen of wordt geruïneerd door natuurrampen of oorlogen. Het is de politiek zelf die zogenaamde crisissen veroorzaken op elk denkbaar terrein en die vervolgens ‘oplost’ door de lasten voor de burgers te verhogen. Zou de Aardse temperatuur reageren op wat de burgers bij de benzinepomp voor hun  brandstof betalen? Nederland telde in 2021 nog slechts 52.100 land- en tuinbouw bedrijven. Ook die moeten kennelijk weg om hun grondgebied toe te voegen aan urbanisatie van ons land, met hier en daar wat parkjes. Hoe zou de ‘stikstofdepositie’ zich bewegen als we alle boeren verjagen en daar bijvoorbeeld ‘vluchtelingen’ uit Afrika gaan huisvesten? En hoeveel hemelwater zou die grond dan nog absorberen? En voor de economen onder ons: hoeveel dragen die boerenbedrijven nu bij aan het Bruto Nationaal Product (BNP) en hoeveel zouden die Afrikaanse ‘vluchtelingen’ straks bijdragen aan dat BNP?

De antwoorden zijn simpel. Als we 100 koeien vervangen door 3.500 mensen, dan neemt de stikstofdepositie toe. Als we een halve kilometer grond bebouwen, neemt de grond daar amper nog water op. De boerenbedrijven leveren geld op en Afrikaanse (of Arabische) vluchtelingen kosten per saldo meer dan zij bij kunnen dragen. Dat laatste is die vluchtelingen overigens meestal helemaal niet kwalijk te nemen; ook al zo’n zelfbouw-crisis waar de politiek tegenaan blijft hikken.

Er moeten geen mensen bij: er moeten mensen weg. En een heleboel ook. Daarom volgende week: bevolkingspolitiek.


[1] Voor wie het geheugen even wil opfrissen; zie wikipedia. www.nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw_Links_(PvdA)

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
10 maanden geleden

Niet zomaar een berichtje vanochtend op Teletekst. Kabinet is het eens over de klimaatplannen voor de komende jaren. Hoekstra heeft dus weer zijn bezwaren ingesllikt. Ook is er een accoord bereikt over extra geld voor de opvang van meer asielzoekers in de komende jaren. Massale toevloed gereduceerd tot een begrotingsprobleem! Waar deze onder te brengen dat zien we dan wel, is een uitvoeringsprobleem. Wat de impact is van deze toevloed wordt genegeerd, wellicht niet eens onderkend. Dit kabinet zadelt het land op met een gigantische problematiek, niet alleen maar van financiële aard. Te verwachten is dat de fracties hiermee wel zullen instemmen, ook die van het CDA.

ronald.dunki
10 maanden geleden

Wat er mis is extrapoleren wij veelal uit de kleinere symptomen, die zich op angstaanjagende wijze opstapelen in de landelijke politiek, maar tesamen naadloos passen in een grote globalistische kwaal die de vraag oproept: Hoe lang laten wij die extremisten ons nog een rad voor ogen draaien?

Er leek een licht te schijnen aan het eind van de Haagse tunnel toen de kiezers de kont tegen de krib gooiden door BBB te stemmen. Maar zij hebben zich evident geen dienst bewezen omdat de bron van al het kwaad nog steeds in het torentje troont en met zijn medeplichtigen het tempo voor de vernietiging van ‘dit gave land’ dagelijks verhoogt. Dat variëert van, geloof het of niet, nog steeds meer migranten tot steeds meer manipulatie middels het ‘oplossen’ van hun ene na de andere zelf gefabriceerde ‘nep-crisis’. Dat gaat helaas ongestraft verder omdat het slappe BBB door de mand valt met hun ‘mag het ook een beetje minder zijn’? attitude in plaats van een categorische verwerping van alle ‘woke’ ellende waar het de kiezers juist om ging. Vergis u niet, Caroline is niets meer of minder dan het oude, nutteloze CDA.  

Het meest blatante voorbeeld van dat gechicaneer is het door globalistische politici geleide IPCC dat al decennia de bijbel schrijft voor de seculiere religie der klimaatwaanzinnigen die de politiek en medeplichtige media slaafs volgen met hun ignorante beroep op ‘ de wetenschap ‘. In de eerste jaren van het bestaan van de IPCC – inmiddels ruim 30 jaar geleden – concludeerden integere, onafhankelijke wetenschappers al dat er helemaal geen sprake was van een vermeende, door menselijk toedoen veroorzaakte, opwarming van de aarde! Dit zeer tot ongenoegen van de extreemlinkse oprichter van de IPCC en activist genaamd Maurice Strong, die op voorhand in de statuten van ‘zijn’ IPCC had opgenomen dat er sprake zou zijn van anthropogene opwarming van de aarde. Het IPCC diende zijn maniacale ego te bevredigen door deze onwetenschappelijke premisse ‘wetenschappelijk te bewijzen’ maar het beging, in die beginjaren, de onvergeeflijke fout om de door hen gebruikte wetenschappers niet op voorhand om te kopen en naar een politiek gemotiveerde conclusie toe te laten werken. Integendeel, het onderzoek geschieddde door objectieve wetenschappers die niet gevoelig waren voor het linkse verdienmodel der hedendaagse beunhazen.

Zo moest de IPCC een stapje terugdoen van Strong’s nooit bewezen ‘anthropogene opwarming van de aarde’ naar de hedendaagse ‘klimaatverandering’, temeer omdat de schatrijke en criminele profiteur Maurice Strong tegen de lamp liep als een ordinaire dief in een door de V.N. gesponsord ‘oil for food’ schandaal in Iraq en de bak indraaide. Vervolgens werden de neuzen der quasi-wetenschappers zoveel mogelijk dezelfde kant opgericht, richting Utopia, maar voor de zekerheid worden de jaarlijkse rapporten voor het slag lieden als Rutte & Kaag en hun naïeve kiezers al jaren exclusief door de politieke top van de IPCC vervalst. Daarom mogen bijvoorbeeld de al sinds miljarden jaren variërende zonnecycli totaal geen rol spelen in hun boerenbedrog. Het feit dat de zonneactiviteit al sinds 2017 terugloopt en de sinds 1880 gemeten temperatuur van de atmosfeer – volgens gegevens van NASA’s GISS – op dat moment slechts 0,3 °C hoger was dan 140 jaar geleden bevestigt de stabiliteit waartegen het IPCC een strijd vol van bedrog voert.

Hoe het ook zij, wij staan aan het begin van een kleine ijstijd waarin de temperatuur mogelijk enkele graden zal dalen tot na het einde van deze eeuw, wellicht zelfs gedurende een langere periode waarvan u en ik het eind niet meer meemaken. Zelfs het linkse sufferdje AD refereerde al tien jaren geleden aan dit algemeen bekende wetenschappelijke feit met de woorden: … Russische wetenschappers verwachten immers dat er tussen 2030 en 2040 een nieuwe ‘ijstijd’ zal aanbreken. Niet dat we ons plots via de slee zullen moeten verplaatsen, wel zullen de gemiddelde temperaturen enkele graden dalen. Voilà! Zoals bekend is de linkse stok om ons mee te slaan, de door Strong c.s. misbruikte CO², een natuurlijk drijfgas dat in minimale hoeveelheden in de atmosfeer voorkomt maar absoluut niets met een vermeende temperatuurstijging van doen heeft.

Stel u voor hoe wij in een samenspel van onvoorstelbaar krachtige zonnecycli, machtige zeestromingen als el Niño of onze Golfstroom op een planeet met een kokend hete vloeibare kern met een dun aardkorstje daarop rond de zon zwabberen maar dat een stel hysterische intriganten ons dagelijks manipuleert met hun imaginaire opwarming dankzij CO²… Dàt is hun magische knop waaraan in hun hubris even gedraaid moet worden om de invloed van moeder natuur tot stilstand te brengen in naam van het communistisch manifest. Dàt is wat er mis is en waar D66/GL/PvdA ons in storten!

De gekken hebben het gekkenhuis overgenomen en dat doen zij met ‘garbage in & garbage out’ computer modellen en als iemand de euvele moed heeft om daar zijn/haar twijfel over uit te spreken volgt het omineuze ‘science is settled’ waarvan al die linkse extremisten zich bedienen, op straffe van ‘cancelling’, werkeloosheid en brodeloosheid der andersdenkenden. De Spaanse Inquisitie met hun honderdduizenden gemartelde en op brandstapels vermoorde slachtoffers is er niets bij en ontelbare jongeren geloven ècht in die bullshit en leven in angst voor het einde der dagen. Zo werkt dat globalistische tuig en nu gooien ellendelingen in een of ander Haags ministerie er nog een schepje op met hun morbide neuroses over NO en NO² om de broodnodige angst erin te houden.

Die angst is, veeleer dan optimisme en blijdschap, een psychologische drijfveer voor naïeve mensen waar doortrapte fascistische politici dankbaar op inspelen, dus u kunt wachten op de volgende kunstmatige crisis na de laatste kul over de trangenders. Ik wil overigens niet bestrijden dat de hersens van sommigen van ons meer karakteristieken vertonen van het andere geslacht dan bedoeld door onze lieve Heer. Niemand is perfect, maar de hysterie dat transvrouwen èchte vrouwen zouden zijn typeert hun meedogenloze pogingen om goedwillende mensen in die pathologie in te kapselen en met fascistisch activisme tegenspraak te willen onderdrukken. Dàt is er mis…  

Hun morbide recept voor alle stennis om onze samenleving te ontwrichten staat woord voor woord in het communistisch manifest anno 2023, i.e. de pestilente 2030 agenda van de United Nations. Het ons vaderland hatende D66 is daarvan de belichaming bij uitstek op hun zinkend schip, niet geheel toevallig mede bemand met homofiele, pedofiele en transgender politici, naast alle andere verdwaasden die er geen been inzien om conform diezelfde 2030 V.N.-agenda maatschappelijke instituten als het huwelijk en normale gezinnen te ondermijnen. Onder meer door kleine kinderen op school te indoctrineren met hun gif respectievelijk te onttrekken aan de ouderlijke macht (een strafbaar feit). Welk gezond mens gaat gedegenereerde ‘drag queens’ uitnodigen om kleine kinderen op school voor te lezen over hun perverse D66-fantasieën? Dan ben je toch van de pot gerukt? Dàt is er mis… Een ander levend voorbeeld is het COC, net als de IPCC, gekaapt door linkse extremisten die de tent vervolgens misbruiken voor pure propaganda met de volledige medeplichtigheid van Rutte & Kaag.

Of denkt u eens aan door u gesubsidiëerde NGO’s als het communistische instrument Urgenda.Kennelijk zijn ‘ons soort mensen’ daar vatbaar voor – zoals Orwell al zei, ‘ ideeën kunnen zo dwaas zijn dat slechts intellectuelen daarin kunnen geloven‘ – blijkens een korte discussie die ik enkele jaren geleden had met de hoofdredacteur van één der weinige resterende respectabele kranten, de Neue Zürcher Zeitung. Dat ging over de vermeende stijging van de zeespiegel waarvoor hij tot mijn afgrijzen geen steekhoudend argument kon aandragen behalve ‘ … maar de wetenschap …’, dus nu maar wachten op de Zondvloed met een bijbelse Frans Timmermans in de rol van Noach!    

Koddebeier
10 maanden geleden

Als je opnoemt wat er niet mis is dan ben je sneller klaar !!

Rieks
10 maanden geleden

D66 volk wil graag laten zien dat ze deugen, meer dan het “gewone volk”. De lasten voor hun maatregelen leggen ze echter wel neer bij dat gewone volk, die dat minder goed kan dragen dan zijzelf die er veelal warmpjes bij zitten. Onverdraaglijk.