Nee meneer, er komt een heel andere ‘versnelling’

“Wat ik zag bij een pushbericht van één van de media, namelijk dat we een pauzeknop zouden indrukken – het tegendeel is waar. We gaan juist de versnellingsknop indrukken, geen pauzeknop” Deze woorden, of woorden van gelijke strekking, sprak premier Rutte op de wekelijkse persconferentie vrijdag jongstleden.

Afb: Piqsels

Met het indrukken van de versnellingsknop “wil het kabinet ervoor zorgen dat er perspectief komt voor boeren, natuur, wegen en huizenbouw”. Vicepremier Kaag sloot daarop aan en liet noteren: “We willen versnellen, juist op de stikstofreductie omdat het noodzakelijk is”. Baarlijke nonsens, opgetekend uit de monden van mensen die allang niet meer door hebben wat er onder de bevolking leeft en niet beseffen dat hun rol compleet is uitgespeeld. Stikstof is totaal geen probleem; niet in Nederland en ook niet in b.v. Duitsland, waar een factor 4000 ruimere norm wordt gehanteerd dan in ons land. Het stikstofprobleem is een ambtelijk en politiek gecreëerd probleem met een geschiedenis van totaal verkeerde keuzes. Als heel Nederland vandaag een bord bruine bonensoep of uiensoep eet, dan kan dit land volgens de opgelegde stikstofnormen voor de komende vijfhonderd jaar wel zo ongeveer ontruimd worden. Mij dunkt dat de leden van D66 en gelijkgestemde geesten (zoals Johan Vollenbroek) voorop gaan en liefst vóórdat het is weggewaaid of geabsorbeerd door de natuur.

BBB-coalities

In Friesland, Zeeland en Zuid-Holland heeft BBB razendsnel coalities weten te smeden, iets wat ook in Drenthe en Overijssel ophanden lijkt. Er zijn akkoorden gesloten op z.g. ‘hoofdlijnen’ opdat er ruimte blijft voor debat en oppositie. Dat is overigens exact conform de oorspronkelijke doelstelling bij de constructie van de Nederlandse democratie. Het aardige aan de tot dusver gesloten akkoorden is dat het CDA en VVD provinciaal kennelijk gemakkelijk in zee gaan met BBB, maar dat D66 nergens in beeld komt. Allicht is D66 inmiddels een kleinere partij (evenals het CDA overigens) geworden, maar ook lijkt het erop dat de achterbannen van zowel CDA als VVD zich minder conformeren aan de landelijke top. Kortom: de achterbannen van zowel VVD als CDA zetten klaarblijkelijk grote vraagtekens bij de ‘versnelling’ van Rutte en Kaag. Vooralsnog lijkt het er niet op dat VVD en CDA op een uiterst sluwe wijze de BBB pootje proberen te lichten in de provincie. Maar zeker weten doen we dat natuurlijk niet.

Dat brengt mij wel op het volgende; nu de regering, in tegenstelling tot grote groepen in de samenleving – althans gelet op de laatste verkiezingen, de stikstofmaatregelen wil ‘versnellen’, dan kunnen we ons in alle billijkheid afvragen of deze regering zich er nog wel van bewust is dat dit land een democratie is en niet een speelveldje van een groepje samenwerkende machtswellustelingen onder aanvoering van niet-gekozen gremia zoals WEF of EU.

Democratie?

Idealiter is een democratie een systeem waarin de bevolking zelf in overleg afspraken maakt over de inrichting van de samenleving. Om dat proces geordend te laten verlopen overleggen de burgers niet zelf, maar kiezen zij vertegenwoordigers die in een ordentelijke vergadering de keuzes namens de bevolking maken. En in dat proces vallen een aantal zaken op, in de eerste plaats de keuze van de voorzitter. Het ziet er naar uit dat Vera Bergkamp – tot haar huidige voorzitterschap een onopvallende backbencher namens D66 – niet echt in die functie is verkozen, maar door een kongsi tussen twee dominante partijen op die plek terecht is gekomen. Nog los van het feit of Bergkamp in staat is een vergadering ordentelijk te leiden (dat is zij zeker niet) is aan de manier waarop zij die positie verwierf te zien dat de belangen van dit land en de burgers ondergeschikt zijn aan andere belangen.

Dan de kwestie Omtzigt. Omtzigt, toen nog voor het CDA, werd in 2021 met maar liefst 342.472 stemmen in de Tweede Kamer gekozen. Omdat de Enschedese politicus in een recent verleden de regering het vuur aan de schenen wist te leggen en mede oorzaak was voor het aftreden van Rutte-lll (ongekend onrecht) besloten de coalitie-onderhandelaars dat Omtzigt met een ‘functie elders’ verwijderd moest worden uit de Kamer. Als het aan de demissionaire regering (die niet geheel toevallig ook de coalitie-onderhandelaars waren) had gelegen, bepaalde niet de bevolking wie er in de Kamer werd gekozen, maar regelden zij dat wel even onderling.

Stikstof

Zo lijkt het ook met het stikstof-dossier te gaan; de bevolking heeft allang in de gaten dat het een grote hoeveelheid onzin en nonsens betreft, uitsluitend bedacht om zoveel mogelijk vruchtbare grond om te zetten in woonwijken waar dan weer ‘kansenparels’ in worden geplaatst die voor tenminste 50% ten laste komen van de nog werkende Nederlanders. Een grote groep mensen, vooral in het westen van ons land, gelooft nog dat het hier een ‘vierde industriële revolutie’ betreft, maar eigenlijk lijkt het meer een bestuurlijk-politieke revolutie, waarin zowel de uitvoerende- als een groot deel van de wetgevende macht zich nu al tegen de eigen bevolking heeft gekeerd. Alleen door dergelijke manipulaties kunnen politiek leiders veel langer aan de macht blijven dan goed is voor een democratie. Merkel in Duitsland, Macron in Frankrijk en Rutte in Nederland.

De agenda’s die deze elites uitrollen, lijken rechtstreeks uit de koker te komen van organisatie in binnen- en buiteland die van alles beticht kunnen worden, maar bepaald niet van democratische beginselen. In ons land horen we veel van ‘adviezen’ van b.v. ‘Natuur & Milieu’ of het ‘Planbureau voor de Leefomgeving’. Wat zijn dat van (subsidie) clubs? Hoeveel leden hebben zij? Kan er op het bestuur van die organisaties gestemd worden? Van het RIVM en het OMT is inmiddels bekend dat hun ‘adviezen’ omtrent Covid-19 aanpak en bestrijding tot stand kwamen in overleg met de ambtelijke top en kabinetspolitici. Bovendien is iedereen nu wel duidelijk geworden dat het hier geen ‘epidemie’ betrof, maar een aanvankelijk agressieve griep uit een Chinees laboratorium. Hetzelfde lijkt er aan de hand met het ‘stikstof-probleem’. Uiteenlopende organisaties, zoals Urgenda, voeden op een dagelijkse basis de gedachte dat onze natuur op sterven na dood is, maar bij nader inzien blijken die organisaties niets meer of minder dan subsidieslurpers. Kennelijk koopt de regering medestanders op of benoemt ze, om  een deken van mist over de echte bedoelingen te leggen.

We moeten in de hoogste versnelling van dit spul af, een compleet nieuwe afvaardiging in de Kamer kiezen die zich op de kerntaken van de overheid richt, schoon schip maakt op de ministeries en het aantal ambtenaren met 50% terugbrengt. In dit land behoren burgers de baas te zijn en niet een clubje goochelaars met een driedubbele agenda.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

7 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
1 jaar geleden

Als ergens in een ver-weg-land, dat qua ontwikkeling natuurlijkijk mijlenver achter ons staat, de regering de prijs van een basisgoed zoals bv. stookolie, rijst of brood drastisch verhoogt trekt de bevolking op naar het paleis of parlement en blijft daar net zo lang totdat de maatregel wordt teruggedraaid. Als je hier alleen al het woord revolutie laat vallen staat morgen het OM bij je op de stoep en je wordt minimaal aangemerkt als complotdenker met een bijbehorende straf. Wij worden geregeerd door een linkse minderheid die het woord draagvlak en fatsoen niet kent. Deze regering breekt af wat voorgaande generaties in jaren van hard werken hebben opgebouwd. De dalende welvaart is nu al zichtbaar en voelbaar en zal alleen maar toenemen.

ronald.dunki
1 jaar geleden
Antwoord aan  Rieks

het heet: “communisme”

ronald.dunki
1 jaar geleden

De slotalinea is mij uit het hart gegrepen maar ik ben bang dat het de globalistische ‘puppetmasters’ achter dit kabinet zijn die het nu coûte que coûte overeind (proberen te) houden. Onze 2e Kamer is een ‘quantité négligable’.

Ton’s ” (hoogopgeleide?) … clubje goochelaars met een driedubbele agenda” mist ieder historisch perspectief en politieke eruditie en de bevolking heeft – als hun mandatarissen – weliswaar stemrecht maar heeft evenmin door wat hun leidende rol is in ‘het maatschappelijk contract’…

Hoe is het anders mogelijk dat een zelfgenoegzaam clubje van ‘ons soort mensen’ hun egoïstische en hersenloze steun geeft aan Pinokkio en daarmee hun stem feitelijk verkwanselt aan de communistische landverraadster die Pinokkio aanstuurt namens een duistere macht op de achtergrond in de VN, de EU, de grootste multinationals en hun handlangers van het WEF?

Buskens
1 jaar geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Graag even reageren op uw laatste alinea. Ab Flipse zou zeggen de meeste onder ons zijn onbenullen. De knip van die onbenullen is nog goed gevuld, vakanties zijn gepland voor dit jaar, altijd VVD gestemd dus ja, waar zou ik me verder druk over maken. Willen we er echt iets aan veranderen dan moeten we massaal de straat op. Niet 1 keer maar misschien wel 10 keer. En dan ook massaal. Net zoals de Fransen doen. Maar zo zit den Ollander niet in elkaar.

ronald.dunki
1 jaar geleden
Antwoord aan  Buskens

Helaas hebt u gelijk, de Nederlander is ofwel hersendood of volledig gespeend van iedere menselijke passie. Zeker vergeleken met de Franse ‘gele hesjes’ die de afgelopen weken Macron bijna van zijn voetstuk stootten.

Dat het stikstof debat nu pas de kop opsteekt is curieus als u de geschiedenis van dat dossier op de keper beschouwt, zoals ik al 3 1/2 jaar geleden deed: Wat brengt Brussel ons nu weer? (sta-pal.nl)

1 jaar geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

We hebben het al eerder over gehad . Er komen “” steeds meer”” symptomen boven drijven dewelke gerelateerd kunnen worden aan de Anti-Europese unie groepen . Immers : De Rutte- doctrine is een mengelmoes van Globalistische dwangneurose , Communisten , socialistische indoctrinatie , en de psychische druk, met de rijkelijk vloeiende pecunia , door WEF en Rutte zelf als Playboy , strooit met belastinggeld. Heel langzaam komt iedereen in beweging omdat de schulden ondraaglijk worden , de maandlasten soms het gehele salaris betreft en immigratie onverbiddelijk een ontwrichtend effect heeft op de gehele samenleving . Nederland wordt een groot opvangcentrum voor asielzoekers, en de zogenaamde spreidingswet van Van den Burg VVD , is een ramp . Daarnaast begint het besef te komen dat ons geheel sociaal stelsel volledig onderuit gaat en een normale sociale woning een illusie blijkt . De aantasting aan het “ bestaansrecht “ voelt nu iedereen doordat de stikstof-waanzin – miljarden kost en NIETS oplost als ook “” Het klimaat”” een absolute onmogelijkheid blijkt dat te willen beheersen ………. Er is al € 40.000.000.000,- voor gereserveerd ….. hoe krankzinnig zijn ze ??? De armoede begint iedereen te raken . De hersendood is onomkeerbaar maar uit een coma-komen geeft hoop .

Rieks
1 jaar geleden

Meer algemeen: we hebben een Tweede Kamer die geen afspiegeling is van het volk. Grote groepen zijn niet vertegenwoordigd in de TK. De Kamerleden zijn gemiddeld niet voor hun taak berekend, durven bij stemmingen geen eigen mening te uiten. Het is stemvee die de fractieleider volgen, ze zijn al blij dat ze er zitten voor dat voorstelijke salaris. Ze zijn niet geselecteerd op kwaliteit maar op sekse, leeftijd, etniciteit, volgzaamheid.