Nieuwe verkiezingen

Volgens een peiling van Maurice de Hond wil 56% van de kiezers nieuwe verkiezingen. Politici echter, hebben de neiging zolang mogelijk op hun eenmaal verworven plek in het centrum van de macht te blijven zitten. Enerzijds om zoveel mogelijk van hun (beweerde) politieke idealen om te zetten in beleid; anderzijds omdat het inkomen ruim is en het afstaan van macht onzekerheid brengt.

Voorafgaand aan de verkiezingen constateerde De Hond dat het erop leek dat zich een ‘aardbeving’ aan het ontwikkelen was: “De electorale krachten die zich nu aan het aftekenen zijn zouden wel eens de eerste schokken kunnen zijn die de seismograaf aangeeft voor een grote aardbeving in politiek Nederland”. De beving die werd geregistreerd was zelfs groter dan De Hond voorspelde op grond van zijn metingen, die doorgaans wat objectiever en betrouwbaarder blijken te zijn dan die van de subsidieslurpers. Overigens verwacht De Hond dat de uitslag van de PS-verkiezingen slechts de aankondiging was van een nog veel grotere beving: de ‘Big one’. Vooralsnog werd BBB in alle 12 provincies (!) de grootste partij en straks in de Eerste Kamer verreweg de grootste fractie. Dat was nog niet alles: ook bij de ‘Waterschapsverkiezingen’ werd BBB royaal de grootste.

Falende politiek

Deze verkiezingen werden door de burgers even wat anders ingevuld dan de politiek zich wenste: het ging de burgers om het krankzinnige stikstofbeleid en de gedwongen onteigeningen, over totaal onzinnig en haastig klimaatbeleid, ontbrekend toezicht op de instroom van economische immigranten en het asielbeleid, over een compleet wantrouwen in de politiek, het wetsmisbruik van de Staat inzake de Groningers, de Limburgers en Toeslagen-ouders, naast het gebrek aan een verklaring voor de achteraf waardeloze aanpak van Covid-19. Al deze dossiers kunnen tot geen andere conclusie leiden dan dat de gehele politiek over de volle breedte heeft gefaald, afschuwelijk gefaald. De burgers zien dat in en hebben aldus gestemd. Als de laatste verkiezingen (waarbij lang niet alle stemgerechtigde ook daadwerkelijk hun stem hebben uitgebracht) als peilingen worden beschouwd, dan wil meer dan de helft van de burgers in dit land dat het kabinet aftreed en dat er een drastische wijziging in het beleid wordt doorgevoerd.

Vooral daarom gingen veel burger naar de stembus; om dat ondubbelzinnig duidelijk te maken.

Of het signaal sterk genoeg is staat te bezien. Op het moment van schrijven staat wel vast dat de regeringspartijen het liefst doen alsof er niets aan de hand is; zij probeerden aanvankelijk nog uit alle macht om een debat over deze niet mis te verstane boodschap van de kiezers, te verhinderen in het Parlement.

Inmiddels heeft Maurice de Hond een nieuwe peiling afgerond. Daaruit blijkt dat BBB nu op maar liefst 33 Kamerzetels terecht zou kunnen komen en zelfs op 53 als Pieter Omtzigt zich bij de Boer Burger Beweging zou aansluiten. Vrijdag beweerde D66-leidster Kaag dat “ook de niet-stemmers moeten worden gehoord”, nadat zij voor de verkiezingen burgers nog opriep te gaan stemmen, omdat zij anders geen invloed zouden hebben. Nu hebben kiezers sowieso amper invloed, want als de stembussen zijn gesloten liggen de mooie plannen al te smeulen in de haard en gaat de politieke meute gewoon z’n eigen gang. Veel parlementsleden van de gevestigde partijen voelen echter nattigheid en uit vrees dat hun mooie baan bij komende verkiezingen verloren gaat, proberen zij uit alle macht de schijnwerpers te halen. In de ijdele hoop straks niet totaal afhankelijk te zijn van de samenstellers van de kieslijsten of misschien wel om opgepikt te worden door een Niet Gekozen Organisatie (NGO) voor een fraaie plaats op de salarislijst.

Politieke klaplopers als Tjeerd de Groot (met slechts 4856 stemmen toch in de Kamer dankzij D66) die de halvering van de boerenstand voor ogen heeft, wijzigde het thema op de hoeveelheid ‘odeur’ die door een boer het land op mag worden gereden om de grond van de noodzakelijke bemesting te voorzien. De stank was volgens hem zo verschrikkelijk op het platteland, dat je daar geeneens een huisje kon bouwen, laat staan erin wonen! Wat dergelijke stumperds dan op het platteland willen komen doen is onduidelijk. Straks gaat de arme man nog moties indienen om de rivieren te verleggen, omdat al dat water maar lastig is om te wonen; ziedaar de maakbare wereld van doorgesnoven milieufetisjisten. Een vracht stenen en veel beton op wat ooit weiland was…

Natuur en milieu

De klaarblijkelijk belangrijkste thema’s op de bestuurlijke agenda zijn de natuur en het milieu, die volgens de heersende politiek (lees: de dagdromers van VVD66) op hun laatste benen lopen; de natuur is er volgens hen rampzalig aan toe en het milieu verstikkend, de Aarde op sterven na dood. Dat is natuurlijk baarlijke nonsens, maar gemakkelijk als thema te verkopen in de grote steden waar men de natuur alleen ‘van horen zeggen’ kent. Hier op het platteland weten we wel beter, evenals de wetenschappers die – nadat ze met pensioen zijn en niet meer afhankelijk van partijen die wetenschappelijke resultaten conform hun politieke streven eisen – doorgaans de vloer aanvegen met het huidige beleid.

Zelden heeft de natuur er in ons land beter voorgestaan en daarvoor is veel wetenschappelijk bewijs. Dat laatste wordt als onwelgevallige wetenschap beschouwd en haalt het nieuws zelden of nooit. De wetenschappelijk vastgestelde feiten zijn duidelijk: alarmisme over de vreselijke toestand van onze natuur is compleet misplaatst. Natuurlijk moet er een goed en gedegen beleid worden gevoerd wat de natuur in royale mate ontziet; we zouden wel knettergek zijn als we dat niet deden. Maar is dat ook niet precies wat de boeren, die immers afhankelijk zijn van natuur, de afgelopen 50 jaar hebben gedaan? De stikstofuitstoot in Nederland is namelijk helemaal niet toegenomen, maar een factor drie afgenomen in de afgelopen 30 jaar. De normen echter, zijn in Nederland 4000 maal zo streng vastgesteld als in Duitsland: 0,07 gram stikstofdepositie per hectare – per jaar, tegen 300 gram in Duitsland op een Natura2000-gebied. Bovendien vindt de berekening plaats op basis van een theoretisch model (AERIUS) waarvan allang is aangetoond dit model uitsluitend de politieke agenda’s dient en verder compleet niets. Niet meten is niks weten: het charlataneske verdienmodel van o.a. D66.

De kiezer heeft luid en duidelijk laten weten wat men van het huidige beleid vindt en als het partijen als VVD, CDA en D66 menens is met het begrip ‘democratie’ zoals zij dit in de naam van hun partijen hebben verwerkt, dan verbinden zij aan deze uitslag hun conclusies. Iedere partij met respect voor de democratie zou bij deze uitslag voldoen aan de eisen van de burgers en plaats maken.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Rieks
1 jaar geleden

Er is een actiegroep, MOB geheten, die afgegeven vergunningen aan boeren voor stallen weer wil intrekken. Denk dat ze volle sympathie hebben van Groen links en D66.
Zou me zelfs kunnen voorstellen dat er leden van die partijen in die actiegroep zitten. Natuurlijk incognito…. Want overdag hebben ze een goede baan bij gemeente of bij het Kadaster.
Wil hier de vrees uitspreken dat we niet raar moeten opkijken van een aanslag op of brandstichting van eigendom van een boer.

henk
1 jaar geleden

Er wordt geouwehoert over stikstof maar dat is niet eens een probleem.
Wat erger is dat we midden in WW3 zitten.
Dit speelt zich niet alleen af in de oekraine.
Maar onder onze neus.
Dit land wordt namelijk bezet. Elke week komen er twee duizend asilzoekers binnen.
Doordat het Markesh verdrag is ondertekend door onze super premier.
Het is een kwestie van tijd dat deze gasten bewapend gaan worden.
En dan begint het. Maar als er nog meer komen hebben ze helemaal geen wapens nodig.
Want ze hebben niets te vreliezen. ( het leger van Soros en Schwab)
Eu . Jullie worden bedankt.

Henk