Zeespiegelstijging afgewend

Er komt voor het eerst een grote groene waterstoffabriek op zee in Nederland. “Met dit plan lopen we wereldwijd voorop”, zei milieuminister Jetten tegen de NOS, dus het zal wel belangrijk zijn dat we voorop lopen. Volgens eerdere berichten zou de zeespiegel enorm stijgen, maar dat gevaar is kennelijk afgewend.

Die fabriek komt ten noorden van de Waddeneilanden te liggen, naast een windmolenpark, en moet in 2031 klaar zijn voor gebruik. Onze meer dan briljante Minister voor Klimaat en Energie Jetten kiest hiervoor in de strijd tegen klimaatverandering: bij de productie van groene waterstof komt geen CO2 vrij. Eerder werd al bekend dat er in het Waddengebied twee windparken zouden worden gebouwd. Een blijft voor elektriciteit zorgen, de ander zal elektriciteit opwekken voor de productie van waterstof.

Voor minister Jetten is dit één van de laatste kansen om Nederland aan de leiding te helpen van het deugklassement. Volgens René Kleijn, hoogleraar in toekomstbestendige grondstofvoorziening aan de Universiteit Leiden, spelen er nog andere zaken mee: “Europa heeft de strijd om batterijen en zonnepanelen verloren van China, Korea en Japan. Met waterstof kunnen we nog koploper worden.” Dat is geweldig en indrukwekkend nieuws en het klinkt een beetje als de Olympische gedachten ‘meedoen is belangrijker dan winnen’; eerst een potje verliezen, dan nog een tijdje koploper zijn en als laatste spoelt de zee er een paar meter water overheen. De nazaten van de Groene Baronnen, zoals hoogleraar René Kleijn leven dan allang op hoogte met een miljard of wat op de bank, mits niet omgevallen dankzij investeringen op advies van pensioenendokter ‘Pol’ Rosenmöller.

Met bovenstaande plannen schiet ieder regerend milieugezelschap zichzelf natuurlijk in de voet, want hoe in vredesnaam kan men nu nog vol houden dat er zeespiegelstijging plaatsvindt, terwijl diezelfde alarmisten nu doodleuk hun speeltjes in de Noordzee plempen, nota bene op schootsafstand van Neerlands hoop in bange milieudagen: de Waddenzee?

Bij het hele milieu-gezwam, waarmee kinderen en imbecielen in de doodsangst worden gedreven, valt steeds weer op dat het om voorspellingen gaat die op basis van ‘modellen’ tot stand zijn gekomen. Nog nooit echter, is ook maar één model van de milieutechnische rekenmeesters tot dusver uitgekomen; men zat er telkens mijlenver naast, maar het geld was toen al verdeeld en zorgvuldig opgeborgen op een aantal private bankrekeningen. De Groene Goeroe Al Gore voorspelde in 2006 met veel bombarie dat “in 2015 de kade van Katwijk geheel onder water zal zijn verdwenen”. We leven inmiddels in 2023, in Katwijk is niks aan de hand en zelfs het NAP is nog niet aangepast.

Waterstoffabrieken; daar kunnen we er niet genoeg van hebben, want dat is de brandstof van de toekomst. Maar door deze op zee te plaatsen laten de milieufreaks zich wel heel erg achter hun kaarten kijken. Zij zijn met weinig anders bezig dan veel gratis geld uit de zakken van goedgelovige burgers te kloppen.

Maar vooruit, een clubje notoire leugenaars die net een electoraal pak ransel hebben gehad, moet je misschien ook niet alles meer kwalijk nemen. Zenuwachtige mensen moet je niet gekker maken dan ze al zijn. Morgen willen ze waarschijnlijk weer de BOA’s alle wilde zwijnen op de Veluwe laten controleren op bezit van lucifers en aanstekers, in verband met het ‘gestegen’ aantal bosbranden. De wolven controleren ze niet natuurlijk. Dan moeten die BOA’s eerst bewapend worden met Kalasjnikovs.

Tuurlijk joh; ga stratenmaker spelen op zee.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Heer NIJHOF, de volgende gekte van Jetten. Waterstof fabriek op zee, een onzalig plan. Wel WATERSTOF maar elders.

Subsidies moeten blijven stromen om de Nederlandse aan het buitenland verkochte NUTS energie bedrijven zeer rijk te maken. Echte oplossingen, zoals met Kernenergie worden genegeerd. Ons voorstel is, om in Afrika (Gambia) grote zonneparken neer te zetten en daarmee zeewater te ontzilten en waterstof maken om 2 zaken op te lossen: 

Zie ons voorstel al uit 2001 op http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm voor echte oplossingen en mijn column over het milieu uit 2002 onderaan deze webpagina. Ook in die tijd naar de Shell en de politiek gestuurd. Nooit reactie op gehad.

1. Ontzilting van zeewater met deze opgewekte stroom ontziltingmachines te laten draaien, de dorre gebieden te bevloeien en nieuwe vegetatie laten groeien, zal veel CO2 worden opgenomen. Bijkomend voordeel de zeespiegel zal dalen als er veel, heel veel zeewater wordt ontzilt.
2. Waterstof produceren en deze waterstof vervoeren naar Nederland en de bestaande infrastructuur gebruiken om Nederland schoner en milieu vriendelijk te maken. Zie artikel hierover in het FD. https://fd.nl/ondernemen/1218880/miljarden-kostende-gasleidingen-in-de-noordzee-snakken-naar-waterstof

Dat gaat met de huidige aanpak met Biomassa centrales en de Zonneparken en Windmolens in Nederland en op zee niet lukken. Zie bijlage waar een vriend van mij de heer Franc Schalken aan heeft meegewerkt. Zijn vrouw komt uit Gambia. Hiervoor heb ik bij de heer Dijsselbloem geld uit het investeringspotje aangevraagd, nog steeds geen reactie op gehad.
 
De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op! Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.
 
Citaat uit eigen werk: “Ik ben overigens niet links en niet rechts maar voor een betrouwbare transparante overheid met hardwerkende politici, ambtenaren ter eer en glorie van de gewone huis, tuin en keukenburgers. Verantwoording heeft de politiek nog nooit genomen. Vele voorbeelden zijn te noemen. Liegen mag zelfs Gerrit Zalm en het zuur is dubbel zout geworden”.
 
En dat brengt de heer M. Rutte al vele jaren voortreffelijk in de praktijk, hij heeft zeer goed geluisterd naar de heer G. Zalm. 
 
M.v.g. Paul Quekel, 79 jaar en zeer bezorgd over Nederland.
 
BCC Politici, journalisten, redacties, hoogleraren, e.a.
 
Van: Paul Quekel
Verzonden: woensdag 2 maart 2022 15:37
Aan: voorzitter@eerstekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl
Onderwerp: WATERSTOF Ioniseren en ventileren.
 
Geachte voorzitters van Eerste en Tweede Kamer, politici, hoogleraren, journalisten e.a.
 
Waarom hebben zoveel incompetente “Volksvertegenwoordigers” nooit antwoord gegeven om 2 grote zonneparken in Gambia aan te leggen en daarmee waterstof te maken? Nu gaat Portugal de aanleg doen.
Kijkt u naar https://youtu.be/B7eR4YIAHNg ZEER BELANGRIJK. Over ioniseren en waterstof.

Hoeveel bemiddelaars hebben nog nodig om alle ellendes op te lossen?
 
Dat zijn Kamerleden met het eigen belang, (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang en personen zoals ambtenaren, politici, bestuurders, die deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de Nederlandse burgers. Vele voorbeelden aanwezig, zie ellendes en uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2
M. RUTTE en S. KAAG DOCTRINE VAN ELLENDES:

VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, Pfas ellende, Mondkapjes ellende, Vaccinatie ellende, Amnesie ellende, enz. enz.
Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken en voor wie?
 
ARTIKELEN van de heer Theo Besteman DAGBLAD DE TELEGRAAF:
Veel op het spel voor klimaatdoelen kabinet: eerste stappen met waterstof vallen niet tegen

Door THEO BESTEMAN
2 uur geleden in FINANCIEEL
Het gaat nu nog maar om enkele tientallen woningen. Maar de eerste stappen richting huishoudens die hun energie krijgen via waterstof gemaakt door grote windparken blijken geen tegenvaller, aldus toezichthouder SodM.

Waterstof is niet nieuw, de industrie gebruikt het al jaren – maar dan gemaakt van aardgas. De schonere of groene, hernieuwbare versie invoeren wordt een grote klus. Er zijn massa’s wind- en zonnecelparken nodig. Die uitvoering gebeurt door bedrijven en vooral de netbeheerders, terwijl onzeker is of waterstof straks door consumenten wel gepikt wordt voor hun huis. Er zijn namelijk ook warmtenetten, warmtepompen en de elektrische systemen draaiend op zonnepanelen thuis.
Voor het kabinet staat veel op het spel. Waterstof moet aardgas (en steenkool en olie) gaan vervangen als energiedrager om in 2030 alle uitstoot van vervuilende broeikasgassen met 55 procent terug te brengen ten opzichte van 2019. In 2050 dient de overgang volledig rond te zijn.

Vergunningaanvraag
Dat lijkt vanuit 2023 ver weg. Maar het bouwen van windparken vergt jaren: een vergunningaanvraag kost zes tot acht jaar. Bedrijven moeten miljarden zoeken voor investeringen tot 2050, erwijl de overheid nieuwe windparken niet meer subsidieert.

Nederland stond onderaan de duurzame toplijstjes, Scandinavische landen blonken uit dankzij vroegtijdige investering in windparken. Bij de rondgang langs proefprojecten blijkt dat Nederland vanwege de klimaatakkoorden afgelopen jaren veel technologische kennis over waterstof heeft binnengehaald.

Onderzoeksinstituten zoals die in Delft doen inmiddels niet onder voor die van de Denen, Britten en Noren.
De invoering van waterstof kan hier ook leunen op een ander succes: het verfijnde netwerk met gasleidingen. TNO toont dat waterstof, met aanpassingen, prima door die buizen kan vloeien. En mogelijk op tijd bij huishoudens is.

Rieks
1 jaar geleden

De klimaatterroristen hebben weer eens de orde verstoord, nu vliegveld Eindhoven. De Koninklijke Marechaussee meldt quasi ferm dat er honderden aanhoudingen zijn verricht. Ze zouden morgen dan ook moeten melden dat men vrijwel direct weer is heengezonden, na het hebben opgegeven van een valse naam. De KM weet dat ook maar speelt het spelletje mee. Voor een rechtbank komen ze nooit en ze een nacht vasthouden betekent veel te veel werk toch. Ordehandhavers anno 2023….

ronald.dunki
1 jaar geleden

In de driekwart eeuw waarin ik de Noordzee stranden of die van Viña del Mar aan de andere kant van de wereldbol bewandelde is er geen centimeter stijging van de zeespiegel waarneembaar. In Ushuaia heb ik meermaals met èchte, op de Zuidpool gebaseerde wetenschappers mogen spreken die uitlegden dat Antarctica alleen maar kouder wordt omdat de zonneactiviteit al sinds 5 jaren terugloopt en daarmee de gemiddelde atmosferische temperatuur met 0,5°C is gedaald – èn in de laatste 144 jaren per saldo slechts met 0,2°C is gestegen…
In feite dus volstrekte stabiliteit maar desondanks proclameren de criminelen van het IPCC dat de wereld vergaat – en de heks Kaag met hen – en regeringsleiders staan in de rij om bij het kruisje te tekenen!

Dat de achterlijke Nederlandse regering desondanks op hun website stelt dat… “als de temperatuur op Antarctica verder stijgt zou de zeespiegel wel met 2 meter kunnen stijgen..” En God heet Gerrit! Kijkt u eens naar dit geleuter : Zeespiegelstijging door klimaatverandering | Klimaatverandering | Rijksoverheid.nl

Wat speelt? Als u de kaart van zuidelijk zuid Amerika bekijkt ziet u een prominent schiereiland noordwaarts uitsteken van de Zuidpool in de richting van Tierra del Fuego, Ushuaia waar de woeste westelijke zeestromen en stormachtige winden van de ‘roaring forties’ gestaag tegen de van dat schiereiland afschuivende ijsmassa beuken, reden waarom er af en toe enorme ijsbergen afbreken.

Dat imbecielen van de V.N./I.P.C.C. desondanks hun leugens voor zoete koek opgevroten zien door het duo Rutte/Kaag is typerend voor de absolute kwade trouw van dit soort politici èn de volstrekte achterlijkheid der kiezers die hopen dat met hun stem voor BBB iets zal veranderen.

Gekke Henkie, want de BBB is natuurlijk niets anders dan het oude CDA en Caroline zal bovenstaande feiten ook niet (willen) kennen, want zij mag binnenkort ook aan de ruif aanschuiven, dus Rutte & Co. lachen zich dood terwijl de zon en moeder natuur ons een nieuwe ijstijd inschuiven.

;;;.

Rieks
1 jaar geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Neen Ronald Dunki, je bent erg voorbarig ten aanzien van de opstelling van Caroline van der Plas. Haar ervan te verdenken -nu al!- dat ze zal gaan aanschuiven bij de club, dat gaat me te ver. Ik denk dat je haar onrecht doet.