Prikbord nr 862

Het omvallen van drie – relatief kleine – Amerikaanse banken is kennelijk groot nieuws als er ook pensioengeld mee verloren gaat (ABP naar verluidt 140 – 300 miljoen).

Naast de failliete SVB (Silicon Valley Bank) waarvan de aandeelhouders hun kapitaal kwijt zijn, is de First Republic Bank voorlopig gered met een donatie door 11 grotere banken van 30 miljard dollar en voorts 200 miljard dollar aan leningen/garanties bij andere financiële instituten. Onvoorstelbare bedragen in het licht van het falende management bij die drie banken.

Maar hoeveel Europese banken hebben de belastingbetalers al moeten redden sinds het afkopen van de Fortis-bank ons miljarden heeft gekost? De criminele bank Credit Suisse heeft een (extra) lening/garantie van 30 – 50 miljard nodig van de Zwitserse centrale bank en is daarmee nog geen handvol miljarden waard. Waar is de rest gebleven; verdampt? En dat de ECB op omvallen staat willen de landen niet weten, zodat de merkwaardige geheimhouding niet wordt betwist. In de VS wordt het rentebeleid van de FED als een oorzaak van de bankencrisis aangewezen; zou dit in Europa anders zijn? Immers, de marktwaarde van ‘assets’ wordt mede bepaald door de (rente-)opbrengst die hoger moet zijn dan de inflatie. Zo niet, dan wordt de schuldeiser (bank, pensioenfonds, staat) steeds armer; met name indien er ook aflossingen niet (kunnen) worden betaald.

BBB

Een goed moment voor de BBB om zich te gaan warmlopen voor de volgende Kamerverkiezingen en politici te selecteren die daarvoor geschikt zijn. Tegelijk zal nog eens moeten worden nagedacht over het partijprogramma en mogelijke samenwerking met PVV en JA21, of eventueel CDA, want een brede ervaring en visie zijn nodig om in dit land, dat wordt geregeerd door ambtenaren, activisten en rechters, daadwerkelijk iets te verbeteren. Het voorstel van de heer Wallenburg (Tel. 21/3) om het CDA in een coalitie met PvdA/GroenLinks te stoppen, doet vermoeden dat hij het CDA helemaal wil uitschakelen en tevens de VVD, PVV en BBB buiten spel zetten, want die coalitie is dan aangewezen op deelname van D66.

Bedrijfsauto

Indien een bedrijfsauto deels ook privé wordt gebruikt, is de ‘bijschrijving’ zo hoog (22%), dat er bijna geen kosten meer drukken op het bedrijf. Anders gezegd: u betaalt ook inkomstenbelasting over kosten/kilometers die voor het bedrijf zijn gemaakt. Veel ondernemers worden zo gedwongen een tweede auto aan te schaffen voor een paar duizend kilometer privé; echt milieuvriendelijk, met name voor zzp-ers.

Borssele

De locatiekeuze voor twee nieuwe kerncentrales lijkt boos opzet om een jarenlange discussie uit te lokken en intussen het land vol te proppen met schadelijke windturbines. De miljarden die daarvoor worden verkwanseld, komen hoogstens ten goede aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet, maar niet aan de (leef)milieu- en klimaatproblemen, de leveringszekerheid, de strategische veiligheid en de stroomkosten.

Drone

Het is verbazingwekkend dat de Amerikaanse Reaper-drone geen explosieve zelfvernietiger had, zodat de geheime apparatuur wordt ‘beschermd‘ en een Russisch gevechtsvliegtuig wel uit de buurt blijft.

Duitse milieu-soap

De Duitse regering heeft besloten dat – nu de kerncentrales zijn vervangen door gas- en kolencentrales – de burgers van het gas af moeten. Met ingang van 1 januari 2024 mogen er geen gas- of olieketels worden verkocht en moeten warmtepompen worden geïnstalleerd. Niet dat die pompen er zijn, of geschoolde monteurs, maar klimaatdrammers zitten daar niet mee. Ook niet met de kosten van aanschaf (tenminste 15.000 euro) en van de daarbij noodzakelijke isolatie. De geraamde stroomkosten bedragen 2000 – 2600 per jaar, mits de elektriciteitsnetten het aankunnen, vooral in de koude gebieden; anders ook nog zonnepanelen installeren. Gelukkig zijn daar nog bossen genoeg voor de houtkachels.

EU-imago

Naar verluidt gaat de EU 34,5 miljoen uitgeven aan een poging om het eigen imago op te poetsen. Dit bedrag is op zich al een reden voor een slecht imago: verspilling. Kennelijk is Brussel in paniek en vreest men nog meer aandacht voor onthullingen. Zo hebben de Europarlementariërs besloten dat de huizen nog groener (duurder) moeten worden, maar zijn ze bereid het energielabel en de verbruikscijfers van hun eigen woningen te overleggen?

Europese identiteit

De Nederlandse handtekening onder het EU-voornemen om alle burgers verplicht een Europese identiteit te geven, voorlopig nog zonder paspoort, is niet alleen in strijd met de wil van de Kamer, maar wellicht ook met de Grondwet. Immers, twee identiteiten zou verboden (moeten) zijn en allemaal dezelfde elektronische identiteit werkt niet alleen grootschalige identiteitsfraude en ‘verkoop’ van ID’s in de hand, maar ook gelijke rechten op de voorzieningen in een EU-land. De regering heeft nog niets geleerd van allerlei overeenkomsten ‘zonder juridische gevolgen’, zoals straks een Europese registratie.

Gooise matras

Zo’n 40 jaar geleden stond het begrip ‘Gooise matras’ voor een subcultuur in de mediawereld, waarin het min of meer normaal was om toe te geven aan de seksuele aantrekkingskracht dan wel carrière te maken door ‘het’ met de baas te doen. Geen gezeur over MeToo, maar uiteraard wel jaloezie, zowel onder mannen als vrouwen. In het toenmalige leger deed zich dit fenomeen nauwelijks voor, doch in de luchtvaart hadden piloten en stewardessen een reputatie op te houden. Weinigen zagen dit als ongewenst: volwassen mensen die elkaar leuk vonden en niet bekrompen waren. De vermeende gelijkwaardigheid uit die jaren en de mate van vrijwilligheid zijn echter verdwenen in bijna alle sectoren en beroepen waarin mannen en vrouwen gezamenlijk hun werk doen.

Vrouwen worden nu terecht als een kwetsbare groep beschouwd, die onbehoorlijk of intimiderend gedrag van mannen niet gauw zullen gebruiken voor chantage of een formele klacht. Bij seksuele toenadering is de rol van klokkenluider vooral pijnlijk en voor vrouwen soms/vaak vernederend. Dit ligt niet alleen aan de daders of de integriteitsfunctionaris, maar ook aan het beeld dat mannen (kunnen) hebben van vrouwen die hun uiterlijk benadrukken en van vrouwen die bang zijn voor ontslag. Dat vaste deelnemers van Vandaag Inside op minderwaardige wijze over vrouwen praten zonder te worden gecorrigeerd, is hiervan één voorbeeld. Doch daarnaast spelen machtsverschillen, rolmodellen en ambitie ook een rol, zoals de film over de Play Boy meisjes, het gedrag van Clinton, Kennedy en prins Bernhard, de gedwongen IS-bruiden evenals uitspraken van Trump en pornosterren illustreren. Dit betekent dat niet alleen de gedragsnormen voor mannen moeten worden aangescherpt, maar ook dat meisjes/jonge vrouwen moeten worden ‘opgevoed’ in het gebruikmaken van hun rechten, van klachtprocedures en van de hulp van collega’s, chef, vakbond, meldpunt/vertrouwenspersoon of zo nodig een advocaat.

Kabinet

Alle speculaties over een mogelijke val van het kabinet, zijn een beetje onzinnig. Coalitiepartijen die hun kabinetsleden terugtrekken, kunnen verwachten dat deze – met het nieuwe ‘leiderschap’ – snel worden vervangen. Hoewel dit niet eens nodig is door de huidige overdaad aan functies. En het verlies van een meerderheid in het parlement is bij de komende (linkse) besluiten eenvoudig te compenseren door de steun van partijen die niet tot de coalitie behoren. Al was het maar om de BBB dwars te zitten.

Kuiken

Mevrouw Kuiken (PvdA) deed in het tv-debat haar naam eer aan. Ze meende dat de door haar verfoeide asielbeperkingen (ook) betrekking hebben op vluchtelingen uit Oekraïne, tolken uit Afghanistan en vrouwen uit Iran. Nu komen de laatsten niet op Schiphol aan en moeten dus asiel aanvragen in een ander EU-land, maar het negeren van de naar verluidt 600.000 op een kans wachtende gelukszoekers in Noord-Afrika – en tenminste 500.000 in Turkije en andere landen aan de oostelijke EU-grenzen – alsmede haar gelijkhebberige toontje, maken haar niet alleen ongeschikt voor serieuze politiek, maar doet tevens de vraag rijzen wat ze destijds in Brussel allemaal heeft geleerd en beweerd?

Stikstofmiljarden

De stikstofcrisis lijkt steeds meer een proefballonnetje te zijn om de bevolking te laten wennen aan de verspilling van tientallen miljarden aan de eisen van Brussel, gesubsidieerde natuurbeschermers en alarmisten, alsmede politieke activisten. Daarbij moeten boeren en vissers worden weggesaneerd, de woningbouw verhinderd, het verkeer gereduceerd en de welvaart opgeofferd zodat burgers het normaal gaan vinden dat een paar plantjes en bomen in een overbevolkt miniland – terwijl er hele bossen worden gekapt – belangrijker zijn dan de schandalige noodzaak van voedselbanken, naast schoolmaaltijden, strategische kwetsbaarheid, onbetaalbare huren/woningen/energierekeningen en straks miljoenen mensen in armoede en schuldsanering. Intussen worden de eisen – niet alleen van biodiversiteit – uitgebreid naar de oceanen en de ondersteuning van milieumaatregelen in ‘arme’ landen, terwijl de rest van de wereld de schouders ophaalt en gewoon doorgaat met hun bouwprojecten, fossiele brandstoffen, bosbranden en overige milieuvervuiling. Dat zelfs China meent dat hier een voedseltekort kan ontstaan, gezien het dreigement in het ASML-dossier, geeft te denken.

Strategische goederen

Dat chipsmachines onder de strategische goederen vallen, waarvoor een exportbeperking moet gelden, lijkt normaal in het licht van de moderne wapen-, communicatie-, spionage- en besturingssystemen (energie, vliegvelden, treintransport, telefoonnetten etc.). Immers, weten hoe iets werkt of kan worden uitgeschakeld/gehackt of beschermd, kan ook tegen ons worden gebruikt. Doch dat het (niet) importeren van bepaalde goederen eveneens aan strategische beperkingen onderhevig is, lijkt een nieuw fenomeen. Dat is het echter niet sinds ieder (elektronisch) product een ‘paard van Troye’ of een ‘turfschip van Breda’ kan zijn. Zelfs havenkranen, scheepsrompen (met energievoorziening), telefoons, bewakingscamera’s, computers, (componenten voor) drones e.d. kunnen voorzien zijn van hard- en software om de plaats te bepalen, de activiteiten te registreren, data te verkrijgen, systemen op afstand uit te schakelen, verkeerde informatie te introduceren of een computer-/besturingssysteem ‘over te nemen’. Het importeren van wapensystemen, radars en onderdelen daarvan is extra kwetsbaar, waardoor het onbegrijpelijk is dat NAVO-land Turkije voor 2 miljard een Russisch luchtafweersysteem heeft aangekocht en nu de opdracht heeft om een inlichtingensysteem voor de NAVO te ontwikkelen!

Veiligheid elektro-auto

De Amerikaanse veiligheidsvoorschriften op het gebied van nieuwe producten zijn befaamd, zo niet gevreesd. Met name ook auto’s worden uitgebreid getest en geëvalueerd voor toelating in de VS. Het lijkt daarom onbestaanbaar dat een elektro-auto brandgevaarlijk is en mogelijk bij een botsing de portieren gesloten houdt. Toch zijn er parkeergarages waar deze auto’s niet welkom zijn en komen er incidenten voor, waarbij de inzittenden om een of andere reden de auto niet kunnen verlaten. Er zijn zelfs aanwijzingen dat ook hulp van buiten dan soms faalt. Wellicht verdient dit nader onderzoek, zodat alle twijfels worden weggenomen.

Waterschappen

Waarom zijn er in de waterschappen zo veel baantjes die door verkiezingen moeten worden gevuld? Wat is dan de kwaliteit van die onbekende ‘bestuurders’, vooral bij het toezicht op de uitgaven en salarissen/ pensioenen? En wat gebeurt er bij gebleken ‘ongeschiktheid’; alleen vervanging bij de volgende verkiezingen of ook nog wachtgeld (zwijggeld)?

Waterschappen moeten gewoon hun wettelijke taken uitvoeren en niet méér dan dat. Daar zijn geen ‘politieke’ invloeden bij nodig, noch allerlei natuurprojecten of peperdure vistrappen, terwijl intussen de kwaliteit van het oppervlaktewater naar verluidt wordt verwaarloosd en het (opzettelijk) verlagen van de grondwaterstand tot ernstige droogteproblemen leidt, die dan door activisten worden gekoppeld aan de klimaatverandering of stikstofhype. Misschien kan de Algemene Rekenkamer eens wat meer inzicht geven in het functioneren van de waterschappen en de noodzaak van zelfstandigheid.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties