Verdwaalde witte mannen en vrouwen

Als de doorsnee burger er nog niet van overtuigd geraakt is dat de westerse wereld op klimaatgebied bestuurd wordt door verdwaalde witte mannen en vrouwen, dan zullen twee witte makkers in Brussel en Berlijn en de erfenis van een witte vrouw bevestigen dat het wel zo is.

Berlijn neemt het voortouw

Laten we beginnen met de vrouw die op politiek gebied het klimaatballetje aan het rollen heeft gebracht: Angela Merkel. Terwijl De Prodi-Commissie tussen 2000 en 2005 een evenwichtig energiebeleid promootte, veranderde alles toen kanselier Angela Merkel in 2006 de voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, vroeg om een ​​routekaart voor de bevordering van hernieuwbare energiebronnen op te stellen. ‘Hernieuwbaar‘; een misleidende term. Hoewel de nieuwe energiebronnen bij lange na niet hernieuwbaar zijn, genereren die wel niet te stoppen subsidiestromen en exponentieel stijgende exploitatiekosten om die bronnen op niveau te houden tijdens hun bruikbare periode.

Angela Merkel

Voortdurend wordt het succes van de Energiewende in Duitsland als lichtend voorbeeld naar voren gehaald. Vermoedelijk met de achterliggende gedachte dat de belastingbetaler de juistheid van die vergelijking toch niet kan natrekken. De gerenommeerde financiële deskundige Daniel Stelter heeft in een artikel[i] met dat sprookje afgerekend. Mutti Merkel, bang dat ze na de tsunami in Fukushima in 2011 daardoor de verkiezingen in de deelstaat Baden-Württemberg zou gaan verliezen, deed halsoverkop het gebruik van kernenergie in de ban. Het gevolg is dat nergens in Europa zoveel voor elektriciteit moet worden betaald als in Duitsland. Bijna twee keer zoveel als bijvoorbeeld in Frankrijk. Steller berekende dat uitgaande van een kostenpost van € 6300 per hoofd van de bevolking aangevuld met nog schimmige maar zeker hogere vervolgkosten en subsidie van hernieuwbare energie als wind, zon en water, de Duitse samenleving tussen € 500 en € 1000 miljard uit de eigen zak moet opbrengen! Ik zou zeggen: geen kattenpis. 

In Duitsland draait het klimaatkompas in alle richtingen. Wel 33 kernenergie centrales sluiten, door de op energiegebied kortzichtige sanctiemaatregelen richting Moskou, naarstig zoeken naar vervangende energie en als klap op de vuurpijl teruggrijpen op bruinkool. Energieconcern RWE graaft naar de aller-smerigste fossiele brandstof die er is: bruinkool. De CO2-uitstoot van bruinkool is per hoeveelheid opgewekte energie groter dan bij steenkool. In de omgeving van Lützerath, een dorp met 100 inwoners max, wordt jaarlijks 35 miljoen ton bruinkool gewonnen. Bij verbranding brengt dat 100 miljoen ton CO2 in de lucht. Evenveel als de uitstoot van heel België. In 1979 heb ik tijdens een uitputtende nachtelijke mars die bruinkool afgravingen van dichtbij kunnen zien en vooral ruiken. Ik benijd die inwoners van Lützenrath niet. Voor het einde van de Russische gasleveranties in 2022 besloeg bruinkool bijna 10% van de Duitse energiebehoefte en dat aandeel zal door de sluiting van kernenergiecentrales alleen maar groeien. CO2-vrije kernenergie ruilen voor CO2-rijke bruinkool bij wijze van klimaatbeleid. Het gezonde verstand verdwijnt met dorpen als Lützerath in de verbrandingsovens voor bruinkool.

Dan zwijgen ze in Duitsland over de energievoorziening door windturbines in het noorden van Duitsland voor de industrieën in het Ruhrgebied en Zuid Duitsland. De grootste Duitse vervuilers. Er is een aantal hindernissen te overwinnen om die energie van opwekker naar gebruiker te transporteren.  Iets met kabel infrastructuur etc. Bij mij in de buurt zwaaien heel wat windturbines, maar een sleuf in de grond, laat staan het leggen van bekabeling om de opgewekte energie naar een energiecentrale en vervolgens naar de gebruiker te brengen, heb ik in die 17 jaar in Duitsland nog niet gezien. Niemand in mijn woonomgeving.

Duitsland spendeerde inmiddels al meer dan € 500 miljard aan subsidies (in de periode 2000-2017 bedroeg dat € 188 miljard met als resultaat nul CO2-emissie krimp) in hernieuwbare energie, terwijl dat nog steeds maar een zeer beperkt deel van de totale energiebehoefte levert. Momenteel gaat er jaarlijks zo’n € 30 miljard subsidie naar wind en zonne-energie, waarmee duurzame stroom met een marktwaarde van ongeveer € 5 miljard wordt geproduceerd en de CO2-emissie naar verwachting niet of nauwelijks merkbaar dalen. Duitsland het voorbeeld in goede tijden…ook in slechte tijden?

De Energiewende waarmee Duitsland ruim 20 jaar geleden is gestart, is volgens kenners mislukt. De gewenste vervanging van grijze energie door groene energie is mede door de onbetrouwbaarheid van wind, zon – en aardwarmte energie, onder de huidige omstandigheden en die van de nabije toekomst onmogelijk gebleken. De conventionele energie die wordt opgewekt door kolen -, gas en kerncentrales blijkt na 20 jaar nog steeds onmisbaar te zijn om aan het criterium betrouwbaarheid te kunnen beantwoorden. Het gevolg is dat in Duitsland de gebruiker voor twee energievoorziening systemen moet betalen om die in stand te houden. En de oplossing voor de huidige energieproblematiek in Duitsland is bruinkool, biomassa en …gas uit Nederlandse bronnen.

En in Brussel

De EU besloot onder bezielende leiding van Merkel geleidelijk door te schakelen naar de door klimaatactivisten en leeghoofdige politici veronderstelde 100% hernieuwbare energie. Beide politici bedoelden in feite het volledig uitbannen van fossiele brandstoffen. Een nogal Utopische gedachte, Het verbod op de productie van aardgas en het gebruik van stroom uit kernenergie centrales in de EU, die schielijk in de categorie grijze energie werden geplaatst, was de tweede fout. Gelukkig kwam de EU in 2022 op die beslissing terug door gas en kernenergie toch te kwalificeren als groene (geen of geringe CO2 uitstotende energiebronnen) energie.

In een artikel dat werd gepubliceerd in Contrepoints, werd het beleid van de EU met haar Europese groene plan aan de kaak gesteld, omdat het voorgestelde beleid “veel ongunstige economische en ecologische gevolgen zou hebben die de EU in de toekomst in de verkeerde richting stuurt”. In plaats van te erkennen dat gas en kernenergie de energieën van het heden en de toekomst zijn, gaf de EU er aanvankelijk de voorkeur aan om al hun kaarten in te zetten op veronderstelde hernieuwbare energiebronnen als wind, water en zonne-energie, biomassa en aardwarmte. Dat heeft mede door het onverstandige sanctiebeleid richting Moskou er toe geleid dat meer betaald moet worden voor onze huishoudelijke verwarming, mobiliteit, licht en koken.

Dat het allemaal nog gekker kan worden, bewees de in 2019 door de EC aangewezen Europese klimaatpaus: een meertalige spraakwaterval met de naam Frans Timmermans. Een persoon die zich trots op de borst klopt tig talen te beheersen, maar te vaak bevestigt dat hij van klimaat en klimaatveranderingen niet veel begrijpt. Herhaaldelijk grijpt hij naar containerbegrippen en bedient zich van etikettering om zijn rudimentaire kennis te verbloemen.

Der Franz heeft in december 2019 op de klimaattop in Madrid een plan gepresenteerd dat de Europese samenleving € 575 miljard per jaar! kost om die in 2050 “klimaatneutraal” met een compleet fossielvrije economie te maken. Er is een aantal hindernissen dat de utopische gedachtewereld van deze Europese klimaatpaus danig in de war zal schoppen. Bij de Nederlandse Energie – en Klimaatakkoorden en de Amerikaanse New Green Deal is al gebleken dat de voorstellen zo vaag zijn dat o.m. door verborgen kostenplaatsen, een gewogen kostenbeeld vrijwel onmogelijk is. Die € 575 miljard is een slag in het duister en dat bedrag zal door plotseling gevonden kostenplaatsen in de loop der jaren alleen maar stijgen.

De klimaatpaus heeft zich ook nooit afgevraagd of zijn plannetje op technische en technologisch gebied wel voor 2050 gerealiseerd kan worden. Experts geven daarop antwoord: nee. Een derde en vermoedelijk het breekpunt zullen de te sluiten handelsovereenkomsten zijn. Der Franz beweerde in een nogal bombastische bui dat de EU geen overeenkomsten meer zal sluiten die niet in overeenstemming zijn met de klimaat overeenkomst van Parijs.  

Contraproductief beleid

Hoe krankiejorum dat Europese klimaatbeleid wel is, bewijst de warme omarming van biomassa. Tegen alle feiten in blijft Timmermans het opstoken van bossen (houtige biomassa) als duurzaam claimen en met belastinggeld stimuleren. Ontbossing en bomen verbranden voor biomassa is een milieumisdaad en een klimaatramp in een. Bij biomassaverbranding komt anderhalf keer zoveel CO2 vrij als bij het verbranden van steenkool en drie keer zoveel als bij het verbranden van aardgas. Er is niemand meer te vinden die kan uitleggen dat biomassa duurzaam is. Om die reden heeft ook Australië biomassa inmiddels gediskwalificeerd als hernieuwbare energie. Maar Timmermans houdt stug vol, tegen beter weten in[ii].

Johannes Vervloed ook al geen echte bewonderaar van der Franz schetste ín zijn column van 10 december 2019 op www.opiniez.nl wat der Franz in feite beoogt met zijn Green Deal: vernietiging van het kapitalisme door verschuiving van de welvaart. De EC beschouwt de Green Deal als een nieuw wapen om het reeds lang gekoesterde ideaal van de Europese Superstaat te realiseren. Toen de door politici afgekondigde Coronacrisis ietwat afvlakte, stond Von der Leyen het verdwaasde Brusselse orakel, alweer te roepen dat er twee keer zoveel geld uit de nationale schatkisten moet vloeien om de door Timmerfrans afgekondigde Europese Green Deal te kunnen realiseren.

Maar de ietwat gevulde Franz komt vervolgens met maatregelen die het tegenovergestelde bereiken dan wat hij voor ogen heeft: biomassa, elektrisch rijden, recyclebare,verpakkingen, biologischer landbouw en betere bescherming van de natuur. De lijst met goede bedoelingen en voornemens is lang, maar met biomassa en bruinkool op volle toeren slaat het nergens op. De EU laat de Europese samenleving een hoge prijs betalen voor haar eenzijdige fossiele ontwapening

Het is mij duidelijk geworden: verdwaasde en verdwaalde witte mannen en vrouwen draaien het politieke klimaatwiel de verkeerde kant op.


[i] Zie artikel „Merkel vernichtet Deutschlands Wohlstand“ op website www.journalistenwatch.com

[ii] Vrij naar Roderick Veelo.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Geachte heer Brantz, miljarden spenderen aan inferieure oplossingen en geen enkele ambtelijke, poliyieke en bestuurlijke aandacht hebben voor de echte oplossingen, geeft uw artikel uitstekend weer, m.v.g. Paul Quekel

ONZE OPLOSSINGEN:
Leest u de statuten van onze stichting New Rain Forest, http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm eerst onze oplossing voor rampen, daarna de statuten.

Leest u ook: Leest u: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6966769484321718272/ en
http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6966729462503645184/ over onze stichting New Rain Forest.

Subsidies moeten blijven stromen om de Nederlandse aan het buitenland verkochte NUTS energie bedrijven zeer rijk te maken. Echte oplossingen, zoals met Kernenergie worden genegeerd. Ons voorstel is, om in Afrika (Gambia) grote zonneparken neer te zetten, zie bijlage Feasibility Study en daarmee zeewater te ontzilten en waterstof maken om 2 zaken op te lossen: 

1. Ontzilting van zeewater met deze opgewekte stroom ontziltingmachines te laten draaien, de dorre gebieden te bevloeien en nieuwe vegetatie laten groeien, zal veel CO2 worden opgenomen. Bijkomend voordeel de zeespiegel zal dalen als er veel, heel veel zeewater wordt ontzilt.
 
2. Waterstof produceren en deze waterstof vervoeren naar Nederland en de bestaande infrastructuur gebruiken om Nederland schoner en milieu vriendelijk te maken. Zie artikel hierover in het FD. https://fd.nl/ondernemen/1218880/miljarden-kostende-gasleidingen-in-de-noordzee-snakken-naar-waterstof. Kolencentrales ombouwen op gebruik van waterstof.

Dat gaat met de huidige aanpak met Biomassa centrales en de Zonneparken en Windmolens in Nederland en op zee niet lukken.

Feasibilty Study over Zonneparken in Gambia, waar een vriend van mij de heer Franc Schalken aan heeft meegewerkt. Zijn vrouw komt uit Gambia. Hiervoor heb ik bij de heer Dijsselbloem geld uit het investeringspotje aangevraagd, tot op vandaag nog geen reactie gehad.
 
De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op! Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.
 
CITAAT uit New Rain Forest: “Nee, dan gaat het om een aanpak die daar ver bovenuit gaat en die zich manifesteert in spectaculaire zaken vergelijkbaar met de Zuiderzee- en de Deltawerken, maar qua strekking precies andersom. Niet hoe komt men van het water af, of hoe houdt men het water van het lijf, maar hoe krijgt men de beschikking over water en hoe houdt men het water vast.

De westerse wereld beschikt over de technische mogelijkheden en knowhow projecten te entameren om de watervoorziening in grote delen van de wereld op een substantieel hoger niveau te brengen, en wel in die delen van de wereld die dat het hardste nodig hebben. Irrigatietechnieken, pijpleidingtechnologie, waterzuiveringstechnieken, ontziltingsmethoden, zij zijn allemaal beschikbaar, en wel op een niveau dat een frontale aanval van de droogte in grote delen van de wereld niet allen mogelijk maakt, maar ook vanzelfsprekend. 
CC Voorzitters en BBC politici, redacties, journalisten, hoogleraren, e.a.

Bron Dagblad de Telegraaf:
Ontzilting is hier nog steeds een bijzaak

Door Rob Hoogland
Gisteren, 18:33 in COLUMNS
Van kinds af aan, hè? Vergis je niet. Van kinds af aan vraag ik mij af waarom we ook zuinig moeten doen met water, zoals mijn moeder mij al streng liet weten nadat bij ons thuis ons allereerste douchehokje was geïnstalleerd, en ik dus niet langer – lezen jullie mee, sneeuwvlokjes? – in een teil hoefde te worden gewassen.

De aarde bestaat voor 72% uit zeeën en oceanen, soms zelfs tot bijna elf kilometer diep. Vooral nadat juffrouw Uyttenbogaert – de onderwijzeres die haar gelaat tijdens een schoolreisje naar het Schoorlse klimduin zo uitbundig poederde dat een inwoner van dat dorp zich geroepen voelde de voor mij levensbepalende zin „Je moet je kop goed versieren wil je je kont verkopen” uit te spreken – vooral nadat deze bevallige docente ons daar tijdens een aardrijkskundeles op had gewezen, dacht ik er het mijne van wanneer er tijdens periodes van droogte weer eens paniek werd geschopt.
„Er is water zat!”, riep ik dan.

Toegegeven, ik lette op de lagere school niet altijd even goed op („Robbie ziet iets te vaak de vogeltjes vliegen”, schreef juffrouw Uyttenbogaert onder het tussenkopje ’Concentratievermogen’ in mijn rapport, terwijl ik alleen maar naar haar boezem had zitten staren). Toch leerde ik er sindsdien best nog het een en ander bij en begrijp ik dientengevolge inmiddels iets beter wat er voor nodig is om al dat zeewater dusdanig te ontzilten en te zuiveren dat het voor menselijk gebruik geschikt is. Het is veelomvattend en het is duur.
En toch…

En toch denk ik ook nu nog dat er water zat is. Waarom wordt daar niet op veel grotere schaal op ingezet? We klagen steen en been over de droogte die grote delen van Europa momenteel treft. De Rijn staat historisch laag en ik zag al foto’s van de Loire waarop de rivier was verdwenen. Zonder enige twijfel is er inderdaad een watercrisis gaande, waarvan complete ecosystemen in de war raken.

Tegelijkertijd denk ik: hallo, er staat ons een gigantische overvloed aan zeewater ter beschikking en we kunnen anno nu verschrikkelijk veel! De technologisering van de maatschappij, oftewel het gebruik van wetenschappelijke kennis voor praktische doeleinden, heeft zo’n enorme vlucht genomen dat we daarop allang veel uitgebreider hadden kunnen en moeten inspelen. Frans Timmermans wil duizend miljard in het klimaat pompen. Ik noem maar iets. En dit kan dan niet?

Ja, ik weet ’t: er wordt her en der reeds jarenlang driftig mee geëxperimenteerd, in Nederland en daarbuiten. „Lekker biertje”, zei ik dertig jaar terug tegen de barkeeper van Avila Beach op Curaçao. „Ontzilt zeewater, meneer”, antwoordde hij. Toen al dus, maar het is nog steeds een bijzaak.
Antwoord op een Telegraaf artikel over water: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6960538059884896256/
 

1 jaar geleden

Ik wil niet vervelend doen, en commentaar geven is niet zo moeilijk als een/het artikel duidelijk is, maar, de kunst eist dat te kunnen begrijpen wat er is gezegd of geschreven. Wat bij mij onmiddellijk in associatie met andere artikelen te binnen schiet is het feit dat de onrust en onbegrip bij de artikelen er uit springt . Immers: Nu ook in Duitsland het immigratie vraagstuk en de subsidiestromen evenredig aan elkaar zijn gehecht . Dat blijkt ook in Nederland het geval te zijn . De korte Duitse commentaren geven de elementaire situatie weer waarbij de titel van het onderhavige artikel van de heer Brantz de stip op de i is . “” Verdwaalde witte mannen en vrouwen “” . We. Hebben vastgesteld dat de eerdere uitspraken van Angela Merkel “” Dat de immigratie en integratie van asielzoekers mislukt is “”.
Nu , zeven jaar later en, de uitspraak van Merkel “” wir schaffen das “” komen problemen in het daglicht te staan, met in het achterhoofd de gedachte dat het asielprobleem “” onoplosbaar is “” . De fout van ongecontroleerde asielstromen is dat de witte en verdwaalde mannen en vrouwen niet wisten wat ze hebben gedaan en slechts hun “zieke altruïstische gevoelens hebben laten prevaleren boven de ratio, en …… de natuurwet “” van het behoud “” hebben genegeerd . De kennis van “ geografisch demografische diversiteit “” was en is nog steeds nihil . De kortzichtigheid en slechts het “” hier en nu “” als basis voor een besluit is vragen om problemen . Nu men ook aan “” klimaatbeheersing “” wil doen maken de witte mannen en vrouwen, opnieuw een basisfout ,omdat niet het klimaat het probleem is , maar de overbevolking . Al met al kunnen we constateren dat ook in Duitsland, het linkse culturele miskleunen betreft .en …… biologische landbouw is er altijd al geweest toen er nog geen pesticiden waren , maar de uitkomsten van het gebruik van pesticiden , onder andere «  het neonicotinoide «  is zeer schadelijk gebleken voor bijen . En nu noemt men dat biologische landbouw . De ecologische lijnen doorbreken , als winstobject , is dus even dom als wel de natuurwetten negeren, zoals ongecontroleerde immigratie tegen alle vormen van het «  eigen behoud « «  is…….. en dat is nu bewezen . De witte mannen en vrouwen lijden aan « «  incomprehensie, gebrek aan bevattingsvermogen , en ……… dat is nu ook bewezen . De « «  green deal » » van Fransje Timmermans is de volgende waanzinnige oprisping van een gestoorde witte man.

ronald.dunki
1 jaar geleden

De ‘woke’ religie van het globalisme kenmerkt zich door afwezigheid van ieder spoortje van menselijke intelligentie èn taai volhouden aan hun obsessies, reden waarom wij een idioot als Timmermans steeds weer zien terugkomen, net als een smerige geslachtsziekte. Dergelijke ‘Holzköpfer’ zijn niet voor rede vatbaar in de uitvoering van hun quasi-religieuze rituelen die slechts geïnterpreteerd kunnen worden vanuit één optiek: Merkel’s cultuur-Marxistische greep naar de macht. En voor hetzelfde geld die van haar copycat Rutte bij ons, reden waarom de jaarlijkse, volstrekt loze babbels van een nationale ombudsman zo nutteloos zijn, want er verandert niets zolang de kiezers zich zo laten belazeren.

Er valt niet redelijk te praten met ‘woke’ patiënten. Bijna op de dag 4 jaar geleden schreef ik al hierover op deze pagina’s in : https://sta-pal.nl/2019/01/de-absurditeit-van-de-duitse-energiewende/ en Charlef ziet anno 2023 precies dezelfde zelfdestructieve nihilisten voorbij paraderen met alleen maar een verslechtering van de situatie voor de Duitse en Nederlandse kiezers. En Angela Merkel? Die woont op haar eerlijk verdiende estancia in Uruguay…