Tegenover de burger

Volgens de Nationale Ombudsman (Telegraaf, 2 januari 2023) zit de overheid in deze tijden meer tegenover de burgers dan ernaast. Het is voor hem duidelijk dat de burgers werkelijk compleet klaar zijn met de huidige lichting politici in Regering en Parlement.

Die nieuwe bestuurscultuur, waar we nog steeds met smart op wachten, moet er niet alleen komen voor leden van het kabinet, maar ook voor de Kamer. Zeker: de oppositie beukt zich de vuisten beurs en soms vliegen de spaanders door de plenaire zaal, maar echt veel helpen doet het niet. Het is te weinig doordacht en er is te weinig samenwerking binnen de oppositiepartijen. Op een slinkse manier houden de regeringspartijen het Kabinet in stand en het lijkt er eigenlijk nog het meest op dat de uitvoerende macht een groot deel van de controlerende macht in de houdgreep heeft genomen. Is dat nu die ‘nieuwe bestuurscultuur’ waar de leiders van de regeringspartijen zo hartstochtelijk aan zouden gaan werken?

Het ‘Torentje’ Den Haag.

Volgens de Nationale Ombudsman is dat nadrukkelijk niet zo. Evenals de Groningers, laat de door de politiek aangedreven overheid ook de Limburgse slachtoffers (van de Belgische Blunderoverstroming) in de kou staan. Iedereen heeft de mond vol van kruimeldief Sywert van Lienden die ‘om niet’ een paar miljoen achterover mocht drukken van z’n vrienden bij het CDA, maar wanneer doodgewone burgers (mits geen partijlid) in nood zitten horen we geen ronkende betogen in de Kamer. Wel trekt de politiek achteloos miljarden uit al die belastingbetalende burgers, om ze vervolgens uit te geven aan de vrienden en vriendinnen van de Groene Khmer die volhouden dat de Aarde enorm opwarmt, zelfs als de Niagara watervallen bevriezen. Boeren worden van het familiebedrijf gejaagd om het teveel aan (met subsidie geïmporteerde) gelukszoekers op te kunnen slaan in betonnen dozen; opbrengsten worden vervangen door enorme kosten. Kosten waar de burger voor opdraait, want reken maar niet dat Kaag of Rutte zelf de portemonnee trekken voor hun falende en soms krankzinnige beleid.

Niet voor niets is het vertrouwen in politiek en overheid extreem laag. We hollen van crisis naar crisis lijkt het, maar in werkelijkheid worden buiten het zicht van de parlementaire controle juridisch bindende deals gemaakt met organisaties als het WEF. Waarom vinden die overleggen plaats buiten het zicht van de controlerende macht, respectievelijk de kiezers? Vermoedelijk niet omdat men denkt dat de kiezers onvoorstelbaar veel baat zullen hebben bij de verwerkelijking van hun heimelijk gesmede plannen; als dat het geval was dan zouden de kranten daar gerust vol van mogen staan. Dat moet dus wel iets zijn wat meteen tot oproer zou leiden. Tel daarbij op dat we gevoeglijk aan kunnen nemen dat de deelnemers in die overleggen dat overleg niet voeren om er zelf slechter van te worden, dan begrijpt iedereen de argwaan onder de bevolking.

Het wordt geen tijd voor een andere ‘bestuurscultuur’, maar de verandering kan alleen tot stand komen als de huidige politieke bemensing in het geheel wordt vervangen. Politici zijn doorgaans een leven lang ‘werkzaam’ in het bestuur van het land. Vanaf de schoolbanken zijn ze in de politiek werkzaam; van gemeenteraadslid naar de Staten; van daaruit naar de Tweede en Eerste Kamer, om vervolgens als burgemeester of CdK te worden aangesteld. Een leven lang op kosten van een ander geleefd, maar totaal geen ervaring in of met de samenleving die de kosten draagt. Dat is geen kleine weeffout in ons democratische besteld, dat is een enorme miskleun en draagt bij aan falen en fraude.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof, wilt u hier naar kijken http://www.youtube.com/watch?v=wr7a5RJaUho en beoordelen of deze stelling stand houdt, dat Nederland niet bestaat en hoe dit zich nu verhoudt tot de Nederlandse burgers. Die volgens dit artikel geen Nederlandse burgers zijn.M.v.g. Paul Quekel

1 jaar geleden

De “” schreeuw”” van de heer Dunki en het artikel van de heer Nijhof , vol eufemismen , doet mij denken aan de columns van mr G.J. B. Hilterman , dewelke op uitstekende wijze de mensen wist te boeien, zowel via de radio als wel door middel van een column in de Telegraaf . De portee was altijd zonder omhaal en de feiten «  van dit is uw wereld «  waren too thé point, zodat er geen vraagtekens werden geschapen voor de luisteraar en de lezer . Nu, de heer Dunki is « « représentatif « «  en zonder « « omhaal » «  en, de heer Nijhof blijft beleeft maar onverbiddelijk « «  too thé point » » en beide heren hebben goed begrepen waarover het gaat . Dit stilistische onderscheidt Is uitstekend voor de beeldvorming waardoor de waarheid op de voorgrond treed en daar gaat het om . Ik.zou het ook niet weten hoe we dat « «  Haagse tuig » moeten omschrijven wat ze doen en dat bij hen er geen mentale maatstaf blijkt om hun bijdrage te leveren tot welzijn van de burger . Immers : De beloften in hun verkiezingsretoriek heeft het karakter van een aaibaar dier maar de resultaten zijn mijns inziens crimineel van aard . En dat heeft zowel de heer Nijhof als wel de heer Dunki goed verwoord . We zijn niet alleen op « «  beestachtige «  manier belazerd, we zijn met een dwingend deviante gedrag op een Europees Spoor gezet, en wij dat «  beslist niet willen « « . Nu er ook «  sociaal Democraten «  in het Europees parlement zich uiterst corrupt hebben gedragen is de weerzin ten aanzien van de Europese Unie versterkt . Dat veel politici levenslang op « «  onze » kosten leeft en zich niet inspant de burger te dienen is naast het criminele karakter ook het parasitaire aard van politici duidelijk geworden .

ronald.dunki
1 jaar geleden

De ombudsman is een brave borst die denkt binnen regels die gelden op het democratisch speelveld. Navrant is dat hij al jaren precies hetzelfde zegt terwijl Rutte en het Kartel al die jaren die democratische spelregels verkrachten. Maar ‘hij heeft zijn werk gedaan’ in deze travestie van een democratie en kan weer rustig verder slapen… Wat een gotspe zo’n papieren tijger!

De democratische spelregels gelden al lang niet meer, want het gaat hier om een regelrechte greep naar de macht volgens fascistisch model en iedereen die dat probeert in te passen in het ouderwetse model van een nette democratie houdt zichzelf ongelooflijk voor de gek.

Alleen als iemand als Gideon van Meieren burgerlijke ongehoorzaamheid suggereert of Pepijn van Houwelingen van Tribunalen rept is het ‘democratische huis’ te klein voor de fascisten van Rutte en zijn samenzweerders in de media en de ‘deep state’. Het enige wat helpt met dit crapuul is de botte bijl erin middels burgerlijke ongehoorzaamheid of een massale staking, maar het zijn slechts de boeren van wie in de komende weken/maanden iets te verwachten valt.

De volksvertegenwoordiging is dodelijk corrupt en accepteert dat het halve kabinet dezer dagen bij de WEF-psychopaten in Davos zit i.p.v. aan hun grondwettelijke verplichtingen te voldoen middels verantwoording aan de 2e Kamer. De gemiddelde kiezer krabt zich achter de oren, schudt het wijze hoofd en zet de kachel nog wat lager, reden waarom Nederland al sinds decennia het meest communistische land is na noord-Korea.

Deze voortgaande schending van onze mensenrechten schreeuwt om een Neurenberg 3 Tribunaal!

1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof, weer een uitstekende column. Al vanaf 2001 proberen wij een eerlijker, transparanter, fatsoenlijke maar vooral echte democratische politiek te krijgen, mede door http://www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm. Het heeft geen resultaat opgeleverd.

Hetgeen u crisissen noemt vinden wij grote en nu onoverkoombare ellendes, m.v.g. Paul Quekel

Hoeveel bemiddelaars hebben nog nodig om alle ellendes op te lossen?
 
Dat zijn Kamerleden met het eigen belang, (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang en personen zoals ambtenaren, politici, bestuurders, die deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de Nederlandse burgers. Vele voorbeelden aanwezig, zie ellendes en uitleg: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2

M. RUTTE en S. KAAG DOCTRINE VAN ELLENDES:

VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, Pfas ellende, enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken en voor wie?