Als slaven

In het unieke ‘Plakkaat van Verlatinghe’ beklaagde de Nederlandse adel zich erover dat zij, de feodale heersers over aanzienlijke gebieden en menselijke onderdanen, door de Spaanse koning Philips ll als slaven werden behandeld:

En dat d’ondersaten niet en sijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen […]. Algemeen wordt erkend dat dit het eerste document was waarin de soevereiniteit van een gebiedsdeel van een land opgeëist wordt door een groepering in dat gebiedsdeel, oftewel zich ‘onafhankelijk verklaart’. Het is een stap die genomen wordt bij een staatsvorming. In dit geval wilden de lokale heersers in hun heersen niet gestoord worden door een nog grotere heerser.

Er zou nog driehonderd jaar water door de Rijn stromen voordat de eerste burgers daadwerkelijk naar de stembus mochten gaan om hun invloed op het landsbestuur van een rode stip te voorzien. Bij een gemiddelde voetbalclub zou het bestuur allang met pek en veren door de poort zijn weggebracht, maar over het algemeen pleegt men het vierjaarlijks roodkleuren van een rondje toch werkelijk ‘democratie’ te noemen. De stap naar onafhankelijkheid is veelal bedoeld om een democratie te vestigen, waarin de bevolking een tijdelijke afvaardiging samenstelt om vorm te geven aan het landsbestuur.

Zo kan het verkeren…

Dat de Nederlanden er in onze tijd zodanig voorstaan, dat alles op alles wordt gezet die tegen 80 jaren van oorlog verkregen onafhankelijkheid op te geven, ten faveure van nieuwe – ongekozen – heersers in het Brusselse. Er zijn weinig burgers in Nederland en de rest van Europa die dat een aanlokkelijk perspectief vinden, zo bleek in eerder georganiseerde referenda. De meeste media wekken nog de sterke indruk dat de verschillende ‘revoluties’ waarin we ons ontegenzeggelijk bevinden, van harte wordt gesteund door verreweg het grootste deel van de bevolking. De peilingen over de populariteit van de Nederlandse regering echter, laten zien dat de meerderheid van de bevolking zich daarentegen verlaten voelt. Dat de overheidslagen niet langer ‘d’ondersaten’ dienen, zoals in het Plakkaat van Verlatinghe nog werd geëist door n.b. de boven de burgers gestelden. Dat de overheid, d.w.z. de uitvoerende macht, niet langer in opdracht van de bevolking vorm geeft aan ons land, maar een eigen agenda volgt waar de burger niets meer mee te maken heeft.

Een situatie dus, waarin de onderdanen kennelijk van God zijn geschapen om de overheid onderdanig te zijn en in alles te dienen, in plaats van omgekeerd.

Gedurende de ‘coronacrisis’ hebben we onze overheid in haar meest afgrijselijke gedaante leren kennen. Een groepering die zich met referte aan de laatste verkiezingen uit alle macht meester probeerde te maken van alle macht en daarvoor ook wetten uitvaardigde, zoals de Machtigingswet. Een overheid die heel precies en gedetailleerd wilde voorschrijven wat zij de burgers wel of niet toestaan. Door de overheid werden acteurs (Bekende Nederlanders) ingehuurd om de bevolking – tegen betaling uiteraard – voor te houden dat alle maatregelen ‘goed’ waren en dat alle overheidsinformatie 100% correct was. Voor zoveel daar toch vraagtekens bij werden gezet, werden de critici weggezet als complotdenkers en verspreiders van nepnieuws.

Inmiddels weten we ruimschoots dat dit niet correct is geweest van de overheid. De overheidsinformatie was gekunsteld en op Kamervragen komt geen antwoord, terwijl WOO-verzoeken weliswaar – veelal te laat – worden gehonoreerd, maar dan wel op een wijze dat de informatie waar het werkelijk om gaat is zwartgelakt omdat er sprake zou zijn van “belangen inzake de staatsveiligheid, persoonlijke opvattingen van een ambtenaar of privacy-wetgeving”. In sommige gevallen worden de moties van de Kamer zelfs genegeerd en wordt tegen de opdracht van de Kamer in een bindende overeenkomst met een ongekozen, supranationale eenheid getekend:

Op een normale manier komen we er dus niet achter wat onze overheid met de door haar genomen maatregelen precies voorheeft. Het is dan ook niet gek dat op uiteenlopende websites de meest merkwaardige theorieën het daglicht zien. Het merkwaardige verschijnsel dat de overheid zich in stilzwijgen hult, haar beleidsdoelstellingen zoveel mogelijk verzwijgt en zich in sommige gevallen ronduit vijandig tegen de bevolking opstelt, heeft in Duitsland al veroorzaakt dat een groepering geen andere oplossing zag dan zich met geweld tegen de overheid te keren.

Dat roept toch de vraag op of het hier terrorisme betreft, of dat er een groot gebrek aan democratie (op een manier zoals die democratie ook is bedoeld) en openheid heerst.

Ik vrees het laatste.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Wat er ook gebeurd of wat er ook gaande is , zowel op het terrein van “ de politiek “ als wel op het zakelijk niveau” het is allemaal mensenwerk .En, mensenwerk eist een instelling met kennis om tot een doelstelling komen dat aansluit op “ realiteit van het leven . Immers : Als U niet kunt zwemmen moet U niet in diep water gaan, want dan is de verdrinkingsdood onverbiddelijk het gevolg. Zo is het ook in de politiek waarbij de gevolgen van «  onoverzichtelijke maatregelen «  onherroepelijk zal leiden tot chaos, zoals we nu dagelijks meemaken. Daarnaast is ieder mens een individu en volgens de harde natuurwet eist deze naast de ontplooiing ook volledige vrijheid omdat inmiddels is bewezen dat als de vrijheid wordt ontnomen door overheidsmaatregelen , geest en lichaam worden ontregeld . De waanzin terzake “ het stikstof- schandaal “ en de meest krankzinnige regels worden ingevoerd, onder andere wil de regering een digitaal paspoort waardoor de overheid volledige controle over de burger kan hebben, wordt die vrijheid beperkt , en dat is onacceptabel . Minder vrijheid leidt onherroepelijk tot stress. Ook de de zogenaamde toekomstmodellen inzake elektrisch rijden of «  de Kilometerheffing » zal vrijheid beperkend zijn. Maar , alle maatregelen komen voort uit «  overbevolking «  en overbevolking zal per definitie vrijheid beperking opleveren . Het huidige immigratie beleid zal onherroepelijk mislukken omdat de dwingende samensmelting van verschillende volkeren, zwaar verstorend werkt in de beleving van vrijheid . De mentaal zieke elite zal, nu hun macht gebruiken om de burger in HUN gareel te laten lopen . Sigrid Kaag , D- 66, wil dat we € 100, – vrij kunnen besteden maar daarboven moet via het «  digitale identiteit controle » gaan . Zo zijn er meer regels die de vrijheid van burgers aan banden wil leggen . De incompetentie is stuitend en het morele compas is volledig doorgedraaid. Het bevattingsvermogen bij de huidige Kamerleden en Ministers is nul, omdat ook de wet ter zijde wordt geschoven ten gunste van de doelstellingen. Het naïeve gedrag van velen zal de mentaal zieke elite gebruiken om hun ambities te verwezenlijken , En, het geklets en retoriek van de huidige «  bestuurders » is abject te noemen .

1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof,

Al vele decennia zijn wij, de gewone huis, tuin en keukenburgers en het MKB met haar personeel de SLAVEN van de ambtelijke, politieke en bestuurlijke macht.

Een elitaire macht die het eigen belang (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone hardwerkende burgers.

Leest u mijn columns op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm en links over onbetaalbare zorg. M.v.g. Paul Quekel

CITAAT uit eigen werk 2004 http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2:

“Geachte POLITIEK, geen minima, geen 1 of 2 keer modaal, geen onderkant van de samenleving, geen onderbuikgevoelens, enz., enz., maar bij deze wil ik u vragen drie nieuwe begrippen te introduceren.

OPBRENGSTBANERS/OPBRENGSTBANEN, KOSTBANERS/KOSTBANEN en Volksontnemers.

OPBRENGSTBANERS/OPBRENGSTBANEN zijn allen die werkzaam zijn in die bedrijven en het MKB welke daadwerkelijk produceren en geld verdienen. KOSTBANERS/KOSTBANEN zijn allen die werkzaam zijn in de nu al zo’n 2,7 miljoen banen van het bestuurlijke, publieke en politieke apparaat bekend als de “De Nederlandse Staat” (Overheid, Provincies en Gemeentes) en betaald worden uit de Staatsruif oftewel het koffertje van Zalm en alle andere wettelijke en onwerkelijke heffingen van Overheid, Provincies en Gemeentes.

Natuurlijk zijn daar ook vele goede banen bij, zoals handen aan het bed, leerkrachten voor de klas, en de politie op straat, echte goede hulpverleners zoals huisartsen, enz.enz. Bovenop deze KOSTBANERS/KOSTBANEN komen nog de Banken (maken winst met geld van anderen), Verzekeraars (verkopen angst en blijven fuseren, http://www.sdnl.nl/quekel-klacht-nma.htm de ziektekosten zijn in een paar jaar tijd met meer dan 300% gestegen en per 1-1-2006 wordt het voor velen nogmaals verdubbeld).

Energiebedrijven, de NS, KPN en de vele Pensioenfondsen en Raden van Toezicht of onduidelijke adviesclubjes, subsidieclubjes, enz.enz., met slechts het ultieme doel, het spekken van de eigen portemonnee en/of het geven van goed betaalde baantjes aan de toppers van het KOSTBANERS/KOSTBANENCIRCUS met de zogenaamde marktconforme salarissen!

Toppers of wat daar voor door mag gaan, die nog nooit wakker gelegen hebben zoals zoveel MKB ondernemers en hun medewerkers over het feit; ‘hoe de volgende maand de salarissen van het personeel en alle wettelijke heffingen betaald moeten/kunnen worden en of er dan nog iets overblijft voor de echte ondernemer’. Legio voorbeelden te over in de diverse Dagbladen, dag in dag uit en op http://www.sdnl.nl.

We hebben gezamenlijk een ongekend gedrocht gecreëerd, een kind met een waterhoofd, een draak met vele onverzadigbare vuurspuwende koppen, onze Nederlandse Staat is zo kostbaar en duur geworden door allerlei regel en wetgeving (lees mijn berusting op http://www.sdnl.nl/http://www.sdnl.nl/wakkerworden.htm) en overtrokken bureaucratie met deze vele KOSTBANERS/KOSTBANEN, dat de OPBRENGSTBANERS/ OPBRENGSTBANEN het niet meer kunnen verdienen. Daar kunnen we heel kort over zijn want de kaasschaaf komt alleen in Nederland voor en is een naar begrip geworden.

Het Poldermodel en economische voorspoed tijdens Paars is niets meer of minder geweest dan potverteren, één met geleend geld gekochte en gecreëerde economie, gestart in 1996.

Het echec van Paars heeft de ellende van de Uyliaanse periode reeds ruimschoots overtroffen, mede dank zij de grootste diefstal van de laatste 700 jaar, de verkwanseling van onze gulden, euro-blunder.htm en doe mee om paal en perk te gaan stellen aan de kaalslag van Nederland. Stem NEE voor de Europesche grondwet die géén grondwet is maar een verdrag tussen 25 Staten ter eer en glorie voor nog meer KOSTBANERS/KOSTBANEN. (Wie zal dat betalen zoute lieve Gerritje, dat gaat naar Europa toe zoute lieve meid) .

Volksvertegenwoordigers? Die zijn er toch voor de gewone huis tuin en keukenburgers, tenminste dat zou zo moeten zijn. Is dit de tegenwoordige invulling van het mooie beroep van volksvertegenwoordiger? Of is deze naam verkeerd en moet het VOLKSONTNEMER zijn, ontnemen van geld, ontnemen van rechten, ontnemen van vrijheid van meningsuiting, ontnemen van een fatsoenlijke oude dag maar bovenal ontnemen van levensvreugde door de velen die eten uit de Staatsruif van een onbetaalbaar geworden apparaat (DE NEDERLANDSE STAAT).

Met veels te veel KOSTBANERS/KOSTBANEN, nu al meer dan 2,7 miljoen (Dagblad de Telegraaf:05/03/2004), met van Rijkswege verplicht aangevuld met advocaten, accountants, fiscalisten, notarissen en adviseurs voor van alles en nog wat om zodoende een tweedeling te veroorzaken tussen KOSTBANERS/KOSTBANEN en OPBRENGSTBANERS/ OPBRENGSTBANEN met veel grotere en zwaarwegender gevolgen als de bestaande tweedeling waarover zo veel en graag gepraat wordt, ‘discriminatie’.

Nog meer weten over armoede (voedselbanken en huizenprijzen) en groot falen, lees http://www.sdnl.nl/vangnet.htm Altijd maar weer vergeten de Volksontnemers OORZAAK en GEVOLG.

Men reageert op de gevolgen die belachelijk veel geld kosten maar vergeet de oorzaken aan te pakken die dan vervolgens opnieuw in vele kwalijke gevolgen resulteren en onder het uitroepen van hun geschoktheid, verbijstering en onthutsing gaat men door met het ontnemen en lost slechts het enkelvoudige waangevolg van de dag op.

Mijn droom, lees ook mijn illusie en utopie op http://www.sdnl.nl/voorspelling1996.htm OPLOSSINGEN? Denk aan een basissalaris voor iedereen vanaf 16 jaar!

Denk anders en doe anders! (geschreven eind 2002) Geef iedere Nederlander (man, vrouw, kind vanaf 16 jaar) een basisinkomen en schaf alle uitkeringen af. Vereenvoudig Nederland, geen Gak meer, geen Bijstand meer, geen WW meer, geen WAO meer, geen Kinderbijslag meer, geen Studiekosten meer, etc., etc.! Vele Regeringsclubs zoals SER, WRR, CPB, etc. kunnen dan ook verdwijnen! Zoals ook vele oncontroleerbare subsidies!

Dat basis inkomen komt uit de winsten van bedrijven, van pensioenfondsen, van degenen die werken en meer willen verdienen dan het basis inkomen. Alleen al door het vrijkomen van grote aantallen ambtenaren en semi- ambtenaren worden enorme besparingen bereikt.

Wordt ook de vergrijzing bestreden doordat er vele die echt werken bijkomen en die niet via een (gesubsidieerde) overheidsbaan betaald worden. Geef gratis openbaar vervoer voor iedereen met een basisinkomen buiten de spitsuren. En ga accepteren dat we naar een veranderde maatschappij gaan”. Einde citaat.

Maurits Campert
1 jaar geleden

Deze videobeelden tonen het aan: we zijn definitief beland in een door Plato al voorspelde tirannie na tien jaar schijndemocratie. Tel uit uw winst.

Henk
1 jaar geleden

Een referenda? De revoluties wordt gesteund? Een overheid die toestaan? Wakker blijven, Ton!

Maurits Campert
1 jaar geleden
Antwoord aan  Henk

Klopt, wat slips of the pen. Hebben onze ‘bestuurders’ ook last van.