WEF oorzaak defecte democratie

In Nederland hebben we afgesproken dat Regering en Parlement gezamenlijk de wetgevende macht vormen en dat het Parlement daarnaast als een soort van Raad van Toezicht controleert wat het uitvoerende deel (het Kabinet) zoal doet. Dat blijkt niet meer te werken en het WEF is een van de oorzaken.

Naar eerder al is gebleken maakt onze Regering ‘juridisch bindende afspraken‘ met het World Economic Forum (WEF). Wat precies de inhoud is van die juridisch bindende afspraken waar Nederland zich aan committeerde, wil de Regering niet zeggen omdat “het WEF geen toestemming heeft verstrekt om deze informatie vrij te geven”. Dat is natuurlijk heel raar, want op die manier kan de controlerende macht (Tweede Kamer) niet controleren of die afspraken met het WEF wel in het belang zijn van degenen die zij in de Kamer vertegenwoordigen, namelijk het Nederlandse volk. Klaarblijkelijk is de Nederlandse burger tevergeefs naar de stembus geweest om de controleurs van de macht in het Parlement te krijgen, want het WEF heeft geen toestemming verstrekt om juridisch bindende afspraken openbaar te maken.

Schwab met de handjes. Afb: Johnhaganart / wikipedia.

Het ziet er naar uit dat we geen bal meer te vertellen hebben in eigen land. Een knappe revolutie kunnen we geleidelijk aan wel gebruiken.

75% van de Nederlandse wetgeving komt ook al tot stand door toedoen van de ongekozen Europese Commissie (EC). Nog even en de Tweede Kamer zit er helemáál voor spek en bonen bij met de meest riante werkloosheidsuitkering ter wereld van zo’n € 10.000 per maand. Dit is een zaak die duidelijk maakt dat het met de democratie helemaal niet zo best is gesteld in ons land. Wie het vierjaarlijkse stemmen het toppunt van democratie vindt, zou zich nu toch eens achter de oren moeten krabben. Zeker als we daarbij ook in aanmerking nemen dat Koning, Commissaris van de Koning, Burgemeester en leden van de Raad van State allemaal worden ‘benoemd’ na overleg in schimmige achterkamertjes; daar heeft ‘het volk’ niets over te vertellen. We mopperen heel wat af over Polen en Hongarije, maar goedbeschouwd is Nederland nog een veel grotere en corruptere bananenmonarchie.

Noord-Koreaanse volksvertegenwoordigers?

Hoe kan het dat de Tweede Kamer genoegen neemt met de frase dat “het WEF geen toestemming heeft verstrekt om deze informatie vrij te geven”? Ik kan me niet voorstellen dat ook maar één van mijn stemgerechtigde landgenoten heeft ingestemd met het verleggen van de heersende macht op ons grondgebied naar instituties als EC of WEF. De keren dat ‘het plebs’ dan wel om de mening werd gevraagd, hebben we toch duidelijk aangegeven dat wij in dit land willen dat de wet in ons eigen land wordt gemaakt, door onze eigen en gekozen vertegenwoordigers. Maar kennelijk hebben de gekozenen die uitkomen namens VVD, CDA, D66 en CU op enig moment besloten dat zij en zij alleen op Noord-Koreaanse wijze hebben te heersen.

Het WEF valt niet in de afdeling ‘complottheorieën’. De praatclub van Klaus Schwab (die miljoenen met deze handel opstrijkt) is wel, zoals Leon de Winter dat gisteren in de Telegraaf benoemde, een soort van afgesloten praatcircuit waar de meningen gelijkgestreken worden. Het is momenteel de heersende WEF bubbelconsensus over klimaat, vaccins, pandemiebestrijding, stikstof, migratie, kernenergie et cetera, enzovoorts. De straf op afwijzing van deze bijeen gekletste nonsens ten behoeve van winsten en monopolisering, is uitsluiting en minachting. Wie het waagt om vraagtekens te zetten bij inhoud en uitkomsten van het WEF, is multifoob, nazi of erger.

Tribunaal

De Amerikaanse hoofdaanklager in het proces van Neurenberg (1945) werd – voorafgaand aan het proces – gevraagd op grond van welke wet de Duitse nazileiders veroordeeld zouden kunnen worden. Iedereen voorzag (en vreesde) vrijspraak op juridisch-technische gronden en bij gebrek aan een internationaal geldend recht in die tijd. Zijn antwoord was er een waarin veel wijsheid lag verscholen; “wij willen en moeten kunnen veroordelen wat de mensheid al sinds Kaïn heeft veroordeeld.”

Ook in onze tijd komt het steeds vaker voor dat heersers langs democratische weg proberen het volk monddood te maken, op een wijze die pijnlijk nauwkeurig overeenkomt met wat tussen 1932 en 1937 in Duitsland gebeurde. Steeds iets verder opschuiven, steeds iets harder en doortrapter liegen, steeds een nieuwe ‘crisis’ voorschotelen die de hoogste aandacht vereist. Steeds meer iets ‘normaal’ doen lijken, terwijl het abnormaal is. Steeds dezelfde manoeuvres om de aandacht af te leiden van de heimelijke, echte doelen. Stikstof is niet het probleem maar onze politici (of hun opdrachtgevers?) willen boerengrond volbouwen met woningen. De reden om dat niet meteen volmondig toe te geven, maar eerst een non-argument gebruiken om de boeren te verjagen, is dat het volk direct zou besluiten in te grijpen.

Maar het moment komt. Zij zullen zich hoe dan ook verantwoorden; vroeger of later. Je kunt een volk nu eenmaal niet ongestraft kortwieken in zelfstandige keuzes of in hun vrijheid te denken en te zeggen wat zij willen en vinden. Vrijheid is het meest milieuvriendelijke, duurzame en kostbare goed wat we hebben.

En het is niet te koop.Deel dit:

Post navigation

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Ronald.Dunki
1 jaar geleden

Onkruid roeit men uit door tot aan de wortel te gaan, die in dit geval door V.N. met de 2030 Agenda en de al even zieke E.U. bij ons ongestraft kan worden ingegraven met hulp van de Haagse WEF- landverraders. Dat kan slechts omdat het parlement tot op het bot gecorrumpeerd is en de rechterlijke macht hen desgewenst de helpende hand biedt waar de uitvoerende macht tekort schiet in hun revolutie van de elite tegen het volk.

Door de eliminatie van het referendum schiet de controle hierop niet alleen tekort in het ideologisch vlak – waar slechts een Baudet voortdurend op wijst – maar ook op het financiële vlak – de al meer dan 10 jaar in overdrive draaiende geldpers bij de E.C.B. – om de Euro niet te laten ploffen. Die was van dag één gedoemd om slechts als splijtzwam te werken tussen noord en zuid èn ons op te schepen met een alles ontwrichtende 20% inflatie over 2022. .. Hoe kan het toch dat wij een minister van armoede hebben in Mark Rutte’s bananenland ?
Niet zo lang geleden was de wisselkoers van de Euro naar de Dollar rond de US $ 1,20 en naar de Zwitserse Frank rond de CHF 1,10. Inmiddels zijn beide valuta beduidend sterker dan de Euro, hetgeen de trend is in bananenlanden die niet willen weten waar de wortel van het kwaad zit.

De simpele oplossing is om te kijken waar de ANWB wegwijzer met ‘uitgang EU’ staat. De simpele vraag is ‘wat houdt ons tegen om niet alleen te opteren voor Nexit maar ook zo snel mogelijk weg te wezen uit de door globalisten gecontroleerde V.N. om vervolgens te zoeken naar een ouderwetse economische coalitie als de E.E.G. met gelijkgestemde landen als Engeland, Denemarken, Hongarije, Polen die stuk voor stuk een broertje dood hebben aan de communisten in Brussel?’

Het nog simpeler antwoord: de landverrader in het torentje met zijn corrupte bende van het Kartel met D66 voorop en hun ‘fellowtravellers van GL en PvdA.
Er zijn bonafide parlementariërs die naarstig doende zijn om de wortel van dat onkruid bloot te leggen en vervolgens te rooien. Hoe dichter zij daarbij komen hoe zenuwachtiger het mannetje Rutte wordt, kijk maar naar zijn steeds frequentere stampvoetende reacties in vak K.

1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof,
De overheersing van het WEF zal uiteindelijk de totale assimilatie zijn van vrije burgers tot de robots van een nieuwe wereldorde, welke zeker niet ten voordele van de gewone huis, tuin en keuken burgers zal zijn.

Hieronder de gevolgen van een decennialang afbraak beleid. Gestart in Lubbers 3 met Wim Kok als minister van financiën, gevolgd door de paarse ellende van Wim Kok PvdA, Gerrit Zalm VVD en Tom de Graaf D66, dan de pastoor Balkenende kabinetten en afgemaakt door de M. Rutte kabinetten. Met nu in 2022 ongekende desastreuze ellende.Wilt u deze informatie veilig stellen?
M.v.g. Paul Quekel

TER INFO:
Geachte heer Wynia, een uitleg over het geld systeem, leest u ook: http://www.sdnl.nl/recessie.pdf en hoe we als samenleving al decennia lang belazerd, bedonderd en opgelicht worden, zoals ook met woekerpolissen, http://www.woekerpolis.nl.
 
Lees u ook mijn antwoorden op uw post: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6985833889403392000 en leest u hieronder zeker de anekdote.
 
Veel van uw artikelen op http://www.wyniasweek.nl gaan nu ook over de teloorgang van het geldstelsel. De aankomende financiële crash is geen voorspelling, maar een angstaanjagend feit.
 
Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken en voor wie?
 
Met verdrietige groet,
Paul Quekel 78 jaar met alleen AOW.
 
BCC journalisten, politici, hoogleraren, e.a.
 
TER VERDERE INFORMATIE:
Onderwerp: Vragen aan de woordvoerders van alle ministeries om meer kennis over de structuur van ons geld system beschikbaar te krijgen
 
L.s., deze mail is gestuurd aan alle huidige woordvoerders van ministers en staatssecretarissen: https://www.rijksoverheid.nl/zoeken?trefwoord=woordvoerders&search-submit=
Het doel daarvan is om alle ministers, staatssecretarissen en topambtenaren in kennis te stellen van directe mogelijkheden om de financiële crisis van inflatie en armoede te behappen.
Alle in kennis gestelden zijn wettelijk aanspreekbaar op hun besluitvorming m.b.t. de effecten van het verantwoordelijk stellen van de ECB voor diens nalatigheid en/of incompetentie.
Omdat vanuit veel kanten deze informatie wordt aangeboden aan bestuurders, politici en deskundigen is het zwijgen over oplossingen niet mogelijk. Vandaar die aansprakelijkstelling.
 
Vragen aan de woordvoerders van alle ministeries om meer kennis over de structuur van ons geldsystem beschikbaar te krijgen en oplossingen direct beschikbaar. Daarvoor enkele vragen:
1)   Hoe groot is de staatsschuld nominaal op dit moment (ca. 480 miljard, vlgs. Rutte)
2)   Hoe groot is het Bruto Nationaal Product in 2022 (ca. 960 miljard)
3)   Hoe hoog is cumulatief de inflatie over vier jaar (ca 45%)
4)   Hoe groot is de koopkrachtwaarde in de staatsschuld van 45% van 50 % van het BBP? = 264 mlrd euro

Gezien de grafieken van de ING over de staatsschuld en de positie van Nederland m.b.t. het Verdrag van Maastricht, en een maximale grens aan staatsschuld van 60 procent, is een herijking van de staatsschuld in koopkrachttermen als effectieve resterende koopkrachtschuld essentieel (264 mlrd, en als percentage van het BBP: 27,5%).

Dit om compensatie voor de prijzen van de burger ruimhartig toe te passen. Het is niet dapper of respectabel om onnodig de bevolking te laten lijden onder een geforceerde armoede terwijl meer dan genoeg financiële middelen beschikbaar zijn, zowel binnen de normen van het Verdrag van Maastricht als met de afdwingbare compensatie van de ECB om met geldschepping, zoals die voor de zuidelijke staten, schulden te elimineren.

Dat geldt voor studieschulden, artikel-12 procedures en schuldsaneringstrajecten en het afschrijven (opkopen) van coronasubsidies voor het MKB.

Nominale waarden van een staatsschuld zijn niet relevant voor een zogenaamde onbetaalbaarheid daarvan, maar:
1) uitsluitend een non-productieve abstracte rente als gevolg van het draaien van de aarde rond     de zon, met   creatie van koopkracht uit het absolute niets. 
2) het beperken van de liquidatie in gewoon geld van het gespaarde.
Zie Lijst van landen naar staatsschuld – Wikipedia, en Dr. W.P. Roelofs schreef daarover een essay: Stellingen van een Ketter
 
 
Eis schadevergoeding van de ECB die jullie beroofd heeft van veel financieel vermogen. Dus geen stront op straat, maar een eis tot schadevergoeding. Wanneer je praat over geld is de aandacht er altijd. Zeker als je ook het belang van de gewone burger ondersteunt.
 
De kernvraag: Wie is aansprakelijk voor de schade die ontstond door fouten in het monetaire beleid in Europa?
Ik denk de ECB van Christina Lagarde met een falend en doelgericht inflatiebeleid van ca. twee procent per jaar.
Praktisch kan om politieke redenen schadeplicht genegeerd worden, maar economisch wel slim om te erkennen.
 
Waar ligt de mogelijke oplossing van dit probleem en de inflatie die in vier jaar 45 procent van alle spaargeld en schulden heeft laten afbrokkelen, danwel verdwijnen? Is dat geen felicitatie waard? Vooral voor de staat? Dat heeft een nadere toelichting nodig denk ik zo!
 
De eis die boeren kunnen stellen is compensatie te krijgen van wat er aan koopkracht door inflatie is verdwenen. Allereerst voor henzelf, maar ook voor andere burgers in de EU die getroffen zijn door het sloopbeleid van de ECB. Hang de vlaggen rechtop met een vaandel en de eis tot schadevergoeding.

Hoe gaan we dan te werk? Op dezelfde wijze als in deze anekdote. We volgen de geldstroom die vanuit de ECB als schadevergoeding met nieuw gecreëerd geld het verlies aan effectieve koopkracht binnen het Verdrag van Maastricht. Dit geld wordt geschonken met het primaire doel om koopkracht te compenseren; en men de staatsschuld effectief in koopkracht handhaaft en tegelijk schulden vernietigt en economische vrijheid voor de burger zo te herstellen.
 
De anekdote:  
Een reiziger rijdt een dorp in en stopt bij een hotel. Hij loopt naar binnen en vraagt of er nog een kamer vrij is voor de komende nacht. De herbergier zegt hem dat er nog één kamer vrij is en deze kost 100 euro per nacht. De reiziger legt twee biljetten van 50 euro bij de kassa en vraagt om de sleutel. Hij wil eerst de kamer zien.
De gast verdwijnt met de sleutel naar de kamer en de herbergier grist de biljetten van de toonbank en rent naar de bakker, want daar heeft hij nog een schuld van 100 euro. Opgelost dus, met het rondgaan een en hetzelfde bankbiljet!

De bakker rent naar de slager om daar zijn schuld van 100 €uro te voldoen en de slager op zijn beurt holt naar de fietsenmaker om daar 100 euro te betalen. En tenslotte rent de fietsenmaker naar het hotel en legt daar zijn schuld van 100 euro aan het hotel neer in de vorm van twee biljetten van 50 euro voor de service en het bezoek van de toegezegde gezelschapsdame. Op dat moment komt de reiziger de trap aflopen en zegt dat de kamer hem niet bevalt. Hij grist de twee biljetten van de tafel en vertrekt weer.
 
Wat is hier gebeurd? Bovenstaande is niet realistisch en tóch zou het zomaar kunnen gebeuren. Het onderling vereffenen om het dagelijks leven voortgang te kunnen laten plaatsvinden. Zoals een metselaar die bij zijn buurman even een tuinmuurtje metselt voor 25 euro. Vooral voormalig minister-president Wim Kok heeft deze geldstroompjes onpraktisch tot zwart geld bestempeld. Daarom mag Wim Kok postuum benoemd worden tot de beste VVD’er die de Partij van de Arbeid ooit heeft gehad…
 
Op dezelfde manier wordt het nieuwe geld door de ECB weer uit de roulatie genomen en kan inflatievrij veel schuld worden vernietigd met het opkopen van schuldtitels als die van Artikel-12 situaties van gemeenten, het opkopen van de studiefinanciering van studenten, van schuldsanering van burgers in de bijstand, en het afschrijven van de bedrijfssteun van de coronafinanciering voor bedrijven. Nederland kan dat gemakkelijk financieren, omdat het verdrag van Maastricht met max 60 procent BNP lang niet is overschreden. Inflation and monetary policy
 

Dr. W.P. Roelofs volgt Silvio Gesell en Maynard Keynes

file:///C:\Users\paul\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpgDr. W.P. Roelofs . . .
file:///C:\Users\paul\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image006.jpgDe Markt . . .
file:///C:\Users\paul\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpgSilvio Gesell <===> Esperanto file:///C:\Users\paul\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg. . . EuroStaete file:///C:\Users\paul\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image005.jpg

Lees ook dit: Brief aan minister S. Kaag over de mogelijke positieve aspecten van inflatie 

 Want 45 procent inflatie verlaagt de staatsschuld en particuliere (hypotheek) schulden ook met 45 procent. Hoera! Dat is mooi, maar hoe dit te benutten om ook armoede te stoppen en schuldsanering toe te passen? Wanneer meer dan genoeg geld beschikbaar komt, welke strijd moet dan toch nog worden uit gevochten?

Nobel Prize winner dr. Jan Tinbergen wrote me, R.M. Brockhus: “I know nothing about money”

Link: http://www.sdnl.nl/inflatie.htm en http://www.sdnl.nl/ronde-tafelgesprek.htm.
Stichting Farmers Defense Force, hier een voorstel tot meer steun van de bevolking voor jullie strijd tegen de sloop van jullie werk en leven. Ga i.p.v. stront dumpen op de wegen een schade-eis op een bord zetten waarin jullie die 45 procent waardevermindering van jullie spaargeld en van de staatsschuld van 460 miljard euro opeisen om allerlei zaken op te lossen die miljarden 207 groot zal zijn.

Dat kan zijn: het riant en vrijwillig opkopen van boerderijen, en het verplaatsen van de gemeente Loppersum uit het aardbevingsgebied, het saneren van de studieschulden van studenten, en ook het opheffen van artikel-12 situaties van gemeenten.

Het kwijtschelden van de covid-steun voor bedrijven, kwijtschelden van de toeslagenschulden voor kinderopvang, en nog heel veel meer. Dus speel het eens een keer via de band net als bij biljarten. Uiteraard geldt dat alles ook voor alle landen in de Europese Unie. Het gaat om oplossingen die voor het grijpen liggen. Soms lukt het dan wel. Wil je antwoord op jullie vragen? Wat denk je van de telefoon? Hoe zit het met de boerenslimheid?

In elk geval levert schuldsanering met geldcreatie van de ECB geen echte inflatie op. Vragen?

L.s., het is kristalhelder duidelijk dat parlementariërs geen volksvertegenwoordiger zijn, want zij bruuskeren de belangen van de Nederlandse burgers door te zwijgen over de gevolgen van de renteverhoging op de woningmarkt, en op de hypotheekkosten en persoonlijke faillissementen die daaruit voortvloeien, waarbij banken al het ingelegde spaargeld van de huiskoper zullen inpikken dat men als aanbetaling van een hypotheek ooit heeft bijeen gespaard.

Daarnaast zal door de stijgende rente de bestrijding van de inflatie op het looninkomen door rentebetaling aan beleggers en overige prijsstijgingen afbrokkelen. Dit mede door hogere financieringskosten voor de productie. Voor de exportpositie van Nederland is dat een flinke ondersteuning in de concurrentiestrijd met het buitenland. Het parlement zwijgt consequent over een aantal zaken als het graf, die in de brief aan de minister van Financiën en aan het parlement duidelijk zijn gemaakt.  
 
Vandaag las ik dat de centrale bank de inflatie wil bestrijden met een verhoging van de rente. Maar aangezien niemand in de politiek ook maar enig begrip heeft van wat geld inhoudelijk is, waar het vandaan komt, wie het maakt, hoe snel het rondgaat en waar het verdwijnt, dan heeft dit rentebeleid eenzelfde resultaat als de chirurg die het verkeerde been amputeert.

Maar jullie geloven wat bankiers voorkauwen zonder vragen te stellen over hoe het beter kan. Mijn brief aan minister S. Kaag wordt ook door jullie genegeerd, terwijl daarin een deeloplossing is aangeboden, om met name de armoede die ontstaat door prijsstijgingen te compenseren.

Prijsverhogingen zijn niet per se gevolg van excessieve geldschepping en dus van echte inflatie (opblazen), maar van verstoring van de aanleveringsketens en marktwerking. Pas wanneer ook de burger zelf aan het woord komt is er uitzicht op voorkoming van een dreigende recessie als gevolg van de renteverhoging die niet-productieve beleggers in de kaart speelt, en de marktprijzen als niet-inflatoir niet beperkt.

Oplossingen van de burger kunnen met het inspreekrecht van de burger in het Vragenuurtje een echte bijdrage leveren om fouten te voorkomen. De toeslagenaffaire had nooit kunnen ontstaan wanneer burgers een agendapunt hadden kunnen afdwingen met: http://www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm. Verder is nu het moment gekomen om de domme voorstellen van Klaus Schwab en Bill Gates als vertrekpunt voor die inbreng te nemen. Zie de bijlagen. Ik zoek medestanders die een strafklacht willen opstellen en ondersteunen tegen Kamerleden die grof nalatig zijn m.b.t. motie van Van Haga en Smolders. Niet om de domweg die strafklacht door het OM te laten negeren, maar om inspraak te krijgen in de massamedia die gesloten zijn als een oester wanneer het gaat om onderwerpen in deze brief.

Karolinska-rapport, virus-ionisatie, London University rapport, Irsi Caixa rapport

P.s., welk drama gaat ontstaan in de woningmarkt wanneer de rente oploopt? Doelbewust beleid? Doelbewuste verarming van de bevolking om net is bij omwisseling van de gulden naar de euro met tien procent loonsverlaging de concurrentiepositie van het bedrijfsleven op de wereldmarkt te versterken?
Blijven zwijgen hoor, hoog betaalde parlementariërs…! Maar heeft het zin om een strafklacht wegens grove nalatigheid in te dienen bij het OM? Natuurlijk niet, want alle mensen zijn gelijk, behalve die nog veel gelijker zijn. Zie: Animal Farm. Zie ook de voorspelling van prof. dr. Smalhout uit 2003 over Nederland is barstensvol. 
Mooi zo, nu alleen nog een telefonisch overleg om de voordelen van inflatie te benutten en uw artikel-12 positie te beëindigen, samen met andere gemeenten en hun inwoners die klem zitten.
 
R.M. Brockhus
Westkade 227
1273 RJ Huizen
Mob. 06-17125374
Mail: sdn@planet.nl
Web: http://www.sdnl.nl