Reuze gezellig

Stikstofbemiddelaar Remkes zei na afloop van het gesprek vrijdag met LTO en wat ander grut, dat er sprake is van een ‘stevige vertrouwenscrisis in Nederland’, en dat die niet alleen gaat over de aanpak van het stikstofprobleem. Het eerste gesprek wat Remkes voerde duurde langer, want het was reuze gezellig.

Laten we, om te beginnen, eens vaststellen dat er absoluut geen noodzaak is om aan het milieu of het klimaat  te gaan sleutelen, omdat “99% van de wetenschappers het daarover eens is”. Ook met dat cijfer is gerommeld, evenals met alle andere zogenaamde studies die de regering (en met hen vele andere) als alibi opgeeft. In het verleden heeft het klimaat altijd geschommeld, evenals de hoeveelheden CO2 en NOx in de atmosfeer. Bovendien gaat het er niet om of wetenschappers het met elkaar eens zijn; het gaat om onomstotelijk bewijs en dat is er niet.

Afb: DavyJacobs / Wikipedia

Het klimaat en het milieu zijn momenteel de populairste stokken waarmee geslagen wordt, teneinde politieke doelen te bereiken die zonder die leugens niet op een democratische wijze bereikt kunnen worden. Als een bankier een politieke partij infiltreert of een bedrijf zo’n partij zelfs opkoopt om een toekomstige winstpositie veilig te stellen, dan heeft dat niets met de politieke argumentatie van milieu of het klimaat te maken, maar met ordinaire geldzucht en een democratie die kennelijk niet voldoende meer functioneert.

In strijd met de wet

Naar aanleiding van Kamervragen gaf de regering zonder omhaal toe dat de huidige plannen gebaseerd zijn op een nog door te voeren wetswijziging. Onze regering voert dus maatregelen in die strijdig zijn met de huidige wet. Maatregelen die zij nodig achten ‘omdat er een rechtsuitspraak ligt’, waarmee zij doelen op de uitkomst van een rechtszaak die werd gevoerd door de Nijmeegse milieuactivist Vollenbroek (alchemist van beroep) en waarin werd geëist dat de merkwaardige milieudoelen sneller bereikt moesten worden. Gaat er wellicht nog iemand naar de rechter om te eisen dat onze regering zich nu eens gewoon aan de wet gaat houden? Of heeft deze rechter, op bevel van een milieufanaat, geoordeeld dat iedereen zich aan een wet moet houden die nog niet bestaat?

Het formele doel is om in 2030 74 procent van alle Natura 2000-gebieden onder de kritische risicowaarde te brengen. Dat is absoluut onmogelijk om de vrij eenvoudige reden dat zo’n 30 tot 35 procent van de totale stikstofdepositie uit het buitenland komt. Gaan we, om dat toch te bewerkstelligen, b.v. Duitsland en België militair veroveren en hen onze wil opleggen? Daar komt nog bij dat die ‘kritische waarde’ en de vermeende dispositie worden berekend met behulp van het Aerius-model wat daar nagenoeg ongeschikt voor is vanwege grote onzekerheidsmarges. Als rechter Vollenbroek dáár naar kijkt, kan Minister Van der Wal wel op Curaçao blijven en voorlopig ‘low profile’ kiezen.

“Koeien vervangen door
vluchtelingen? Waanzin”

Geld kan geen CO2 laten verdwijnen en koeien vervangen door geïmporteerde ‘vluchtelingen’ verandert volmaakt niets aan een zogenaamde stikstofdispositie. Grasland volbouwen met huizen laat wel de temperatuur stijgen en vernielt ook nog eens vele honderden vierkante kilometers aan rijke zuurstofproductie. De antropogene (door menselijk handelen) invloed op het milieu is nog nooit zo groot geweest als in deze tijd en eigenlijk kunnen we dit tijdperk duiden als dat van politieke klimaat- en milieumishandeling. Ten koste van leefbaarheid, mens en milieu, worden kanslozen onze maatschappij ingepompt die voldoende chaos-ervaren en -bestendig zijn om een politiek verdeel- en heers-systeem in stand te houden; kijk maar waar die vluchtelingen vandaan komen.

Inderdaad: er is een stevige vertrouwenscrisis in dit land. Dat komt omdat de achtereenvolgende regeringen beleid voeren dat niet is gebaseerd op wat de maatschappij als koers voor ogen had toen men ging stemmen. Eenmaal gekozen op valse voorwendselen, volgt er steevast beleid wat eigenlijk niemand wilde. Keer op keer is de bevolking bedot door een elite waar we kennelijk met geen mogelijkheid vanaf kunnen komen; een premier die al 12 jaar premier is en Kamerleden die hun hele werkzame leven Kamerlid zitten te wezen. En het resultaat van hun werken? “We moeten toch eens wat aan het milieu gaan doen, minder koolstofdioxide en minder stikstof”.

Terwijl het hele land op instorten staat…


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Het heeft eigenlijk weinig zin nog langer ook de realistische argumenten te plaatsen. Er wordt niet geluisterd en er wordt niet nagedacht.
Immers: er is geen “stikstof-problematiek” , er is een gecreëerd bureaucratisch probleem geschapen waarbinnen de ” verdienmodellen” en ter behoud van macht, deze coalitie kan functioneren met daarbij het nepotistische element en aldus nu een groot deel van de bevolking, ook door subsidies en uitbreiding van “””overheidsfuncties”” het bestaan van de huidige partijen te danken is aan een soort “”verzekeringsmaatschappij annex bank-taken” de bevolking op de meest arrogante manier en met veel minachting uitbuit en er een beeld ontstaat van :”””Eenmaal gekozen op valse voorwendselen, volgt er steevast beleid wat eigenlijk niemand wilde”” ( de heer Nijhof )……. en derhalve de coalitie kan doen wat ze willen.
Een catastrofe is ons deel omdat we alles toelaten én de groep dewelke afhankelijk is van Rutte’s bevelen, uiteraard op de VVD en CDA stemmen.

Het enige dat mogelijk helpt is een echte fysieke trap onder de kont.

Koddebeier
1 jaar geleden

Weg met dit kabinet van WEF handlangers,jullie verraden Nederland !!

J.Blaak
1 jaar geleden

Hef eerst de bescherming van het Pikmeer arrest op (ambtenaren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de uitkomst van hun handelen, kort door de bocht gesteld)
Hef daarna immuniteit van bestuurders op en stel ze allemaal hoofdelijk aansprakelijk voor hun (wan)daden en (wan)prestaties.
Financieel helemaal leeg trekken, tot de laatste cent schade is terugbetaald.
Staan ze ook niet meer te dringen in rijen van vier om in de kamer te komen, krijg je alleen ter zaken kundige mensen.
Ook bij verkiezingen, de oude hap beleidsambtenaren wegwezen, solliciteren op oude baan kan en mag, maar volgens de nieuwe samenstelling van kamer wordt er nieuw beleid gemaakt en uitgevoerd. Is het niet naar je linkse zin, alsnog biezen pakken en wegwezen.
Nu vertrekt de ministersploeg en de linkse beleidsmakers blijven zitten.
De ministers zijn passanten, de beleidsmakers de harde, zittende macht / kern.

Buskens
1 jaar geleden
Antwoord aan  J.Blaak

Was het maar zo’n feest!! Maar geweldig idee. Maar tevens en helaas moet ik zeggen is en blijft het een utopie.