Natuurvrienden

Stikstof onderhandelaar Remkes heeft voor volgende week een gesprek op de agenda staan met onder andere Greenpeace en Natuurmonumenten. Deze beweerdelijke natuurvrienden willen echter niet onderhandelen over een verlaging van de stikstofreductie.

Deze clubs willen niet dat de halvering wordt opgeschoven naar 2035 of dat het doel wordt verlaagd naar 40 procent. Zij willen dat het Kabinet hoe dan ook vasthoudt aan de nu voorgenomen stikstofnormen. Voor deze normen is echter nog geen wettelijk kader aanwezig; er ligt slechts een uitspraak van welgeteld één rechter, die heeft geoordeeld dat de vorige koers onvoldoende inspanning was om de – eveneens van overheidswege – gestelde doelen te halen. Daarop heeft het Kabinet de plannen dus aangepast tot de huidige, nog vóórdat dit een wet was vervat. Kennelijk kennen de bewindslieden de uitslagen van de stemmingen in de Staten Generaal al, nog voordat de wet het levenslicht heeft gezien.

Dat is knap en het getuigt van een enorme visie.

Geldschepen

Afb: Wikipedia / Roberta F.

Alles wat zich in ons land (en daarbuiten) uitgeeft voor ‘natuurorganisatie’ echter, dankt de inkomsten vooral aan subsidies. Het zijn dus inkomsten die normaliter niet tot stand zouden zijn gekomen, omdat maar weinig mensen bereid zijn om voor hen ook maar een stuiver op tafel te leggen. Geldschip Greenpeace heeft 11 lobbyisten in Brussel rondlopen en besteedt alleen al 1,7 miljoen euro aan het belobbyen van louter de Europese Commissie. Greenpeace stelt een groter belang in het aan de praat houden van hun scheepjes  zoals de 39 miljoen euro kostende Rainbow Warrior 3 dan aan wat van klimaat dan ook. Een achterban heeft die club amper, dus dat gezelschap dramt uitsluitend voor zichzelf. Datzelfde geldt voor natuurmonumenten. Als zij een actuele lijst kunnen laten zien, met daarop meer dan 100.000 betalende leden, dan kunnen zij als belangengroepering enigszins serieus worden genomen, zij het met de nodige moeite.

Ons land is sinds de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw in hoog tempo ontzuild, maar het verzuilde middenveld doet nog steeds alsof dat niet zo is en vertegenwoordigt ons zonder zich daadwerkelijk om ons te bekommeren. De professionalisering van de verzuilde organisaties heeft de afstand tot degenen die zij zeggen te vertegenwoordigen alleen maar vergroot. Een nieuw maatschappelijk middenveld heeft zich inmiddels naast de organisaties en instituties van de verzuiling kunnen nestelen. In internationaal perspectief worden zij NGO’s (non governmental organizations) genoemd, met name op de terreinen van milieu, natuur en ontwikkelingshulp. Organisaties dikwijls met leden, maar dan wel leden die over beleid en standpunten van de NGO’s en de samenstelling van het bestuur werkelijk helemaal niets te zeggen hebben. Overheden onderhandelen ondertussen kennelijk graag met hen en sluiten het ene na het andere convenant met hen af.

Dat dreigt hier ook te gebeuren, maar al deze clubs vertegenwoordigen niets; alleen zichzelf. Remkes kan deze subsidieslurpers dan ook het best bij kop en kont pakken en subiet de tent uitgooien.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Geen
1 jaar geleden

niet alleen de subsidies stoppen maar ook de fondsenwervers en verstrekkers van dit soort overheidsondermijnende clubs, zoals de zgn goede doelen lotterijen…

J.Blaak
1 jaar geleden

Stoppen met de organisatie van onze eigen ondergang.
Geen subsidies meer aan NGO’s, zichzelf bedruipen of ondergaan.
Stop met dat hele circus, betalen voor de NGO en diezelfde rakkers dagen de staat voor de rechter , met dwangsommen.
hoe stom wil je het hebben.

Paul Quekel
1 jaar geleden

Leest u hoe lobbyisten werken op http://www.sdnl.nl/gerdleers.htm.

Citaat: “Samen met de voormalige minister en staatssecretaris Joop Wijn heeft Gerd Leers (de huidige burgemeester van Maastricht en oud-Tweede Kamerlid voor het CDA) op initiatief van Paul Quekel sr. ervoor gezorgd dat de door de verzekeraars eenzijdig opgelegde premieverhoging over de hele linie niet doorging. Deze verhoging zou een bedrag geweest zijn van ongeveer 75 tot 100 miljoen gulden (!) per jaar en was het gevolg van de opgefokte angst voor de millenniumbug. Verzekeraars verkopen namelijk een remedie tegen angst voor risico.

Deze voorgenomen eenzijdige verhoging was dus het gevolg van de angst voor de millenniumbug (mogelijke computerstoringen) bij de overgang van 1999 naar het jaar 2000. Echter, de premieverhoging zou ook na 1 januari 2000 bij uitblijven van schade nooit meer teruggedraaid worden en dus de burger extra financieel blijvend belasten. De verzekeraars waren woedend op de initiatiefnemer en op de Kamerleden Leers en Wijn die de motie door het parlement kregen om die verhogingen te blokkeren.

De heer Gerd Leers had mij nog wel geïnformeerd over de schandalige en onfatsoenlijke enorme druk die door lobbyisten werd gelegd op hem en Joop Wijn en de andere Kamerleden om de motie in te trekken of niet te steunen. De Verzekeraars en Banken waren woedend en het was volgens hem op het misdadige af!”. Einde citaat.

Mede door mijn ervaringen met het schrijven van honderden computer programma’s was de millennium bug een vorm van opgeklopte angst, welke wij nu ook weer zien met de COVID 19 ellende en de Stikstof en Pfas dwang. Zie http://www.sdnl.nl/quekel-comdes.htm en http://www.sdnl.nl/quekel-rodias.htm en leest u mijn interviews.

Leest u ook over subsidies (7x) op: http://www.sdnl.nl/quekel-iedereen.htm
CITAAT: “Wij hebben namelijk géén toegang tot de subsidiepotten voor de gevestigde bestuurlijke, publieke en politieke macht van het establishment. Om daar toe te behoren dien je minsten 10 jaar lid te zijn van een bestaande politieke partij. Hoezo democratie???”. Einde citaat.

Koddebeier
1 jaar geleden

Weg met die subsidie vreters !