Extra crisisopvangplekken

Het kabinet wil dat de veiligheidsregio’s ruim 5600 extra crisisopvangplekken realiseren voor asielzoekers. Die plekken komen dan bovenop de 5500 extra crisisopvangplekken die eerder gevraagd werden en waarvan er inmiddels 5000 gerealiseerd zijn.

De belangrijkste taken van een ‘veiligheidsregio’ zijn het voorkomen en bestrijden van branden, het treffen van voorbereidingsmaatregelen op risico’s, rampen en crises, en tenslotte de coördinatie, beheersing en bestrijding van rampen en crises. Nederland telt 25 van deze regio’s.

Het is op zichzelf een goed teken dat het verantwoordelijke Ministerie van Justitie en Veiligheid de huidige toestroom van ‘vluchtelingen’ (ca. 1.000 per week) tot de categorie ‘rampen’ rekent. Het is immers moeilijk voor te stellen dat mensen die op de vlucht zijn, eerst maar eens zo’n 10 tot 15 grenzen passeren om veiligheid voor lijf en leden te vinden. Dat is, op zijn zachtst gezegd, een nogal merkwaardige situatie. Ook is het merkwaardig dat straatarme vluchtelingen forse sommen geld op tafel kunnen leggen, teneinde door Afrikaanse en Arabische reisbureaus – al of niet in samenwerking met westerse importbureaus – getransporteerd te worden naar een land van keuze. Naar verluidt, gaan er in Noordelijk Afrika al folders rond met daarin de meest lucratieve landen van aankomst, respectievelijk de hoogste sociale uitkeringen en sociale faciliteiten.

Nederland, althans het deel wat een inkomen ontleend aan de instroom van ‘vluchtelingen’, beroept zich vooral op het internationale vluchtelingenverdrag van de VN. Dat verdrag van de Verenigde Naties bepaalt dat vluchtelingen en asielzoekers niet mogen worden teruggestuurd naar een land waar ze gevaar lopen. In dat verdrag staat echter niet dat vluchtelingen die al een groot aantal grenzen zijn gepasseerd, aan de Nederlandse grens niet geweigerd mogen worden. Bijvoorbeeld omdat ons land al tot de dichtstbevolkte landen van de wereld behoort en eigenlijk ‘vol’ is. Zo ‘vol’ zelfs, dat een beetje ramp zoals de coronapandemie of een paar boeren op grote tractoren, onmiddellijk voor blinde paniek onder de bestuurders zorgt, die vervolgens met bloeddoorlopen ogen de dichtstbijzijnde camera’s en microfoons confisqueren voor een persoonlijk en van treurnis doortrokken relaas.

IND

Om de obstipatie in de afhandeling van deze uitkeringsvoorbereidende verzoeken (want anders kunnen we dit echt niet meer noemen) op te lossen, heeft de nieuwe directeur-generaal van de IND (Immigratie en Naturalisatie Dienst) in een interview met Trouw voorgesteld om alles wat zich vluchteling noemt gewoon een beetje vlotter door te laten. Het is, volgens de nieuwe IND directeur, in asielzaken vaak lastig en tijdrovend om een besluit te nemen. “Misschien moeten we eerder zeggen: we geven het voordeel van de twijfel”, zegt Rhodia Maas. “We kunnen niet gaan sjoemelen in het proces, natuurlijk niet. Maar dit gesprek moeten we met elkaar voeren.”

Dat is nonsens; deze mevrouw moet eerst met zichzelf in gesprek of met een goede psychiater. De grenzen kunnen gewoon direct dicht en degenen die door dat circus in staat worden gesteld om geweldige salarissen uit de staatskas te trekken, kunnen gewoon werk zoeken bij een bedrijf wat zelf het geld verdient. Dat is er genoeg en het schijnt helemaal geweldig te zijn. Mevrouw Maas zou met name achter de kassa nog wel eens een groot succes kunnen blijken, gelet op haar voornaamste talent.

Het bijeen harken van geld.

In het eerste halfjaar van 2022 hebben zich 195.000 vluchtelingen in ons land gemeld. Er zijn eerlijk gezegd veel te weinig oorlogen voorhanden om dit aantal alleen voor Nederland te rechtvaardigen. Dan is er wat anders aan de hand en het is ergerlijk dat de nieuwe directeur van het IND dat niet als eerste op de agenda zet; “klopt deze ongekende instroom eigenlijk wel? Is er misschien iets anders aan de hand?” Ook mevrouw Maas weet dat het gros van deze ‘vluchtelingen’ helemaal niet op de vlucht is, maar gewoon een beter leven zoeken waarin bij voorkeur een ander aan het werk gaat om in hun levensonderhoud en verdere comfort te voorzien.

Nederland is vol, loopt op alle terreinen vast; er kunnen niet meer mensen bij en zeker niet in dit tempo. We kunnen onze eigen bevolking niet eens huisvesten, laat staan een krappe 400.000 nieuwkomers per jaar. De overheid moet onmiddellijk stoppen met het financieren van dit circus en de internationale verdragen zonodig opzeggen. Hef de staatsgereguleerde import van vluchtelingen op en laat de  vluchtelingenopvang particulier regelen, bijvoorbeeld door de leden van partijen die aandringen op vluchtelingenopvang. Zij kunnen  zich gewoon als ‘opvanger’ melden op Schiphol en huisvesting in hun eigen huizen regelen evenals de persoonlijke verzorging.

Die bereidheid is er: ik heb een programma op televisie gezien waarin Claudia de Breij, Freek de Jonge, Geert Mak en vele, vele andere BN’ers glunderend een vluchteling in huis namen. Dus zeg niet dat het niet kan…


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
1 jaar geleden

Toen ik het volgende “zinnetje van de heer Nijhof las, werd ik beroerd maar gesterkt in mijn gelijk. “””””Die bereidheid is er: ik heb een programma op televisie gezien waarin Claudia de Breij, Freek de Jonge, Geert Mak en vele, vele andere BN’ers glunderend een vluchteling in huis namen. Dus zeg niet dat het niet kan…””

Immers: Alle ingrediënten ter zake de gestoordheid van mensen, ook de BN-ers, zijn in de zin te lezen.

Claudia de Breij, Freek de Jonge en Geert Mak zijn allen uit de LINKSE politiek hoek.
Daarnaast weten zij donders goed, “dat het in ” huis halen van vluchtelingen” tijdelijk moet zijn.
Dat zij een goede daad zouden verrichten is kletskoek omdat het gewoon een propaganda stunt is en “”paaien ” zij. de publieke omroep, de NPO. Ze laten gewoon zien hoe goed ze zijn zonder de consequenties goed te vermelden.
Het is om ziek van te worden.

Daarnaast zijn “ze” dus akkoord gegaan dat de Nederlandse burger wordt gediscrimineerd en dat de verzorging van vluchtelingen per definitie op het bord van de Nederlandse burger komt te liggen omdat de opvang tijdelijk is en daarná de fase van terugkeer naar het eigen land moeilijker wordt.

Ook het feit dat Nederland overvol van mensen is en er ruimte gebrek ontstaat en de CO2 uitstoot volledig wordt genegeerd, hoewel de uitstoot van CO2 ik gewoon een fantasie-verhaal vind omdat CO2 onverbiddelijk bij de Bio- chemische stofuitwisseling hoort. Het gehele stikstof- verhaal in de politiek berust op pure fantasie bij absoluut gebrek aan kennis.

De simpelheid en het ” te kort van begrip” ( incomprehensie) waarmede de BN-ers zich bedienen is juist de aanleiding tot het hielenlikken van de huidige coalitie terwijl Nederland onherroepelijk naar de afgrond gaat.

Buskens
1 jaar geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Zo is het meneer Girbes, het is allemaal eigen belang zo van “zolang ik iets van me laat horen ben ik nog in de picture”. Daar speelt NPO een belangrijke rol in. Ja, en dat Nederland de afgrond in glijdt zal ze zo een worst wezen. Youp van ”t Hek kan er ook best een paar nemen met zij 2e huis in Bergen ruimte genoeg. Hypocrieten figuren allemaal! Gewoon misselijkmakend.

Buskens
1 jaar geleden

C’est ca, zo is’t maar net. Als je ze zielig vindt die vluchtelingen dan neem je ze maar in huis en zorg je maar dat ze te eten en drinken krijgen en er van de winter ook lekker warmpjes bij zitten. En niet op kosten van de belasting betaler. We hebben genoeg problemen onder onze eigen bevolking. Steeds meer armoede door toenemende inflatie, geen huizen enz, enz. Het zijn op tv beelden hoofdzakelijk jonge mannen. Als ik dat zie denk ik “flikker op, ga je land op bouwen”. Deze bananen republiek hier vol met roofridders is niet gewoon gek maar knettergek! op alle fronten.