Prikbord nr 840

Na de recente schandalen in penitentiaire inrichtingen (gevangenissen), lijkt de overheid een charme-offensief te starten door allerlei verbetermaatregelen in te voeren dan wel te suggereren.

Medewerkers en psychologen mogen hun woordje doen, 2 op één cel blijft wellicht een uitzondering(?) en tv-documentaires delen schouderklopjes uit, maar de subsidie voor de kritische gevangenenkrant De Bonjo vervalt. Eén maatregel is echter ver over tijd, gezien de omvang van het schandaal en de (financiële) gevolgen ervan. Na jaren van klachten over de slechte voeding – bedorven, te weinig en onvoldoende vitamines – is de contractant kennelijk opzij geschoven en de kwaliteit aanzienlijk verbeterd. Waarom dit niet eerder kon, is een raadsel, want slechte voeding heeft niet alleen gevolgen voor de lichamelijke gezondheid. Een onderzoek naar de 38 zelfmoorden in Vught in de afgelopen jaren zou dit wellicht kunnen bevestigen, vooral in relatie met de privileges van sommige groepen gevangenen die ook voedsel van buitenaf ontvangen of kunnen aankopen, terwijl AOW-ers van hun inkomen worden beroofd, waarvoor ze tientallen jaren premie hebben betaald. Als dan ook nog de klachtenafhandeling door een onafhankelijke commissie wordt gedaan, zal er mogelijk enig vertrouwen in het beleid ontstaan.

China

De agressie van China tegenover Taiwan en de VS neemt absurde vormen aan voor een lid van de Veiligheidsraad. Maar dit was te verwachten na de tolerante houding tegenover Rusland en de Chinese terreur tegen de Oeigoeren en Hong Kong. Het is dan ook onbegrijpelijk dat westerse landen zich niet alleen afhankelijk hebben gemaakt van Rusland en terreurstaten in het Midden-Oosten, maar ook van de VN en China. Daar komt voor West-Europa de afhankelijkheid van Turkije en Brussel/ECB nog bij.

De slappe houding tegenover deze landen en organisaties zal ons duur te staan komen; zeker als we onze defensie blijven verwaarlozen en straks niemand meer wil vechten om de internationale rechtsorde te verdedigen op dezelfde wijze als de Oekraïners hun land en samenleving verdedigen.

Chinese bewapening

Taiwan is in oppervlakte kleiner dan Nederland, waarbij een deel van het land niet bewoonbaar is of dun bevolkt. Het aantal inwoners bedraagt ca. 24 miljoen en het land beschikt over een moderne defensie.

Doch dit kan beslist niet de reden zijn van de enorme bewapening en speciale middelen waarmee de Chinese krijgsmacht inmiddels is uitgerust. De ‘afvallige provincie’ Taiwan kan zelfs niet dienen als excuus daarvoor, want bij een grootscheepse aanval door Peking, gecombineerd met cyberwar en de fysieke uitschakeling van communicatie- en energievoorzieningen, is de strijd beslist voordat de VS kan ingrijpen. De werkelijke strategische belangen van China zijn wereldwijd verspreid, waarbij de VS als de belangrijkste tegenstander wordt beschouwd, ook op economisch gebied. Gezien de slagkracht en de speciale middelen van de Chinese krijgsmacht worden er meer militaire opties voorbereid dan alleen de bezetting van Taiwan. Een absurde situatie tussen twee landen die beide lid zijn van de Veiligheidsraad, maar desondanks elkaar militair uitdagen. De oorlog in Oekraïne, de ‘Europese’ energiecrisis, de uitkomst in Afghanistan en het kernwapenprogramma van Iran hebben de ogen geopend van strategische analisten die vragen over capabilities en intentions moeten beantwoorden. Geen eenvoudige opgaaf, gezien de belangen en spanningen die steeds meer zichtbaar worden.

Chinese ontwikkelingshulp

In tegenstelling tot de hardleerse westerse landen die miljarden weggeven met een minimum aan controle/garanties voor zgn. ontwikkelingshulp, ook in corrupte en dictatoriale landen, beperkt China zich tot eigen projecten en leningen met een strategisch onderpand. Dit laatste kan worden gebruikt om het ontwikkelingsland en indirect bepaalde westerse landen verder afhankelijk te maken van ‘Chinese’ grondstoffen en producten. Zelfs Oost-Europese landen die tot de EU behoren worden op die manier geïnfiltreerd. Daarbij is China vooral geïnteresseerd in landen die niet kunnen aflossen en daardoor hun onderpand verliezen: mijnen, spoorlijnen, havens, olievelden, datacentra en zo mogelijk zelfs vliegvelden zodat de commerciële relaties met andere/ westerse landen kan worden beheerst. Ook op financieel gebied (banken) zijn dergelijke pogingen te verwachten, maar naar verluidt tot dusver mislukt. Hoewel je dit bij Peking nooit zeker weet.

Drinkwater

Waarom moet er drinkwater uit de kraan komen? Grootverbruikers zoals bier- en limonadefabrieken zijn er blij mee, maar kennelijk is het ook ‘lonend’ om het in flessen te verkopen, zelfs vanuit het buitenland. Melkfabrieken moeten hun grondstof gewoon zelf per tankauto aanvoeren terwijl de verspilling zeker niet alleen bij burgers plaatsvindt. Datacentra, zwembaden (die toch al filters en chloor gebruiken), brandweer, etc. hebben geen drinkbare kwaliteit nodig. Zelfs ontzilt zeewater is toereikend.

En wie toch water uit de eigen kraan wil drinken, kan zelf een filter kopen.

Dat er vooral een watertekort is in de agrarische sector vereist andere oplossingen, gezien de enorme hoeveelheden zoet water die dagelijks de zee in stromen. Het bouwen van dammen en sluizen kan daarbij geen probleem zijn; er zijn slechts weinig rivierschepen die zich op zee wagen; dus moet er altijd ‘ergens’ overslag plaatsvinden. En ook dan hebben die rivierschepen er baat bij als het waterniveau op (hoog) peil kan worden gehouden. De vraag is echter waarom dit bij de IJssel en Amstel in combinatie met de Afsluitdijk kennelijk niet werkt. Want niet alleen het wegstromen van zoet water kan zo worden belemmerd, maar ook het binnenstromen van zout water bij (hoge) vloed of lage grondwaterstand. Nu Amsterdam toch geen grote cruiseschepen vol toeristen meer wil, had de nieuwe zeesluis wellicht niet bij IJmuiden, maar bij Rotterdam aangelegd moeten worden. Den Haag wekt echter de indruk de problemen niet op te (willen) lossen, maar te gebruiken om de klimaatverandering te onderstrepen en de burger onder toezicht te stellen.

Gaza

Naar verluidt hebben islamitische terroristen in Gaza een voorraad van ongeveer 1000 raketten opgeslagen en inmiddels afgevuurd op Israël. Daarbij zijn 2 vragen relevant: hoe zijn de materialen het gebied binnengekomen en heeft Hamas dit goedgekeurd? Dat er in Gaza 40 slachtoffers zijn te betreuren bij het uitschakelen van terreurkopstukken, is dan ook Hamas en de steunende landen/organisaties te verwijten. Een schuilplaats bieden aan terroristen tussen de burgers, de aankoop en invoer van raketten faciliteren en de dood van onschuldige burgers accepteren in zowel Gaza als Israël zijn voldoende aanleiding om de financiering van alle ‘hulpgoederen’ te onderzoeken. Want zelfs Nederland gaat niet vrijuit bij het steunen van terreur en dictatuur, zoals eerder onder meer in Cuba, Zuid-Afrika, Syrië, Indonesië en bij de Palestijnse Autoriteit is gebleken.

Groei

Er is wel degelijk groei in Nederland: de verspillingen bij de Rijksgebouwendienst, het aantal ambtenaren (15 %), de bevolking (ruim 120.000 immigranten en het jaar is nog niet om), de mensen met schulden, de kosten van de gezondheidszorg (vergeet niet uw eigen bijdragen en eigen risico mee te tellen), de reserves en bonussen bij het ABP, de kosten van mislukte ict-projecten, de adviseurs en externe onderzoeken, het aantal bewindslieden, de hoeveelheid achtergehouden informatie (zelfs na rechterlijke uitspraak), de macht van de klimaatdrammers, de bijdrage aan de ECB, de woede van de Groningers en de boeren, de leugens rond de woningbouw, stikstof en energietarieven alsmede de chaos op Schiphol.

Alleen de onbetrouwbaarheid van Rutte is niet toegenomen; die stond reeds op het maximum, net als de incompetentie van bepaalde bewindspersonen.

Oekraïens graan

20 miljoen ton graan wacht in Oekraïne op (zee)transport naar landen die anders niet te eten hebben. Wie betaalde die voedselstroom eigenlijk en waarom? Moest de overbevolking in die landen worden verhuld of werd er een corrupt spelletje gespeeld met allerlei vluchtelingenorganisaties – inclusief UNHCR – die bestaan dankzij de ellende in landen met graaiende elites? Want dat er opstanden ontstaan tegen dictatoriale regimes is niet verbazingwekkend, doch dat de bevolking dan nog meer te lijden heeft – vooral van honger en terreur – blijft opvallend. Kennelijk gaat het uiteindelijk om de macht en niet om het welzijn van mensen. Met name Europa moet dan ook voorzichtig zijn met het steunen van rebellen; de vluchtelingenkampen zitten al overvol en de resultaten van die steun zijn bedroevend. Zelfs miljarden aan voedselhulp kan niet voorkomen dat 250 miljoen kinderen honger hebben, terwijl de overbevolking blijft toenemen.

Stikstof

Sommige briefschrijvers verwarren stikstof (nitrogeen) met CO2 (koolstofdioxide). Stikstof zit onder meer in kunstmest, maar is in veel gevallen een gas of een vloeistof (‘damp’). Het bevordert de groei van bepaalde planten en heeft dus niets met het klimaat te maken, maar met de hobby van gesubsidieerde milieuclubs om steeds meer invloed op dit land te krijgen waarvoor ‘alles’ moet wijken. Inmiddels bestaat de vrees dat ook politici het verschil niet (meer) kennen, doordat met opzet een relatie wordt gelegd met klimaat (onoplosbaar ondanks alle miljarden) in plaats van de onzinnige Natura2000 sprookjes in een overbevolkt land dat omringd wordt door oneindig grote natuurgebieden. Zelfs met de milieudrammers wordt het regeringsbeleid besproken alsof zij even veel belang hebben als de boeren.

Taiwan

Critici die het bezoek van mevrouw Pelosi aan Taiwan afkeuren, begrijpen niet dat ze daarmee de positie van de Chinese dictatuur onbedoeld versterken. Het moet iedereen duidelijk zijn dat de westerse wereld al veel te lang de toenemende afhankelijkheid van China heeft geaccepteerd, de erkenning van Taiwan heeft uitgesteld en haar eigen belangen op de lange termijn heeft genegeerd. Het is nog niet te laat om de rol van China terug te dringen, waarbij de onzinnige bewering dat dit niet nodig is, omdat de VS militair sterker zou zijn, meteen de prullenbak in kan. Zelfs de hele NAVO heeft de oorlog in Oekraïne niet kunnen voorkomen en zodra het woord kernwapens wordt gebruikt, kijkt ook de VN een andere kant op. We zijn zelfs niet opgewassen tegen Iran dat nog geen kernwapens heeft, maar wel olietransporten kan aanvallen, en in Afghanistan is 20 jaar lang geprobeerd de terreur van buitenaf te blokkeren zonder resultaat.

Zoete broodjes bakken (‘appeasement’) voor Peking zal dan ook geen effect hebben, omdat China geen andere belangen kent dan die van de eigen ‘communistische’ elite. En die gaat over lijken…

Wiegman

Het is een grote prestatie om een voetbalteam vol ego’s en karakterverschillen succesvol te maken, maar of daarmee de Engelse vrouwen de terechte winnaars van het EK zijn, is nog maar de vraag.

Ze speelden een ‘thuiswedstrijd’, hadden Wiegman als coach en 2 koelbloedige invalsters alsmede een handvol overtredingen nodig om de Duitse ploeg te bedwingen. Bovendien hadden ze meer geluk bij hun doelpogingen en ontbrak het bij de Duitse vrouwen (mogelijk door blessures) aan voldoende echte spitsen. Doorslaggevend was daarbij de Britse fysieke conditie die Wiegman kennelijk heeft opgevoerd, zodat er bijna tot het einde inzet werd getoond. Dit laatste is niet onbelangrijk tegen een Duitse ploeg en maakt het mannenvoetbal soms slaapverwekkend, waarbij het heen en weer lopen naar een tegenstander om de bal te onderscheppen vaak show lijkt te zijn.

Dat ook de Engelse dames die energieverspilling niet hebben afgeleerd, is iets waar Wiegman eens naar zou kunnen kijken, want vermoeidheid (en gebrek aan overzicht) leidt in veel spelsituaties tot onnodig balverlies en gele kaarten. Hoe het beter kan toonde een recente (vriendschappelijke) wedstrijd tussen de mannenploegen van Arsenal en Chelsea.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Marijke Hauwert
1 jaar geleden

Erg fijn zo’n beknopt en duidelijk overzicht, zonder al te veel doorschemerende eigen mening.