Kort geding COA

In Almelo werd vandaag het kort geding afgewerkt wat het COA heeft aangespannen tegen de Twentse hoteleigenaar die van de verkoop van haar hotel aan het COA afwil. De verkopende partij wist niet dat het hotel, wat geschikt is voor ca. 70 gasten, door het COA gebruikt ging worden voor de opvang van maar liefst 300 asielzoekers.

Terwijl de rechtszaak begon om 13:00 uur, was via het CBS al duidelijk geworden dat de asielinstroom vorige week 1300 adspirant-Nederlanders heeft opgeleverd; zij willen allemaal graag mee eten en ruim 55% verdwijnt ongezien in de bakken van de sociale diensten voor uitkeringen, woningen incl. huisraad, toeslagen en andere douceurtjes. Wat het COA aan plaatsingsmogelijkheden aan de samenleving ontfutseld, is dus dezelfde dag alweer achterhaald.

Aan een rechtszaak als deze, vallen direct al drie dingen op;

Afb: screenshot Omroep Gelderland

In de eerste plaats: hoe is het mogelijk dat deze zaak in minder dan geen tijd op de rol staat. De rechtspraak in ons land kampt met grote achterstanden en personeelstekorten waardoor al een groot aantal zaken moest worden afgedaan met een sepot. Zedenzaken zoals aanranding en verkrachting worden doorgaans al bij de voordeur van het politiebureau door de (piket) OvJ afgedaan met de boodschap “geen aangifte te doen”. Dat is soms levensgevaarlijk omdat de vermoedelijke dader “dan meteen weet waar het huis van het slachtoffer staat” en het in veel gevallen toch niet lukt om zo’n schobbejak achter de tralies te stallen.

Ten tweede: het COA, een groepje (PvdA/GL/D66/VVD) partijgetrouwe subsidiesnuivers van de afdeling grofgeld, betrad de rechtszaal met een regiment juristen die amper in de zaal pasten. Kan allemaal: de belastingbetaler draait voor de kosten op. De verdediging moest het met één advocaat en zichzelf doen. Subsidie (miljarden) alleen is dus niet voldoende, traktementen en aanwezigheidspremies zijn eveneens populair in kringen rond het COA; allemaal ‘mee eten’.

In de derde plaats: er staan talloze gebouwen van de Rijksoverheid leeg, doordat een groot aantal ambtenaren tegenwoordig thuis ‘werkt’ of in ieder geval die indruk wekt. Ziekenhuizen staan leeg, het voormalige Belastingkantoor Leeuwarden staat leeg, een voormalig politiebureau in Amsterdam stat leeg en het voormalig Pieter Baan Centrum in Utrecht staat ook leeg. Waarom zou het COA 300 ‘vluchtelingen’ willen huisvesten op het platteland, in een buurtschap met amper 200 autochtone inwoners?

Daar komt nog eens bij dat het COA noch de Gemeente Albergen, noch de Burgemeester had ingelicht over het voornemen om het hotel op te kopen met de bedoeling daar een AZC te vestigen. Vanwaar die geheimzinnigheid en waar haalt die club het recht vandaan? Als ik, als argeloze burger, mij wil vestigen in een andere gemeente, dan gaat de aankoop van een pand toch warempel niet onopgemerkt aan die gemeente voorbij, want de zaakbelastingaanslag voor onroerend goed is nog eerder bij mij thuis dan ikzelf vanaf het notariskantoor.

De Minister-president heeft desgevraagd vorige week in de Kamer nog laten weten dat hij aan de vraag om de grenzen (tijdelijk) te sluiten niet kan voldoen omdat we dan “tegen de EU verdragen ingaan”. Let wel: de Minister-president zegt dus eigenlijk tegen de Wetgevende Macht dat de ’trias politica’ kennelijk is verdwenen op een (on) zeker moment. De wetten worden niet meer door de Tweede Kamer of de Regering uitgewerkt, noch door de Eerste Kamer beoordeelt, maar ‘ergens anders’ op een plek waar burgers en hun vertegenwoordigers in de Staten Generaal er geen invloed meer op hebben.

En onder die conditie bestaat dus kennelijk nog de illusie dat er ordentelijk recht kan worden gesproken in dit land? Dat gebeurt dus ook niet. Rechter Van Houten oordeelde binnen het uur (!) dat het COA de Twentse buurt mag verzieken met proletarisch winkelend publiek van exotische herkomst.

De grenzen moeten dicht: nu. Dat wil de bevolking en dat wil een meerderheid in de Kamer eigenlijk stiekem ook. Maar zolang de VVD de eigen Kamerleden in de houdgreep houdt om Rutte op het pluche te houden, komt het er niet van. “Sinterklaas bestaat; daar zit ‘ie” zei Hans Wiegel ooit.

Kennelijk heeft Sint Nicolaas zijn huishoudster ooit onder de rok geteisterd, want ze zitten nu ook al in de VVD.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
1 jaar geleden

Geachte heer Nijhof,

Leest u: http://www.sdnl.nl/van-putten-2.htm, van wijlen prof. dr. ir. Anton van Putten gestorven in het harnas van onrechtvaardigheid en ongerechtigheid, veroorzaakt door incompetente rechters en raadsheren. Waarbij mevrouw mr. Agnes van Steijn bij het EHRM de kroon spande en spant.

Deze dame door Nederland ingestelde poortwachter, wijst nagenoeg alle zaken van Nederlandse burgers en bedrijven af met artikel 34, 35 wanneer het financiële consequenties heeft voor de Nederlandse Staat. Zie haar brief hieronder aan mr. G.J. Knoops.

Citaat: “Zie het uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat naar de ISO-9000 norm

Waarom het huidige rechtsbedrijf nooit naar behoren zal kunnen functioneren?

U hebt altijd recht op inzage van uw eigen dossier, u hebt daarvoor nooit ’n procureur nodig, u hoeft niet te ‘motiveren’ waarom u inzage wil, en u hoeft niets te betalen ! Zie de wettelijke voorschriften ! en de introductie daarvan.

OPROEP AAN ALLE SLACHTOFFERS VAN ONS RECHTSSYSTEEM
Onder verwijzing naar de publicatie in het Nederlands Juristenblad, nr. 24, 17 juni 2005 getiteld: “De Stevens-Schipper methode” Het valselijk opmaken van minuten, afschriften / grossen van beslissingen van meervoudige kamers”, wordt u verzocht de eerste en laatste bladzijde van de in uw bezit zijnde grosse van arresten van meervoudige kamers, te sturen naar:

AnMar Research Lab. b.v., Postbus 1200, 5602 BE Eindhoven,
voor het vaststellen van de rechtsgeldigheid van de arrest

Leest u ook de onderzoeken van wijlen de heer Burhoven over plaatsvervanger rechters en raadsheren, zijn levenswerk waarbij ik hem vaak heb geholpen. http://www.sdnl.nl/burhoven/antecedenten-juristen.htm en het onderzoek naar belangenverstrengelingen van rechters en raadsheren met verzekeraars en banken: http://www.sdnl.nl/irm.htm.

Zelf meegemaakt dat in mijn verloren zaken tegen Delta Lloyd na onze onderzoeken bleek dat commissarissen van Delta Lloyd rechter en/of raadsheer waren. Dat een vicepresident van de Rechtbank Amsterdam mr. Marres adviseur was bij Delta Lloyd.

Dat de president van de rechtbank Amsterdam mr. Gisolf, die mij veroordeelde omdat ik Delta Lloyd een criminele organisatie vond, (dit vond in 2002 ook mr. de Wijkelslooth, zie schikkingen http://www.sdnl.nl/quekel28.htm) en relatie was van Niek Hoek, toenmalig bestuursvoorzitter van Delta Lloyd en diverse keren verbleef op het zeewaardig jacht van Niek Hoek, zie artikel van Theo van Gogh: http://www.sdnl.nl/theovangogh.htm

Zie afwijzing EHRM, mr. Agnes van Steijn woekerpolissen

Nederland is rot tot op het bot, leest u http://www.sdnl.nl/iedereen.htm en http://www.sdnl.nl/buitenhof.htm,

Citaat: “Laten we grondleggers van ons Nederland van na 1945 hun idealen teruggeven en de TRIAS Politica van Montesquieu in volle rechtvaardiging herstellen.

Het fatsoen waarover uw hooggeleerden naar verwijzen is niet anders dan een verkrachting van de Trias Politica van Montesquieu en verworden mede door uw toedoen tot de TRIAS MODERNAS:

We hebben in Nederland mede door het verzaken door uw soort van de werkelijke normen en waarden, daardoor veel andere TRIAS’s gekregen: De TRIAS “POLITIEK, AMBTENAREN, JOURNALISTIEK”, De TRIAS “BANKEN, VERZEKERAARS, BELASTINGDIENST/ RECHTERLIJKE MACHT” De TRIAS “FNV, SUBSIDIES, FAILLIET/CURATOREN”, De TRIAS “PRIVATISERING, KOSTENEXPLOSIE, KPN/NS/ENERGIE/MILIEU, De TRIAS “RECHTERS/RAADSHEREN, ADVOCATEN/HOOGLERAREN, BIJBANEN/NEVENFUNCTIES”.

Het is 5 voor twaalf, maar dan al 24 uur later. Als we géén paal en perk gaan stellen aan de onverantwoorde groei van kostbanen en zorgen voor een weer fatsoenlijk rechtssysteem, zonder plaatsvervangers, met een volledig verbod op nevenfuncties en bijbanen dan zal Nederland hoe langer hoe meer een land van kansarmen worden met een uittocht van die mensen en jongelui welke mede zouden kunnen zorgen voor het ideaalbeeld van de heer van Norden “een verantwoorde en betrouwbare samenleving”, met instandhouding van onze huidige welvaart.

Het ideaalbeeld van Wouter Bos is ook prachtig, het moet alleen ook nog verdiend kunnen worden en als de mensen en jongelui met ondernemersgeest, risico nemen en investeren het land verlaten is de toekomst overgeleverd aan de verdere verpaupering en verloedering en is het geld voor achterstandswijken weggegooid geld. Zijn generaal pardon was niet een links stokpaardje zoals hij zei, maar het was Pim Fortuyn die dit als eerste gezegd heeft, “ere wie ere toekomt”.

Lees Pim Fortuyn “De verzamelde columns” en vergelijk zijn columns met de toestand van het huidige Nederland.

Of de artikelen van Prof.Dr.Ir. A.F.P. van Putten met de Verwoestende Leugen en zijn ISO9000 en alsmede een opzienbarende boekrecensie van L.J.J. Dorrestijn Failliet en Chipshol over het de schandalige toestanden veroorzaakt door curatoren en slapende rechters”. Einde citaat.

Afwijzing EHRM mr. Agnes van Steijn, woekerpolissen.jpg
mgjb
1 jaar geleden

En op de staatsomroep aan de praattafels zit het vol met deugvolk dat het allemaal vreselijk en walgelijk vindt wat er gebeurt. Er moeten veel meer centra komen, humaner, fatsoenlijk etc etc.
NUL tegenstanders aan het woord die iets kunnen zeggen over de afgrijselijke lasten voor de maatschappij, zeer lage participatie, aanzuigende werking, familiehereniging, weigeren om te integreren, en de steun aan de criminele mensensmokkelaars.

Mid 2019 kreeg ik dit interessante YouTube filmpje en ik denk dat het zeker de moeite waard is om naar interview te luisteren:

https://m.youtube.com/watch?v=XhJaZLXy9DI&feature=youtu.be

J.Blaak
1 jaar geleden

De rechtspraak is ook corrupt, tot op het bot.
Het is geen beschermer van de rechten van burgers, maar een beschermer van de macht.
Bij de opruiming van het totale bestuursrot hoort ook de zittende rechtsmacht.
Toetsen en verantwoorden onder de Neurenbergcode.