Strijd tegen de verstikking

(Een analyse van Michael Millerman.) Michael Millerman wordt door kenners beschouwd als de expert bij uitstek van de gedachten van Doegin en hij heeft een analyse gemaakt van Doegins nieuwste product “The Great Awakening versus The Great Reset”.

Die analyse is in recensievorm gegoten, gepubliceerd op de website de Europese conservatieven en in het Nederlands vertaald opgenomen op de website De Dagelijkse Standaard . Als men een bijdrage wil leveren aan de discussie over de doelstellingen van de WEF; de vernietiging van het westerse democratische bestuursmodel en in het verlengde de inval in de Oekraïne, dan is kennis nemen van Millermans analyse als vervolg op het artikel “Het beest Doegin” een must.

Vernielende Schwab zombies

Aleksandr Doegin. Afb: Mehdi Bolourian / Wikipedia

De doelen van de Great Reset zijn bekend. Het project dat in 2010 door de WEF werd gestart en door WEF geïndoctrineerde regeringsleiders ondanks andere boodschappen in uitonderhandelde regeerakkoorden, enthousiast wordt gematerialiseerd, streeft ernaar: “ alle aspecten van onze (westerse, want niet-westerse kleuren trappen er niet in en volgen een andere route) samenlevingen en economieën te vernieuwen (te vernietigen wordt bedoeld), van onderwijs tot sociale contracten en arbeidsomstandigheden…elk land moet deelnemen (een utopie, gaat nooit gebeuren) en elke industrie moet worden getransformeerd….de wereld moet gezamenlijk en snel handelen”. De kanttekeningen onderstrepen het utopistische karakter van die doelstelling en de praktijk bevestigt dat.

Het is dus wensdenken van de hoogste orde. Niettemin zijn westerse politici in oorden waar het WEF indoctrinatie – en hersenspoeling bijeenkomsten heeft gehouden, dusdanig geconditioneerd dat zij tegen de wens van de samenleving, politieke afspraken en gemaakte compromissen in, enthousiast aan het werk zijn gegaan om eeuwen culturele opbouw in een paar jaar aan gort te helpen. En wie loopt voor de muziek vooruit? Het Nederlandse blokhoofd dat in eigen land alleen maar rokende puinhopen genereert, loze beloftes doet, mooie praatjes houdt en al 4311 plus dagen nog geen probleem heeft kunnen oplossen. Wat dat betreft heeft de man goed geluisterd naar de boodschap.

In Nederland heeft de Nationale Bond tegen Overheidszaken een civielrechtelijke procedure tegen het blokhoofd en zijn slippendragers aangespannen, omdat zij Nederland onder vreemde heerschappij willen brengen en/of de regeringsvorm onwettig willen veranderen. De vier hebben de randvoorwaarden van de Bond diepgaand geschonden en die luiden:

Buiten de orde plaatsen van Bilderberg, World Economic Forum (The Great Reset) en WHO; verbieden van de directe en indirecte vaccinatiedwang; beschermen van culturele tradities; beëindigen van discriminatie op de woningmarkt; uitsluiten van democratisch gekozen partijen en bindend referendum; afschaffen van de spoedwet; verplichten van de publieke omroep tot eerlijke berichtgeving; geen indoctrinatie door scholen, hogescholen en universiteiten.

Dat is een zwaar misdrijf en moet gestraft worden, vinden ze bij de Bond. We zullen zien hoe het OM daarmee omgaat en gelet op de geseponeerde 70.000 aangiftes tegen de vijfde politicus met grondrechten en grondwet schendende ideeën, heb ik er geen goed gevoel over.

Ondertussen hebben ze in de VS en zijn vazallen in Europa, Canada en Australië nog steeds niet door dat zij door hun anti-Moskou retoriek en anti-Rusland sanctieregime, de rest van de wereld juist in de handen van Poetin jagen. Het gevolg is dat de BRICS- alliantie als kool groeit en het niet meer denkbeeldig is dat de BRICS binnen 5 tot 10 jaar de G7 op politiek en economisch gebied voorbij zal streven. Hopelijk vervliegen daardoor ook de WEF spookhuizen.

Ontmenselijking?

Volgens Doegin keren steeds meer landen het westen de rug toe. Staten en regimes wijzen globalisering af; zijn tegen uitbreiding van NATO en EU; gruwelen van westerse pogingen om wereldregering structuren te versterken en walgen van westerse ideeën als inclusiviteit, diversiteit, genderkeuze en netwerk ostracisme (negeren of buitensluiten a.k.a. cancelcultuur) van iedereen met andere opvattingen dan het globalistische narratief van VS, VN en EU. Uitwassen zoals gedocumenteerd door bijvoorbeeld Darren Beattie, Julie Kelly en Glenn Greenwald die alle tot stand zijn gekomen onder het presidentschap van Biden en door demonisering en deplatforming stevig verankerd dreigen te worden in westerse samenlevingen van Ottawa in Canada tot Wellington in Nieuw Zeeland.

Bill Gates @ WEF

Naast zijn geopolitieke analyse van ontwikkelingen en gebeurtenissen in het Westen concentreert Doegin zich ook op de ideologische dimensie van de Great Reset en concentreert hij zich op de geschillen over de ontologische status van Universalia die in de loop van de geschiedenis tot een aantal schisma’s heeft geleid: Op religieus -, ideologisch -, filosofisch – en politiek gebied. Opmerkelijk is zijn constatering dat het moderne liberalisme na het “verslaan” van twee andere collectiviteit ideologieën, communisme en fascisme, twee nieuwe vormen van collectieve identiteit heeft bedacht: gender en menselijkheid. Nieuwe vormen die nergens in de westerse media benoemd laat staan nader belicht worden. Waarom niet? Omdat benoeming en uitleg het globalistische narratief kan schaden.

Bij genderpolitiek blijkt de vaststelling van gender op basis van biologische karakteristieken genegeerd, door activisten zelfs ontkend te worden. Transformatie van de categorie gender is optioneel en afhankelijk van de individuele keuze. Transgenderisme is dus de logische toepassing van individualisme of nominalisme op de nieuwste vorm van collectieve identiteit die vooruitgang in de weg staat. Volgens Doegin zal het transhumanisme vollediger op de voorgrond treden, omdat “de mens ook een collectieve identiteit” is, wat betekent dat hij moet worden overwonnen, afgeschaft, vernietigd.” Net zoals het individu kan kiezen om religieus of atheïst, man of vrouw of geen van beide of zelfs allebei te zijn, zal de keuze zich binnenkort uitbreiden tot mens of niet.

Belachelijk? Wat wordt binnen het Marxisme verkondigd? De arbeidsverdeling is geworteld in de biseksualiteit van de mens (man en vrouw), op het verschil van man en vrouw op fysiek en psychisch gebied. Dat marxistische egalitarisme (man en vrouw zijn mens en dus gelijk) streeft naar het overwinnen van het biologische verschil tussen man en vrouw als bron voor arbeidsverdeling en daarom het overwinnen van ongelijkheid. Het globalisme deelt met het marxisme deze tendens naar posthumanisme in naam van de bevrijding van verdeeldheid zaaiende beperkingen. De Great Reset wil dat niets of niemand in de weg loopt en is ervan overtuigd dat geloof in een “relevante essentie van de mens” de vooruitgang belemmert. Door de Great Reset te beschouwen als een oorlog tegen de menselijke essentie, kan Doegin de oppositie verzamelen rond het behoud van de mensheid. Hij verwoordt het in zijn boek als volgt:

“Dit is niet het Westen tegen het Oosten, niet de VS en de NAVO tegen iedereen, maar liberalen tegen de mensheid – inclusief dat deel van de mensheid dat zich op het grondgebied van het Westen zelf bevindt, maar dat zich steeds meer van zijn eigen land afkeert globalistische elites.

Die ontmenselijking is alleen van toepassing op het volk, het plebs en niet op leden van de elitocratie. In het westen zijn voorbeelden te over dat regeringen, overheden segmenten van de samenleving niet als mensen, als personen maar als cijfers, als nummers beschouwen die als een collectiviteit tegen het licht gehouden worden en gedwongen worden om het overheidsnarratief te volgen,

Ontwaken

Personen die de ontmenselijking niet steunen, zelfs afwijzen maken deel uit van het grote ontwaken. Van de strijd tegen de doelen die de Great Reset over de ruggen van zwakkeren, machtelozen binnen een samenleving wil realiseren. Die tegendenkers zijn mensen die hun vrijheid, hun gender, cultuur, normen en waarden zoals die na eeuwen strijd zijn ontstaan, willen behouden en concrete banden met hun thuisland en de wereld om hen heen willen houden. Volgens Doegin is de politiek van het Grote Ontwaken multipolair en vereist een internationalisering van de strijd van de gewone mensen tegen de internationalisering van de elites. Volkeren (naties) versus elites (globalisten): niet links versus rechts, oost versus west. Zo worden de gevechtslinies getrokken. Op dit moment vormen Rusland, China, India en islamitische wereld, die de hoekpunten van het Hartland zijn, een verenigd, multipolair volkenfront tegen het unipolaire globale liberalisme.

Avondland

Wie het vermogen bezit om de absurditeit om zich heen een plaats te geven, ziet dat de westerse samenleving is gekaapt door de moderniteit. Moderne liberalen die de principes van de westerse identiteit proberen op te heffen en alles wat niet past binnen de nauwere grenzen van de radicaal intolerante links-liberale ideologie, het westerse denken en de cultuur demoniseren. Het antiliberalisme van Doegin is geen antiwesters-isme: de westerse politieke moderniteit is het probleem. Dat is een denkwijze die is gebaseerd op de antichristelijke, anti spirituele, antitraditionele, antiheilige wending in de westerse geschiedenis die samenviel met het kolonialisme,

De strijd ertegen heeft een standpunt nodig en een optie is om de waarde van politiek denken buiten het Westen te erkennen; door het meenemen van andere beschavingen en hun politieke en culturele gedachte, filosofie en religie te overwegen.  Dat is een van de kernideeën van Doegins politieke theorie, die zich inzet voor de verdediging van de multipolariteit van de beschaving en die verschillende methoden uitwerkt voor de studie van fundamenteel pluralisme. Het belangrijkste en meest centrale praktische veld voor verzet tegen de Great Reset is het onderwijs. Onder de huidige omstandigheden heeft de links denkende en doende mens In Nederland 50 jaar geleden door de invoering van de Mammoetwet en daarop gebaseerde vervolgwetten het onderwijs in al zijn geledingen gekaapt. Ze zijn erin geslaagd om onze samenleving binnen te dringen, kinderen te indoctrineren en te hersenspoelen om de principes van culturen, landen en identiteiten te kunnen vernietigen en te ontbinden.

De waarde?

Doegin analyseert in zijn boek de hedendaagse ideologische stand van zaken in het westen en op het wereldtoneel. Hij geeft een beknopt, toegankelijk overzicht van de principes van zijn politieke theorie en biedt concrete voorstellen gericht op onderwijs. Om de westerse mens te redden, is het noodzakelijk om te denken en daarom is de filosofie het belangrijkste wapen tegen de Great Reset.

Persoonlijk heb ik veel moeite gehad om de essentie van de analyse te begrijpen en dat is na veel inspanning gelukt. De essentie van Doegin’s boek is kortweg: de brede samenleving – het volk, het plebs, de onmachtigen – mag zich niet laten ontmenselijken door een elitocratie en daarom moet de Great Reset in alle geledingen actief bestreden worden.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Adri Ekstijn
1 jaar geleden

Alwaar, is Doegin een Raspoetin 2.0? ;-/

mgjb
1 jaar geleden

Dank voor het verteren van deze zware kost. Het neemt mijn gevoel van onbehagen over het WEF en de westerse woke moderniteit niet weg maar versterkt het alleen maar.
Voor mij is het een uitgemaakte zaak, er komt een grote clash tussen de liberale westerse wereld en de rest. Maar zoals je het al zei, de westerse wereld is ook enorm verdeeld, hoewel het lijkt alsof de grote meerderheid denkt en doet zoals de elite het wilt. Ik betwijfel dat overigens.
Het is zeker dat er zwarte tijden aankomen.