Steun voor Nederlandse boeren: framen, liever geen feiten

Nadat Donald Trump en Marine Le Pen vorige week hun steun uitspraken voor de Nederlandse boeren, haalde overheidsspreekbuis Op1 gisteravond Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging aan tafel. De NPO houdt zich liever bezig met framen dan met feiten.

Aanleiding voor de aanwezigheid  van de voorvrouw van BBB was kennelijk een uitspraak van voormalig VS-president (en mogelijk aanstaande presidentskandidaat) Donald Trump, die zich over de protesten in ons land uitliet: “Op dit moment verzetten Nederlandse boeren zich dapper tegen de klimaat-tirannie van de Nederlandse regering, die hun productie rigoureus wil inkrimpen ondanks de [wereldwijd] toenemende voedseltekorten. Het is verschrikkelijk wat daar gebeurt.” Daarnaast kwam ook de Franse politica Marine Le Pen in beeld, die in het Nederlands op een briefje schreef: ‘Ik steun de Nederlandse boeren’. Van beide politici is bekend dat zij weinig ophebben met de aan het WEF ontleende, elitocrate politieke koers die het Westen momenteel op de mat legt.


Briefje van Le Pen. Afb: screenshot

Kennelijk heeft onze regering het NPO subsidieprogramma opgedragen om de meningen van Trump en Le Pen te framen als te weinig internationaalsocialistisch; “Is er nu een soort wereldbeweging gaande dat pittig rechts, kun je toch wel zeggen, zich achter de boeren opstelt?” Daarop antwoordde Van der Plas: “Pittig rechts? Ik snap het niet helemaal.” Kelder: “Nou, Trump, Le Pen, dat is wel behoorlijk rechts van het midden, toch?” Robbert Dijkgraaf (D66, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) twitterde zondag j.l: “Met zulke vrienden… Ik hoop dat Nederland nuchter genoeg is om zich niet te laten meeslepen in het Trumpiaanse universum van alternatieve feiten.” Volgens Kelder zou de vraag dan ook moeten zijn: “Iedere steun is welkom, maar je wil ook niet alle vrienden hebben, toch?” Waarop Van der Plas reageert dat ze zich foto’s herinnert “van een breed lachende Mark Rutte, ginnegappend met Trump”. Zij wist kennelijk wel raad met het opgedragen (inter-)nationaalsocialistische NPO-frame van de presentatoren Jort Kelder en Welmoed Sijtsma.

Feiten of framen

Caroline Van der Plas. Afb: screenshot.

Het ergerlijke aan de hevig gesubsidieerde NPO is vooral dat de keuze voortdurend op framen valt in plaats van op de feiten. Stikstof is geen probleem en stikstofreductie is immense flauwekul. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat de stikstofcrisis bij uitstek een ambtelijke vinding is om boeren van hun land te verjagen en om het aan te wenden voor een verdere urbanisatie van ons land. Het is pure fraude en een grove inbreuk op de (werking van) onze democratie. Berekeningen vanuit de Ministeries bereiken de Kamer niet of te laat, of worden de Volksvertegenwoordigers op een gelegen moment simpelweg onthouden. Dat is, gelet op de verantwoordingsplicht van de uitvoerende macht jegens de Kamer, niet minder dan een negeren van de democratie. Ook over dit dossier is 23 juni gedebatteerd in de Kamer, maar de Kamer beschikte niet over de informatie die allang bekend was op de Ministeries, namelijk dat het ruimschoots minder kon met de krankzinnige eisen.

In feite is vanaf dat moment (23 juni) al, alles wat aan maatregelen op dit terrein wordt genomen, niet op democratische wijze tot stand gekomen, maar door list en bedrog. Daar kunnen we gerust een paar tribunalen tegenaan gooien en voor de gedaagden is het dan te hopen dat de rechters wat milder zijn dan in Neurenberg.

Toen Van der Plas eenmaal te spreken kwam over de door haar en Omtzigt aangevraagde onderbreking van het reces, teneinde alsnog ordentelijk te kunnen debatteren over de onlangs prijsgegeven berekeningen omtrent het stikstofdebat, werd het frame verlegd. Namelijk dat er geen steun zou zijn voor een dergelijk debat. Maar de tegenstemmende fracties zijn nu juist de in de regering deelnemende fracties. Bevallig werd de olifant in de kamer vermeden: het ontmantelen van de democratie

De geschiedenis zal hard over de huidige meelopers in de regeringsfracties en hun vazallen in de journalistiek oordelen, omdat ze op een cruciaal moment als mens, politicus of journalist faalden; de democratie in de steek lieten.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hans
1 jaar geleden

Het moet helemaal niet gaan over de ” stikstofmaatregelen”. Er is geen “stikstofcrisis”. Het is een “Kritische Depositie Waarde” (KDW) crisis. De in Nederland met voorbedachte rade bedachte KDW is buiten alle proporties. Het enige dat er te doen staat is die KDW met een factor 100 tot 200 te verhogen zoals ook in de ons omringende landen. Deze landen hebben er met meer realiteitszin naar gekeken dan onze roverheid.

A.R. Girbes sr
1 jaar geleden

(165) SLUIPMOORD op de boeren- voorspelling FVD komt uit – YouTube

Weet U nog…… dat Thierry Baudet, Minister Schouten een ‘SLUIPMOORDENAAR VAN DE AGRARISCHE SECTOR noemde? ( zie link)

Er werd moord en brand groepen in “DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL” en van de voorzitter Aryp, zou Baudet de woorden terug moeten nemen.
Baudet wilde dat niet en terecht……… immers, het waren de feiten en die feiten zijn nu keihard op tafel komen te liggen en nog wil ” men” de feiten niet horen.
Dat ook de “”EERSTE KAMER DE STIKSTOF-WET HEEFT AANGENOMEN”” , blijkt dus dat de FANTASTEN, de moreel-ridders en globalisten het heft in handen hebben.
Dat er een STIKSTOF-WET is, is DAT PER DEFINITIE HET JURIDISCH GEDRAAI OM NIETS……….. want er is geen stikstof-crisis…… er is een OVERBEVOLKING- CRISIS EN DAT ITEM IS KENNELIJK IN RUBRIEK “TABOE”………!!

We kunnen dus van het gehele “KARTELBELEID” AFLEIDEN, dat de belangen, om de boeren eventueel te onteigenen NIET OM DE STIKSTOF gaat maar om land dat de boeren beheren en “men” het dan beschikbare land voor andere doeleinden wil gebruiken.

Hoe vaak moet ik het nog zeggen en schrijven dat we te maken hebben een criminele organisatie. Immers: De stikstof-maatregelen maatschappelijk ontwrichtend zijn….. !!!! Het dient slechts het doel van vriendjes-politiek, hoge winsten op de landbouwgronden, de statushouders een woning te kunnen aanbieden en de autochtonen bevolking gewoon uitschakelen. Het doel is, de doelstellingen dewelke te maken hebben met het “WEF” , een wereldregering en het socialistische ” credo ” het gelijkheidsideaal ” nu vorm te geven. Dat het mogelijk de aanzet kan geven tot een burgeroorlog, zal ze een zorg zijn.
ER IS ..MET EN BIJ… DIT KARTEL EEN ONHOUDBARE SITUATIE ONTSTAAN….!! Let wel……….. ONHOUDBAAR……….! Dat de Nederlander als oud vuil wordt behandeld en de prijzen voor energie, voeding, huren de pan uitrijzen en de belastingen ook onhoudbaar hoog zijn, Nederland onverbiddelijk naar de verdommenis gaat. Want…….. nu de rente stijgt zullen de schulden van de Zuidelijke landen niet kunnen worden voldaan………. ook de financiële situatie binnen Europa is ONHOUDBAAR………. !! Zelfs ex minister van financiën Hans Hoogervorst, meldde ons, dat hij niet uitsluit dat Nederland de Euro. zal moeten verlaten.

Buskens
1 jaar geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr

Ik las zonet op dds dat het kartel 33 miljoen euro uittrekt voor extra personeel asielopvang. Geld zat! De muppetshow draait op volle toeren door!

Buskens
1 jaar geleden
Antwoord aan  Buskens

Ik denk dat ze de geldezel uit de Efteling hebben gehaald die bovendien constant aan de schijterij is.