1951: vol

Het is 1951. H.M. Koningin Juliana heeft in haar troonrede van bijna een jaar geleden gezegd dat Nederland met 9,8 miljoen inwoners vol is en dat het Kabinet zal inzetten op een ‘sterke bevordering van de emigratie’.

Dat is hetzelfde als immigratie, maar dan andersom. Vanaf 1950 zijn veel van onze goed opgeleide landgenoten dan ook gevlucht naar Canada, Australië en Nieuw Zeeland. Een CUL (Coördinator Uitzetting Landgenoten) was niet nodig en van COA’s is het in de opvanglanden ook niet gekomen. Eenmaal overzee, moesten de vluchtelingen meteen aan het werk; geen miele, geen TV, geen outkierung, helemaal niks. “Werken, bek houden en anders opdonderen.” Wie de troonredes van die jaren nog eens doorleest, kan merken dat ons land er – zo kort na de Tweede Wereldoorlog – helemaal niet zo best voorstond. Een enorm geboorteoverschot en de industrie was nog lang niet op orde. Havenstad Rotterdam was in de oorlog compleet platgebombardeerd en nog steeds in opbouw, dus al te veel hadden we op dat moment ook al niet aan de ooit grootste haven ter wereld.

Afb: Nationaal archief / Bert Verhoeff / Wikipedia

In 1951 werd in Geneve ook het VN vluchtelingenverdrag ondertekend door onze regering. Volgens dat verdrag is Nederland – nog steeds – verplicht om vluchtelingen toe te laten tot een asielprocedure in ons land. Dit verdrag kwam in de plaats van oudere afspraken die tot stand waren gekomen en stond sterk in het teken van de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Vanzelfsprekend hadden die betrekking op Europa – waar Duitsland huishield – en Azië, waar Japan de boel op stelten had gezet.

Definitie

Wat is een vluchteling? Het verdrag definieert dat als volgt:
Elke persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de bescherming van dat land niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil inroepen, of die, indien hij geen nationaliteit bezit en ten gevolge van bovenbedoelde gebeurtenissen verblijft buiten het land waar hij vroeger zijn gewone verblijfplaats had, daarheen niet kan of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, niet wil terugkeren. Indien een persoon meer dan één nationaliteit bezit, betekent de term “het land waarvan hij de nationaliteit bezit” elk van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit. Een persoon wordt niet geacht van de bescherming van het land waarvan hij de nationaliteit bezit, verstoken te zijn, indien hij, zonder geldige redenen ingegeven door gegronde vrees, de bescherming van een van de landen waarvan hij de nationaliteit bezit, niet inroept.

Een tegenwoordige ‘vluchteling’ uit Eritrea bijvoorbeeld, pakt thuis gewoon zijn spullen bij elkaar en steekt 11 grenzen over om in Nederland te geraken. Terwijl een of twee grenzen toch redelijk voldoende zouden moeten zijn voor een veilig heenkomen. Kost veel minder moeite en cultuur en taal komen tenminste nog enigszins overeen. Maar nee: de wervingskracht van de folders waarin Nederland wordt aangeprezen, samen met Duitsland, Zweden en Noorwegen, is simpelweg te sterk. Een soort van gegarandeerde winst in de staatsloterij, maar dan anders. Met duizenden tegelijk komen zij wekelijks ons land binnen. Niet voor werk, maar voor een gratis huis en inrichting met een uitkering op de koop toe met als motto “Vraag niet hoe dat kan, maar geniet ervan“.

Een meerderheid van de fracties van de Tweede Kamer vinden dat opvang in de regio beter is voor de ‘vluchtelingen’ en voor Nederland is het zeker beter, want het kraakt onder de last van de aanvoer.

Eerst moet dit verdrag opgezegd worden en dan moet ook nog eens worden bekeken hoe we weer zo snel mogelijk van de nieuwe hangmatlandgenoten afkomen. Want net als in 1950 en 1951, zijn er veel landen die nu eindelijk eens opgebouwd moeten worden, zoals de thuislanden van deze gelukszoekers. Dat daarvoor een hele industrie van subsidiesnuivers moet worden afgebroken, kan geen bezwaar zijn… Kwestie van precedentwerking.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Koddebeier
1 jaar geleden

Hieruit blijkt dat we sinds 1951 geregeerd worden door idioten !!

1 jaar geleden

VOL:
Pim Fortuyn werd er om vermoord, “Je kunt niet dweilen met de kraan open” en prof. dr. Smalhout waarschuwde nogmaals in 2003: http://www.sdnl.nl/smalhout.htm Nederland is barstensvol en dus heeft Rutte bijna 1 miljoen personen laten binnenkomen.

In 1953 kregen wij op de lagere school beschuit met muisjes, omdat de tien miljoenste Nederlander was geboren. Familie van mij emigreerde in 1952 en 1953 naar Australië.

mgjb
1 jaar geleden

Klopt helemaal maar gaat niet gebeuren met die giga zieligheidsindustrie hier in NL. Allemaal stemmers op GL, D66 en PvdA.
Die stemmen zijn gekocht met goedbetaalde baantjes. In afrika worden ook stemmen gekocht en daar noemen we het fraude.
Hier noemen we het mensenrechten.

Dit zieligheidsmonster is voorlopig nog veel te groot om afgeschoten te worden.
We blijven dus ook nog aankloten met de klimaat-, stikstof-, CO2- en vele andere hysteries.

Problemen zijn er niet om opgelost te worden maar worden gebruikt om nieuwe crises te definiëren. Met bijbehorende noodwetten.