Slechts een teken aan de wand?

Naast de commissaris, de coördinator en de gespreksleider, detacheert het kabinet haar werk dus ook bij een stutter…een toevoeging aan de Haagse trukendoos om problemen op afstand te zetten in plaats van die voor de eigen politieke verantwoordelijkheid te nemen…voor een ploeg die er nog geen halfjaar zit, is dat een teken aan de wand” stelde Wouter de Winther in zijn column van 5 juli in de Telegraaf vast. Na een uitbundige tekst waar de incompetentie en het gebrek aan doortastendheid van de huidige politieke generatie vanaf afdruipt, een nogal magere vaststelling.

Hoewel de aandacht nu weer op de boeren geconcentreerd is, had De Winther als versterking van dat teken aan de wand ook kunnen wijzen op de ellende die het wanbeleid van diverse bewindslieden bij andere segmenten van de Nederlandse samenleving heeft veroorzaakt. Een korte en niet-limitatieve opsomming:

  • Ouderen: geen prioriteit bij het door het mensenrechten en grondwet schendende coronabeleid waardoor mensen vermijdbaar besmet werden en zelfs kwamen te overlijden. Bovendien werden ze op pensioengebied decennia tekort gedaan.
  • Zorgpersoneel: het besparen van 6000 functieplaatsen bovenop de al eerder weggestreepte 18.000 met de nu door het RIVM geconstateerde onherstelbare achterstanden in de zorgverlening als gevolg.
  •  Vissers: snijden in het bestand om € 400 miljoen weg te bezuinigen.
  • Toeslagen–, gaswinning– chroom 6-, treintrilling– (Betuwelijn) en circulaire bouwstof gedupeerden: waar blijft de beloofde compensatie en oplossing; waarom is er nog steeds geen duidelijkheid over de door de overheid uit huis geplaatste kinderen?
  • Jeugdzorg: ongewenste effecten van het doorschuiven van bevoegdheden van overheid – naar het gemeentelijke niveau zoals het opheffen van begeleide woningen op het terrein van sociale instellingen waar de opengevallen gebieden door projectontwikkelaars worden gebruikt voor het bouwen van dure villa’s en woningen en sociale werkplaatsen, waardoor het leven van verstandelijk beperkte mensen slechter is geworden.
  •  2 miljoen huishoudens die verarmen door o.m. het financiële weggeefbeleid aan de Oekraïne, het heilloze Russische sanctie regime, het kapotte migratie – en asielbeleid. Die miljoenen worden dagelijks geconfronteerd resulterend in een groeiende belastingdruk, groeiende inflatie, hogere energie – en voedselprijzen en dientengevolge minder geld in de portemonnee.
Foto: Friends of Europe / Flickr

In de achterliggende dagen bevestigden bewindslieden opnieuw niet berekend te zijn voor hun taak, als spreekpop op te treden voor de Minister-president en/of ambtelijke top van het betreffende ministerie en bewijzen het voorgestelde stikstofbeleid steunende politici herhaaldelijk door de fatsoensondergrens te zijn gezakt. Diverse linksdragende politici zijn weer vol op het orgel gegaan om andersdenkenden te demoniseren. De heer Klaver had de behoefte om tijdens het aangevraagde debat zich opnieuw op een negatieve manier te onderscheiden en riep met het schuim op de lippen de regering op om stevige boetes uit te delen, landbouwwerktuigen in beslag te nemen en boeren in het gevang te gooien. Verschillende D66 – en PvdA-prominenten schreeuwden moord en brand, waarbij de veronderstelde bedreiging van het Kamerlid Boswijk door een horde boeren op zijn huisadres als alibi werd genomen om demonstrerende boeren hun bestaansrecht te ontzeggen.

Die Boswijk erkende overigens in het radioprogramma Sven op 1 dat het allemaal wel meeviel met die bedreiging door boeren. Het was inderdaad zoals Van Meijeren van de FVD al had geopperd slechts een boerin op leeftijd die hem in stevige taal had verteld wat ze van hem als politicus dacht. Geen links dragende politicus die er overigens aan denkt om Van Meijeren zijn of haar welgemeende excuses aan te bieden voor het wanstaltige gedrag tijdens dat spoeddebat.

Politie en ME doen dapper mee om demonstrerende personen die het overheidsnarratief of beter gezegd het D66-narratief niet willen ondersteunen, hardhandig te herinneren aan de kompasrichting die moet worden gevolgd. De uitdrukking van een van de leden van de Hermandad geeft de instelling van het doorsnee lid van het politie apparaat aardig weer: “staan blijven, anders tief ik je helemaal in elkaar”. Die doortastende houding tref je overigens alleen aan als het gaat om een demonstratie van segmenten die strijden voor het behoud van hun bestaan en is afwezig bij demonstraties en protesten van vernielzuchtige Antifa, BLM en klimaat activisten.

Slechts een teken? De hele regeringswand is bezaaid met tekens die bevestigen dat Nederland aan het afglijden is naar een despotische autocratie. Bij de komende Provinciale verkiezingen weer een behoudende stem uitbrengen op partijen die nu in de coalitie het voormalige democratische Nederland afbouwen? Als dat het geval is niet meer zeuren over het hanteren van de Grondwet, grondrechten van de mens en bedreigingen voor het bestaan! Gewoon accepteren dat de tijden van de Koude Oorlog in denkbeeldige zin zijn teruggekeerd. Of net als boeren, vissers, zorgpersoneel, duidelijk maken dat in Den Haag een andere koers gevaren moet worden en democratie nog steeds betekent door, voor en namens het volk.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
8 maanden geleden

Geachte heer Dijkgraaf, dank voor uw brieven op: http://www.briefjevanjan.nl

Leest u ook http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6950004490217377792/
 
M.v.g. Paul Quekel
 
Het is een aanval op de democratie? Of is het de kaalslag van het levensgeluk van vele Nederlandse burgers!

TER INFO
Van: Paul Quekel
Verzonden: zaterdag 2 juli 2022 16:23
Aan: voorzitter@eerstekamer.nl; voorzitter@tweedekamer.nl
CC: voorzitter@delangstraat.christenunie.nl; ‘g.segers@tweedekamer.nl’ <g.segers@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Het is een aanval op de democratie? Of is het de kaalslag van het levensgeluk van vele Nederlandse burgers!
 
Geachte politieke leiders en Kamer meelopers, journalisten, redacteuren, hoogleraren e.a.
 
In Nederland hebben we geen democratie meer. Daar hebben de jarenlange politieke kaalslag voor de rechtvaardigheid en levensvreugde van Nederlandse burgers voor gezorgd. Artikel 67 van de grondwet wordt al vele jaren met voeten getreden en genegeerd. Prof. Twan Tak vindt dat Nederland een DICTATUUR is,
 
Leest u: https://sta-pal.nl/2022/07/jan-struijsvogel/ over de Nederlandse struisvogels en mijn reacties.
 
Meneer Segers trekt per direct de stekker uit Rutte IV als u nog een greintje Christelijke waarde heeft?
 
Waarom? Leest u ook: https://sta-pal.nl/2022/07/politiek-halveren/ en mijn reacties. Wanneer stopt het met de geregisseerde onwaarheden?
 
Met verdrietige groet, Paul Quekel 78 jaar en ik vrees voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.
TER INFO: Hoe durven de dames en heren van de coalitie en het Kabinet Rutte IV, GroenLinks, PvdD en PvdA, de NOS en NPO nog het woord democratie te noemen?
“Het is een aanval op de democratie???”. “Het is een aanval op de democratie???”. We hebben in Nederland géén DEMOCRATIE meer.
Leest u over het Circus Rutte: https://lnkd.in/ecjNaDqi en het Kostbanen circus waartoe vele van u ook toe behoren: http://www.sdnl.nl/iedereen.htm#verwijzing-2
CITAAT uit eigen werk: “Volksvertegenwoordigers? Die zijn er toch voor de gewone huis tuin en keukenburgers, tenminste dat zou zo moeten zijn. Is dit de tegenwoordige invulling van het mooie beroep van volksvertegenwoordiger? Of is deze naam verkeerd en moet het VOLKSONTNEMER zijn, ontnemen van geld, ontnemen van rechten, ontnemen van vrijheid van meningsuiting, ontnemen van een fatsoenlijke oude dag maar bovenal ontnemen van levensvreugde door de velen die eten uit de Staatsruif van een onbetaalbaar geworden apparaat (DE NEDERLANDSE STAAT)”. Einde citaat.

We hebben in Nederland geen DEMOCRATIE meer.
Volgens Prof. Twan Tak leven we in Nederland in een dictatuur, leest u http://www.sdnl.nl/twan-tak.htm en http://www.sdnl.nl/twan-tak-commentaar.htm.

CITAAT: “‘Nederland is een dictatuur’
Volgende week verschijnt bij Wolff Publishers te Nijmegen de tweede druk van het omvangrijke standaardwerk van prof. A.Q.C. Tak over het Nederlandse bestuursprocesrecht in theorie en praktijk. De eerste druk van het werk verscheen in augustus 2002 en veroorzaakte veel commotie.
Gesteld werd dat uit diepgaand onderzoek was gebleken, dat de burger nauwelijks nog rechtsbescherming krijgt tegen de overheid, met name van de Raad van State.

Het boek vormde de aanleiding voor de uitspraak van de Nationale ombudsman van augustus 2004, waarbij de ministers Balkenende, Donner en Remkes werden veroordeeld wegens onbehoorlijk gedrag omdat zij de Tweede Kamer onjuist over het werk hadden geïnformeerd.
Volgens de tweede druk is de situatie echter bepaald niet verbeterd. Grondrechten en rechtsbescherming verdwijnen steeds verder, en de politiek is onwillig daar iets aan te doen. De Staat blijkt niet reëel meer aanspreekbaar bij misdrijven en onrechtmatige gezagsuitoefening door de overheid. In feite blijkt Nederland verworden tot een dictatuur: het predikaat rechtsstaat is niet meer op zijn plaats.

Professor Tak (62) is sinds 1983 hoogleraar staatsrecht en bestuursrecht in Maastricht, waar hij bekendheid verwierf als grondlegger van de Maastrichtse school, die zich kenmerkt door een kritische bewaking van overheidsbevoegdheden.
Ruime rechterlijke ervaring deed hij gedurende vele decennia op onder meer als (plaatsvervangend) Voorzitter van het Ambtenarengerecht te Utrecht en sinds 1984 als (plaatsvervangend) Raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep.
Voorts heeft hij uitgebreide praktijkervaring als adviseur en raadsman bij het bestuursjuridische adviesbureau BJA.

Noot voor de pers: Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht bij prof. A.Q.C. Tak, Titel van het boek: het Nederlands Bestuursprocesrecht, ISBN-nummer: 90-5850-134-5″. EINDE CITAAT.
file:///C:\Users\paul\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.jpg