Etnisch profileren

“De Belastingdienst wist al jaren van etnisch profileren in Toeslagenaffaire” volgens de media vandaag. Dat is onzuiver: er wordt in dit land niet etnisch geprofileerd, er wordt statistisch geprofileerd. Dat is in Nederland (en ook andere landen) meer dan gebruikelijk.

De Belastingdienst heeft in het verleden branchegewijze onderzoeken uitgevoerd die telkens tot stand kwamen op basis van onderzoeken in de aangiftes; in branches waar opvallend veel ‘verdachte’ aangiftes (BTW, inkomstenbelasting, loonheffingen, vennootschapsbelasting en dividendbelasting) of merkwaardig betaalgedrag voorkwamen, werden doorgaans grootschalige en gelijktijdige invallen uitgevoerd. Zo werden bijvoorbeeld op één dag alle verdachte autobedrijven (occasionhandel) in een zeker gebied bezocht en compleet doorgelicht. Zo kwamen ook woonwagenkampen, Chinese restaurants, shoarmazaken en andere varianten op dat thema aan de beurt. Dat is niet etnisch profileren, dat is op basis van onderzoek en ervaring handelen. Dat er in de occasionhandel nogal eens ‘zwarte’ handeltjes plaatsvinden, is geen geheim. Idem dito geldt dat voor woonwagenkampen, shoarmahandeltjes et cetera, enzovoorts.

Kennelijk ontstond gaandeweg bij de Belastingdienst het idee dat ‘toeslagen’ (om het even welke) voor veel burgers een bron van ‘gratis geld’ waren, waarin een correcte weergave van de feitelijke (inkomens-) situatie van ondergeschikt belang was. Met andere woorden; er werd en wordt met toeslagaanvragen op grote schaal gesjoemeld. Een voorbeeld: wie in de systemen zou kunnen kijken, zou bijvoorbeeld kunnen zien dat van enkele Turkse families vrijwel alle zonen in ofwel de Turkse of Nederlandse (beiden NATO) krijgsdienst zijn geweest: doorgaans een aanwijzing dat deze families eigendommen in Turkije bezitten. Het voldoen aan de dienstplicht is voor buiten Turkije wonende Turken namelijk een minimale voorwaarde om die (familie-) bezittingen te mogen behouden. Wanneer er vervolgens in Nederland bij aanvraag van inkomensondersteunende toeslagen wordt aangegeven dat men verder geen bezittingen heeft, dan is dat niet meteen logisch en volgt intensiever onderzoek. Etnisch profileren? Nee: gezond verstand.

Zo zijn er in de loop van de tijd meer malversaties aangetoond, waarbij een aantal kenmerken en overeenkomsten in het ‘daderprofiel’ een standaard-onderdeel in de beoordelingsprocedure is geworden. Iedereen kent het ‘standaard dader profiel’ binnen de politie onder de naam NAFFERS: Noord-Afrikaans (NAF). Etnisch profileren? Nee: gezond verstand. Allochtonen voeren nu eenmaal de verkeerde lijstjes aan, ook al probeert een politiek-correcte staatssecretaris (heeft overal verstand van en dus gewoon weer een leuke baan hoor!) de cijfers nog wel eens leuker voor te stellen.

De pijn zit er met name in dat op een zeker moment de ambtenaren hun (grondwettelijke) boekje te buiten gingen. Dat zij daarover bij voorkeur zwijgen tegenover hun opdrachtgevers, namelijk de bevolking, respectievelijk de Volksvertegenwoordiging, is uitermate kwalijk. Omtzigt noemt het ‘schokkend’ dat dit nu pas naar buiten komt. “Je ziet dus in deze hele stapel documenten dat men constant niet de waarheid vertelt aan de Kamer. Het gewoon vertellen aan de Kamer wat er aan de hand is, wordt niet als een optie gezien.”

Dat is waar het om moet gaan: de werknemer die aan zijn bazen vertelt hoe hij het werk doet en deed in het verleden. Dat willen we allemaal heel precies weten, zeker nu er een vermoeden van een ambtelijke machtsgreep bestaat inclusief financiële drooglegging, ongeoorloofde druk op de rechtsprekende macht of misleiding daarvan, wederrechtelijke uithuisplaatsingen van kinderen, liegen, feiten verdoezelen, enzovoort. En als er geen mieter van klopt dan vlieg je er op de kop uit, met brood voor onderweg. Ambtenaar of geen ambtenaar: nooit meer in (semi) overheidsdienst en zeker niet in de politiek. En als dat volgens de regels niet kan, dan maak ze maar lid van PVV of FvD: komen ze geheid nergens meer aan de bak.

Kloppen die stikstofcijfers eigenlijk wel? Vast niet.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties