Geheel volgens de SDG

Sustainable Development Goals (SDG) net als bijvoorbeeld Smart City, TriStateCity. Het zijn politieke marketing concepten voortkomend uit het World Economic Forum (WEF) die moeten leiden tot een structuur na ‘the Great Reset’.

Twente Board geheel volgens de SDC, de Sustainable Development Goals (SDC) van ‘van welvaart naar welzijn’. Dat is waar dit onderzoek om gaat.

Het zijn de volgende stappen die Twente Board zet. Om dan vervolgens input te leveren waar op een breed terrein beleid op wordt gemaakt. En dat terwijl ze alleen één belang hebben: versterken van de economie in Twente.

Bill Gates @ WEF

Beleid op een breed terrein waarop het antwoord op kritische politieke vragen ongetwijfeld zal zijn; maar u was het eens met de doelen. U heeft er geen commentaar op geleverd. De doelen zijn immers al tijden bekend en er is meermaals over gecommuniceerd. Onderzoek door experts heeft dit uitgewezen. En dat terwijl op moment van het onderzoek niemand weet wat de werkelijke basis van dat onderzoek is. Laat staan dat er veel mensen weten dat er vragen in staan over wat je hebt gestemd. Vragen over de directe leefomgeving en lokale voorziening zoals de bibliotheek, speeltuin of wijkvoorzieningen.

Straks kan dus de gemeentepolitiek, in de vorm van volksvertegenwoordigers met mandaat en vertrouwen van de Twentse kiezers om hun belangen te behartigen alleen nog tekenen bij het kruisje. Zijn dat de kerntaken van de Regio Twente en de Twente Board? Twente Board gaat over de Agenda voor Twente. De Agenda voor Twente waar de gemeenteraden, en dat is belangrijk om te onthouden, dit jaar opnieuw geld ter beschikking moeten stellen.

Het instituut ‘Regio Twente’, dat in zijn nieuwe vorm actief is binnen de invloedssferen gezondheid, leefomgeving en bedrijfsvoering, stond al ver van belevingswereld van de ‘Tukker’. De ‘nieuwe’, (triple helix-samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en ondernemers, ‘Stichting Twente Branding’), Twente Board staat verder op afstand van de gemeenteraden (democratisch gekozen volksvertegenwoordigers) en is daarmee nog ongrijpbaarder geworden.

Onthoud daarbij ook een uitspraak van één van de bestuurders die aangaf: ‘mij bekruipt het gevoel dat de verantwoordelijkheden centraal moeten blijven, dat we ons niet moeten laten leiden dat Raden mee willen praten over centrale onderwerpen. Colleges verantwoorden zich in de Raadszalen.’

Formeel heeft de bestuurder gelijk. Alleen ontstaat er een compleet ongelijk speelveld en dus een ongelijk vertrekpunt. Dus kunnen de gemeenteraden op geen enkele wijze hun controlerende taak uitoefenen. Laat staan kaders stellen.

Want zijn dan onderwerpen als wonen, inkomen, werk, onderwijs, veiligheid, milieu en gezondheid centrale onderwerpen waar een samenwerkingsverband zonder mandaat van de kiezers over gaat? Hoe staat het met opdrachtgever- en opdrachtnemerschap?

Als de gemeenteraden nu niet in beweging komen en hun volksvertegenwoordigende rol niet opeisen staan ze een machtsvacuüm toe waarbij de Regio Twente een soort van Twents gemeentebestuur wordt.

Het welzijn en de welvaart in Twente zijn verschillend. De gemeenten in Twente zijn zeer verschillend. Dat maakt ons als regio ook uniek. Ze hebben niet alleen verschillende culturen, maar ook verschillende belangen. Juli 2020 presenteerden we mede daarom ons economisch strategisch plan voor de Regio Twente.

In de kleinere gemeenten staat het bestuur en de volksvertegenwoordiging minder ver af van de mensen. Daardoor is de politiek minder vatbaar voor groepsbelangen en machtige (bedrijfs) lobbies. Dat is ook het onderscheid tussen dorpspolitiek en stadspolitiek. Heb je niet zoveel inwoners, dan kun je je vertegenwoordiger persoonlijk kennen, dan kunnen burgers makkelijk van zich laten horen. Kleinschaligheid is de basis van elke democratie.

Niet voor niets zagen Tocqueville, Thorbecke, Aristoteles, Althusius, Montesquieu, Maistre, Ortega in de lokale, kleinschalige politiek de basis voor elke democratie. Precies dat nauwe contact tussen kiezers en gekozenen raken we kwijt wanneer we opgaan in al maar grotere bestuurlijke (samenwerkings-) verbanden.

Het doel van de Twente Board is duidelijk middels het versterken van de economie in Twente: goed wonen, werken en leven in de regio Twente. De verantwoordelijkheid qua invulling ligt bij de autonome gemeenteraden. En niet bij een als ‘doema’ functionerende Regio Twente waar dan nu de Twente Board zich als politbureau opwerpt.

Nooit opgeven, niets doeners geen optie. Enschede/Twente/Nederland is het waard!


Erwin Versteeg

Erwin Versteeg is zelfstandig ondernemer en sinds maart 2018 voorzitter van ‘Verbindend Enschede’. De columns die hij schrijft, zijn op persoonlijke titel en bedoeld om een discussie op gang te brengen. Onderwerpen in de columns zijn lokaal, landelijke, geopolitiek of maatschappelijk, en daarmee lokaal en/of landelijk mogelijk geen onderdeel van hun (politieke-) verkiezingsprogramma.

.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
henk
1 jaar geleden

We worden gesloopt van binnenuit.
De VN ,WEF ,Bilderberg,en de Rockefeller foundation.
hebben geinfiltreerd binnen de landspolitiek.
Mensen wordt eens wakker.
En trek een streep int zand