Een politiek koekoeksei in het boerennest

De stikstof discussie blijkt ingeklemd te zijn tussen (D66) politici en boeren. In het artikel “Knullige begripsverwarring met grote gevolgen” is uitgelegd dat politici niet kunnen of willen uitleggen waarom de stikstof normen in Nederland zoveel scherper zijn dan in de omringende landen.

Dat het niet om stikstof maar om stikstofoxide (NHx) en ammoniak (NH3) draait, dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen emissie van stikstofoxiden en depositie van ammoniak. Het gevolg van het stuitende gebrek aan kennis en inzicht in de materie is dat de schuld (van wat eigenlijk?) niet wordt gelegd bij de juiste overtreder (tenminste als sprake zou zijn van een overtreding van normen).

Behalve dat tekort aan kennis en inzicht wordt de term natuur stuitend onjuist gebruikt. In het bovengenoemde artikel is benadrukt dat het woord natura in natura 2000 misleidend is, omdat in Nederland geen sprake is van natuur sinds de politieke Nederlander meende dat de leefomgeving maakbaar is. Kenners spreken daarom van cultuurlijke begroeiingen en in het NPO programma “Vroege Vogels” noemen ze dat “tuinieren”: de menselijke wil om een gebied naar eigen inzicht te herscheppen en te onderhouden. Mislukkingen zijn onafwendbaar, omdat echte natuur zich niet laat herscheppen.

Tjeerd de Groot Afb: Parlement.com / bron D66

Tjeerd de Groot[1] een zichzelf politicus noemende stikstofleek van D66, die gisteren braaf had geluisterd naar de NCTW die hem in het oor had gefluisterd dat zijn veiligheid niet kon worden gewaarborgd bij het boerenprotest in Stroe (ja, ja), kwam vandaag weer in het nieuws. Die Tjeerd heeft geprobeerd de publicatie van D66 ‘focusgroep Stikstof’ tegen te houden. Niet, omdat de bevindingen wetenschappelijk gezien onjuist zouden zijn, maar omdat die niet het politieke narratief van D66 – en dus van de regering Rutte – ondersteunden. Die bevindingen zouden volgens deze held op sokken “koren op de molen van Baudet zijn”. Hij onderstreepte met die woorden dat niet de wetenschap, maar het politieke narratief zaligmakend moest zijn en dus sturend voor het stikstofbeleid.

Professor Lindeboom, een afgestudeerde stikstof wetenschapper en voorzitter van die D66 Focusgroep Stikstof, heeft in het Radioprogramma “Op zijn kop” gesteld dat het RIVM al een jaar op de hoogte is van fouten in het gebruikte stikstofrekenmodel en dat ook heeft erkend. Onder druk van de regering Rutte weigert het RIVM echter dat model en de kleuring op de bijbehorende kaart aan te passen. Al eerder is vastgesteld dat het RIVM het kleurenkaartje heeft samengesteld met gegevens die al vier jaar oud zijn. Een tweede bevestiging dat het politieke narratief vertrek – en eindpunt voor beleid is.

Onderzoeker Mouw heeft de juistheid en de toepasbaarheid van de brondata van het RIVM nader onderzocht en kwam tot de volgende vaststellingen:

  • De emissiegegevens van het RIVM zijn niet volledig en niet altijd juist. Militaire vliegvelden zijn niet in de emissiegegevens opgenomen en de emissie van de industrie is niet goed in beeld gebracht.
  • De gebruikte gegevens kennen grote onzekerheden en het ontbreekt aan de gewenste transparantie.
  • De emissiedata zijn ongeschikt voor lokaal beleid.

Mouw is niet de enige met kritiek op de door het RIVM gebruikte data. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceerde begin 2020 een rapport waarin het bureau vaststelde dat het eenzijdige op stikstof reductie gerichte overheidsbeleid helemaal niet zo effectief en doelmatig is als wordt geschetst door de regering. Kenners stelden bovendien vast dat de normen zo scherp zijn gesteld dat er eenvoudig weg niet aan voldaan kan worden. Zo stelden zij in een opiniestuk in het Brabants Dagblad vast dat “het natuurbeleid gebaseerd is op een ongefundeerde stikstofuitstoot, doelstellingen die per definitie onhaalbaar zijn en gebaseerd op een model dat in de verte iets met de werkelijkheid te maken heeft.” Opnieuw een bevestiging dat naar de uitkomst “ruil van landbouw- en veeteeltgebied voor huizenbouw” gecorrigeerd wordt. 

Niet realistische normen, geen onderscheid tussen stikstofoxide emissie en ammoniak depositie, geen sprake van natuur maar van cultuurlijke begroeiingen, onhaalbare normen die niet in verhouding zijn met die van de omringende landen, fouten in de gebruikte RIVM rekenmodellen die op last van de politieke elite niet gecorrigeerd mogen worden en dus een beleid waarmee de vastgelegde doelen nooit bereikt zullen worden. Wanneer dat alles op een rij wordt gezet, kan de conclusie alleen maar zijn dat de regeringen Rutte landbouw en veeteelt gronden willen onteigenen voor het bouwen van huizen waar statushouders en Oekraïners die de nationale schatkist niet hoeven te vullen, voorrang hebben boven de autochtone en braaf belastingbetalende Nederlander.

Je moet wel een heel verdorven instelling hebben om je eigen nest op die manier bewust te willen bevuilen.


[1] (Opm: redactie: Tjeerd de Groot was tussen medio 2010 en maart 2017 directeur van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en heeft in die periode alles in het werk gesteld om de Nederlandse Melkproductie op te voeren. Een citaat van hem uit 2015 – twee jaar voor zijn Kamerlidmaatschap: “Het landschap met water, weilanden en koeien in de wei draagt veel bij aan het positieve beeld van de Nederlandse zuivel. Dat moeten we koesteren. Het geeft ons een geweldig imago in het buitenland.”)


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

13 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Henk
1 jaar geleden

Wanneer je ‘stikstofoxide (NHx)’ schrijft i.p.v. ‘stikstofoxiden (NOx)’ suggereert dat dat je, net als het merendeel der politici en msm-journalisten, van toeten noch blazen weet. Onzorgvuldig formuleren vermindert geloofwaardigheid.

Charlef
1 jaar geleden
Antwoord aan  Henk

Je hebt gelijk. In het manuscript heb ik per vergissing een keer niet NOx maar NHx gebruikt en dat tekstdeel gekopieerd. Gelukkig dat jij als expert dat hebt ontdekt. Kunnen we het bijstellen.

Boudica
1 jaar geleden

Ze (het kartel) verzinnen allerlei boekhoudposten om de staatskas legaal te legen. Niet een daarvan is in het belang van de nl burger, want die heeft toch genoeg, vinden zij. Verder liefst ook nog de pensioenfondsen (met huizenbouw) uitkleden want die stromen over. Oftewel het omwisselen van staatsbalansposten, onderdeel van strategisch boekhouden waar o.a. de ‘elite’ zo rijk mee is geworden, in ieder geval niet met hard werken. die huppelen van het ene feest naar het andere feest (o.a. ‘vergaderingen, overleggen’ e.a.). Lekker scoren voor benoemingen en nominaties over de rug van de burger. Eerzuchtiger kan haast niet. Waar blijven de belastingverlagingen eigenlijk om de burger te compenseren voor de coronatijd?

1 jaar geleden
Antwoord aan  Boudica

Dat werd ook al gedaan met de AOW pot, http://www.sdnl.nl/spaarfonds-aow-weg.htm Er werd 50,9 miljard gejat!

Boudica
1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Wat dacht u van de zorg? Miljarden komen er jaarlijks binnen en maar de premies verhogen. Likkebaardend kijken ze erbij, ff balanspostje (coronavaccin) verzinnen om wat miljardjes over te hevelen, gaat toch lekker zo. Weet de gemiddelde Nederlander veel, die kunnen toch niet boekhouden de 2e slaapkamer incluis, op een enkeling na. Als morgen elke loonslaaf het spel doorheeft leggen ze massaal het werk neer, in ieder geval gedeeltelijk.

Boudica
1 jaar geleden

Ze (het kartel) verzinnen allerlei boekhoudposten om de staatskas legaal te legen. Niet een daarvan is in het belang van de nl burger, want die heeft toch genoeg. Verder liefst ook nog de pensioenfondsen (met huizenbouw) uitkleden want die stromen over. Lekker scoren voor benoemingen en nominaties over de rug van de burger. Eerzuchtiger kan haast niet. Waar blijven de belastingverlagingen

Boudica
1 jaar geleden
Ze (het kartel) verzinnen allerlei boekhoudposten om de staatskas legaal te legen. Niet een daarvan is in het belang van de nl burger, want die heeft toch genoeg. Verder liefst ook nog de pensioenfondsen (met huizenbouw) uitkleden want die stromen over. Lekker scoren voor benoemingen en nominaties over de rug van de burger. Eerzuchtiger kan haast niet. Waar blijven de belastingverlagingen?
1 jaar geleden
Antwoord aan  Boudica

Zoals Leo verhoef register Accountantt al vele jaren onderzoekt en publiceert, http://www.leoverhoef.nl Kijk ook bij de Ministeries.

Boudica
1 jaar geleden
Antwoord aan  Paul Quekel

Met die peperdure externe consultants, wie het ook zijn, moet je wel ritselen.

Roel
1 jaar geleden

Feiten verdoezelen en tegenstanders framen/demoniseren om dictatuur te legitimeren.
Het gebrek aan integriteit van Demagogen66 is hiermee weer ondubbelzinnig aangetoond.

Koddebeier
1 jaar geleden

Weg met het kartel en ontslag voor alle RIVM-ers !!
Weg met het hele volksverlakkende en corrupte zooitje !
Aan de oppositie van de tweede kamer, toon is eindelijk lef en doe waarvoor je ben aangesteld……stuur dit zooitje de kamer uit, geef ze een motie van wantrouwen !!!

1 jaar geleden

“””Marianne Zwagerman
@mariannezw
·

“””De D66 Focusgroep Stikstof met daarin 2 Wageningen professoren mocht van @TjeerdD66 de bevindingen NIET naar buiten brengen want ‘dat is koren op de molen van Baudet’ #opznkop https://nporadio2.nl/podcasts/op-zn-kop/71589/67-op-zn-kop-met-prof-dr-han-lindeboom… =>”””

Dat Tjeerd de Groot, zichzelf een zogenaamde intellectueel vindt én vastgeroest op zijn standpunten, inzake het “Stikstof” en de professoren van “”Wageningen Landbouw-Universiteit,” niets naar buiten mochten brengen van de Groot, bewijst onherroepelijk, als Thierry Baudet kennis had genomen van de feiten Tjeerd de Groot voor AAP zou staan en Baudet hem zeker verbaal had afgemaakt.

Nu Mevr. Marianne Zwagerman, als columniste en publiciste, de waarheid wel naar buiten heeft gebracht zal Baudet daarvan zeker nog op terug komen. Nu zal de Groot zijn standpunt zeker moeten bijstellen, of geheel afzien van de gefantaseerde “stikstof- problematiek”. Dat De Groot nu ECHT een fantast blijkt is dat nu bewezen. Dat zulke figureren bij D-66 op de stoep zitten is GEEN verrassing. Zoals ik al eerder heb geschreven is D-66, mijns inziens, een groep van zwakzinnigen en zichzelf op een voetstuk hebben gezet. Ook de arrogantie van Ingrid Kaag is stuitend.

Het is om te kotsen……!!!! “””in een opiniestuk in het Brabants Dagblad vast dat “het natuurbeleid gebaseerd is op een ongefundeerde stikstofuitstoot, doelstellingen die per definitie onhaalbaar zijn en gebaseerd op een model dat in de verte iets met de werkelijkheid te maken heeft.””””” aldus het artikel.

Zo worden de burgers belazerd en zo worden de burgers opgezadeld met kosten op basis van pure fantasie. Het “”pseudologia Fantastica””…… haal ik nog mar even uit de kast.

En….,.. Mark Rutte als super -“”pseudoloog”, lacht zich te barsten én pronkt rustig verder met zijn baantje. De burger ……….. een “”enfant terrible”.

1 jaar geleden

Geachte heer Brantz, uitstekende analyse.
Leest u onze opmerkingen aan Kamerleden over het Stikstof debat en de Parlementaire Enquête Gaswinning, m.v.g. Paul Quekel

TER INFO:
Dag geachte mevrouw Cora Bruijniks, dank u hartelijk voor uw reactie. N.a.v. het debat op 23 juni 2022 over Stikstof, hieronder nog enkele opmerkingen over dit voor mijn gevoel vreselijke debat, met als grote verliezer de Nederlandse Boeren en vele verwaarloosde huis, tuin en keuken burgers, m.v.g. Paul Quekel
CC Leden Parlementaire Enquête

Beste meneer Quekel,
Veel dank voor uw bericht.
Wij zullen het toevoegen aan het dossier. hartelijke groet,

Cora Bruijniks
Commissie assistent parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen Tweede Kamer der Staten-Generaal

 
Van: Paul Quekel
Verzonden: donderdag 23 juni 2022 17:36
Aan: ‘pieter.omtzigt (pieter.omtzigt@tweedekamer.nl)’ <pieter.omtzigt@tweedekamer.nl>
Onderwerp: OORZAAK en GEVOLG -energiecrisis, advies-. STIKSTOF?
 
Geachte heer Omtzigt, ter info en kijkt u naar https://flightwatch.live/ en https://marinetraffic.live/ over Vlieg en Scheepvaart bewegingen.
 
De postzegel Nederland kan nooit de natuur doeltreffend veranderen, wanneer niet alle landen meedoen. Om nu een gigantisch bedrag van de Nederlandse burgers uit te geven, waar de noodzakelijkheid zeer kwestieus zal zijn, is dit D66 beleid met haar schoothondjes VVD, D66 en CU onverantwoord en zal uiteindelijk tot de val van Rutte IV leiden.
 
En heer van Haga, natuurlijk werd uw voorstel afgewezen om te stemmen. Daar zit de coalitie niet op te wachten. Die hebben hun eigen agenda’s, zoals EU, WEF, K. Schwab, VN, Ngo’s.
 
M.v.g. Paul Quekel
 
Van: Paul Quekel
Verzonden: donderdag 23 juni 2022 17:01
Aan: edgar.mulder@tweedekamer.nl
CC: christenunie@tweedekamer.nl; p.grinwis@tweedekamer.nl; s.beckerman@tweedekamer.nl; ‘g.segers@tweedekamer.nl’ <g.segers@tweedekamer.nl>; d.boswijk@tweedekamer.nl; j.thijssen@tweedekamer.nl; d.eppink@tweedekamer.nl
Onderwerp: OORZAAK en GEVOLG -energiecrisis, advies-. STIKSTOF?
 
Geachte heer Mulder,
houdt uw rug recht en niet zoals de VVD. Diverse keren hebben wij aan de heer Segers gevraagd om de stekker uit Rutte IV te trekken en opkomen voor de Nederlandse burgers. Houdt de verdere kaalslag tegen.
 
En a.u.b. hou het desastreuze belijdt tegen om de Hedwige polder onder water te zetten. In 1953 –ik was negen jaar-, hebben wij kinderen uit Zeeland in onze klas gehad. Het werden vriendjes van ons, tot ze weer terug gingen naar Zeeland. Doe het Zeeland niet aan!
 
Heer Grinwis de rechtvaardigheid is al vele jaren aan politieke belangen opgeofferd.
 
M.v.g. Paul Quekel
CC Heer Grinwis, mevrouw Beckerman, heer Segers, heer Boswijk, heer Thijssen, heer Eppink.
 
 
TER INFO:
Van: Paul Quekel
Verzonden: donderdag 23 juni 2022 14:17
Aan: esther.ouwehand@tweedekamer.nl; t.dgroot@tweedekamer.nl
CC: voorzitter@tweedekamer.nl; ‘C.vdPlas@tweedekamer.nl’ <C.vdPlas@tweedekamer.nl>; ‘E.R.Engelen@uva.nl’ <E.R.Engelen@uva.nl>; ’t.vdlee@tweedekamer.nl’ <t.vdlee@tweedekamer.nl>; voorzitter@eerstekamer.nl
Onderwerp: OORZAAK en GEVOLG -energiecrisis, advies-. STIKSTOF?
 
Geachte mevrouw Ouwehand, bent u zelf wel eerlijk? U bent een wel erg pedant Kamerlid. Of bent u net zo hypocriet als vele van de huidige en voormalige Kamerleden over de eigen verantwoordingen, waardoor Nederlandse burgers nu in grote ellende zitten, zie ellendes?
 
U was erbij en deed niets aan de ellende van vele Nederlandse burgers. U zou zich diep moeten schamen. Leest u over echte democratie op http://www.sdnl.nl/kamerzetel-151.htm uit 2001 en die is anno 2022 volledig weg in uw Tweede Kamer. Artikel 67 van de Grondwet wordt al vele jaren aan de laars gelapt!
 
Heer de Groot u lult als een kip zonder kop! Weet u wie gemeen is? Dat zijn personen met het eigen belang, (lees inkomen), het coalitie belang en het partij belang en dat personen zoals u (ambtenaren, politici, bestuurders), deze belangen zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de Nederlandse burgers. Vele voorbeelden aanwezig, zie ellendes.
 
M. RUTTE en S. KAAG DOCTRINE VAN ELLENDES:
VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, Pfas ellende, enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken? Daar boven op oplichtingen met LIBOR, EURIBOR, Witwassen, Derivaten, Woekerrentes, Dividend oplichtingen enz. enz.
 
M.v.g. Paul Quekel 78 jaar en ook vele ellendes meegemaakt van onterechte belastingaanslagen tot woekerpolissen. http://www.sdnl.nl/theovangogh.htm
 
CC politici e.a.
 
TER INFO OORZAAK EN GEVOLG:
 
Van: Paul Quekel
Verzonden: donderdag 23 juni 2022 11:25
Aan: ’tbesteman@telegraaf.nl’ <tbesteman@telegraaf.nl>; cie.groningen@tweedekamer.nl
CC: ’t.vdlee@tweedekamer.nl’ <t.vdlee@tweedekamer.nl>; j.tielen@tweedekamer.nl; p.kwint@tweedekamer.nl; s.vandergraaf@tweedekamer.nl; ‘B.Kathmann@tweedekamer.nl’ <B.Kathmann@tweedekamer.nl>; h.kat@tweedekamer.nl; evert-jan.slootweg@cda.nl
Onderwerp: OORZAAK en GEVOLG -energiecrisis, advies-.
 
Geachte heer Besteman, n.a.v. uw artikel 23 juni 2022 in Dagblad de Telegraaf. http://www.telegraaf.nl/financieel/151777034/roep-om-meer-gaswinning-eist-zware-tol-in-groningen onze oplossingen.
 
ADVIES: Pomp weer veel gas op in Groningen en betaal een volledige compensatie aan alle personen in Groningen met beschadigde huizen voor de herbouw van hun huizen aardbeving proof en verstevig alle Groningse huizen. Besteedt verplicht 100% van alle winsten (sluit de SHELL en NAM hiervan uit), van deze aardgas opbrengsten voor Groningen en het Noorden van Nederland, zoals nieuwe infrastructuur, (wegen, spoorwegen, bruggen, viaducten) en bouw nieuwe woonwijken in de ontsloten gebieden. Waarom moest SHELL profiteren van onze Nederlandse grondstoffen? Wat zat en zit hierachter?
 
Zie ons voorstel al uit 2001 op http://www.sdnl.nl/newrainforest.htm voor echte oplossingen en mijn column over het milieu uit 2002 onderaan deze webpagina. Ook in die tijd naar de Politiek, Shell enz. enz. gestuurd. Nooit reacties op gehad.

Subsidies moeten blijven stromen om de Nederlandse aan het buitenland verkochte NUTS energie bedrijven zeer rijk te maken. Echte oplossingen, zoals met Kernenergie worden genegeerd. Ons voorstel is, om in Afrika (Gambia) grote zonneparken neer te zetten, zie bijlage Feasibility Study en daarmee zeewater te ontzilten en waterstof maken om 2 zaken op te lossen: 

1. Ontzilting van zeewater met deze opgewekte stroom ontziltingmachines te laten draaien, de dorre gebieden te bevloeien en nieuwe vegetatie laten groeien, zal veel CO2 worden opgenomen. Bijkomend voordeel de zeespiegel zal dalen als er veel, heel veel zeewater wordt ontzilt.
2. Waterstof produceren en deze waterstof vervoeren naar Nederland en de bestaande infrastructuur gebruiken om Nederland schoner en milieu vriendelijk te maken. Zie artikel hierover in het FD. https://fd.nl/ondernemen/1218880/miljarden-kostende-gasleidingen-in-de-noordzee-snakken-naar-waterstof

Dat gaat met de huidige aanpak met Biomassa centrales en de Zonneparken en Windmolens in Nederland en op zee niet lukken. Zie bijlage waar een vriend van mij de heer Franc Schalken aan heeft meegewerkt. Zijn vrouw komt uit Gambia. Hiervoor heb ik bij de heer Dijsselbloem geld uit het investeringspotje aangevraagd, nog geen reactie op gehad.
 
De ambtelijke, politieke, bestuurlijke verantwoordelijken, praten, praten, praten, vergaderen, schrijven rapporten en er gebeurt niets, helemaal niets, ze lossen niets op! Ze zijn voornamelijk met zichzelf bezig, met hun eigen belang, (lees inkomen), met het partij belang en coalitie belang, hetgeen ze hoog, zeer hoog laten prevaleren boven de belangen van de gewone Nederlandse burgers.
 
Citaat uit eigen werk: “Ik ben overigens niet links en niet rechts maar voor een betrouwbare transparante overheid met hardwerkende politici, ambtenaren ter eer en glorie van de gewone huis, tuin en keukenburgers. Verantwoording heeft de politiek nog nooit genomen. Vele voorbeelden zijn te noemen. Liegen mag zelfs Gerrit Zalm en het zuur is dubbel zout geworden”.
 
En dat brengt de heer M. Rutte al vele jaren voortreffelijk in de praktijk, hij heeft zeer goed geluisterd naar de heer G. Zalm. 
 
M.v.g. Paul Quekel, 78 jaar en zeer bezorgd over Nederland.

CC Leden parlementaire enquête commissie gaswinning Groningen
BCC politici, journalisten, redacties, hoogleraren, e.a.