Geen crises

Beweerdelijk zucht Nederland onder crises: vluchtelingencrisis, stikstofcrisis, CO2-crisis, klimaatcrisis, griepcrisis, et cetera en zo voort. Daar bestaat een oud (schuin) spreekwoord voor: ‘het werktuig van de nar is het speelgoed van de dame’.

Voor talloze groeperingen zijn deze ‘crises’ niets meer dan een verdienmodel – het werktuig – en voor weer anderen is het (politiek) speelgoed in de jacht op electoraat. Van de ‘stikstofcrisis’ is bekend dat dit nu niet direct een crisis is die het voortbestaan van Nederland of de mensheid bedreigt. Dat dit ‘probleem’ van boerderijen af zou komen is ook al zo’n merkwaardige stelling, want als er nu één bedrijfstak is die alleen kan floreren bij gezonde natuur, dan is het wel die bedrijfstak. En nu komen magere – politieke – mannetjes uit het westen van ons land vertellen dat het oosten er slecht bij ligt? Joh, hier heb je een kleurboek en een groot glas limonade; ga maar lekker in een hoekje zitten kleuren en nu niet meer jengelen, hé?

Stroe city

Afb: M. Minderhoud / Wikipedia

In Stroe vond een van de grootste boerenprotesten ooit plaats. Zo’n 60.000 bezorgde boeren hadden het dorp uitgekozen om te protesteren tegen de magere mannetjes en hupse meisjes met rare ideeën. Het zal wel geen toeval zijn geweest dat dit nu net de plaats is waarvoor gretige ambtenaren (“voor een geaccepteerd plan krijg ik er wel drie functieschalen bij!”) een plaats voor kansloze asielsuccessen hadden ingetekend, die daar in 25.000 spiksplinternieuwe woningen zouden worden opgehokt. Of zou het dorp 100 keer zo groot moeten worden omdat die ambtenaren hun oude dag wilden slijten in ‘een stulpje in het groen’ terwijl ze hun eigen duplexwoningen verkopen aan investeerders als Soros c.s? De kontakten zijn er immers…

Allesverwoestende boeren

In de Tweede Kamer werd ons door vooral linkse politici bezworen dat stikstof ècht heus niks met vluchtelingen opbergen had te maken, maar alles met brandnetels en braamstruiken in het bos. Maar die brandnetels en struiken zijn het werktuig van falende bibbermeisjes die zijn voortgekomen uit curlingouders en van hun werktuig een hevig gesubsidieerd verdienmodel hebben gemaakt. Sinds jaar en dag wordt Greenpeace gesubsidieerd via de Postcodeloterij en wel vooral omdat geen fatsoenlijk mens het in z’n hoofd haalt om vrijwillig ook maar één stuiver aan zo’n waardeloze club uit te geven.

En dan komt een paar dagen later uit dat boeren in Stroe onteigend zouden kunnen worden om daar 25.000 huizen neer te plempen. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald hem wel. Het magere mannetje van D66 stond in de Kamer te kwezelen over allesverwoestende boeren, terwijl hijzelf ze in 2015, als voorzitter van de club van Melkfabrikanten NZO nog op het hart drukte vooral méér te produceren. Twee jaar later wordt hij namens D66 in de Kamer ‘gekozen’ met 4.856 stemmen (…) en slaat hij als een blad aan de boom om. Mogen we weten wie de financiers van D66 zijn?

Geen crises in dit land dus, alleen maar werktuigen en speelgoed. Er zijn in totaal precies 77 crises te noteren in dit land en die zitten niet op boerenerven maar merkwaardig genoeg allemaal in de Tweede Kamer…


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Boudica
11 maanden geleden

Hoe de wind waait, waait het jasje.

J.Blaak
11 maanden geleden

wordt hij namens D66 in de Kamer ‘gekozen’ met 4.856 stemmen (…) en slaat hij als een blad aan de boom om.
Het is bij dit magere mannetje ook niet doorgedrongen dat hij dus de kiesdeler niet haalde en dus op oneigenlijke wijze in de kamer zit.
Een nutteloze mee-eter dus, geen eigen mandaat en alleen een grote b*k en een lege huls.
Opruimen dus bij de eerste verkiezingen

11 maanden geleden

Leest u: http://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6946406149193670656/

Crisis? Het zijn gecreëerde verdien modellen door de ambtelijke, politieke, bestuurlijke, gerechtelijke en financiële machthebbers. met als resultaat gigantische ellendes op nagenoeg alle gebieden in de samenleving. Men reageert op het waangevolg van de dag, vergeet de oorzaken op te lossen, die dan weer leiden tot nog grotere ellende en gevolgen.

M. RUTTE en S. KAAG DOCTRINE VAN ELLENDES:
VERANTWOORDINGEN en misstanden van en door de heer M. Rutte en c.s.
Zorg en ziekenhuis ellende, Zorgverzekeraars ellende, Toeslagen ellende, Woekerpolis ellende, ICT ellende, Cyber ellende, Pensioenen ellende, UWV ellende, Jeugdzorg ellende, Onderwijs ellende, Studieschuld ellende, Woningnood ellende, Bouw ellende, Aardbevingen ellende, Energie ellende, Elektriciteitsnet ellende, Infrastructuur ellende (wegen, vooral N wegen, spoorwegen, viaducten en bruggen), Marktwerking en Privatisering ellende, Gedoogcultuur ellende, Gerechtelijke macht ellende, Raad van State ellende, Politie en Justitie ellende, Overstroming ellende, Covid 19 ellende, Immigratie ellende. Gas tekort ellende, Schiphol ellende, Stikstof ellende, Pfas ellende, enz. enz.

Schuld per hoofd van de bevolking was in 2012 nog 12000 euro en nu in 2022 al 28000 euro en daar zijn de garantiestellingen voor ECB en Brussel en de COVID 19 en Oorlog kosten nog niet in meegenomen. Hoezo diepe zakken? Daar boven op oplichtingen met LIBOR, EURIBOR, Witwassen, Derivaten, Woekerrentes, Dividend oplichtingen enz. enz.

CITAAT UIT EIGEN WERK 2010:
“Verantwoordelijke politici en ambtenaren reageren op het moment in de waan van de dag. Kijken naar de gevolgen en vergeten de oorzaken aan te pakken.

Door het niet oplossen van de oorzaken, zullen er steeds terugkerende gevolgen ontstaan, die naarmate de tijd verder gaat, ernstiger zullen worden. Wet- en regelgeving zijn een perpetuum mobile die een samenleving gijzelt, vaak monddood maakt en beperkt in haar ontwikkeling, door ondemocratische krachten die geen belang hebben bij een zelfdenkende bevolking.

Geef ze brood en spelen, zie de Nederlandse TV. Als de verantwoordelijke politici en ambtenaren niet de moed hebben om echte veranderingen te bewerk stellen, dan zal de woordelijke revolutie van Pim Fortuyn wel eens een echte revolutie in Europa kunnen gaan worden (www.sdnl.nl/pimpernel.htm)” Einde citaat.
 

Laatst bewerkt op 11 maanden geleden door Paul Quekel