Het kan zo simpel zijn

Als je de wereld wilt veroveren is een weldoordachte strategie essentieel, in combinatie met de opbouw van de vereiste organisatie om een en ander te implementeren. Ongeacht wat men denken moge van Poetin’s morele of ethische kwaliteiten, is hij een scherpe strateeg wiens intellect straatlengtes voorligt op Biden.

Die laatste bleek al in de ‘class of 1968’ aan de Syracuse University Law Faculty het domste jongetje van de klas en bleef dat tot op de dag van vandaag. Vrijdag gaan wij zien hoe Poetin’s laatste tactische zet de toekomst van de internationale reservevaluta, de machtige US Dollar, beïnvloedt en daarmee Joe Biden’s toch al zo weinig rooskleurige toekomstperspectieven.

In dit artikel heb ik gepoogd uiteen te zetten hoe het globalisme de Dollar en de Euro uitholt in hun hubris en hebzucht en daarmee onze economieën kwetsbaar maakt door de overweldigende schuldenlast waarmee ECB en Federal Reserve de Westerse wereld opzadelen. Die kunnen slechts met onnatuurlijk lage rentestanden als lapmiddel overeind blijven, maar een inflatie van > 10% op jaarbasis zet de deur wagenwijd open voor een slimme aanval op die Fiat Valuta zoals Poetin nu lanceert door betaling in Roebels te eisen voor gas en graan. Poetin mag sowieso de Westerse valuta niet meer gebruiken van de linkse oorlogshitsers die zonder rechtmatige titel de Russische Nationale reserves wereldwijd gestolen hebben, dus nu stelt hij dat naast Roebels slechts goud of Bitcoin acceptabele betaalmiddelen zijn voor voedsel, gas of olie. Dat zet in principe de deur open voor een ‘run’ op grond, voedsel, goud en andere reële activa dan de papieren Fiat Valuta van het globalisme, zoals die dagelijks van de inflatoire geldpersen rollen.

Afb: pixabay

Vrijdag kunnen wij getuige worden van de terugkeer van ‘Bretton Woods’, de ‘goud-standaard’. Om gas van Moskou te kopen moeten wij nu Roebels gaan kopen, in feite dus steunaankopen voor de Russische valuta die de – door de globalisten kaalgeplukte – Russische Centrale Bank momenteel niet kan bekostigen. Dat geeft nu niet want de hysterische oorloghitsers in Washington’s ’deep state’ krijgen nu het lid op de neus en draaien daarvoor op. Boontje komt om zijn loontje. Dat het globalisme al zover heeft kunnen komen is volledig te wijten aan de zelfgenoegzaamheid van de conservatieve politiek die, tot Donald Trump, in feite nooit bereid is geweest tot enige zelfreflectie en vernieuwing van ‘heilige huisjes’. Een fenomeen dat Mark Rutte nog steeds in staat stelt de naïeve VVD voor eigen gerief volledig leeg te zuigen als een ware globalistische parasiet. Tot het doek valt; pas dan realiseert ‘ons soort mensen’ zich met wat voor een lege huls zij al die jaren gedweept hebben…

In tijden van een (cultuur-)oorlog is het nagenoeg onmogelijk een objectief beeld te verkrijgen van de tegenstander, afgezien van een enkele uitzondering als Ronald Reagan of Donald Trump, die verder keken dan hun neus lang was. Nu probeert onze globalist premier Rutte de suffe kiezers wederom te bedonderen met het dogma van ‘de vijand van mijn vijand is onze vriend’. Maar de grote meerderheid die wederom na de verkiezingen voor schut werd gezet heeft inmiddels ieder geloof in Pinokkio verloren. Een ‘prachtig land’ dat zich niet langer in Mark Rutte’s globalistisch dwangbuis wil laten manipuleren begint zich te realiseren dat globalisme en vrijheid lijnrecht tegenover elkaar staan en dat een hardwerkende MKB niets gemeen heeft met een egotrippende parasiet die slechts hun ondergang beoogt en die van onze rechtstaat.

Jan Modaal is door hem, zijn ‘elite’ en hun instituties verraden. Moraal en tradities, die eeuwenlange verbondenheid brachten tussen de mensen, werden geboden door onze Joods-christelijke cultuur die linkse nihilisten als Rutte en Kaag echter proberen te deconstrueren. Ook hebben zij (christelijke) universiteiten geïnfiltreerd die zich modieus generen voor hun identiteit. Van origine christelijke media worden nu door ‘woke’ tuig geterroriseerd waardoor onze samenleving ook zo slap en besluiteloos, zelfs weerloos is tegen de totalitaire islam. Die probeert nu op de hielen van ‘woke’ alle instituties te infiltreren zonder dat onze ‘woke elite’ een vinger opheft!

“Wat hebben wij gemeen
met die ‘woke’ elite?”

Ik zie geen heil in Poetin’s repressieve harde hand in Rusland maar ook niet in Biden’s steeds extremistischer USA die het nog veel meer op ons en onze vrijheid gemunt heeft dan Poetin, die overal als de agressor wordt afgeschilderd. Daarom is het interessant om eens te bezien met wie wij onze culturele erfenis delen en bij wie wij in die context dichterbij staan. In onze conservatieve perceptie zien wij de wortels van onze samenleving traditiegetrouw in het Joods-christelijke model. Dat is in de vorm van de Russisch-orthodoxe kerk tijdens de USSR nog net niet uitgeroeid en nu sterk teruggekomen, maar in de 20e en 21e eeuw ligt die culturele erfenis hier nog veel zwaarder onder vuur in de ‘culture war’ van de politiekcorrecte ‘nuttige idioten’. Poetin grijpt in feite zelf ook terug op die oude Russische cultuur en zal zijn land beschermen tegen verschrikkingen als ‘gay pride’ en andere vormen van ‘woke’ degeneratie. Zijn Rusland moet een Slavische beschaving blijven, gekenmerkt door een gedeelde etniciteit, religie en geschiedenis. Dàt is zijn hedendaagse religie die in feite nu, na de communistische aanslagen daarop zo mogelijk nog zwaarder onder vuur ligt van de westerse globalisten. Dat roept herinneringen op aan WO2.

Voor Poetin, die droomt van een herstel van de oude glorie uit de tsaristische tijd, staat het als een paal boven water dat hij de aanslag van het gedegenereerde ‘progressieve’ Westen op die oude Russische beschaving, de culturele erfenis daterend van generaties voor het communisme, niet pikt. Deze ‘woke’ degeneratie is ook voor ons zo ontzettend gevaarlijk omdat door de ontkerkelijking en de multiculturele samenleving de Joods-christelijke grondvesten van onze beschaving bewust worden ondermijnd. Wat onze ouders hebben gerealiseerd wordt gebagatelliseerd en steeds meer in een ongunstig daglicht gesteld, o.a. met liederlijke onzin over slavernij van de fascisten van BLM. Over onze eigen etniciteit van het blanke ras, dat instrumenteel is geweest in de ontwikkeling van de gehele moderne wereld, mag kennelijk niet gesproken worden van een kliek van voornamelijk blanke nihilisten, u weet wel, ‘white supremacy’.

Wat willen de politiek-correcten?

Niets anders dan de ‘Untergang des Abendlandes’, de ondergang van onze cultuur middels hun dagelijkse gedram in de media, hun ‘cancelling’ praktijken die onze samenleving zo ondermijnen en apathisch maken voor een fenomeen als Mark Rutte en Sigrid Kaag.

Navrant is dat veel nadenkende, conservatieve Europeanen in feite hier hetzelfde willen als Poetin voor zijn land, maar dat het juist onze hypocriete ‘progressieve’ politici en onze eigen oligarchen zijn die ons via de dagelijkse hersenspoeling met de  media zo weerloos maken voor de doldrieste, van haat vervulde ‘woke’ minderheid. Het is heel wel voorstelbaar dat miljoenen Europeanen hier hetzelfde willen als dat wat Poetin met Rusland beoogt. Daarom is het zo navrant dat de grootste vijanden van onze vrijheid in het Haagse Kartel notabene Poetin, die verder natuurlijk een ellendeling eerste klas is, als een nog grotere vijand voor onze vrijheid afschilderen, hetgeen in de afgelopen weken de enige bezigheid van premier Rutte lijkt te zijn geweest die zelfs plots dikke vrienden met Turkije is geworden om maar stemmen binnen te harken. Scrupules kent deze man ècht niet. Maar op den duur zouden wij wel eens meer gemeen kunnen hebben met de oude Russische cultuur dan met hem en zijn ‘woke’ vriendjes in D66 en de WEF.

Als volgende strategische pijl op de globalistische boog wordt het grote publiek wijs gemaakt dat het criminele slangennest van de IPCC concludeert dat er in de komende jaren beslist wordt of hun ‘klimaatramp’ nog een stapje opgewaardeerd kan worden tot ‘een wereldramp’… De minimale klimaatverandering van de laatste 1½ eeuw bedraagt minder dan 1°C en is géén mensenwerk, CO2 is op een historisch laag niveau en onschuldig, in feite juist broodnodig voor mondiale landbouw en veeteelt. Maar de politiekcorrecte elite in de IPCC wil de druk erop houden, net als de EU met hun digitale Coronamaatregelen, omdat zij in de Ukraïne hun hand overspeeld hebben. Dat is de reden waarom China en India nu voor meer dan € 3 miljard aan nieuwe kolenmijnen gaan ontginnen teneinde hun energievoorziening veilig te stellen voor de waanzin van het Accoord van Parijs, de op zich onschuldige CO2 neemt intussen alleen maar toe maar de miljarden zijn verleidelijk en kunnen (nog) niet op!

De welgefundeerde strategie van Poetin is duidelijk en hoeft ons geen pijn te doen, die van het globalisme berust slechts op schuimbekkende haatcampagnes tegen ‘andersdenkenden’ die tot perfect nihilistische resultaten gaan leiden, reden waarom een Donald Trump zich zo relatief rustig houdt: de Democraten voeren nu gratis campagne voor hem…

Simpel

Als het globalisme binnenkort struikelt over de eigen lemen voeten zou het best eens kunnen gebeuren dat de EU op natuurlijke wijze terugbuigt tot een economische alliantie van souvereine lidstaten en dat Trump (die al lang van de rol van politieagent van de wereld afwilde) en Poetin elkaar daarom recht in de ogen kunnen kijken waardoor een nog veel grotere alliantie kan ontstaan waarin oude, religieusculturele waarden domineren en een vreemde eend in die bijt als Peking zich nog eens zal bedenken om daar tegenaan te schoppen.

Een vrome wens? Vrede op aarde zonder globalisten?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Tigron
1 jaar geleden

Prima formulering Ronald.

Boudica
1 jaar geleden

Of wil het Westen van Poetin af door contractbreuk in zijn schoenen te schuiven (betalen met roebels en goud ipv de petrodollar). De eigen energievoorziening wordt door het Westen zelf weer opgepakt zijnde met waarschuwingen voor energiezuiniger leven. Grondstoffen uit Rusland en Oekraine zullen goedkoper worden ter compensatie van het verlies aan energie inkomsten. Uiteraard is de betaling dan digitaal en niet in valuta, waar de globalisten met hun betaalplatforms (bijv. Ayden) naar streven. Kassa voor de aandeelhouders!

Koddebeier
1 jaar geleden

Goed stuk,dank U !! Met plezier gelezen.