Grensoverschrijdend gedrag

Enigszins gniffelend las ik het ‘nieuws’ dat mevrouw Gündogan, oorspronkelijk van Turkse makelij, door haar partij VOLT is geschorst vanwege ‘grensoverschrijdend gedrag’. De zweem van ‘seksueel grensoverschrijdend’ lag er niet dik bovenop en wie deze mevrouw eens bekijkt, weet dat zulks ook volstrekt uitgesloten is.

Nee, de term ‘grensoverschrijdend’ is wat de gniffel oplevert. Als geen andere club is het door de zelfbenoemde weldoener Soros gesponsorde VOLT een verzameling uit de nieuwe adel die van menig is een onderscheidend alleenrecht op politieke moraal te hebben. Zo debiteerde Gündogan aan het adres van FvD-voorman Baudet de frase dat ze hem graag dagelijks een ‘spuitje tegen fascisme’ zou geven. Geen nationaal-socialisten, maar internationaal-socialisten, voor wie de grenzen van ons soevereine land waarin zij opgroeiden niet meer bestaan; de Europese Unie is hun ideaal. Wanneer we de normen van de vorige Minister van Binnenlandse Zaken er nog eens bij pakken, dan is Soros-VOLT een toonbeeld van ‘ongewenste buitenlandse invloed’ en grensoverschrijdende pseudo-politiek met een bureaucratisch-fascistische EU als einddoel.

George Soros. Afb: Flickr

De VOLT-vrouw, die haar kapsel klaarblijkelijk laat verzorgen door de lokale plantsoendienst, weet overigens zelf niet waarom ze voorlopig buiten de club staat. Dat tekent wel enigszins het niveau van dat gezelschap. Waarschijnlijk heeft het er meer mee te maken dat zij, doordat zij haar verongelijktheid veelal vertaalt in verbeten en schuimbekkende woedeaanvallen, zich meer in de kijker speelt dan de nogal schaapachtige fractievoorzitter Dassen. Zoals wel vaker, gaat zo’n partij aan intern gekissebis ten onder, maar dat is voor ons land eigenlijk wel goed. Door Soros gefinancierde politieke opvattingen kunnen nu eenmaal niet als oprechte idealen worden beschouwd, maar hebben meer zakelijke doelen. De club van Soros investeert alleen als daar voldoende geld uitkomt en het enkele feit dat VOLT daar gevoelig voor is, vormt een garantie dat niet de nationale of Europese belangen een rol spelen. De belangen van Soros spelen een rol; meer niet.

Grensoverschrijdend gedrag is onwenselijk. Wat dat betreft zou VOLT zichzelf per direct moeten opheffen.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
A.R. Girbes sr
2 jaren geleden

“”Pieter Omtzigt WOEDEND over de beïnvloeding van het OMT door VWS onder leiding van Hugo de Jonge.””. Bron. Youtube. ( 16 februari 2022 )

Over ” grensoverschrijdend- gedrag” gesproken……. zie bovenstaande zin.

Alle “grenzen van fatsoen en democratische constitutionele regels” door de Nederlandse regering zijn overtreden, blijkt dus, dat het “: grensoverschrijdend-gedrag” kennelijk ook op ambtelijk niveau een normale “zaak” is. ( De zaak Geert Wilders en de toeslagen-affaire zijn goede “harde voorbeelden” ).
Wie nu nog een goed woordje over heeft voor ook deze regering, is. beland in de categorie ” hopeloze onwetende”, en geeft blijk van een ongelooflijke incompetentie. Maar…… los daarvan ……… de sfeer en mentaliteit is, politiek gezien, op het niveau beland van een criminele organisatie.

Immers: Een grensoverschrijdend gedrag is bij een criminele organisatie een “normale” zaak. ……..!!!

A.R. Girbes sr
2 jaren geleden

Grensoverschrijdend gedrag is ZEKER van toepassing, op Mark Rutte, Hugo de Jonge, Rob Jetten, Sigrid Kaag, Jesse Klaver, Wopke Hoekstra.Immers: Wat zijn de criteria om van ” Grensoverschrijdend gedrag te kunnen spreken.”?
En, welk een “soort” “overschrijdend gedrag” is dat dan.

Grensoverschrijdend gedrag is “””multi- interpretabel””, en, wie bepaald wat een ” grensoverschrijdend gedrag werkelijk is?

Seksueel overschrijdend gedrag,…… of zijn beledigingen ” grensoverschrijdend”?
Het is het fatsoen dat dan centraal staat en welke vorm van ” etiquette” is bepalend als er buiten die fatsoensnormen wordt getreden?

Het is niet zo eenvoudig een GRENS te trekken om ook verbaal het fatsoen te verlaten en ” EEN WATERVAL VAN INVECTIEVEN” te laten prevaleren.

Immers: Het huidige kabinet heeft haar “PLICHT” in doelstellingen verlaten en is grensoverschrijdend als de belangen van de burger niet worden verdedigd of niet worden uitgedragen. Want…….. het Kabinet is aangesteld om de burger te DIENEN en NIET om de burger te belazeren.

Maar…….. fatsoen is een “fenomeen” uit de geschiedenis omdat anders iedere generatie haar eigen “fatsoensnormen” hanteert dewelke dan in strijd zijn met eerdere afspraken die werkbaar waren en “”het behoud”” vertegenwoordigd.

Inderdaad””” Zoals de heer Nijhof het verwoord:””” Door Soros gefinancierde politieke opvattingen kunnen nu eenmaal niet als oprechte idealen worden beschouwd, maar hebben meer zakelijke doelen. De club van Soros investeert alleen als daar voldoende geld uitkomt en het enkele feit dat VOLT daar gevoelig voor is, vormt een garantie dat niet de nationale of Europese belangen een rol spelen. De belangen van Soros spelen een rol; meer niet.””

En……… het zakendoen kan ook zeker GRENSOVERSCHRIJDEND zijn en zelfs als een :” deviant” gedrag kan worden aangemerkt.

koddebeier
2 jaren geleden

Volt……………………Weg ermee !! Geestesziek clubje van zich zelf op de borst slaande onbenullen.