Geschiedvervalsing met geweld

Het ‘onderzoek naar de dekolonisatie van het v.m. Nederlands-Indië’ door NIOD, KITLV en NIMH, is uitgedraaid op een deceptie volgens o.a. Mr. B. Geersing, Kol. b.d. C. Brantz en anderen, waaronder vele duizenden sympathisanten van de critici.

Het is mr. Geersing et. al. gebleken dat in het onderzoek door NIOD, KITLV en NIMH de methode van het postmodernisme is gevolgd, dat uitgaat van radicaal kolonialisme, morele verontwaardiging en de kritische theorie toepast. Dat heeft tot gevolg dat met het rapport de geschiedenis van de dekolonisatie Nederlands-Indië 1945 – 1950 volledig op zijn kop wordt gezet. De drie instituten zijn in feite jarenlang bezig geweest die geschiedenis te herschrijven. De door Geersing en collega’s uitgebrachte kritische notitie is HIER (PDF, opent in een nieuw venster) te lezen en/of downloaden. Hieruit blijkt zonneklaar dat Nederlandse militairen zonder een greintje respect door een handjevol zolderkamerspecialisten, met de ogen strak op de subsidie gericht, plompverloren voor de bus worden gegooid. Dit verdienen onze militairen niet, in het bijzonder de Ambonese KNIL militairen niet, die zich veelal niet meer tegen deze schandalige aantijgingen kunnen verweren.

Uit het voorwoord:

Projectleider prof. dr. F. van Vree heeft verklaard zich goed in de onderzoeksopdracht van het kabinet te kunnen vinden. Sedertdien is echter jarenlang bewust gewerkt aan een onderzoek dat zich concentreert op het beweerde excessieve geweld van de Nederlandse militairen. Doelbewust is de opdracht van het kabinet genegeerd en is gekozen voor een eenzijdig onderzoek. Eind oktober 2020 publiceerde Van Vree de onderzoeksmethode: keuze voor het postmodernisme, d.w.z. tegen de principes van wetenschappelijke integriteit.

De onderzoekers traden regelmatig op in de media, bevestigden daarin de eenzijdigheid van het onderzoek. Projectleider Van Vree verdedigde deze demarches met de opmerking dat elke onderzoeker het recht behield zijn eigen mening te uiten.

Afb: Gerard van der Lee

De onderzoeksopzet werd gepubliceerd. De aanpassingen ervan, na overleg met Indonesische historici evenzeer. Historici van het onderzoek, publiceerden hun meningen over de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Vijf tussenpublicaties, die alle kernonderdelen van het onderzoek betreffen, maakten de eenzijdige inhoud van het onderzoek duidelijk. De Nederlandse krijgsmacht heeft zich structureel schuldig gemaakt aan extreem geweld. Structurele straffeloosheid, doofpotbeleid en schandaalmanagement lagen daaraan ten grondslag, zo beweren zij. Instemmende reacties op het project De Oost en de gelijknamige film, wezen in dezelfde richting. Het standpunt van twee onderzoekers, van het NIMH, over de dekolonisatieperiode evenzeer.

De uitgebreide brochure waarin, eind november 2021, de twaalf boeken met de eindresultaten met veel publiciteit werden aangekondigd, bevestigt de eenzijdigheid van het onderzoek. De woordvoerder van het onderzoek bevestigt, in reactie op een artikel in De Telergraaf d.d. 29 januari 2022, dat van meet af voor deze eenzijdigheid van het onderzoek is gekozen.

De eenzijdige eindresultaten van het onderzoek zijn dus duidelijk. Hoe erg het in de uitwerking is, zal op 17 februari a.s. blijken.

Deze brochure loopt dus niet vooruit. Die laat zien op welke manier de afgelopen jaren is toegewerkt naar dit eindresultaat. Die toont de eenzijdigheid, de verdraaiingen, de herschrijving van deze geschiedenis. Die toont dat de gevolgde methode bepalend is voor het eindresultaat: geschiedvervalsing met geweld door NIOD, KITLV en NIMH. Met geweld, niet alleen omdat eenzijdig acht is geslagen op het beweerde excessieve geweld van de Nederlandse militairen, maar ook omdat veel publicitair geweld is gebruikt om deze herschrijving van onze geschiedenis aan de man te brengen.

Onze brochure is niet te vroeg of ondoordacht. Wij hopen dat die niet te laat is. Na zoveel jaren publicitaire propaganda van NIOD, KITLV en NIMH, doen wij een beroep op het gezonde, nuchtere verstand, dat Nederlanders kenmerkt. Het gaat om rechtvaardigheid voor allen die bereid waren om het dierbaarste wat ze hadden, destijds in de waagschaal te leggen.

De KNIL-Ambonezen nemen daarbij een speciale plaats in. Zij waren dappere, moedige, loyale militairen, die vaak actief waren in de voorste linie en hadden een belangrijke positie bij de speciale eenheden, het Depot Speciale Troepen o.l.v. kapitein Raymond Westerling en later het Korps Speciale Troepen. Zij waren tot het laatst toe trouw en solidair met Nederland. De Nederlandse overheid heeft hen niet dienovereenkomstig behandeld toen zij gedwongen werden naar Nederland te gaan. Nog steeds zijn oude rekeningen niet voldaan. Zij mogen de geschiedenis niet ingaan als oorlogsmisdadigers, terwijl zij helden zijn. De landelijke belangenbehartiger van KNIL-Ambonezen en hun thuisfront, de stichting Maluku4Maluku, o.l.v. hun frontman tevens veteraan Leo Reawaruw, schaart zich achter deze brochure. Die acht het een plicht om ook op te komen voor de KNIL-Ambonezen en hun nabestaanden die zich niet meer zelf kunnen verdedigen.

Dat alles kan niet worden geofferd op het altaar van antikoloniale geschiedschrijving, van ideologen die zoeken naar zwarte bladzijden, zo eenzijdig onderzoek verrichten en de historische waarheid afbreuk doen. Het gaat niet om schuld, boete en zelfbeklag. Het gaat om verbinding en wederzijds begrip in de samenleving. Onze brochure is een pleidooi voor evenwichtige, integere geschiedschrijving.

——————–

5 februari 2022, de kerngroep van het onafhankelijk onderzoekgenootschap AURORE:

E. Becking, ex-officier bij de landmacht, auteur; C. Brantz, kolonel b.d., auteur; mr. B. Geersing, jurist, historicus, auteur en coördinator AURORE; drs. P.B.W. Hartman, psycholoog en orga-nisatieadviseur, auteur; M. de Jongh Swemer, kolonel b.d., militair geschiedschrijver, auteur; mr. A.P.J.M. Kempenaars, luitenant-kolonel b.d., jurist; A. Kruize, kolonel b.d., auteur; Pia. J. van der Molen, documentaire maakster; G. van Oppen, kolonel b.d.; drs. C. Somers, historicus, auteur.

——————–

NB: de bij dit artikel geplaatste afbeelding is van de hand van Indië-veteraan Gerard van der Lee, die de cartoons, op de voor- en achterzijde van de brochure, ter beschikking heeft gesteld. Deze cartoons staan in zijn boek Onze Jan in Indië, 2018, met een voorwoord van toenmalig luitenant-generaal J.F.A.M. van Griensven, Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, tevens Inspecteur der Veteranen.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
dr. ir. Edward E E Frietman
1 jaar geleden

Eindelijk een inspanning waar de rol van de toenmalige regering objectief wordt toegelicht.