Van Agt, het CDA en het Joods-Palestijns conflict

Oud-premier en voormalig CDA-partijleider Dries van Agt zegt het lidmaatschap van het CDA op. In een verklaring schrijft de oud-premier en CDA-leider zich niet langer thuis te voelen bij het CDA, klaarblijkelijk en met name vanwege het ‘Joods-Palestijnse conflict’.

Belangrijkste reden van het vertrek is de opstelling van het CDA met betrekking tot de Palestijnse kwestie, schrijft de inmiddels 90-jarige Van Agt. Deze verklaring voor zijn opzeggen is om meerdere redenen opmerkelijk. Het is dus niet de ‘positie Omtzigt’ en het financiële gesjoemel (naar blijkt uit ‘Omtzigt-gate’ handelde het CDA weinig christelijk met sponsoring) of de politieke ledigheid van de partij die ten grondslag ligt aan het besluit van Van Agt. Kennelijk is het eigen volk en zijn de eigen leden van het CDA allemaal véél minder belangrijk dan ‘de Palestijnen’.

Oud premier Van Agt.

Juist het enige wat het CDA momenteel nog enigszins goed doet, namelijk tegen verschillende moties stemmen die vragen om de Palestijnen te hulp te schieten. “Ik heb de hoop verloren dat het CDA de kant van het recht, de rechtvaardigheid en de solidariteit met mensen in verdrukking zal kiezen. Ik voel me dan ook vervreemd van mijn partij en me er niet meer thuis, en kan nu niet anders meer doen dan mijn lidmaatschap opzeggen”.

Dat Van Agt al jaren ‘van het pad af is’ verbaast niemand nog. Vanzelfsprekend zijn de Palestijnen helemaal geen ‘volk’, maar is er slechts sprake van ‘Palestina’ of ‘de Palestijnse gebieden’. De oprichter van de terreurorganisatie el-Fatah (eerst onder de schuilnaam Assifa) en de door Abdel Nasser (Egyptisch president/dictator van 1954 tot 1970) geïnitieerde politieke tak PLO, was een Egyptenaar met de naam Yasser Arafat. Arafat zelf stelde steevast te zijn geboren in Jeruzalem (op 4 augustus 1923) ‘zoals een Palestijns leider past’. Maar zijn Egyptisch-Caïroese accent verried duidelijk dat hij wel degelijk een Egyptenaar was en bepaald geen ‘Palestijn’. Veel van zijn tijdgenoten en kennissen uit de Caïroese periode bevestigden dat. De terrorist Arafat behoorde bij leven tot de kring van intimi van onze eigen Minister van Buitenlandse Zaken.

Anis al-Qaq, Yasser Arafat en Sigrid Kaag (en kinderen)

Joden op eigen territorium

Het Joodse volk leefde gedurende ten minste drieduizend jaar in de regio Palestina, waar het een monotheïstische religie (het jodendom) ontwikkelde en meerdere malen zelfbeschikking genoot. Het Joodse volk kortom, is ontstaan op het terrein waar zij nu weer als natie is gevestigd.

De Levant. Afb: wikipedia

De Israëlieten vormden in de ijzertijd (vanaf ca. 1200 v. Chr.) een confederatie van Semitisch-sprekende Joodse stammen in het huidige Midden-Oosten, die gedurende de stammen- en koningsperiodes een deel van Kanaän[1] bevolkten. De oude Israëlieten worden beschouwd als nakomelingen van de oorspronkelijke, Kanaänitische bevolking (Phoeniciërs) die lange tijd woonden in de zuidelijke Levant, Syrië, het oude Israël en de Transjordaanse regio, destijds ‘Palestina’. Oorspronkelijk was Israël, althans het land waar Joodse stammen leefden, dus veel groter dan thans het geval is. Maar waar zijn al die Joodse stammen dan gebleven? Waarschijnlijk vluchtten veel Israëlieten in 722 v.Chr. voor het geweld van de Assyriërs naar Judea en assimileerden daar. Een groot deel werd echter weggevoerd en ging waarschijnlijk op in de bevolking van het Assyrische Rijk.

Judea. Afb: wikipedia.

Onder de Perzen vanaf 539 v. Chr., kan de gedeporteerde joodse elite weer terugkeren. Dan wordt de Thora (op schrift gesteld in Babylon) in Jeruzalem breder toegankelijk. Na deze korte periode van Joodse onafhankelijkheid wordt ‘Palestina’ van 63 vóór tot 638 na Christus deel van het Romeinse en later Oost-Romeinse rijk. Veel Joden werden in die periode tot slaaf gemaakt, verdreven of vertrokken om economische redenen. Sindsdien woonde de meerderheid buiten het huidige Israël. In de zevende eeuw na Christus kwam Palestina in de invloedssfeer van islamitische heersers. Van 1516-1918 was het gebied Palestina deel van het Ottomaanse Rijk. Na de Eerste Wereldoorlog werd het Ottomaanse Rijk in 1920 ontmanteld (De Turken in het huidige Turkije zijn de afstammelingen van Oghuz-stammen die vanuit Centraal-Azië het huidige Turkije – oorspronkelijk: Anatolië – hebben veroverd en volgens de Volkerenbond moesten zij het daar bij laten) en kreeg het Verenigd Koninkrijk het bestuur over Palestina. In 1922 werd Palestina ten westen van de Jordaan afgesplitst als Brits Mandaatgebied Palestina, het gebied ten oosten van de Jordaan werd Trans-Jordanië.

“Na de Holocaust
willen de Joden het
Beloofde Land terug”

Na de Tweede Wereldoorlog was Groot-Brittannië echter verzwakt en mede vanwege de vele gewelddadige (religieuze) confrontaties tussen de Arabische en de sinds de 19e eeuw terugkerende Joodse bevolkingsgroepen in het Mandaatgebied Palestina, zagen de Britten zich genoodzaakt om het bestuur over Brits Mandaatgebied Palestina te beëindigen. Hiervoor werd de datum van 15 mei 1948 vastgesteld. Op 3 september 1947 kwam de UNSCOP met een verslag, waarin het plan, Resolutie 181 Algemene Vergadering Verenigde Naties was opgenomen om het Mandaatgebied Palestina te verdelen in een Arabische staat (42,9%), een Joodse staat (56,4%), en Jeruzalem (0,7%) onder internationaal bestuur. De grootste Joodse delegaties gingen hiermee akkoord, maar de Arabische delegaties weigerden een tweestatenoplossing omdat zij Palestina als één geheel wilden houden onder Arabisch-islamitisch bestuur. Op 29 november 1947 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het verdelingsplan echter aan als resolutie 181.

Enkele uren voordat het Britse mandaat officieel afliep riep de Joodse gemeenschap onder leiding van David Ben-Gurion op 14 mei 1948 de onafhankelijke staat Israël uit. Dit mondde uit in de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948; troepen uit alle omringende Arabische landen vielen ‘het gebied Palestina’ binnen en bevochten de Israëlische troepen. Het prille en inderhaast opgerichte Israëlische leger wist de Arabische troepen met veel moeite en slachtoffers te verslaan. In deze oorlog veroverde Israël 78% van het grondgebied, waaronder West-Jeruzalem, aanzienlijk meer dan in het UN Verdelingsplan voor een Joodse staat was vastgelegd.

***

Als nu één ding duidelijk wordt uit bovenstaande geschiedenis, dan is het wel dat al die ‘Palestijnen’ geen ‘Palestijnen’ kunnen zijn, maar een verzameling Arabische nomaden van elders is, die bij gebrek aan vaardigheden, de Joden in het verleden hebben helpen verjagen om zelf gebruik te kunnen maken van de achtergelaten middelen. Daarnaast en vooral, schrijft de islamitische doctrine voor dat Joden niet meer zijn dan ‘apen en varkens’ en vrijelijk omgebracht mogen/moeten worden. Desondanks slagen de VN en mensen als Dries Van Agt erin om die racistische agenda nog gerechtvaardigd te vinden ook.

Dan ben je inderdaad ver van het pad afgeraakt. Joden wonen momenteel weer in hun land van herkomst, in tegenstelling tot de ‘Palestijnen’ zoals destijds b.v. Arafat. Die had overigens ook beter kunnen blijven waar hij geboren werd: in Egypte.

Dat had talloze slachtoffers het leven kunnen redden.


[1] Dat is globaal het huidige Israël


Deel dit:
5 1 stem
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

12 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
charlef
2 jaren geleden

“Als je het Oude Testament leest” en daar gaat het al fout. De huidige bewoners van de Gaza strook zijn geen nakomelingen van het volk dat oorspronkelijk de Levant bevolkte, maar zijn geimporteerde Arabieren uit diverse streken: Arabische moslims die in hun veroveringsdrift vanuit het Arabische schiereiland, in de 8ste eeuw tussen Jordaan en Middellandse Zee zijn blijven steken en zich hebben gevestigd in een aantal enclaves zoals Tiberias, Galilea, Safed, Jeruzalem en Hebron en Turkse moslims uit Anatolië en Arabische moslims uit Algerije, die in 1878 door de Ottomaanse Sultan naar de regio zijn gedeporteerd om het gebied leefbaarder te maken.

De Arabische historicus Philip Hitti bevestigde dat van een politieke entiteit met de naam Palestina nooit sprake is geweest: “historisch gezien is er nooit sprake geweest van een politieke entiteit met de naam Palestina”. De oprichter van de PLO Zahir Muhsein onderstreepte in twee uitspraken dat de identificatie van Arabieren als Palestijnen een politieke daad is geweest en niets te maken had met de ontwikkeling van een etnische entiteit tot een etniciteit.

In 1964 legde hij in een interview in Trouw uit “Wij zijn een volk nl. Arabieren. Voor politieke doeleinden onderschrijven wij een Palestijnse identiteit. Belangrijk als tegenwicht tegen het Zionisme”. Na de Arabische nederlaag tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 verklaarde hij in 1968 “die Palestijnse identiteit is er alleen uit tactische overwegingen en de eis om een Palestijnse Staat is een nieuw instrument om de Arabische eenheid te herstellen in het Midden Oosten. Daarom moet Israel verdwijnen. Net als de Bosnische identiteit, is de Palestijn een uit politieke drijfveren gefabriceerde etnische identiteit.

 

Twee Arabieren, twee moslims verklaren dat noch een Palestijnse staat noch een Palestijnse etniciteit heeft bestaan. Wanneer een etnische entiteit die zich Palestijnen noemt en zich voortdurend beroepend op een – weliswaar onjuiste – historische relatie met Filistijnen een claim legt op territoir in het gebied tussen Jordaan en Middellandse Zee, dan kan zo´n claim alleen betrekking hebben op de Gaza strook. Wanneer Hamas de huidige rellen wil betitelen als de Grote Terugkeer Mars dan is dat een terugkeer naar de Gaza strook. 

De herhaaldelijke verwijzing naar de Filistijnen om te kunnen onderbouwen waarom Palestijnen als nakomelingen van die Filistijnen terecht een claim leggen op het gebied tussen Jordaan en Middellandse Zee, is een vileine bewering.Filistijnen komen voort uit een der Zeevolken die omstreeks 1200VC vanuit het Egeïsche gebied hun wilde reis naar de Levant en het oostelijke deel van de Noord Afrikaanse kust, vervolgen. Er bestaan drie hypotheses voor het antwoord op de vraag hoe die Filistijnen uiteindelijk in de kuststrook van de Levant terecht zijn gekomen en in drie benaderingen komt het oervolk waaruit de Filistijnen voortkomen, uit het Egeïsche gebied. Het zijn Indo Europeanen die zich in de loop der eeuwen vermengen met Semitische etnische entiteiten in het gebied tussen Via Mare en Middellandse Zee. Een hybride volk met de naam Filistijnen heeft nooit een politieke entiteit in termen van een Koninkrijk o.i.d. gevormd en drukt zich in de loop der tijd uit in het Semitisch

Als je van die feiten uitgaat dan is het verhaal van Jo niet meer dan bladvulling en vervuiling van de geschiedenis.

koddebeier
2 jaren geleden

Arme demente man, ook nog eens erfelijk belast opgevoed door jezuïeten.
U weet dat men een leugenaar ook wel een vuile jezuïet noemt.
Hopelijk heb hij z’n prikje al gehaald, dat lost het probleem dan wel op.

Jo
2 jaren geleden

Zoals gewoonlijk, is deze versie van de geschiedenis geschreven door een zich rechts voelende, dus een aanhanger van de militair sterkste partij in de historische tegenstellingen. Het relaas is bijgevolg absoluut onbetrouwbaar om niet te zeggen een grove leugen.
Als je het “Oude Testament”, met de nodige uitleg leest, dan weet je dat juist de Joden, zoals nu nog altijd, de rondzwervende nomadische nakomelingen zijn van de Mesopotamische Abraham en dat zij sedert hun vertrek uit Egypte, onder leiding van Mozes al rovend en plunderend in het huidige Palestina terecht zijn gekomen, waar zij voorheen nooit geleefd hadden. Palestijnen zijn noch Arabieren, noch Egyptenaren maar genetisch het meest verwant met de Hebreeërs. Het zijn de achtergebleven minder begoede nakomelingen van Jacob (Israël), na de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen. De begoede, wier goud hun rijkdom uitmaakte, in plaats van een vissersboot op het meer van Galilea, enkele runderen en/of geiten, werden door hun bezit niet weerhouden van de diaspora. De meeste geletterde volgelingen van de farizeeën en schrift-geleerden zwierven uit over Griekenland en Zuid Europa. De ongeletterde, arme bleven in Judea wonen. Van die achtergebleven Hebreeërs bekeerden vooral de analfabeten zich 600 jaar later tot de Islam omdat die leer geen strikte kasten-godsdienst was maar een godsdienst van mens, rechtstreeks tot God, gebaseerd op overlevering. Het Christendom had zich eerder verspreid via dezelfde wegen als de Joodse diaspora en werd rond het jaar 1.000, zó sterk, dat zij het oude Palestina meermaals binnenvielen en plunderden. Zowel Islamietische als Joodse Palestijnen werden uitgemoord. Opnieuw was er een diaspora, zowel van Joodse Palestijnen naar Europa als van Islamietische naar W.N. Afrika en Iberia. De Joden werden in Europa als minderwaardige burgers geduld en legden zich vooral toe op handel inzake geld, goud en ongelovige slaven. Na de Jodenvervolging in gans Europa en Rusland einde 19e en begin 20e eeuw, ontstond er een beweging (Baseler -program, 1897) op initiatief van Theodoor Herzl, verslaggever over het Dreyfus proces, die het ontstaan van een latere terreurorganisatie, het zionisme, tot gevolg had. Deze terreurorganisatie bond een genadeloze guerrilla aan met de toezichthoudende autoriteit ( U.K.) in Palestina en vermoordde zelfs de eerste bemiddelaar van de V.N., de Zweedse graaf Folke Bernadotte op 17 september 1948. Er volgde een eenzijdige uitroeping van de staat Israël, wat een oorlog met de omliggende Islamitische landen uitlokte, waarbij het V.K. en Frankrijk Egypte aanvielen en het zionisme zo een overmacht bezorgde. Er volgden dan nog drie oorlogen, waarbij de U.S.A. van kamp wisselden en de zionisten steunden met een militaire overmacht. De V.N. hadden nooit meer de moed om daar gepast tegen op te treden. De zionisten hebben alle resoluties van de V.N. genegeerd.
Van de zionistische leiders in hun zelf uitgeroepen nep-land, zijn er waarschijnlijk geen, die zo dicht bij Jeruzalem geboren zijn als Jasser Arafat. Het zijn, op twee na, stuk voor stuk nomadische gelukzoekers, die met steun van gewetenloze nationalisten van overal uit de wereld naar Palestina zijn gekomen om er hun slag te slaan bij de machteloze, ongewapende, genetisch met hen verwante, originele bevolking, die zich omstreeks 700 tot een, voor hen, véél geloofwaardiger geloof bekeerden.

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Jo

En daar is Jo weer met haar naïeve ‘burgermanswijsheid’ van Wikipedia. Misschien wilt u ook eens zelf proberen relevante feiten op een rijtje te zetten in plaats van bovenstaande salonsocialistische onzin te copiëren en vervolgens hier parmantig als uw ‘fake-nieuws’ te poneren?

Weet u bijvoorbeeld hoeveel goed geassimileerde Arabieren ( noem hen voor mijn part Palestijnen ) al generaties lang in Israel wonen en werken, zonder de minste discriminatie? Integendeel, zij doen het prima en worden gerespecteerd. Zij hebben de keuze gemaakt om zich niet te laten gijzelen in tentenkampen in de woestijn door het gespuis van Hamas.

Weet u ook dat zo in die tentenkampen van Gaza nu al een 4e generatie van zogenaamde ‘vluchtelingen’ als politiek wisselgeld wordt gebruikt door de immorele miljonairs van Hamas, die er baat bij hebben om het conflict in stand te houden omdat zij zodoende hun zakken kunnen vullen met onze belastingcenten die hen worden toegespeeld door de al even immorele Sigrid Kaag?

Weet u ook dat die steun nooit bij de arme stakkers terecht komt maar besteed wordt aan de bouw van tunnels onder de grens met Israel, aan wapentuig en dat het saldo gaat naar peperdure paleizen met grote zwembaden in Gaza waar de Hamas miljonairs leven als luizen op een zeer hoofd?

Weet u hoeveel geld en wapens de ayatollahs in Teheran investeren in het instand houden van deze instabiele situatie aan de grenzen van Israel?

Weet u wellicht ook (niet) hoe practisch alle Arabische (buur)-landen al tientallen jaren hun buik vol hebben van ‘Palestijnen’, die slechts worden gezien als querulanten die een kunstmatig conflict in stand houden ten koste van een straatarme bevolking in de tentenkampen, die met alle internationale hulp ook al tientallen jaren een menswaardig bestaan hadden kunnen opbouwen in een periode waarin Israel een stuk kale grond omtoverde in een welvarende, democratische staat?

Weet u ook dat, afgezien van voornoemde Hamas criminelen, met name uw Islam daar debet aan is, een achterlijke, haatdragende ideologie die (in uw woorden ) zeerzeker “geen strikte kasten-godsdienst was” en evenmin een “godsdienst van mens, rechtstreeks tot God, gebaseerd op overlevering”.
Uw vermeende ‘overlevering’ is het fascistisch product van een dagdroom van een pedofiele roverhoofdman die de Torah heeft gaplagiariseerd en vervolgens flink op zijn duim heeft gezogen om daar een sausje van Jodenhaat, moord en doodslag overheen te gieten. Als dat een religie is dan bent u moeder Theresa…

Tot slot uw blatante onzin: ‘ De V.N. hadden nooit meer de moed om daar gepast tegen op te treden. De zionisten hebben alle resoluties van de V.N. genegeerd’.Wat te zeggen van meer dan 700 anti Israel resoluties van een door de derdewerld gedomineerde organisatie die handig wordt misbruikt door een communistische élite die ‘de treurige moed heeft’ om ons bestaan dagelijks te ondermijnen via hun IPCC en WHO met hun Klimaat listen en Corona bedrog?

Wordt het u nooit duidelijk dat dit soort weerzinwekkende manipulatie op mondiale schaal gefaciliteerd wordt door miljoenen naieve druiloren die alle leugens op Wikipedia oppakken als God’s woord in een ouderling? Kijkt u eens in de spiegel svp.

Rafi
2 jaren geleden
Antwoord aan  Jo

Er is gelukkig al uitgebreid gereageerd op uw anti-semitische haattekst, maar ik wil ook nog op uw volgende leugenachtige uitspraak iets ingaan:

‘Als je het “Oude Testament”, met de nodige uitleg leest, dan weet je dat juist de Joden, zoals nu nog altijd, de rondzwervende nomadische nakomelingen zijn van de Mesopotamische Abraham en dat zij sedert hun vertrek uit Egypte, onder leiding van Mozes al rovend en plunderend in het huidige Palestina terecht zijn gekomen, waar zij voorheen nooit geleefd hadden’.

Mijn commentaar:
1) De God van Joden en Christenen (niet ook zijnde de maangod Allah!) schiep alles en is dus de Enige die bepalen mag welk door Hem geschapen volk welk deel van de door Hem geschapen wereld als woonstede krijgt! Hij riep Abraham uit Mesopotamie om hem en zijn nageslacht het beloofde land van melk en honing dat nu Israel heet te geven. Omdat dus God de Schepper dat deed, hoeven de Joden aan geen enkele ‘andere’ instantie ook maar enige boodschap te hebben. Dat de Joden nooit ‘eerder’ in het beloofde land geleefd hebben, doet er dan niet toe. Dat geldt trouwens voor alle volkeren op aarde: de mensheid begon ook ooit in Mesopotamie, de rest der wereld MOEST van God in bezit genomen worden. Ik weet: dit zijn alleen argumenten die tellen voor wie in de Bijbelse waarheid, ook in historisch opzicht, gelooft.
2) de Joden zijn al lang geen nomaden meer;
3) er is na de uittocht uit Egypte geen sprake van roof en plunderingen door Israelieten gedurende die woestijntocht van 40 jaar; wel van laffe aanvallen van andere volkeren/nomaden/bedoeien contra Israel, vooral de Amalekieten worden genoemd. M.n. deze Amalekieten wekten hierdoor de toorn van God op. De Israelieten mochten, ondanks beleefd verzoek, niet door gebieden van andere volkeren op weg naar het beloofde land heentrekken, en trokken er dan maar omheen; het is op bevel van God, dat de Joden de Kananitische volkeren met de ban moesten slaan. Ze waren hierin zelfs niet grondig genoeg te werk gegaan naar het oordeel van God! En Palestijnen? Die hebben niks te maken met die oude Kanaanieten, maar zijn later, voor zover ik weet, vanuit Kreta gekomen.

Al deze Jodenhaat, al dit gezeur en geklaag tegen zionisme en Israel en Joden is zo fel, dat dit een neutrale lezer hogelijk moet verbazen. Want waarom niet zoveel emotie en haat tegen bv. de turken die cyprus binnenvielen, en tegen de Marokkanen vanwege de annexatie van Spaans-West Sahara (Polisario)?

Rafi
2 jaren geleden
Antwoord aan  Rafi

correctie: ik bedoel: ‘En Palestijnen? Die hebben niks te maken met die oude Kanaanieten, want die laatsten zijn eerder voor zover ik weet, vanuit Kreta gekomen’. Excuus.

Jo
2 jaren geleden
Antwoord aan  Rafi

Aan Rafi. In antwoord op mijn bijdrage lees ik hier van diverse nep-historici, oneindig veel méér onzin, verdraaiingen, gratisbeweringen en leugens dan in het originele stuk van Ton Nijhof. Jij, Rafi gaat evenwel te ver met de klassieke vervalsing door mij “anti-semitische haattekst,” aan te wrijven. Vooreerst haat ik niemand, zelfs geen narcistische idioten, gespecialiseerd in bombastische, extreem rechtse propaganda zonder inhoud. Zulke mensen eindigen in een Belgisch natuurgebied met gestolen wapens, door eigen hand. Ik kan wel afkeer en onbehagen voelen voor wat sommigen durven schrijven onder de “paraplu” van vrije meningsuiting, al krijg ik hier het gevoel dat bij heel wat habituee´s op dit forum die vrijheid strikt is voorbehouden voor “gelijkgezinden” of beter gezegd, “gelijk-geïndoctrineerden”. Als jij mijn rechtvaardige kritiek op de terreurorganisatie, die het “zionisme” in oorsprong was, afdoet als antisemitisme, dan pleeg je gewoon vervalsing. Door deze vervalsing systematisch te plegen, is die leugen ingeburgerd maar zij blijft bedrog. Heel mijn repliek aan Ton Nijhof was juist een eerherstel aan heel de semitische bevolking van Palestina, ongeacht hun geloof. De oorspronkelijk, in 70 NC achtergebleven arme en analfabetische bevolking, die was misleid door de Zeloten, werd in aantal en ellende het grootste slachtoffer van de Romeinse overheersing en bekeerden zich 600 jaar later tot de Islam. Zij werden, zowel door de Zeloten als door de Farizeeën in de steek gelaten toen deze nomadische kasten zich met het goud via Griekenland en Egypte over Europa gingen verspreiden. Deze immigranten bleven zich in Europa, later en nu nog, zelfs over gans de wereld, gedragen als nomaden, die zich tijdelijk vestigen in getto´s en zich dan verspreiden maar in feite nooit integreren. De arme achtergebleven Palestijnen ontdekten via de Islam de hoogstaande Arabische cultuur maar werden later door de zich “rechts-voelende” Europese overheersers uitgebuit. Dus werd er over hun lot beslist, zonder hen enige inspraak te gunnen. Zó ontstond een nep-staat Israël uit een terreurorganisatie, in 1897 door een journalist gesticht in Oostenrijk . Deze nepstaat werd hoofdzakelijk bevolkt door rijkere nomaden, die zichzelf op pseudo-religieuze gronden wijsmaakten, terug te keren naar een land waar zij niet geboren waren, noch ooit gewoond hadden. Hun belangrijkste pressiemiddel was en is altijd een misplaatst schuldgevoel bij “het Westen” omwille van de weerzinwekkende vervolging van o.a. Joodse medeburgers door het extreem rechtse Europese nationalisme tussen 1935 en 1945. Het lijkt er op dat de geschiedenis zich herhaalt maar dan niet meer met Joodse slachtoffers.

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Jo

… en zo creëert Jo weer een gebruikelijke groep ‘slachtoffers’ waar zij zich over kan ontfermen. Waar hebben wij dat eerder gezien?

Over ‘extreemrechts nationalisme’ gesproken, beste Jo, voluit waren dat National Sozialisten… Leest u goed : Socialisten, net als u.

r dunki
2 jaren geleden

Narcissus raakte niet uitgekeken op zijn eigen, waterige spiegelbeeld. Zo is de lege narcist Dries ook zijn hele leven naarstig op zoek geweest naar zichzelf, in de ijdele hoop uiteindelijk iets moois aan te mogen treffen. Triest dat hij uiteindelijk zo bitter weinig mocht aantreffen behalve een loze toneelspeler.

koddebeier
2 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

De man is een lege doos !

Rafi
2 jaren geleden

Ik ben geen kenner van het oorlogsrecht, maar hier schijnt ook nog eens bij te komen dat gebied, dat een land, dat aangevallen wordt, verovert, mag houden (vandaar denk ik ook, dat de V.S. na WW II Nederland, als een der aangevallen maar zegevierende geallieerde landen, Duitse grensgebieden aanbood. Drees en zijn mede-socialisten hadden echter, anders dan bv. Van Kleffens, geen interesse in deze gebieden, omdat er teveel katholieken in woonden!). Los hiervan: het is natuurlijk absurd dat in dat on-historische V.N.-plan Judea, Samaria en Jeruzalem )of dat nou Oost- of West-Jeruzalem is) aan de islamitische Arabieren toegewezen werd.

Rafi
2 jaren geleden
Antwoord aan  Rafi

ik bedoel: compleet onhistorisch – tot ‘internationale stad’ gebombardeerd werd.