Islam incompatibel met beschaafde samenleving?

De vraag of de islam compatibel is met de Westerse democratie, kan beeldend geschetst worden; Kleuters leren spelend dat een vierkant blokje niet door een rond gaatje geduwd kan worden, maar wèl door het compatibele vierkantje ernaast. Het politiekcorrecte, decadente liberalisme heeft dat spelletje kennelijk nooit gespeeld.

Men is geestelijk kennelijk in de kleuterjaren blijven steken en denkt – in hun naïeve ‘maakbare wereld’-  nog steeds dat de vierkante islam door de ronde strot van een beschaafde, Westerse samenleving geperst kan worden. Enig historisch perspectief is hen vreemd, zoals de ‘mentale kleuter Timmermans’, die beweerde ‘dat de islam al meer dan tweeduizend jaren bij ons hoort…’ (sic!) De islam is eeuwenlang door wisselende stromingen gedomineerd die, bijna zonder uitzondering, vreedzaam co-existeerden met ‘andersdenkenden’, moslims of niet.  Slechts de middeleeuwse ‘pure leer’ der fundamentalistische wahabi’s ziet iedere ‘andersdenkende’, inclusief andersdenkende vrome moslims, als doodsvijand van het compromisloze streven van hun sharia naar absolute wereldheerschappij. Daarbij bestaan ten opzichte van ons – het door de koran zo gehate Avondland – géén scrupules, maakt u zich géén illusies! De bloeddorstige koran wordt letterlijk geïnterpreteerd in zijn unieke doelstelling om onze ondergang te bewerkstelligen.

Politiekcorrecte nihilisten als Merkel  en Obama delen die destructieve doelstelling in hun cultuurmarxistische landverraad en hebben in hun beider landen daarmee de deur wijd opengezet voor de primitieve haat en nijd, het botte antisemitisme van de hedendaagse religieus georiënteerde salafisten en de meer seculier georiënteerde criminelen van de moslimbroederschap, die door een volstrekte idioot als Obama in de ‘Arabische lente’ in het Egyptische zadel werden geholpen.

Zal een beschaafdere, tolerantere islam uit het verleden ooit weer de overhand krijgen of zal de bekrompen, primitieve ‘politieke islam – die nauw verwant is aan de ‘woke’ ellendelingen van de concurrerende profeet Soros – dat voorkomen?

Een interessante vraag, maar hebben wij de tijd om op een antwoord te wachten? Absoluut niet! Waarom niet? In Nederland heeft het nog tot de jaren ‘50/’60 van de vorige eeuw geduurd voordat de eeuwenlange intolerantie van de (rooms-katholieke) kerk begon af te nemen, maar wij kunnen de gewetenloze islam die tijd niet meer gunnen. Waarom? Simpel: zowel het communistisch manifest als de koran zijn voor eenieder toegankelijk, met als belangrijkste karakteristieken van de laatste een aantal kenmerkende gevaren voor ons:

  • De islam doet – als een feitelijk moorddadige ideologie – een hondsbrutaal beroep op godsdienstvrijheid terwijl de koran tot 25 keer toe expliciete instructies geeft voor het ter dood brengen van ‘andersdenkenden’, zelfs ‘andersdenkende’ moslims. Dus voor intolerantie een tien met een griffel en voor reciprociteit een 0!
  • De islam doet een al even brutaal beroep op onze andere democratische normen en waarden, tot en met grote subsidie’s toe, maar verwerpt expliciet onze grondwet en wetten door arrogant hun middeleeuwse sharia boven de wetten van het gastland te verheffen en hun misplaatste dédain aan hun – bewust grotendeels illiteraat gehouden – jeugd mee te geven.
  • Daarmee verwerpen de haatbaarden expliciet ook onze scheiding der machten. Reciprociteit wederom een 0, maar leve de middeleeuwse theocratie!
  • De islam verwerpt elementaire democratische grondrechten zoals gelijkheid van man en vrouw en is volstrekt intolerant naar variaties op het klassieke huwelijk. Puur strafbare feiten!
  • De islam verwerpt monogamie ten gunste van (strafbare) veelwijverij en (idem) kinderhuwelijken, waarmee ook strafbare pedofilie tot hun standaardrepertoire behoort.  Crimineel gedrag waaraan ook nog eens hun primitieve, criminele eerwraak wordt toegevoegd!
  • De islam roept expliciet op tot antisemitisme, zelfs moord op joden. Expliciete, strafbare haatzaaierij, discriminatie en aanzetten tot moord, kortom een waslijst van strafbare feiten voor onze nutteloze ‘mister law & order Grapperhaus’, die lekker op zijn handen zit maar wèl ‘Sharia bruiden’ gaat ‘berechten’ om hen vervolgens, op uw kosten, op onze democratie te laten spugen.

De conclusie dat de islam incompatibel is met iedere beschaafde samenleving is voor elk weldenkend mens gerechtvaardigd, mede omdat democratie in Islamitische landen gezien wordt als een beschamende concessie aan het Westen, maar onze immorele linkse politici weigeren te accepteren dat onze wereld incompatibel is met de niets ontziende Islamitische ideologie.  

‘Vluchtelingen’

Naast de feitelijke annexatie van Europa vanuit het Midden-Oosten worden wij bedreigd door een tsunami van islamitische Afrikanen – deels èchte vluchtelingen, (te) vaak opportunistisch tuig – die in eigen land geen toekomst hebben door gigantische corruptie en incompetentie van hun eigen overheden, maar vooral door de explosieve bevolkingsgroei die binnenkort met miljarden geschreven wordt èn, hoe kan het anders, islamitische terreur van al-Shabab of al-Qaeda!

De Westerse politiek verkeert in hoger sferen, denkt nog steeds in termen van ontwikkelingshulp in plaats van geboortebeperking en vooral niet aan ‘orde op zaken stellen’ in die corrupte bende. Dit wordt bewust in de hand gewerkt door het ‘handelshuis in mensenrechten’ de V.N. Onze door het communisme van die V.N. geïndoctrineerde Minister van Buitenlandse Zaken staat te trappelen met ons nauwelijks gedekte chequeboek om Afrikaanse ‘shithole’ landen en terroristen te verwennen terwijl de meeste van die landen potentieel schatrijk zijn aan minerale  grondstoffen, maar leeggeroofd wordt door een kongsi van corrupte lokale tirannen, voormalige kolonialen en Chinezen die daar feitelijk de dienst uitmaken.

De Westerse wereld heeft sinds W.O.II al honderden miljarden in deze bodemloze put gegooid waarvan alleen ‘s zomers nog maar wat in de haven van Saint Tropez te zien is, waar de zoontjes van Nigeriaanse generaals wekenlang op gecharterde luxejachten de beest uithangen. Een van die jojo’s zette enkele jaren geleden een filmpje op Youtube van zijn gouden horloge van € 80.000 dat hij in een vol cocktailglas dompelde om het vervolgens stuk te slaan om te laten zien hoe tof hij is… Dat lokale Afrikaanse economieën hoogst inefficiënt zijn moge duidelijk zijn, reden waarom er veel te weinig jobs worden gecreëerd voor een explosief groeiende bevolking die nog nooit van geboortebeperking heeft gehoord, reden waarom Afrika op een regelrechte ramp afstevent en  Europa daarin dreigt te worden meegesleept. Waarom? Omdat het democratisch gehalte daar rond de nul hangt en de heersende kliek slechts naarstig doende is om de zakken te vullen met de hulp van o.a. onze dwaze Min. BZ. Noch zij, noch één van die zakkenvullers heeft oog voor deze rap naderende ramp, terwijl de islamitische terroristen hun greep op de Sahel, Nigeria, Kenia en Somalië dagelijks verstevigen.

Is er onder die omstandigheden nog enige hoop dat de islamisten het gevecht om de Arabische ziel zullen verliezen? Laten wij eerst eens ‘in eigen boezem kijken’ om, tot onze levensgrote schande, te moeten constateren dat de communisten van GL kans hebben gezien om de vermaledijde moslimbroederschap in de 2e Kamer binnen te loodsen, terwijl de vermeende ‘verdediger van onze democratie’ vanuit zijn torentje handenwrijvend toekijkt… Die moslimbroederschap is instrumenteel in de Arabische chaos van burgeroorlogen, staatsgrepen, genocide, religieuze – resp. etnische – zuiveringen, verkoop van vrouwen op slavenmarkten waarmee de islam nooit enig probleem heeft gehad noch vandaag de dag heeft, de vernietiging van historische steden en monumenten, arbitraire martelingen, onthoofdingen en andere  moordpartijen naar believen op honderdduizenden burgers. En zij spelen de eerste viool in een vluchtelingenprobleem van miljoenen èchte slachtoffers plus de komst van ontelbare criminele profiteurs uit veilige landen en duizenden potentiële terroristen, die o.a. door Merkel klakkeloos in Duitsland en door Rutte in Nederland werden binnengeloodst.

Niet alleen IS, maar ook Jemen, Libië en Libanon verkeren in staat van ontbinding, Syrië en Irak zijn als land reddeloos verloren, waarmee een gehele oude civilisatie verloren lijkt te gaan. Er raast een extremistisch-islamitische bosbrand door een groot deel van Afrika. Onze politiek, in de persoon van Sigrid ‘klimaatramp Kaag’, schrijft dikke cheques van ons belastinggeld uit voor dictaturen die binnenkort sneuvelen onder de moorddadige druk van islamitische terreurgroepen, terwijl daar een ook nog eens een bevolkingsexplosie plaatsvindt. En door Rutte gesubsidieerde, ‘landverraderlijke’, NGO’s verergeren het probleem willens en wetens, ongestraft, door het slechtste volk uit noordelijk Afrika met scheepsladingen binnen te varen terwijl er geen enkele controle is op terroristen die zich daaronder bevinden en hier nu vrij rondlopen. Het cultuurmarxisme, met name de corrupte bende in Brussel, wakkert die bosbrand slechts aan.

“De linkse droom blijkt
toch wel weinig realistisch”

Hoort u daar iets over in Den Haag? Welnee…  Met Rutte en Kaag aan het hoofd van de subversieve troepen van VVD, D66 en GL wordt wat geleuterd over ‘mensenrechten’ – die kennelijk iets met de D66 ‘klimaatramp’ te maken hebben. En uiteraard over ‘vrijheid van godsdienst  zieke ideologie’ in de context van hun eeuwige reeks van ‘vrijheid-democratie-mensenrechten’. Die linkse natte droom blijkt toch wel héél weinig realistisch omdat de koran nu eenmaal het concept van onze democratie verfoeit en verwerpt in zijn drang naar wereldsuprematie.

‘Mensenrechten’ staan hoog in het subversieve vaandel van de communistische V.N. en werden ook door het nauw verwante Russische communisme handig misbruikt om Westerse landen te ondermijnen, maar zodra die zich in Moskou of Peking meldden met hetzelfde verhaal werd dat slechts als ondermijnende, anticommunistische propaganda gezien, zo ook vandaag de dag in de Arabische wereld. Nog niet zo lang geleden was Obama instrumenteel in het expliciete toestaan van de criminele praktijken van Assad en de ayatollahs; zijn loze dreigement aan Assad over de ‘red line’ bij gebruik van zenuwgas tegen de eigen burgers maakte hem de risee van de Arabische wereld en het latere akkoord met Iran toonde hoe weinig Obama gehinderd werd door enige begrip van wereldpolitiek. Bij het al jaren in Brussel lopende, naïeve debat of islam compatibel is met democratie, maakt men de fout om o.g.v. de ervaring van de Tunesische lente te stellen dat hiervoor geen gevaar bestaat.

Maar vanuit die ivoren toren ziet men niet in wat voor diepe ellende Tunesië intussen verzeild is geraakt. In Syrië had Assad de burgeroorlog met al zijn slachtingen al gestart terwijl de incompetente Clinton hem juist als mogelijke ‘hervormer’ kwalificeerde; Egypte’s Hosni Mubarak was volgens de fantast Hillary Clinton de leider van ‘een stabiele regering’, die twee weken later viel. De motor van al dit kwaad, de moslimbroederschap, is een bende terroristen die in Egypte in feite het Vaticaan van de islamitische jihad hebben gevestigd, maar hun eigen Mohammed Morsi gaf – kort voordat hij door Obama en Clinton in het zadel werd geholpen – de verzekering dat hij de macht niet zocht. Nadat hij echter de ‘verkiezingen won’ veranderde hij het uithangbord en ontpopte zich als de politieke islam bij uitstek en vergreep hij zich aan de seculiere oppositie, reden waarom maarschalk Al-Sissi een coup organiseerde, dictator werd, Morsi en zijn moslimbroeders in de bak slingerde of erger (voor hen) en wij waren weer ‘terug bij af’…. Feit is en blijft dat de Islam alle initiatieven tot democratie effectief ‘overwoekert’, zoals wij ook in Iran hebben gezien, dat steun verleent aan al Qaeda, de moslimbroederschap, de Taliban, Hezbollah en Hamas, in hun voorbereidingen op de machtsstrijd met Saoedi Arabië.

Laten wij realistisch zijn: de Arabische lente is dood en democratie in het Midden-Oosten kansloos omdat die niet past in het wereldbeeld van de koran die ons als de doodsvijand ziet!

Ontwikkelingshulp van Brussel, Den Haag of privé stichtingen ‘om democratie tot bloei’ te brengen is een naïeve salonsocialistische projectie van een gedachtewereld waar de islam zich niet aan kan en mag onderwerpen omdat de koran nu eenmaal stelt dat de belangrijkste missie der ‘gelovigen’ de onderwerping van de ‘ongelovigen’ is en dat onderbouwt met liefst 25 letterlijke geboden om ons ter dood te brengen respectievelijk in slavernij af te voeren. Democratie in het Midden-Oosten of co-existentie met de Islam in Europa…?   

Vergeet het maar.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Neef Jansen
2 jaren geleden

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de islam kenmerken toont van fascisme en totalitarisme, dat de tekst van de koran in verschillende stappen tot stand is gekomen, verspreid over vele eeuwen nadat de vermeende oprichter van de islam zou hebben geleefd, en dat er tegenwoordig 30 verschillende versies zijn van die koran, en dat er voor het bestaan van de stichter van de islam geen enkel bewijs is, dat de islam eigenlijk vooral bedacht is als verdienmodel voor rovers, als sanctionering van leugen en bedrog, afpersing, slavernij en moord, en dat de islam bij vergissing of misschien wel opzettelijk gezien wordt als ‘religie van de vrede’ en ‘culturele verrijking’, dat de islam vooral door ‘Links’ beschermd wordt tegen kritiek, en massaal de westerse cultuur wordt binnengehaald, en dat iedereen die hier vraagtekens bij plaatst, vrijwel direct wordt weggezet als nazi, fascist, racist en islamofoob. En aldus kijken we aan tegen een massieve misdaad tegen de mensheid en de menselijkheid, en kan je zeggen dat we ingeval van die islam geregeerd worden door criminelen, genocideplegers, schenders van vele vormen van wetgeving, vastgelegd in nationale en supranationale wetten en intentieverklaringen aangaande naleven van de universele rechten van de mens. We leven dus in een megamisdaad in wording, we kunnen de daders met de neus aanwijzen, echter het hele onderwerp is totaal taboe te bespreken, is ook gevaarlijk te bespreken (je kan worden vermoord), en als eenvoudige burger kan je slechts hopen dat er misschien verbetering komt als de olifant in de kamer onnegeerbaar wordt voor zelfs de strafste wegkijkers.

koddebeier
2 jaren geleden

De politiekcorrecte idioten zijn nog steeds bezig het vierkante blokje met geweld door het rond gaatje te rammen !
En kunnen er maar niet achter komen waarom dat niet lukt.