Het CO2 niveau is zelden lager geweest

De CO² concentratie in de atmosfeer is op een historisch dieptepunt, maar onze demissionaire premier gaat nog dieper door ‘zich open te stellen voor suggesties inzake het klimaatbeleid’ van bevriende, zakkenvullende lobbyisten en een handjevol door hemzelf gesubsidieerde activisten als Urgenda, terwijl de kiezer voor de zoveelste keer buitenspel staat.

Waarom? Om te beginnen omdat hij zo onbetrouwbaar is en zal blijven. Hij leert het gewoon nooit, is dat ook niet van plan in zijn zelfingenomenheid. Maar ook omdat hij geen idee heeft van hoe constructief, verantwoordelijk beleid er uitziet. Wèl pretendeert Pinokkio, pro forma, ‘dat het beter moet’ (anders gaat zijn feestje van de ‘ great reset ’ niet door), maar zolang hij dat nog een paar jaar kan uitstellen is de kans groot dat het er nooit van komt. Het is zo voorspelbaar. Corona wordt rap minder bruikbaar als globalistisch terreurmiddel, zelfs voor de toekomstige leider van de eenmansfractie van het CDA, Hugo de Jonge die nu krampachtige pogingen doet om zijn tijdelijke Coronapaspoort permanent te maken. Dat komt namelijk goed van pas in zijn 7e en 8e ‘golf’ met de gevreesde nieuwe variant uit Kerguelen. Dus nu wordt het politiekcorrecte prestigeobject – het klimaatakkoord van Parijs – weer van stal gehaald en in stelling gebracht met dooddoeners als ‘science is settled’en ‘de klimaatramp’. Is er wel sprake wel van een ‘politiekcorrecte klimaatcrisis’, of is er in feite niet zoveel aan de hand?

Reeds in september 2018 moesten prominente klimaatalarmisten publiekelijk – in de wereldpers – erkennen dat hun grondslagen – stuk voor stuk assumpties – voor het akkoord van Parijs principieel fout waren en dat er geen sprake was van klimaatverandering conform hun onwetenschappelijke ‘prognoses’ gebaseerd op foutieve en daarom afgedankte rekenmodellen uit de financiële wereld… Houdt u dit even in gedachten: De temperatuur van de atmosfeer nam in 150 jaar slechts met 0,9°C toe! Als u goed naar het NOS Journaal kijkt hebt u dit gemist. Dat de zeespiegel alarmerend zou stijgen is eveneens al jaren weerlegd door de feiten, maar desperate Nederlandse ‘klimaatwetenschappers’ bedachten dat de zeebodem zakt, dus eigenlijk hebben zij toch gelijk… Wat een opluchting. Het mannetje Timmermans en zijn kwade genius Samsom kregen recentelijk ook al harde kritiek van meerdere EU-regeringen te verduren, behalve van Mark Rutte, wegens hun klimaatpornografische obsessies. Opvallend is dat deze fantasten al enkele jaren niet meer durven te spreken van ‘global warming’ – omdat daar aantoonbaar geen sprake van is – maar reppen van van ‘climate change’. Daar is namelijk géén enkele nauwe definitie aan verbonden, dus dan kan je lekker uit je nek kletsen. Zo kunnen onze salonsocialistische leugenaars er alle kanten mee op, want hun ‘science is settled’ (althans volgens zowel Barack Obama als Jesse Klaver, dus dat zit wel snor.)

CO² is echter een natuurlijk drijfgas in onze atmosfeer dat in minieme percentages onderdeel daarvan uitmaakt maar op geen enkele wijze in verband kan worden gebracht met door de eeuwen heen manifeste klimaatverandering. Als de temperatuur stijgt, volgt de CO² concentratie en als de temperatuur daalt neemt de CO² af. Het is de temperatuur die de CO² concentratie domineert, niet omgekeerd. Klimaatverandering is een fenomeen dat zich over honderdduizenden zoniet miljoenen jaren voordoet en door linkse ‘wetenschappers’ nogal eens wordt verward met het weer, waar zij al evenmin verstand van hebben. Richard Lindzen, een MIT klimatoloog stelt dat : ‘believing CO2 controls the climate is pretty close to believing in magic.’ Waar komt dit brutale bedrog vandaan? Simpel, het kan altijd teruggeleid worden op de ‘race naar de bodem’ waar alle globalisten van dromen. Zo is ook NASA één gepolitiseerd links bolwerk – net als de IPCC –  geworden. Maar integere topwetenschappers van de NASA waarschuwen desondanks, jaar in jaar uit, voor valse klimaatprognoses uit die hoek. Hal Dorion, een veteraan van Nasa’s Apollo Lunar Module project en één der leidende èchte wetenschappers die zich met klimaat bezighouden stelt : ‘In God we trust, all others bring data‘ en voegt daaraan toe:‘garbage in, garbage out ‘. Dorion heeft zich verenigd met prestigieuze wetenschappers en publiceert HIER.

Geen poot om op te staan

Dorion’s groep wetenschappers, ‘the right climate stuff’, heeft een nieuw temperatuurmodel gecreëerd dat baseert op metingen die conformeren met de wijze waarop de romp- en binnentemperatuur van ruimtevaartuigen worden gemeten en hun, realistischer, projecties voor de komende 150 jaar laten zien dat de anti-fossiele-brandstoflobby geen poot heeft om op te staan, omdat hun assumpties niet geconfirmeerd zijn o.g.v. fysieke data, hetgeen de intellectueel zwakbegaafde politiekcorrecte beweging niet kan of wil vatten. Zij komen uit ‘Fantasialand’ en hunarbitraire zwarte toverkunst met stuk voor stuk letterlijk afgedankte, defecte computermodellen uit de financiële wereld heeft ook nog eens tot een vijftal onderling totaal verschillende projecties geleid, die glashard naast elkaar werden gepresenteerd door linkse quasi ‘wetenschappers’?  

Afb: Flickr.

Vijf versies van de werkelijkheid? Dat kan alleen in Utopia. Zoals Albert Einstein al zei, Moeder Natuur kent maar één realiteit en niet de vijf verschillende ‘waarheden’ van die politiek gemotiveerde, incompetente sufferds. Maar dat deerde de betweterige communist Obama niet. ‘Science is settled’ en Al Gore doet er gouden zaken mee. Prima toch?

Dorion’s wetenschappelijk gevalideerde modellen laten véél minder opwarming zien, zoals in de afgelopen jaren al bleek uit wetenschappelijke artikelen in GeoScience, waarin zelfs linkse wetenschappers hun ongelijk erkenden dankzij hun onbetrouwbare methodes en modellen! Dorion vraagt Washington al jaren om uit te gaan van betrouwbare criteria zoals : “The true sensitivity of surface temperature to greenhouse gases” en een “reasonable projection of greenhouse emissions and [the] concentrations rise in our atmosphere.” (geen vervalste statistieken zoals het KNMI dat doet). Met andere woorden, Dorion biedt een systeem aan dat “transient climate sensitivity” heet en meet hoeveel opwarming in de atmosfeer correspondeert met een jaarlijkse verdubbeling van de CO2.  Precies wat de dokter voorschrijft i.p.v. alle gelieg en bedrieg… Hoe komt hij erop?

Maar de desperado’s geven niet op! Omdat de klimaathysterie niets anders is dan dàt, een emotionele uitbarsting van stampvoetende mensjes die per se gelijk hebben willen krijgen. Ondanks de rationele argumenten en onweerlegbare professionele onderzoeken van voornoemde wetenschappers, hebben zij uit pure geestelijke armoede iets geweldigs bedacht:  Ook al zijn er geen objectieve feiten (‘garbage in, garbage out ‘) die hun hysterie steunen, er moet toch sprake zijn van menselijke invloed op het klimaat en dàt is hun orgastische trouvaille van de ‘human fingerprint’!

“To claim the changes are
unprecedented cannot be
demonstrated with reliable data”

Dat zal trouwens niemand ontkennen, met ruim 7 miljard primaten op deze wereldbol, maar die ‘vingerafdruk’ is uiterst gering vergeleken met de pornografische verhalen van Al Gore, de IPCC en hun maatjes Timmermans & Samsom. Het is en blijft een ver gezocht, onwetenschappelijk argument dat enigszins plausibel lijkt, maar hoe herken je zo’n ‘menselijke vingerprint’ dan? ‘Climate scientist’ Roy Spencer schreef: ‘ There is no fingerprint of human-caused versus naturally-caused climate change … To claim the changes are ‘unprecedented’ cannot be demonstrated with reliable data, and are contradicted by some published paleoclimate data which suggests most centuries experience substantial warming or cooling’. Kortom, CO² is pertinent niet de knop waaraan je draait om ‘klimaat verandering’ te bewerkstelligen.

Philip Stott, University of London’s professor emeritus in de biogeographie, zegt hierover: ‘ As I have said, over and over again, the fundamental point has always been this: Climate change is governed by hundreds of factors, or variables, and the very idea that we can manage climate change predictably by understanding and manipulating at the margins one politically selected factor (CO2), is as misguided as it gets. Climate is the most complex coupled nonlinear chaotic system known to man. Of course, there are human influences in it, nobody denies that. But what outcome will they get by fiddling with one variable (CO2) at the margins? I’m sorry, it’s scientific nonsense’. Desondanks blijft het linkse activisme – inclusief uw favoriete ‘weermannetje’ van het NOS Journaal – drammen dat de opwarming momenteel 20 x sneller verloopt dan de snelste historische ‘klimaatverandering’, terwijl de Nobelprijswinnaar en natuurkundige Ivar Giaever aangaf dat “0.8 degrees is what we’re discussing in global warming. [Just] .8 degrees. If you ask people in general what it is, they think—it’s 4 or 5 degrees. They don’t know it is so little.” 

Temperaturen – en daarmee dus de illusoire ‘opwarming’ (van slechts 0,8 °C in meer dan een eeuw) – worden trouwens pas sinds het einde der 19e eeuw min of meer nauwkeurig gemeten, hetgeen moge aangeven dat ‘climate -scientists’ in feite ‘activisten’ zijn. De gerenommeerde klimatoloog Roy Spencer schreef in 2016: ‘Global warming and climate change, even if it is 100 percent caused by humans, is so slow that it cannot be observed by anyone in their lifetime. Hurricanes, tornadoes, floods, droughts and other natural disasters have yet to show any obvious long-term change. This means that in order for politicians to advance policy goals (such as forcing expensive solar energy on the masses or creating a carbon tax), they have to turn normal weather disasters into ‘evidence’ of climate change’.

Immorele terreur

Mark Rutte, wees toch niet zo ontzettend geborneerd en arrogant, focus eindelijk eens op èchte wetenschappers, toon een minimum aan integriteit en zet dat tuig van Urgenda bij de vuilniszakken op de stoep! Perverse mainstream media verhullen het werk van die objectieve wetenschappers, maar niet van Mark Rutte’s favoriete, politiek gedreven leken in de IPCC die slechts hun ideologische meningen ventileren om hun zakken te vullen. Profiteurs zoals Al Gore (incl. Nijpels en Samsom) houden dit ontaarde, politiek correcte prestige project via hun  activisten op de been door intimidatie en ‘cancelling’ van serieuze wetenschappers. Die zijn als de dood voor de immorele terreur van deze groepen, die velen van hen hun baan heeft gekost en werkeloos achterliet.

Voornoemde University of Pennsylvania’s geoloog Robert Giegengack, voormalig voorzitter van het ‘Department of Earth and Environmental Science at the University of Pennsylvania’, sprak zich al jaren geleden duidelijk uit over de CO2 bangmakerij van Al Gore en zijn globalistische bende in het IPCC met de uitspraak : ‘ for most of Earth’s history, the globe has been warmer than it has been for the last 200 years. It has rarely been cooler.’  Reeds in 2014, vertelde Giegengack aan Climate Depot: ‘The Earth has experienced very few periods when CO2 was lower than it is today.’

Dit zijn relevante feiten en meningen. Desondanks leert de salonsocialistische ervaring dat, als je maar hard genoeg blijft doorschreeuwen – hèt kenmerk der linkse activisten – de ‘echokamer’ van de activistische pers het stokje blind overneemt en beetje bij beetje worden vervolgens serieuze wetenschappers die tegengas geven weggepest uit hun baan aan de gepolitiseerde universiteiten en laboratoria, werkeloos en brodeloos gemaakt en gehouden en uiteindelijk kapot gemaakt volgens het beproefde totalitaire concept. Daarbij is onze onbeschaamde D66 fanclub in de rechterlijke macht inmiddels tot tweemaal toe op de stoel van de uitvoerende macht gaan zitten, ten gunste van vijf man en een paardenkop die als het gezicht van Urgenda functioneert, door hun valse pretentie te accepteren dat zij ons allen vertegenwoordigen, quod non! En dat alles ook nog eens om met subsidie van de corrupte staat der Nederlanden te procederen tegen de corrupte staat der Nederlanden om deze klimaat-idéefixe door te drammen namens de voltallige bevolking. Wie is er hier nu van de pot gerukt? In ieder geval de ongegeneerde dame in de Haagse Rechtbank die dit kromme vonnis wist uit te broeden.

Dit alles speelt in een diarree van links ‘narratief’ die een eigen leven gaat lijden en als opportunistische politici als Mark Rutte meedoen om geen risico te lopen gaat een land ten onder aan deze terreur, terwijl CO2 één der minst relevante factoren is in de natuurlijke variatie van het klimaat, naast honderden andere factoren die een belangrijker rol spelen in wat in feite ‘chaostheorie’ is. Die is zelfs niet te berekenen met de grootste monstercomputers, laat staan met afgedankte en onbetrouwbare rekenmodelletjes van de ‘klimaatalarmisten’ die uit de financiële wereld afkomstig zijn, maar zo onbetrouwbaar bleken dat zij stuk voor stuk werden afgedankt om geen rampen te veroorzaken.

Desondanks stelt onze demissionaire premier zich open voor ‘beleidssuggesties inzake het klimaat’, terwijl van een èchte CEO toch verwacht mag worden dat hij zèlf capabel moet zijn om dat ‘beleid’ te maken. Zo niet onze trieste Pinokkio, die ons ook al heeft opgescheept en belazerd met de voor zijn vriendje Nijpels zo lucratieve ‘klimaattafels’, zonder dat wij enige zeggenschap daarin hadden. Nu stoot die hardleerse ezel zich wéér aan diezelfde steen, maar ècht niet per ongeluk!


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Bob Fleumer
1 jaar geleden

Dr grootste ramp die Nederland overkomt heet Rutte, de klok zonder klepel………..laat staan dat hij weet waar die hangt.

1 jaar geleden

Een uitstekend artikel. Maar………. de heer Dunki moet nu toch weten dat…….”””””.Mark Rutte, wees toch niet zo ontzettend geborneerd en arrogant, focus eindelijk eens op èchte wetenschappers, toon een minimum aan integriteit en zet dat tuig van Urgenda bij de vuilniszakken op de stoep! “”””

Iets aan Mark Rutte vragen is nutteloos gebleken. En, wie is die Ronald Dunki, vraag hij, Mark Rutte, zich misschien af. Nu ik weet het wel……Ronald Dunki heeft zijn moreel kompas tien keer hoger geplaatst dan Mark Rutte.
Immers: Ronald Dunki “”DENKT NA”” en dat ben ik bij Mark Rutte nog niet tegen gekomen. Mark(t) Rutte teert op de domheid van de massa.

Mark Rutte…… speelt in een diarree van links. En, dat stinkt.