VN gaat islamofobie bestrijden?

Tijdens de laatste zitting van de VN-Mensenrechtenraad presenteerde de Speciale Rapporteur voor Vrijheid van Religie of Overtuiging, Ahmed Shaheed, een rapport over ‘Bestrijding van islamofobie’. Met dit rapport promootte hij officieel het controversiële begrip ‘islamofobie’ en gaf het meteen ook maar een brede reikwijdte.

Volgens hem komen wettelijke beperkingen op het dragen van de islamitische sluier, de stedenbouwkundige regels die de bouw van gebedshuizen of de ontbinding van radicaal-islamistische verenigingen in heel Europa beperken, allemaal neer op islamofobie. Hij beweert ook dat islamofobie de verklaring zou zijn voor het geringe succes van moslimstudenten en de hogere werkloosheid onder moslims in Europa. Deze Speciale Rapporteur (What’s in a name…) beveelt lidstaten dan ook aan om een ‘inclusief proces’ en (zonodig) een ‘niet-legaal instrument’ te gebruiken om islamofobie te bestrijden in hun overheidsbeleid. Een ‘werkdefinitie’ van islamofobie, als een fenomeen dat moet worden bestreden, moet elke beleidsbeslissing voeden. Om precies te zijn, voor Ahmed Shaheed moeten de aangesloten landen het belang van de moslims in de ‘westerse beschaving’ waarderen. Hij gelooft dat er momenteel in het Westen een culturele vijandigheid heerst tegen de islam.

Veel gekker moet het natuurlijk niet worden en zeker niet op een moment dat de islam zich in haar meest afgrijselijke gedaante toont op haar bakermat, het Midden-Oosten. Het hele idee van ‘islamofobie’ is gebaseerd op de verkeerde aanname dat elke oppositie tegen de islam de manifestatie zou zijn van een dergelijke ‘fobie’. Dat er sprake zou zijn van een irrationele en pathologische angst of een zeker gevoel van ‘haat’. Eigenlijk betekent elke keuze om de islam niet te aanvaarden, omarmen of zelfs af te wijzen, volgens Shaheed dat dit niet gebaseerd kan zijn op rationele argumenten en een zakelijke reflectie op de moderne ‘prestaties’ van de islam. Wie zich niet bekeert tot de islam is kennelijk al ‘islamofoob’.

Dat is natuurlijk nonsens: een staat moet, vanwege de politieke, totalitaire en veelal gewelddadige dimensies van deze religie, de uitwassen ervan legitiem kunnen beperken. Als een gewelddadige motorclub kan worden aangepakt, dan moeten gewelddadige ideologieën ook worden aangepakt. En zeg niet dat de islam een ‘religie’ is, want dan behoefde deze stroming immers geen aandacht in diplomatiek overleg tussen landen op het niveau van de VN. En indien dan toch, dan kan de VN eerst beter beginnen met de ‘christenfobie’, omdat christenen in deze (moderne?) tijd de meest vervolgde groep zijn.

Het wordt tijd dat ons land de VN laat weten dat wij daar geen discussies wensen te houden over de islam. We hebben er hier al genoeg trammelant mee.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Neef Jansen
3 jaren geleden

De islam is een uitermate mensvijandig totalitarisme dat vanwege de olie ultrarijk is en zich overal in kan kopen, in banken, multinationals, universiteiten, ook de VN, om aldus dat zeer destructieve totalitarisme aan de wereld op te leggen. En het ontmoet helaas weinig tegenstand hierbij, hoeveel ellende en terreur en onthoofdingen je ook ziet met die islam. Het zal blijken dat het hier een proces betreft dat stap voor stap verder gaat, net zo lang totdat het wel enige tegenstand ontmoet. Of dat je gaat zien dat grote delen van de mensheid de VN verlaten, met het idee dat het is vervallen tot een vorm van georganiseerde misdaad.

A.R. Girbes sr
3 jaren geleden

 “”Hij,Ahmed Shaheed , beweert ook dat islamofobie de verklaring zou zijn voor het geringe succes van moslimstudenten en de hogere werkloosheid onder moslims in Europa. Deze Speciale Rapporteur (What’s in a name…) beveelt lidstaten dan ook aan om een ‘inclusief proces’ en (zonodig) een ‘niet-legaal instrument’ te gebruiken om islamofobie te bestrijden in hun overheidsbeleid””.Aldus het artikel.

Als we “”even analyseren“” , kunnen we ook onmiddellijk Het “Hof voor de Rechten van de Mens” er bij halen, omdat velen op die organisatie graag een beroep doen. En….. daar zijn velen uitermate gevoelig voor.
Daarnaast kunnen we zeggen ,” waarom ben je niet aangepast als je zo graag in het Westen wil wonen? Omdat we in het westen nu eenmaal een andere gewoonte en gebruiken heeft, voelen mensen als Shaheed zich “onbegrepen”. Maar… om mogelijk een “”NIET LEGAAL” instrument te gebruiken ter bestrijding van Islamofobie, dat slechts bestaat omdat moslims geen reciprociteit ( wederkerigheid) tonen en hun aanpassingsvermogen kennelijk NUL is, er naar geweld wordt geroepen.

En, nu zijn we al weer bij het begin……!!! Immers: ” Wie zich niet bekeert tot de islam is kennelijk al ‘islamofoob’. Deze redenering ontlokt onmiddellijk de gedachten dat hij, Shaheed, niet weet wat hij zegt, en, dat WIJ , west Europeanen, zich moeten aanpassen aan de immigrant.
De onverbiddelijke tegenstelling is dan al een feit en hieruit blijkt ook het ONVERMOGEN van Shaheed. En…….”“Het wordt tijd dat ons land de VN laat weten dat wij daar geen discussies wensen te houden over de islam. We hebben er hier al genoeg trammelant mee. En…… dat begrijpt Shaheed niet.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat vele politieke partijen zeker NIET begrijpen dat immigratie een probleem van de eerste orde is omdat niemand gelijk is en “”demografische diversiteit “” altijd spanningen met zich mee brengt.
Het gelijkheidsbeginsel is dan ook een illusoir gedachtengoed maar desondanks decennia lang door de P.v.d.A. gepropageerd.

Dat de VN islamofobie, mogelijkerwijs, zal kunnen bestrijden is een illusie en……. met illusies hebben we trammelant genoeg.