De roofridders van de Corona Orde

In ‘een nader kijkje in de keuken van the Great Reset’ (30.11 jl.) signaleerde ik het gevaar van het hedendaagse corporatisme, een bastaard van het Marxistische en kapitalistische model, waarvan onze premier een trouwe dienaar is gebleken.

In tegenstelling tot pluralisme, waarin controle op de staat breed gespreid is, usurperen in het corporatisme een aantal, ongekozen, lichamen een leidende rol in het besluitvormingsproces. Dat zet zo de deur wijd open voor het agressieve, hedendaagse salonsocialisme. Het klinkt tegenstrijdig, maar het waren een eeuw geleden de kapitalistische Amerikaanse ‘Robber Barons’ die in hun genadeloze monopolisme en hebzucht de onethische grondslag legden voor het ‘corporatisme’. Lieden als Henry Ford, Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt, and John D. Rockefeller werden blind rijk door hun keiharde, egoïstische en megalomane manipulatie van productie en prijzen en het afknijpen van hun arbeiders. Zij terroriseerden de samenleving in hun monopolisme.

Ook nu zien wij een opleving van zo een groep bevoorrechten die in het ‘faux kapitalisme’ van de Corona periode zich schaamteloos verrijken ten koste van een steeds slechter wordende inkomens- ongelijkheid, die dit keer bewust door cynische salonsocialisten wordt veroorzaakt.

Kijkt u eens hoe instrumenteel een Mark Rutte daarin is geweest in de laatste tien jaren, met zijn aanslag op de middeninkomens door voortdurende lastenverzwaringen en nu weer zijn criminele Coronaspelletjes, tegen beter weten in. Bedenkt u zich eens hoe in zijn salonsocialistische beleid ontelbare ongekozen, activistische NGO’s niet alleen dik worden gesubsidieerd door linkse vriendjes in top van de corrupte Haagse ambtenarij, maar hoe hij hen vervolgens zelfs binnenhaalde in de maatschappelijke besluitvorming zonder de kiezer daarin te kennen! Of het nu de ‘klimaattafels’ van Nijpels of het verloederde Green Peace betreft, waaruit de gevaarlijke activist Samsom voortkwam, of het communistische Urgenda van Jan Rotmans dat, dankzij een activistische vleugel in de Hoge Raad een buiten alle proporties negatieve invloed op ons energie beleid probeert uit te oefenen met hun klimaatbedrog. Aan hen danken wij de verloedering van onze natuur en het leefklimaat met duizenden spuuglelijke, nutteloze windmolens en idem zonneparken die een kleine groep profiteurs buitensporig verrijken. Vraag maar eens aan Ed Nijpels wie zijn uiterst welgestelde vrienden zijn…  

Nu wordt hun klimaatbedrog naadloos gecombineerd met het Coronabedrog – waar uiteraard exact dezelfde schooiers achter zitten – in een poging om hun  globalistische, zo u wilt corporatistische, greep op de samenleving te consolideren. Daarbij wordt niet geschuwd om, met ordinair bedrog, een illusoire Corona crisis te creëren en in stand te houden met de hulp van het naïeve soort kiezers dat ook wel bekend staat als ‘ons soort mensen’. Dat zijn degenen die, met een gegarandeerd ambtenarensalaris, geen pijn voelen in deze  door Rutte bewust gecreëerde crisis, die onze middenstand kapot beoogt te maken. Deze zelfingenomen groep levert ons land, met hun oogkleppen, uit aan het destructieve corporatisme, ‘the Great Reset’, van openlijke globalisten als Rutte en Kaag en hun ideologische idolen. Het zijn deze twee salonsocialisten die nooit een eerlijk vak geleerd hebben, samen met hun achterban van ‘hoog opgeleide’, aanmatigende clowns van GL, D’66 en de PvdA, die totaal losgezongen zijn van, en zich gekeerd hebben tegen, ‘de domme massa’. Daarmee stimuleren zij ook hier een toenemende tweedeling, net zoals de USA aan den lijve ervaren waar het salonsocialisme de oorlog verklaard heeft aan de ‘deplorables’ in hun dagelijkse, oeverloze ‘hatespeech’. Kijk maar naar Baudet’s ervaringen, want macht smaakt naar meer!

‘Copycats’ van die overgewaaide ziekte zien wij hier in een lege huls, de van zelfgenoegzaamheid en narcisme overlopende Sigrid Kaag die in haar ‘persoonsverheerlijking’ niet kan verbergen dat zij in feite niets brengt dan gratuite prietpraat. Van de honderdduizenden die het in het Coronabedrog zwaar voor de kiezen krijgen rept zij niet. Hoe anders? Zij heeft zelfs geen idee van andermans ellende op haar ver van ons land verwijderde wolk!

Dit gebastaardiseerde, corporatistische kapitalisme heeft al een eeuw geleden in de USA de deur opengezet voor de ‘progressiviteit’, ontaardend na een eeuw in het huidige, virulente socialisme van zwaar geïndoctrineerde ‘millennials’. Die weten niet eens wie Karl Marx was, maar zijn diens perfecte, ignorante clones, want meer dan honderd miljoen doden in de vorige eeuw zeggen hen niets… Dat soort leeghoofden treffen wij hier aan over de volle breedte van de PvdA, GL en vooral D’66,  niet te vergeten in de gedegenereerde pers en publieke omroep die hard bezig is om de tak af te zagen waarop zij zelf hun zakken zitten te vullen.

Die ‘millennials’ zijn het product, met al hun door u gesubsidieerde handlangers, van een geschiedenis die zich herhaalt, alleen heten de ‘Robber Barons’ van nu Bill Gates, Jeff Bezos, Jack Dorsey of Mark Zuckerberg.  Clowns als Joe Biden, Kamala Harris of onze Haagse versies daarvan zijn slechts hulpjes voor hand- en spandiensten. Zij misbruiken het wettige kiezersmandaat en maken het deze ellendelingen mogelijk, in hun verblinding, om onze democratie te verkrachten terwijl zij zelfs de schijn ervan nauwelijks proberen hoog te houden. Stapje voor stapje worden wij van onze vrijheid beroofd, zo ook van onze soevereiniteit.

En waarvoor? Als wij teruggaan naar het begin van de vorige eeuw toen de ‘robber barons’ hun eigen bedjes spreidden en een systeem mochten opzetten dat hen, en alleen hen, diende, leidde dit juist tot de opkomst van de ‘progressieve’ stromingen en de huidige staatsvorm. Daarmee begon de ondermijning van de originele, pure staatsvorm van de republiek met zijn ‘checks & balances’. Nu respecteren hysterische Democraten God noch gebod om de ‘Constitution’ en de democratie te verkrachten, culminerend in hun massale verkiezingsfraude.

Wij zien hoe de geschiedenis zich herhaalt, maar als wij dit toelaten zal de, nu al zichtbare, reactie nog vele malen extremistischer en rampzaliger zijn dan de relatief ongevaarlijke ‘progressie’ van toen. Dat roept de vraag op hoe kortzichtig onze Pinokkio kan zijn? Wil hij ‘dit prachtige’ land nog verder naar de donder helpen door ons aan dat tuig uit te leveren? Of is hij slechts dermate verblind in zijn loyaliteit aan de roofridders der Corona Orde dat hij alle realiteit uit het oog verliest? Hij is slechts een radertje in het raamwerk van de communistische 2030 Agenda van de Verenigde Naties, maar daar zijn er al veel te veel van en samen zijn zij héél gevaarlijk voor onze vrijheid!

In de komende weken zal de Amerikaanse Supreme Court in een monumentaal vonnis aangeven waar het morele kompas voor de vrije wereld naartoe wijst.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
3 jaren geleden

Mooi artikel.

A.R. Girbes sr
3 jaren geleden

Een prachtig artikel met de realiteit als basis.
Maar wat zegt de ándere realiteit, welke? Nu, de realiteit van “onvolwassenheid, domheid, ziek altruïsme en vooral de marxistische en Leninistisch ideologische theorieën die nu worden gebruikt om het volk te misleiden.”
Wie niet begrijpt dat Mark Rutte, ons aller “Pinokkio’ nu virtueel, volgens de peilingen, 44 zetels zal halen op 17 maart 2021, zal zich nog meer verbijsteren dat “het Volk” dat zo belazerd wordt, toch op de “meester” stemt.

Immers: zoals Dunki het meesterlijk omschrijft:”Nu wordt hun klimaatbedrog naadloos gecombineerd met het Coronabedrog – waar uiteraard exact dezelfde schooiers achter zitten – in een poging om hun globalistische, zo u wilt corporatistische, greep op de samenleving te consolideren. Daarbij wordt niet geschuwd om,”” met ordinair bedrog,”” een illusoire Corona crisis te creëren en in stand te houden met de hulp van het naïeve soort kiezers dat ook wel bekend staat als ‘ons soort mensen’.””

Het kan nog zo mooi worden omschreven dat Mark Rutte een “volksmenner” en leugenaar is, maar “zijn” electoraat is verknocht aan hem met zijn “keiharde daden en regels” .

Het echte interessante is dat hij geen enkel verstand heeft van ” medische wetenschap” of politieke wanordelijkheden. Oh, neen, zult U zeggen? Hij is van nature een volksverlakker en kwakzalver- verhaalverteller uit de middeleeuwen. Men geloofd hem gewoon.

Of is hij slechts dermate verblind in zijn loyaliteit aan de roofridders der Corona Orde dat hij alle realiteit uit het oog verliest? Hij is slechts een radertje in het raamwerk van de communistische 2030 Agenda van de Verenigde Naties, maar daar zijn er al veel te veel van en samen zijn zij héél gevaarlijk voor onze vrijheid!””Aldus de heer Dunki.

Nu, zo is het, en daaraan kunnen wij niets doen.
Economie is eigenlijk “massa-manipulatie” en politiek is een psychologische oorlogvoering dat gepaard gaat met leugens, onwelgevallige besluiten, nepotisme, geldverkwisting, kartelvorming, loze beloften en zelfverrijking.

Het gehele politiek systeem is door en door verrot omdat de “echte democratie ” niet ( meer) werkt.
Want, wie zei dat een democratie het beste politieke systeem is uit alle kwaden?: Winston Churchill. En, D-66 heeft nog nimmer van Winston Churchill gehoord.

Jaap Oostlander
3 jaren geleden

Algemene vraag: als ik een artikel wil plaatsen op FB dan kan ik het doorsturen met slecht een grijze balk met daarin in vet zwart Sta-Pal.
Geen foto/plaatje en geen openingstekst/duiding. Niet aantrekkelijk om te openen en te lezen.

Is er iets veranderd of werkt FB tegen?

Beheerder
3 jaren geleden
Antwoord aan  Jaap Oostlander

De link van het artikel (in de adresbalk) in een FB-bericht plakken zou voldoende moeten zijn.
Dank voor het delen!