Prikbord nr 785

In het tv-programma Beau werd hoogleraar Barbara Baarsma bijna de mond gesnoerd door de arrogante presentator die haar zinnige voorstellen voor het Corona-beleid begon te parafraseren.

Dit was niet alleen een verspilling van tijd, maar tevens een  belediging van de kijkers. Doordat Beau meende het zelf nog eens te moeten uitleggen, was er ‘geen tijd meer’ en werd de hoogleraar – zeker niet de eerste de beste – gewoon afgekapt alsof het over het dragen van fietshelmpjes ging. Dit was niet de eerste keer dat hij zo met zijn gasten omging, want hij is ‘nu eenmaal de baas in een praatprogramma’…

Beste wensen

Na bijna 5.000 ingezonden brieven aan De Telegraaf  en overige publicaties in de afgelopen jaren zal ik me deze laatste maand van 2020 verder koest houden en hierbij mijn respect betuigen voor de columnisten in alle bladen en internetpublicaties, met name ook Elsevier en Follow The Money. Zij houden ons wakker met kritische stellingen en onderzoeksconclusies, stimuleren tot discussie en nadenken (liever omgekeerde volgorde) en onderschrijven de vrijheid van meningsuiting. En nog belangrijker: zij doen aan waarheidsvinding waar de elites in Den Haag, Brussel, Berlijn, Parijs en Frankfurt het (te) vaak laten afweten of zelfs fake nieuws prefereren. Om die reden wens ik alle publicisten – ook de Amerikaanse in mijn  periodieke prikborden – voorts de kritische boekauteurs en hun uitgevers alsmede de moedige programmamakers van radio en tv: een veilige werkomgeving zonder bedreigingen, fijne feestdagen met hun dierbaren, gezondheid en werklust, en tot slot een voorspoedig 2021 waarin de zielige pogingen van de EU om verkapte censuur uit te oefenen, definitief zullen mislukken!

Brexit-verwijten

In sommige commentaren wordt aan de Britten verweten dat ze wel de lusten, maar niet de lasten van een vrij verkeer van goederen willen. Welke lusten: dat ze dan geen importbelasting mogen heffen of dat ze dan geen files aan hun grenzen hebben? Maar dat zijn toch dezelfde ‘voordelen’ als er voor de EU-landen zouden (blijven) gelden bij de export naar Groot-Brittannië! Dus welke lasten willen ze niet meer: vrachtwagens met illegalen, bootjes met ‘vluchtelingen’ die niet mogen worden teruggestuurd of de open grens met Ierland? Het laatste opheffen is al niet meer aan de orde en de Britse regering heeft reeds eerder bewezen over méér gezond verstand te beschikken dan de nomenklatura in Brussel en de ECB samen.

Covid-cijfers

Wie op internet zoekt naar een vergelijking in de jaarlijkse griepsterfte en de Covid-sterfte, raakt verbijsterd door de grote verschillen in cijfers.

Er zijn bronnen die beweren dat er in slechte jaren ruim 9.000 griepdoden in ons land werden geteld, terwijl het aantal Covid-slachtoffers in ons land ongeveer 10.000 zou zijn. Andere bronnen vermelden alleen de aantallen die in het ziekenhuis zijn overleden na IC-opname; dit zouden er tot dusver ‘slechts’ bijna 2.000 zijn d.w.z. ongeveer 40% van het totale aantal IC-opnames. Moet hieruit de conclusie worden getrokken dat er meer dan 7.000 buiten een ziekenhuis zijn overleden of dat alle cijfers onbetrouwbaar zijn?

Filmpje

Voordat u geld overmaakt aan Hart voor Kinderen naar aanleiding van het tv-filmpje van Socutera, lijkt het volgende van belang.

De voedselpakketten die in het filmpje worden getoond hebben een Engels opschrift. De organisatie Heart for Children ( – Nederland) is bij het CBF echter niet bekend. Op de website van de NL stichting is weinig te vinden over de jaarrekening, doch meer over de projecten in allerlei landen, terwijl de internationale organisatie alleen in Oeganda werkzaam zou zijn met infrastructuur voor kinderen. Het CBF geeft verder de volgende relevante informatie over het jaar 2018: de stichting omvatte 2 FTE’s die zich kennelijk alleen bezighouden met fondsenwerving en dus niets van doen hebben met de genoemde projecten –  de voedselpakketten – anders dan geld overmaken (naar het buitenland?). Daarvoor worden ongeveer € 45.000 per jaar in rekening gebracht voor administratie en beheer en voorts ongeveer € 162.000 ‘wervingskosten’ (18%). Niet alleen de stichting heeft iets uit te leggen, maar ook Socutera, want er zijn in Nederland duizenden goede doelen…

Het failliet van Timmermans

De Green Deal onder leiding van Frans Timmermans bleek op 6 december jl. in Buitenhof een heel andere doelstelling te hebben, dan door de Brusselse milieu maffia beweerd, want ‘de Green Deal is in feite ons herstelplan’.  Dus al die honderden miljarden voor de Corona-gevolgen kunnen  voor iets anders worden gebruikt? Of heeft Timmermans in gedachten dat de Zuid-Europese landen ook hun milieu toezeggingen gecompenseerd moeten krijgen, omdat de ECB reeds failliet is? En waar blijft het Nederlandse protest tegen het opkopen van waardeloze staatsobligaties, wat in feite verkapte schenking is?

Horecaprotest

Het kabinet heeft allerlei eisen gesteld aan de horeca – behalve ionisatie-apparatuur die naar verluidt wel aanwezig is bij de Kamerfracties – en nu vooral de restaurants daaraan voldoen, moeten deze toch gesloten blijven. Waarom? Waaruit blijkt dat de cijfers omhoog zijn gegaan of zullen gaan door restaurantbezoek? Waaruit blijkt dat het daar afdoen van een mondkapje extra gevaar oplevert? In ieder geval niet volgens een belangrijke adviseur van de regering. En waaruit blijkt dat de cijfers omlaag zijn gegaan sinds de maatregelen sluiting en de mondkapjesverplichting? Indien de financiële steun voor de sector wordt gericht op de cafés, kunnen de restaurants weer open. En dan is het vroeg genoeg om te ‘bewijzen’ dat het niet ging om gezichtsverlies bij dit kabinet… Want de angst om mensen zelf verantwoordelijk te maken voor hun eigen besmetting door onverantwoordelijk gedrag, wordt kennelijk overheerst door de angst voor overbelasting van de ontoereikende gezondheidszorg en de staatsverantwoordelijkheid hiervoor.

Milieuleugens

Niet alleen de antikernenergie-lobby verspreidt leugens of halve waarheden; de bende van Nijpels heeft eerst het parlement zo ver gekregen om geen vragen te stellen over de miljardensteun aan vervuilende biomassacentrales en de (inter)nationale boomkap die daarvoor tientallen jaren nodig is. En nu blijken die ’toegezegde’ miljarden aan de  vervuilers gewoon te worden doorbetaald, ondanks hun wanprestatie. Minister Wiebes  wekt daarbij de indruk dat er geen kwaliteitseisen zijn verbonden aan biomassacentrales. Wie zijn hier allemaal corrupt en hebben ‘vergeten’ eerst de uitstoot van die centrales te meten voordat de subsidies werden uitbetaald of zelfs voorgeschoten, terwijl in België dergelijke onzinprojecten – ook met biogas – al werden gesloten? Ook de subsidies op elektrische auto’s blijken helemaal geen bijdrage aan het oplossen van de vermeende CO2-problematiek te leveren, terwijl in Duitsland al is geconstateerd dat hybride auto’s vaak de accu’s nooit gebruiken.

Intussen blijken de milieuactivisten de Waddenzee niet te willen behouden, maar uit te breiden, net als de Natura-2000 gebieden die allemaal een bufferzone moeten krijgen, die straks natuurlijk ook ‘beschermd’ gebied zal worden. Bij Zeist werd reeds gedemonstreerd vanwege de kap van 340 (te vervangen) bomen, terwijl de gigantische kap door Staatsbosbeheer wordt afgedaan met ‘natuurdiversiteit’. En veel huiseigenaren met een warmtepomp of wijkverwarming hopen dat de opwarming van de atmosfeer nog lang doorgaat en er geen koude winters meer komen.

Moskeebezoek verplicht

Naar verluidt worden door bepaalde schoolbesturen leerlingen gedwongen om deel te nemen aan een moskeebezoek. Ik heb hier van de nationale media nog niets over vernomen, noch van oudercommissies, PVV of de betrokken onderwijsminister. Storm in een glas water of is er meer aan de hand?

Service

Internetprovider Ziggo blijkt het doorzenden van valse Ziggo- emails ter waarschuwing/verificatie niet te waarderen; ook niet, indien gericht aan de nationale fraudehelpdesk. Onmiddellijk worden de website-account (Mijn Ziggo) en de internetaccount (incl. e-mail) geblokkeerd onder het voorwendsel dat mijn wachtwoorden gehackt zouden zijn. Merkwaardig, want ik heb een anti-hacking module in mijn computer.  De klantenservice bereiken blijkt dan alleen telefonisch te kunnen als men voldoende geduld heeft.

Tevens wordt per e-mail een volstrekt onlogische instructie ontvangen, waarbij pas aan het eind de waarschuwing volgt: dat het wijzigen van de wachtwoorden door een hacker kan zijn gevolgd, zodat actieve contacten (ook met de website van Ziggo?) dienen te worden gesloten gedurende maximaal een half uur. Daarna blijken echter de gewijzigde wachtwoorden niet meer te werken (opnieuw gehackt?), zodat een link moet worden opgevraagd voor het opnieuw aanpassen. Die link blijkt gedurende 15 minuten niet te werken… U bent gewaarschuwd!  En maak ook geen typefout bij het inloggen, want u weet dat echt niet en bent meteen geblokkeerd. Kunt u het onderstaande nog volgen? Nu wel neem ik aan.

Wij staan op https://www.ziggo.nl/klantenservice dag en nacht voor u klaar.

E-mail naar klantenservice@ziggo.nl wordt niet gelezen en ook niet persoonlijk beantwoord.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
r.dunki
3 jaren geleden

@ Covid cijfers

Leugens, leugens en nog een leugens!
En nu een harde lockdown tot 19 januari…?
Nog meer mensen failliet, nog meer mensen in de problemen omdat de zwakbegaafde Pinokkio op deze manier alvast begint campagne te voeren?

Johan
3 jaren geleden

De schrijver van het artikel heeft nogal wat kritiek op Beau.
Dat is eigenlijk onjuist, want Beau is een van de weinige presentatoren op dit moment, waar je een gezellig, ontspannen interview met de gasten kunt verwachten. De sfeer is er rustig en gemoedelijk.
Dit in tegenstelling tot de rest van die baggerprogramma’s, zoals OP1 en Jinek, waar je achteraf meestal met een verbale kater blijft zitten.