NIDA ‘beklad’ beeld Fortuyn

Wat de Rotterdamse politieke partij NIDA betreft had het standbeeld van Pim Fortuyn er nooit moeten komen. Maar nu er sinds 2003 een standbeeld van Pim Fortuyn in het centrum van de stad staat, moet daar inmiddels ook een bord bij waar op staat dat Fortuyn een ‘racist’ was. De partij dient een voorstel in voor een update van het Fortuyn-monument aan de Korte Hoogstraat.

NIDA is een Nederlandse politieke partij met een islamitische grondslag. ‘NIDA’ is eigenlijk een begrip uit de Koran en betekent ‘oproep’ en ‘stem’. Alvorens in te gaan op de kern van de kwestie tussen islam en Fortuyn, moeten we beseffen dat islam en democratie twee verschillende maatschappelijke visies zijn. In de eerste plaats is – mogelijk tot veler verrassing – de islam geen religie in de zin zoals wij die in het Westen opvatten en de vrijheid ervan (religie) hebben vervat in wetten. De islam is een ideologie die zich baseert op de Koran en het leven van hun profeet Mohammed, die wat moslims betreft – in het bijzonder de islamitische geestelijk leiders – de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht gedwongen in handen legt van deze ‘religie’, respectievelijk de geestelijk leiders. NIDA is dus niet een zuiver democratische partij, maar spant zich in om een islamitische dictatuur te vestigen waarin de islamitische geestelijken wetten maken, uitvoeren en oordelen. Men kan zich afvragen of het staatkundige streven van NIDA niet op gespannen voet staat met de kernwaarden van onze samenleving.

Pim Fortuyn

Pim Fortuyn (1948 – 2002) maakte in augustus 2001 bekend definitief de politiek in te willen omdat hij de ‘Paarse Politiek’ een ramp voor Nederland vond. Het politieke veld in Nederland was op dat moment roerig en nadat moslims op 11 september 2001 het WTC in New York hadden aangevallen, was het politieke speelveld drastisch veranderd. Een belangrijk werk van Pim Fortuyn, ‘Tegen de islamisering van onze cultuur’ zit het NIDA kennelijk nog dwars. Of men heeft het niet eens willen lezen; dat kan natuurlijk ook. Pim Fortuyn overigens, werd op 6 mei 2002, negen dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen door een lid van de achterban van links vermoord: de groene terrorist Volkert van der Graaf. De politieke beweging die Fortuyn was begonnen, zou zonder twijfel verreweg de grootste partij in het land zijn geworden en naar veler oordeel is de hand van de toen heersende politiek niet ver van de moordenaar af geweest. Ook dat aspect moet het puberale en onnadenkende NIDA volledig zijn ontgaan, of het moet zijn dat de wijze waarop Van der Graaf de wetgevende-, uitvoerende- en rechtsprekende macht in zichzelf verenigde, naadloos aansluit op het islamitisch-maatschappelijke ideaal.

Fortuyn:
“In geen van de islamitische landen rondom de Middellandse Zee is het fundamentalisme aan de macht. Men probeert min of meer een seculiere staat in stand te houden. Moeilijk is het wel en landen als Algerije, Tunesië en Turkije hebben wel stevige banden met het islamitische fundamentalisme. Al die landen hebben gemeen dat ze problemen hebben met de handhaving van mensenrechten, de vrijheid van meningsuiting, een werkelijke persvrijheid en een problematische verhouding met de parlementaire democratie. Onder druk van het fundamentalisme staan Westerse uitingen in die landen vaak onder grote druk. Landen als Soedan en Iran exporteren niet alleen het fundamentalisme ideologisch maar schuwen daarbij vaak niet de harde hand. Verspreiding van de islam, zo mogelijk de fundamentalistische variant, staat bij deze landen hoog op de agenda.”

Fortuyn zegt in zijn boek op bladzijde 36: “Natuurlijk is het niet zo dat elke vorm van de islam gelijk is te stellen met de fundamentalistisch interpretatie ervan. Toch is het grote verschil met de officiële christelijke kerken dat die vrijwel allemaal de seculiere staat erkennen en de scheiding tussen kerk en staat (niet meer) ter discussie stellen. De islam erkent de seculiere staat evenwel ook in zijn meest liberale variant niet, het islamitisch recht (sharia) is daarvan het ultieme voorbeeld.”

Het belang van onze cultuur

Het vooropstellen van het belang van de Nederlandse taal, cultuur en identiteit in relatie tot Nederlanders van vreemde afkomst wordt onmiddellijk in het kader betrokken van mogelijk racisme. Het levert zonder mankeren direct pavlovreacties op. Deze volstrekt vermoraliseerde sfeer maakt intussen elk zinnig debat over een concept voor de multiculturele samenleving onmogelijk. Een schoolvoorbeeld van dit moralisme is het vervolgingsbeleid inzake racistische uitingen. Tot nu toe werden slechts oorspronkelijke, blanke Nederlanders daarvoor vervolgd, hoewel aan racistische uitingen door gekleurde medemensen van buitenlandse afkomst ook geen gebrek is. Vervolging blijft hen tot dusverre bespaard. Die vallen kennelijk niet binnen het zelfgekozen werkterrein van antidiscriminatiecomités en –bureaus. Kennelijk beweegt het NIDA zich nadrukkelijk in dat metier.

Naar hedendaagse, Westerse normen gemeten, zou iemand als de islamitische profeet Mohammed allang zijn veroordeeld voor pedofilie; naar verluidt zou deze profeet een meisje van slechts zes jaren oud – Aisha – hebben gehuwd. Aansluitend wordt nog vergoelijkend vermeld dat hij haar ‘pas consumeerde’ op haar negende levensjaar… Dat is naar onze maatstaven bepaald geen lichtend voorbeeld, maar perverse verkrachting van een minderjarige; een storing in het brein en een ‘profeet’ volstrekt onwaardig. Wanneer we ook nog in overweging nemen dat deze ‘profeet’ zich na zorgvuldige overwegingen vooral bezig hield met rooftochten, overvallen en het zonodig uitmoorden van steden en dorpen, dat blijft er niet veel verheffends over naar onze Westerse maatstaven gemeten.

“Rot toch op, 
zou Aboutaleb zeggen”

Het aantal oproepen tot moord en vernedering jegens al degenen die geen moslim zijn en er ook niet over peinzen om dat worden in de Koran, zijn immens. Goed beschouwd is het de klassieke versie van ‘Mein Kampf’ door A. Hitler, die evenals de Koran leidde tot Jodenvervolging, terreur en onversneden socialistisch fascisme. Waren eerder de moslims het ‘Herrenvolk’, Hitler hanteerde hetzelfde principe en dichtte dat voorrecht de Ariërs toe.

Fortuyn was van alles, maar absoluut geen racist. Fortuyn was een democraat in hart en nieren. Als je daar een hekel aan hebt, dan moet je beseffen dat je helemaal in het verkeerde land zit. ‘Rot toch op’ zou Aboutaleb zeggen.

——————–

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

8 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Neef Jansen
3 jaren geleden

@ Ravian. Dan gaat het dus over extreem links, extreem rechts, en de islam. Tja, en wat is er nog meer? Brussel? Goldman Sachs? Black Rock? Mijn indruk is dat we in de schijn van democratie leven, maar dat achter de schermen grote lijnen worden getrokken waar we geen enkele invloed op hebben. En uiteindelijk weten die mensen achter de schermen ook niet precies waar ze mee bezig zijn.

Ravian
3 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Dat “extreem rechts” kun je wel schrappen, dat bestaat helemaal niet.
Verder leven we, in Nederland, inderdaad in een schijn democratie.
En het is de wereldwijde globalistische salonsocialistische elite die achter de schermen aan de touwtjes trekt, met als doel een wereldwijde socialistische heilstaat te realiseren.
De zichtbare leden van die elite zijn lieden als Gates en Soros.
En ze manipuleren de wereld via de Amerikaanse Democraten, het Pentagon, en de EU.
Het is een flink moeras wat Trump aan het droogleggen is…

Ravian
3 jaren geleden

Het wordt tijd om ALLE partijen die antidemocratisch zijn en een dictatuur nastreven in Nederland te verbieden.

3 jaren geleden

We zien dus, wat immigratie als gevolg , de Nederlandse bevolking oplegt. “We” importeren dus in feite een groep mensen die ons ” doodeenvoudig” ONS uit Nederland willen sodemieteren en desnoods willen onthoofden.
Wie nu nog geen besef heeft dat Immigratie een **DEMOGRAFISCHE TIJDBOM ** is, droomt en is verdoofd door de meest waanzinnige gedachten als gevolg van een diep gestoord gevoelsleven. Zoiets heet een gedegenereerd affect.
Maar, we kunnen. schrijven wat we willen….. het zal niet helpen. De huidige regering Rutte III, is zo incompetent en zo bekrompen dat er niet mee te werken is.
Dat Rutte de huidige situatie, de ” zogenaamde rassenrellen” “institutioneel” rasisme noemt, doet mij de vraag stellen ” is Rutte volledig de weg kwijt en de coalitie weet niet meer hoe GEK ze moeten doen. Ze doen maar wat. Ook wat immigratie betreft.
Alles wat de heer Nijhof nu schrijft is al eens te berde gebracht…….

***Wijlen Prof dr. Bob Smalhout schreef toch op 18 april 2009, in de Telegraaf, dat het grootste gevaar, is de ongelooflijke naïviteit en de levensgevaarlijke cultuurrelativisme.
Het idee dat de islam in de westerse wereld gematigder zal worden is een illusie. ***

Dat de Burgermeester van Rotterdam Aboutaleb ooit heeft gezegd, ” Rot toch op”, zal niet helpen.
Het enig wat zal ( mogelijk ) helpen is dat het huidige kabinet ONMIDDELLIJK vertrekt.

Neef Jansen
3 jaren geleden

De islam is een ideologie dat is bedacht ter rechtvaardiging van uitbuiting, roof en moord. Voor het bestaan van de veronderstelde stichter ervan zijn geen aanwijzingen te vinden. De geschiedenis van de islam is vol van genocide, destructie, wreedheid en slavernij. Wie de islam toelaat in de eigen cultuur pleegt cultureel zelfmoord of zict zich genoodzaakt de islam te overleven door de instelling van een keiharde dictatuur. De islam is een frontale aanval op redelijkheid, creativiteit en humaniteit. De islam heeft een destructief effect wat betreft culturele ontwikkeling: het maakt mensen dom, wreed en krankzinnig. De islam dehumaniseert de mensen die het onderwerpt en de mensen die die islam aanhangen. De islam is een voor de mens zeer ongunstige idee, vergelijkbaar met mafia, bolsjewisme, communisme, scientology, nazisme, relativisme, cultuurrelativisme, cultureel marxisme, enzovoort. Aldus lijkt het er op dat de Westerse cultuur bedreigd wordt door diverse vormen van destructieve ideologie, bijvoorbeeld het cultuurrelativisme dat blind maakt voor het gevaar van de islam, bijvoorbeeld het cultureel marxisme dat de islam inzet als wapen tegen die Westerse cultuur, bijvoorbeeld het communisme dat denkt de islam te kunnen overleven.

Beheerder
3 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Mohammed zou in Mekka geboren zijn in de twaalfde maand van de maand Rabi’e I, in het ‘jaar van de olifant’. Dat laatste verwijst naar de belegering van de stad Mekka door de Jemenitische koning Abraha, Hij zou met zijn leger voor de poorten van Mekka zijn verschenen met een vechtolifant, maar werd verjaagd door de geest van Allah. Volgens de Egyptische sterrenkundige Mohammed al-Falaki Pasha werd Mohammed geboren op 20 april in het jaar 571 A.D, volgens hem eveneens het jaar van de olifant. Dat lijkt allemaal niet zo zeker, omdat koning Abraha ruim voor 571 A.D. moet zijn overleden, volgens een inscriptie op een gedenksteen die is gevonden in Murayghän. Er zijn geen documenten van tijdgenoten die wijzen op het bestaan van ene Mohammed die een nieuwe godsdienst zou hebben gesticht; de koran is het enige.

Overigens kent de figuur van Jezus hetzelfde probleem: behoudens de Evangeliën in het Nieuwe Testament bestaan er geen geschriften van tijdgenoten die Zijn leven beschrijven, laat staan bevestigen.

Religies: doorgaans kloppen ze niet.

Neef Jansen
3 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Over Mohammed is niets te vinden op munten en in kronieken (zie internet, Jay Smith, Robert Spencer). Een verwijzing naar Jezus is te vinden bij Tacitus. Religie is nauwelijks iets waarvan te verwachten is ‘dat het klopt’. Het is zeker wel iets dat bedacht is, dat het auteurs heeft, betreffende een mengeling van historie, mystieke ervaring en de wijsheid van het moment. In het christendom is heel veel Griekse filosofie opgezogen. De islam had aanvankelijk ook die neiging, maar sinds Al-Ghazali won de pure orthodoxie. Aldus mijn huidige stand van kennis. Er is enorm veel te bestuderen op dit gebied. Bijvoorbeeld Tom Holland, Heerschappij; Robert R Reilly, The Closing of the Muslim Mind.

Beheerder
3 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Het is interessanter om de debatten binnen de Joodse religieuze opvatting te beschouwen, waarbij je de indruk krijgt dat er meer sprake is van een zekere filosofie, Daarin vormt de kern het ontdekken van het ‘zijn’ (vgl: Kant) een spil. Een bewustzijn en realiseren van te leven wat zich min of meer perpetuum voordoet. Zou wel passen in het Nieuwe Testament.

De islam staat daar ver vanaf. De Koran is meer een soldaten handboek. Van nul en generlei waarde.