Het gelijk van Edgar Mulder

Geen enkele overheidsinstantie in Nederland heeft zicht op alle geldstromen waarmee islamitische landen ongewenste invloed uitoefenen. Dit staat in het vandaag verschenen rapport van de parlementaire ondervragingscommissie die met een zogenaamde flitsenquête ongewenste beïnvloeding via met name moskeeën heeft onderzocht. PVV-Kamerlid en oud OSL-medewerker Edgar Mulder stapte eind vorige maand uit de commissie.

Edgar Mulder (Afb: screenshot NPO uitzending)

De commissie somt een reeks mogelijke maatregelen op om meer grip te krijgen op de kwestie, zoals uitbreiden van de bevoegdheden van het Financieel Expertise Centrum en een taskforce waarin verschillende overheidsinstanties samen werken. Ook is het een optie de ontvangende partijen te verplichten een jaarrekening te publiceren of een compleet verbod op buitenlandse financiering voor religieuze financiering af te kondigen, zoals in Oostenrijk. Een keuze hierover gaat de commissie nadrukkelijk uit de weg. Mede om die reden stapte PVV-Kamerlid Edgar Mulder eind vorige maand uit de commissie. En daar had hij dus groot gelijk aan. Het is een flutrapport zonder aanbevelingen. Daar zijn we geen ‘flitsenquêtes’ voor nodig.

Een religie die voldoet aan de eisen wordt als zodanig in ons land erkend en beweegt zich onder de vlag van artikel 6 van onze grondwet. Dat artikel luidt:

  1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
  2. De wet kan ter zake van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

Islam past niet in het Westen

Tot zover zijn er niet veel problemen. Dat wordt natuurlijk heel anders als een organisatie die een religie uitdraagt, zich niet aan de wetgeving houdt waarop zij graag beroep doet als het te heet onder de voeten wordt. Wanneer er een varkenskop voor een moskee wordt neergelegd dan koken de gelovigen daar geen soep van, maar begeven zich onder aanvoering van hun geestelijk leider naar het dichtstbijzijnde politiebureau, waar de voorgedrukte aangiftes al klaar liggen. Of niet natuurlijk; dat lijkt verband te houden met de religieuze of etnische – soms ook nationale – achtergronden. De gelovigen doen in dergelijk geval dus beroep op bescherming door de wet en het lijkt billijk zelf dan ook dat wetboek te volgen in het Aardse verkeer. Maar dat doen de moskeeën kennelijk liever weer niet, zo blijkt uit de ‘flitsenquête’.

De islam heeft zich al langer doen kennen als een vorm van religie die niet past in het Westen. Bovendien schrijft de islam gedragingen voor die, mild gesproken, op gespannen voet staan met de condities van individuele vrijheid en die de basis vormen van het succes van Westerse maatschappijen. Het is merkwaardig dat moslims die aangetrokken worden door dat Westerse succes en daarvan deelgenoot willen zijn en zich vervolgens met misleiding, list en bedrog bezig te houden.

Sharia

Alleen al het hanteren van een eigen rechtspraak (Sharia), zou de islam voor overheden tot een gevaarlijke infiltrerende ideologie maken. Tegenover mensen die nog geen moslim zijn is de sharia niet alleen een license to kill, maar ook een jachtacte die roof en diefstal (niet hetzelfde trouwens), verkrachting, aanranding, huidskleurdiscriminatie, jodenhaat en nog een rij andere zaken die onder Nederlands recht vooralsnog verboden zijn, wettig maakt. Er is wel vaak sprake van haat maar niet altijd, een slager haat zijn koeien immers ook niet. Er bestaat nergens ter wereld een moskee waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast. Dat neemt niet weg dat er grote aantallen zwijgzame moslims zijn die te humaan en te fatsoenlijk zijn om aan deze kwaden mee te doen. Het zou goed zijn als die zwijgzaamheid verbroken werd, en het fatsoen en de humaniteit van deze mensen er toe zou leiden dat ze openlijk stelling zouden nemen tegen de sharia fundamentalisten, hoe gevaarlijk dat in het begin ook zal zijn.[1]

De voorgaande woorden van wijlen Hans Jansen, zeggen genoeg. Politici die menen dat zij beter kunnen oordelen op dit dossier hadden beter naar Hans Jansen moeten luisteren, maar dat kan niet meer.

Maar meer naar Edgar Mulder luisteren was ook niet verkeerd geweest.

——————–

[1] Hans Jansen: ‘De haathaathaat-versie van de islam’. 2013

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

23 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Beheerder
3 jaren geleden

Ja, in het Oude Testament kunnen ze er ook aardig wat van! Daarin zou God zelfs een hele stad om hebben gekieperd omdat er homofielen en ander rapaille huisde. Ik denk dat Rob Jetten gepaste afstand houdt van kerken enzo.

Maar….

In kerken wordt het Nieuwe Testament gepredikt en dat is bepaald een andere richting.

Het is een vermoeiende discussie die we misschien maar eens privé moeten voeren (zie de gegevens op de kontaktpagina).

Oh ja: over de Sharia. Het boek van N.H.M. Keller, ‘The Reliance of the Traveller’ over de ‘Fiqh’ (min of meer gedragsleer) bevat de moderne sharia-leer zoals die door imams en andere beoordelaars in rechtsgeschillen wordt geraadpleegd.

Enfin: einde discussie want ik heb nog veel te doen!

Jo
3 jaren geleden

Ton Nijhof, Ik waardeer jouw nuchtere tussenkomst, die van véél “wijsheid” getuigt. Het demagogische discours in rechtse kringen over de Qor´aan toont telkens aan dat er misbruik wordt gemaakt van de onwetendheid van de doorsnee kiezer ( politiek vertegenwoordigde burger ) over dit alles. Men kan kiezers lokken door hen angst aan te praten, zoals men dat doet met kinderen als zij lastig zijn: “Grijp, grap, grimmeland, zonder lip of zonder tand, grijp, grap, grauw,… de bietebauw.” Belast een volk met angst voor een imaginaire gemeenschappelijke vijand om het te verenigen! De Islam is dan een geschikt angstbeeld omdat er oneindig veel onzin kan over verteld worden, die toch door niemand wordt gecontroleerd en omdat er slechts een kleine 7% van de bevolking is, die die angst kan tegenspreken. Nog meer dan de Qor´aan, wordt er geschermd met de Sharia en dan duiken vreselijke dingen op als : steniging, afhakken van handen of hoofd, eremoord enzovoort. Dat soort van schrikbeelden komen ook al voor in de eerste Hebreeuwse en christelijke geschriften (Nieuwe Testament, Maria Magdalena), dus zeker 575 jaar eerder dan het ontstaan van de Islam. Christus werd ook niet door Islamieten gemarteld en gekruisigd! Nu, wat is de clou van de zaak: Er bestaat geen geschreven Sharia en al zeker geen met opgelegde straffen! De sharia is ongeveer te omschrijven als “regels van goed fatsoen”, datgene dat iedere gelovige dient aan te voelen als Gods wil. Er zijn wel enkele grondregels met een gradatie van 1 tot 5. In de Qor´aan is er slechts één vers dat naar ” het rechte pad ” (Sharia) verwijst. Grosso modo komt dat overeen met de 10 geboden van Mozes. Iedere Islamitische rechtsgeleerde zal trouwens zeggen dat naast die grondregels de lokale burgerlijke wetgeving moet gerespecteerd worden. Het gevaar van de Sharia is een kwakkel van formaat, uitgevonden door rechtse oplichters om hun kiesvee angstig en aanhankelijk te maken, volgens het basisprincipe van iedere oplichter: als de toehoorder niet kan of niet wil controleren wat ik zeg, … dan spreek ik de waarheid. Een ander voorbeeld is de Jihad. Moslims maken een onderscheid tussen de Jihad in het algemeen: het dagelijkse gevecht van iedere moslim tegen zijn foute neigingen en de kleine Jihad: de, zo nodig fysieke, verdediging van het geloof in één God of van de Islamgemeenschap, “wanneer die worden aangevallen”. Dat voorlaatste is in het Westen best gekend maar dat is geen specifiek Islamgegeven. De “kleine Jihad” werd ingesteld door Mozes, toen hij, na 40 dagen, met zijn eerste stel stenen tafelen met 10 geboden, van de berg Horeb kwam en vaststelde dat een groot deel van zijn gevolg opnieuw vervallen was tot verering van de Egyptische afgod Apis. Hij beval Aaron toen alle afvalligen te doden en dat waren er ongeveer 3.400! Die overlevering werd, zoals bijna alle overleveringen over de God van Abraham, ook in de Qor´aan opgenomen en 1600 jaren later door afvalligen als Geert Wilders vervalst en misbruikt om zionistisch-politieke doeleinden. Ik neem nu, zoals Edgar Mulder, een sabattical omtrent dit onderwerp, denk ik.

Neef Jansen
3 jaren geleden
Antwoord aan  Jo

@ Jo – Die kwestie van de islam en de linkse, cultuurmarxistische en nihilistische drang die je ziet om de islam te verdedigen tegen kritiek en om islamcritici te demoniseren, te denigreren en te criminaliseren, interesseert mij al sinds de tijden dat Salmun Rushdie gedreigd werd vermoord te worden vanwege zijn boek ‘De Satansverzen’, en sinds 9-11 uiteraard, en de moord op Van Gogh en Fortuyn en het het land uitjagen van Ayaan Hirsi Ali, en ook de doodsbedreigingen tegen politicus Geert Wilders, en de doodsbedreigingen tegen kunstenaars, journalisten, uitgevers, wetenschappers en leraren elders in de Westerse wereld, plus een groot aantal weerzinwekkende aanslagen uitgevoerd op basis van koranbevelen, en sinds ook het Rotherhamschandaal, van groepen overwegend islamitische mannen die niet-islamitsche meisjes ontvoeren, drogeren en verkrachten, enzovoort, de massaverkrachting van Duitse vrouwen in 2015, enzovoort, en deze interesse maakt dat ik geregeld boeken koop en lees over dit onderwerp, boeken als bijvoorbeeld deze:

Afshin Ellian, Allah weet het niet beter, Meulenhoff, Amsterdam, 2008 – Een zeer informatief boek over het gevaar van de islam en over de enorme hypocrisie en politiek correcte drang dat gevaar niet te benoemen.

Hans Jansen, Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten. Prof. dr. Hans Jansen beantwoordt 250 vragen over de islam, Van Praag, Amsterdam, 2008 – Is zeer informatief, zeker ook wat betreft wat de sharia betekent voor de niet-moslim.

Perry Pierik (red.), Keulen: Kalifaat Light en de Fallout van een conflict, Aspect, Soesterberg, 2016. – Ook weer een boek over het gewetenloos nihilistisch wegkijken van de linkse kerk, de mensen die graag de grenzen open willen voor de import van zoveel mogelijk islam.

Robert Spencer, The History of Jihad, From Muhammad to ISIS, Bombardier, Post Hill Press, New York, Nashville, 2018. – Het boek laat zich lezen als een aaneenschakeling van de ene slachting na de andere, de opmars van een wrede mafia die in het verleden er gelukkig nooit in geslaagd is heel Europa te veroveren, maar die tegenwoordig door politieke criminelen Europa wordt binnengedragen als betreft het een culturele verrijking.

In de moderne open samenleving die wij hier in Nederland zeggen nog altijd te hebben, is het heel normaal dat welke religie, ideologie of filosofie dan ook fors bekritiseerd wordt als daar reden voor is, dit om te voorkomen dat we in een gesloten samenleving terecht komen met vernietigingskampen voor de andersdenkenden, zo in de trant van Nazi-Duitsland of een willekeurige communistische ‘heilstaat’. De aard van de islam en de relatief snelle opkomst van die islam in onze samenleving, plus de gretigheid van velen om die islam tegen kritiek te verdedigen en de islamcritici te demoniseren, doet mij vrezen dat we binnen afzienbare tijd leven in een gesloten samenleving, compleet met vernietigingskampen. Misschien is dit een aardige gedachte, Jo, om over na te denken tijdens je sabbatical.

Ton Nijhof
3 jaren geleden

Wat een verwoede discussie! Dat is toch wel teveel eer… Het gaat hier om religies en in religies gaat het om ‘geloven’. Dat heeft met wetenschap allemaal niet zoveel te maken.

Deze religies beogen (en hebben altijd beoogd) mensen zin te geven aan het leven, dat leven in een bepaalde context te plaatsen. Zij zetten ook aan tot daden die de gemeenschap van de stam of clan te bewaren en te bestendigen. Destijds waren er slechts globale overheidswetten van kracht, als er al een overheid was. Inmiddels is dat anders.

Wanneer een religie een gelovige aanzet tot het plegen van daden die niet voldoen aan de vigerende wetten in een land, dan kan de overheid van zo’n land best maatregelen nemen nemen tegen die religie en zelfs overwegen om die te verbieden. Dat moet een overheid zelfs.

In deze column ging het over het uittreden van Edgar Mulder uit de flitsenquête-commissie. Dat was in het bijzonder omdat de commissie weigerde aanbevelingen te doen (zoals gebruikelijk) in het rapport. Daarmee geeft de commissie evenwel óók richting aan het debat. Namelijk: valt best mee; gewoon doorlopen.

Het valt niet mee. Religies die zich in allerlei bochten wringen om maar niet te voldoen aan de eisen die onze wet stelt, moeten aangepakt worden. Net als sportclubs, motorclubs.

Om de islam te begrijpen, moet je begrijpen hoe die gepredikt wordt. Lees dus na de Koran vooral de Sharia boeken, zoals die van Keller en verbaas u.

Neef Jansen
3 jaren geleden
Antwoord aan  Ton Nijhof

@ Ton Nijhof — Met die opmerking erbij dat de islam een politieke ideologie is vermomd als religie en dat we met de huidige politiek toegaan naar shariawijken en naar ook een steeds groter invloed van de islam op politiek en samenleving en dat we uiteindelijk terecht komen in een zwaar gesegregeerde wereld met veel bewaking en hoge muren en elke dag ‘incidenten’ met ‘verwarde mannen’ en doden en gewonden. ‘Keller’, ik zal het nakijken. Hoewel, de islamitische doctrine interesseert mij helemaal niets, ik vind het een aaneenschakeling van haatvolle wartaal. Maar het werkt. Bill Warner spreekt vol bewondering van de effectiviteit van de islam als instrument van terreur. Er is waarschijnlijk nooit iets destructievers bedacht dan juist de islam. Het is een verpletterende aanval op de creativiteit en humaniteit van mensen. Tegenwoordig is het mooi te zien hoe ex-moslims als het ware ontwaken uit een eeuwenlange coma. Ineens komen ze tot denken en vragen stellen.

Neef Jansen
3 jaren geleden

@ Jo — Weet u wat ik zo vreemd vind van mensen als u? Dat u het als agnostisch humanist voor elkaar krijgt om zo verdedigend te zijn wat betreft een ideologie en bestaansvorm, namelijk de islam, die extreem intolerant en destructief is jegens elk andersdenken, zeker als dat de vorm, aanneemt van bijvoorbeeld atheisme, agnosticisme, humanisme, kritisch en zelfstandig denken (sapere aude), jodendom, hindoeisme, polytheisme, materialisme, boeddhisme en animisme. Weet u dat u op die manier een klap in het gezicht bent van al diegenen die zich met gevaar voor eigen leven proberen te onttrekken aan deze extreem intoierante en destructieve ideologie? Weet u dat soort dingen? Of blokt u dat weg? Als ongewenst. Mag niet waar zijn.

Jo
3 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Neef, het lijkt er op dat ik toch maar medelijden voor jou ga voelen. Anders dan bij iemand anders op dit forum, geef jij blijk van onwetendheid en naïviteit. Je bent ook niet goed in begrijpend lezen. Waar haal jij de idee vandaan dat ik de Islam verdedig als godsdienst? Ik verdedig DE WAARHEID, wanneer ik rechtse opportunisten de Islam of welke andere godsdienst ook, zie aanvallen door middel van leugens en bedrog. Ik kan mij ook boos maken over onwil tot voortschrijdend inzicht. Ooit was ik, van huis uit, véél rechtser dan de meesten van jullie hier op dit forum, tot ik bij mijzelf vaststelde dat ik “MENSEN” ging haten omdat zij anders waren van huidskleur en taal. Nu keer ik mij nog dagelijks steeds verder af van rechts, door voortschrijdend inzicht, wanneer ik lees en hoor hoe rechts steeds dommer wordt door de dagelijkse dosis haat op sites als Sta-Pal.

Neef Jansen
3 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

@ Jo – Let op, het navolgende is opgesteld door ex-moslims:

2:7.
God straft de ongelovigen
2:8.
Ongelovigen zijn bedriegers en misleiden zichzelf
2:10.
Niet-moslims hebben een ziekte in hun hart. God zal hun straffen!
2:17.
Een ongelovige gelooft niet omdat God hem verblindt
2:39.
Wie niet gelooft zal branden!
2:90.
Wie twijfelt of God wel of niet bestaat wordt gefolterd
2:61
Joden zijn slecht. Ze hebben profeten gedood en niet gedaan wat God wilde.
2:65.
Wie werkt op de sabbath is een verachte aap.
2:85.
Wie de koran maar gedeeltelijk gelooft zal naar de hel gaan.
2:88.
Ongelovigen zijn vervloekt
2:89.
Wie zijn geloof verliest vanwege niet vervulde gebeden wordt vervloekt
2:96.
Joden hebben te veel begeertes en daarom gaan ze naar de hel.
2:98.
God is de vijand van iedereen die niet moslim is
2:99.
Ongelovigen zien geen tekenen van God omdat ze zijn wetten overtreden
2:104.
Ongelovigen worden gestraft
2:114.
Wie het verheerlijken van God tegenwerkt gaat naar de hel
2:120.
Joden en Christenen zijn niet te vertrouwen.
2:121.
Niet-moslims zijn verliezers
2:126.
Niet gelovigen worden door God voor de gek gehouden als ze het even goed hebben, daarna branden ze toch lekker in de hel
2:130.
Alleen dwazen wenden zich van het geloof af want moslims hebben gelijk
2:159.
Iedereen die de tekenen van God niet wil zien wordt vervloekt
2:161.
Ongelovigen worden niet alleen door God , maar ook door de engelen en alle mensen vervloekt
2:162.
Ongelovigen zullen vervloekt blijven, hoe lief en aardig ze ook zijn
2:165.
Iedereen die een voorwerpt aanbidt (dus ook een crucifix, een boeddhabeeld, een televisie, een grote zwarte steen of een amulet) wordt gestraft door God .
2:171.
Ongelovigen zijn doof, stom en blind.
2:175.
Wie zich niet wil laten leiden door God zal lekker in de hel worden gegooid.
2:178.
Een moslim die iemand heeft vermoord kan door middel van boetedoeningen vergeven worden door God .
2:190.
Dood iedereen die tegen moslims strijd. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door totdat iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op.
2:206.
De trots van de ongelovige zal hem aansporen tot het plegen van nog meer zondes, maar hij zal toch in de hel terechtkomen, en dat is lekker puh.
2:217
Een afvallige zal branden in de hel
2:221.
Huw geen anders- of ongelovigen. Je kan beter een slaaf nemen dan je te verlagen tot een dergelijk huwelijk.
2:254.
Ongelovigen zijn onrechtvaardig
2:257.
Ongelovigen hebben duivels als vrienden
2:264.
Ongelovigen die schenken doen dat alleen maar om op te vallen. Ze hebben geen macht over wat zij verdienen en worden niet door God gesteund.
3:10.
Ook de kinderen en bezittingen van ongelovigen zijn brandstof voor de hel.
3:12.
Het is de plicht van de moslim om ongelovigen de hel toe te wensen.
3:21.
Het is de plicht van de moslim om andersgelovigen (waaronder joden) en ongelovigen te vertellen dat ze gefolterd gaan worden.
3:23.
Joden en Christenen die de koran afwijzen doen dat omdat ze hebben verzonnen dat ze maar heel even zullen branden in de hel.
3:28.
Wordt geen vriendjes met ongelovigen want zij zijn eng.
3:32.
God vindt ongelovigen niet lief
3:56
God straft ongelovigen niet alleen na hun leven maar ook tijdens hun leven! En God zal hun ook niet helpen. Lekker puh.
3:73.
Alleen moslims zijn te vertrouwen
3:76.
God houdt alleen van mensen die bang voor hem zijn.
3:85.
Alle niet-moslims gaan naar de hel.
3:87.
En ongelovigen worden ook nog eens vervloekt door alle engelen en mensen. (Ongelovigen zijn nl. geen mensen)
3:91.
Het maakt niet uit hoeveel ongelovigen betalen om zich af te kopen, al financieren ze de Westermoskee. Ze zullen branden in de hel!
3:106.
Op de dag van het oordeel zal het gezicht van de ongelovige eruit zien als die van zwarte piet.
3:116.
God pleurt ook alle kinderen en bezittingen (dus ook als ze de koran bezitten) van ongelovigen in de hel. Lekker puh!
3:118.
Wordt geen vriendjes met niet-moslims. Niet-moslims houden namelijk van leedvermaak (ze lijken wat dat betreft wel wat op God )
3:130.
Moslims die rente ontvangen moeten bang zijn voor God want ze zouden wel eens in hetzelfde vuur kunnen belanden als de ongelovige.
3:149.
Wie een ongelovige gehoorzaamt kan in de hel terechtkomen
3:151.
Maak ongelovigen bang.
3:176.
Treur niet om ongelovigen. Ze kunnen God toch niets doen. Integendeel. God gaat hen straffen!
3:177.
God is niet bang voor de ongelovige, God zal de ongelovige straffen
3:178.
De reden waarom God ongelovigen een onbekommerd leven laat leiden is omdat hij ze daarna nog meer kan straffen.
3:181.
Wie de macht van God onderschat, brandt in de hel.
3:183.
Joden hebben tegen de zin van God profeten gedood
3:187.
Joden hebben het verbond met God verbroken omdat ze op gewin uit waren.
3:196.
Trek je niets aan van eventuele voorspoed bij ongelovigen, ze gaan toch naar de hel.
4:14.
Wie God niet gehoorzaamt wordt gestraft.
4:18.
God vergeeft alleen degenen die berouw tonen én geloven.
4:25.
Wie wegens geldgebrek geen ‘gewone’ gelovige vrouw kan huwen mag trouwen met een slavin. Mits deze gelovig is natuurlijk.
4:37.
Wie zijn rijkdommen verbergt voor God zal gestraft worden. Ongelovigen ook.
4:38.
Wie zijn geld aan zichzelf besteedt en niet in God of het einde der tijden gelooft wordt gestraft.
4:42.
De Laatste Dag zal voor ongelovigen verschrikkelijk zijn
4:46.
Joden rukken de woorden van God uit hun verband en God heeft hen daarom vervloekt
4:48.
Wie iets of iemand gelijkstelt met God (bv Jezus = God) begaat een grote zonde
4:50.
Joden en Christenen verdraaien de waarheid over God , het zijn leugenaars en God heeft ze daarom vervloekt.
4:55.
Joden en Christenen die voorkomen dat anderen moslim worden gaan naar de hel.
4:56.
Als bij ongelovigen de huid is weggebrand in de hel, dan komt er een nieuwe huid voor in de plaats zodat ze voortdurend pijn zullen hebben. Slim van God !
4:60.
Wie Mohammed niet als de boodschapper van God wil zien, is verleid door Satan.
4:63.
Wend je af van degene die niet gelooft
4:74.
Wie vecht voor God vecht tegen Satan, die de ongelovigen steunt. Wie sterft in de strijd voor God zal worden beloond.
4:82.
Ongelovigen denken niet na over de koran. Ze kunnen daarin geen tegenstrijdigheden ontdekken terwijl dat het bewijs is dat het van God afkomstig is! (in werkelijkheid barst de koran van de tegenstrijdigheden)

4:84.
Strijd voor de islam en God zal de macht der ongelovigen beperken
4:89.
Als een vriend eerst voor God wil werken maar daarna vijandig is jegens de islam, moet je hem doden.
4:92.
Een moslim mag geen andere moslim doden. Als het echter per ongeluk was, dan ga je vrijuit door een slaaf af te kopen of door twee manden te vasten. Ongelovigen doden is dus kennelijk niet zo erg.
4:101.
Ongelovigen zijn de vijanden van moslims.
4:102.
Hou je wapens in de gaten, want ongelovigen zullen ze pikken en tegen je gebruiken. God heeft snode plannen bedacht voor de ongelovigen.
4:104.
Wees sterk bij het vervolgen van de ongelovigen.
4:115.
Wie kritiek heeft op Mohammeds autoriteit zal in de hel worden gegooid.
4:119.
Ongelovigen snijden oren van vee af en bederven de schepping maar belanden toch in de hel.
4:137.
Wie twijfelt aan het geloof is gedoemd.
4:138.
Zeg tegen ongelovigen dat ze gestraft zullen worden
4:139.
Maar geen vrienden met ongelovigen. God is een betere keuze.
4:140.
Huichelaars en ongelovigen gaan naar de hel
4:141.
Als ongelovigen een strijd winnen, dan zegt dat niets, God rekent toch met ze af op de dag des oordeels.
4:144.
Wordt geen vrienden van ongelovigen
4:145.
Ongelovigen zullen branden in de hel, niemand zal hen helpen.
4:150.
Wie niet God en zijn boodschappers volgt wacht een vernederende straf
4:160.
Joden worden gestraft door God omdat ze rente vragen
4:168.
Ongelovigen gaan voor een lange tijd naar de hel
5:5
Al het werk dat ongelovigen is vergeefs want ze gaan toch naar de hel.
5:10
Ongelovigen gaan naar de hel
5:12.
Joden rukken de woorden van God uit hun verband en zijn delen van Allahs woorden vergeten. Daarom zijn ze oneerlijk en is hun hart verhard.
5:14.
Omdat Christenen een deel van Allahs woorden zijn vergeten streden zij onderling en zullen ze ook in de hel belanden.
5:17.
Christenen zijn godslasteraars omdat ze Jezus gelijkstellen aan God.
5:33.
Dood iedereen die oorlog tegen de moslims voert, hak handen en voeten af en gooi ze uit het land. Ze gaan naar de hel.
5:36.
Ongelovigen kunnen hun lot (enkele reis hel) niet vermijden.
5:41.
God zal degene die het bestaan van God willen testen (naast joden en ongelovigen) naar de hel sturen.
5:45.
Wie geen wraak neemt volgens het primitieve oog om oog principe is onrechtvaardig
5:51.
Maak geen vrienden met joden en christenen. Dat zijn volken in overtreding.
5:57
Maak geen vrienden met joden, christenen of ongelovigen
5:59.
Joden en Christenen haten moslims omdat moslims in God geloven.
5:60.
God heeft van joden apen, zwijnen en duivelsdienaren gemaakt.
5:63.
Joden doen slechte dingen zoals het veroorzaken van oorlogen, daarom heeft God joden niet lief.
5:66.
De joden en christenen hebben de Torah en het evangelie niet toegepast en zijn daarom slecht.
5:67.
Ongelovigen krijgen geen steun van God
5:68.
Joden moeten de wetten van de Torah beter naleven
5:69.
Alleen joden en christenen die in God en de Laatste Dag geloven hebben niets te vrezen
5:70.
De joden behandelden sommige profeten als leugenaars en probeerden hen te doden
5:71.
Wat God ook deed, de joden bleven blind en doof voor God
5:72.
Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze geloven dat Jezus God is.
5:73.
Christenen zijn godslasteraars en branden in de hel omdat ze in de drieeenheid (vader, heilige geest, zoon) geloven.
5:78.
Ook David (joden, christenen) en Jezus (christenen) vervloekten ongelovigen.
5:80.
Joden en Christenen maken vrienden met ongelovigen maar zullen daarvoor gestraft worden, want dat is niet wat God wil dat ze doen.
5:81.
Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam
5:82.
Joden zijn het meest vijandig tegenover moslims, christenen iets minder
5:86.
Ongelovigen branden in de hel
5:90.
Wie wijn drinkt, gokt, andere goden aanroept of zich bezighoudt met toverstokjes (Harry Potter?) wordt door satan verleid.
6:27.
Ongelovigen branden in de hel en zijn leugenaars.
6:30.
Ongelovigen worden gestraft, ook al zien ze God pas na hun dood.
6:49.
Wie niet gelooft is ongehoorzaam en zal gestraft worden
6:68.
Luister niet naar kritiek op de koran
6:70.
Ongelovigen krijgen een kokend hete drank over zich heen gegoten
6:93.
Wie zegt te spreken uit naam van God zal gestraft worden
6:106.
Vermijd andersgelovigen.
6:110.
Wie voorheen niet in God geloofde zal blijven dwalen
6:111.
Ongelovigen zijn blind en onwetend
6:113.
Wie niet gelooft in een hiernamaals zal daar gestraft worden
6:157.
Wie de koran niet wil lezen zal worden gestraft
7:27
Ongelovigen zijn vrienden van de duivel
7:37.
Wie Gods bestaan niet wil zien zal worden gestraft
7:38.
Niet-moslims worden dubbel zo zwaar gestraft in de hel
7:40.
Ongelovigen zijn schuldig, onrechtvaardig en gaan naar de hel
7:50.
Ongelovigen zullen vanuit de hel vergeefs smeken om water
7:51.
Wie het geloof niet serieus neemt gaat naar de hel
7:59.
God verzoop ongelovigen in de zondvloed
7:78.
God trof ongelovigen met aardbevingen
7:80.
God straft een volk dat homosexualiteit tolereert
7:90.
God straft een ongelovig volk met aardbevingen
7:96.
God straft alle bewoners van steden waar goddelozen wonen
7:101.
Ongelovigen zullen worden gestraft
7:107.
Wie Gods tekenen niet wil zien zal worden gestraft.
7:139.
Alle niet-moslims zullen worden vernietigd door God
7:166.
God noemt joden apen en zal ze martelen tot de dag der opstanding
7:177.
niet-islamitische volkeren zullen branden in de hel
7:182.
Ongelovigen worden geleidelijk aan aangepakt op een manier dat ze niet verwachten.
7:186.
Ongelovigen moeten het zonder gids doen en raken de weg kwijt
8:12.
Onthoofdt en slaat de toppen van de vingers van ongelovigen af
8:14.
Ongelovigen branden in de hel
8:17.
De moslim doodde hen (de ongelovigen) niet, maar God doodde hen
8:22.
God ziet niets goeds in doven en stommen, anders maakte hij ze niet doof
8:32.
God straft ongelovigen pas na hun leven, hij laat zich niet testen
8:36.
Ongelovigen proberen het geloof van moslims met geld af te kopen maar zullen in de hel worden geworpen.
8:39.
Bestrijd ongelovigen totdat iedereen moslim is
8:41.
Een deel van de oorlogsbuit die van ongelovigen is ontvreemd is voor God .
8:50.
Van ongelovigen zullen de gezichten en ruggen verbrand worden
8:52.
God strafte de Egyptenaren omdat ze ongelovig waren
8:55.
Ongelovigen zijn erger dan beesten
8:57.
Verjaag ongelovigen, God haat ze.
8:59
Ongelovigen zijn achterlijk
8:65
Moslims zijn tien keer zo sterk dan ongelovigen als God ze wil steunen, anders dubbel zo sterk.
8:73.
Ongelovigen veroorzaken problemen
9:1
God zal ongelovigen vernederen
9:3
Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
9:5
Andersgelovigen zonder berouw moeten gedood worden, bekeerlingen mogen blijven leven
9:7
Omdat andersgelovigen slecht zijn moeten ze niets hebben van moslims
9:12
Als ongelovigen de islam smaden, dan moeten ze bestreden worden
9:17
Ongelovigen kunnen geen moskee onderhouden
9:19
andersgelovigen die drank geven aan bedevaartgangers of een moskee bezoeken zijn onrechtvaardig
9:23
Verstoot ongelovige familieleden
9:24.
moslims moeten meer van God houden dan van hun familie
9:26
God straft ongelovigen
9:28
andersgelovigen zijn onrein en mogen geen moskee betreden
9:29
Bestrijd christenen en joden die geen belasting betalen
9:30
God vervloekt joden en christenen
9:32
Ongelovigen zullen tevergeefs God bestrijden
9:34
Rijke priesters en monniken die niets aan God geven zullen een pijnlijke straf krijgen
9:35
Ongelovigen krijgen brandmerken op hun voorhoofd, zijden en rug
9:36
Bestrijd andersgelovigen zoals zij u bestrijden
9:49
Ongelovigen gaan naar de hel
9:52
Moslims mogen God een handje helpen bij het straffen van ongelovigen
9:63
De vijanden van God branden in de hel
9:67
Huichelaars, moslims die ongehoorzaam zijn aan God en ongelovigen branden in de hel.
9:73
Ongelovigen en huichelaars moeten bestreden worden voordat ze in de hel branden
9:74
Ongelovigen branden in de hel en zullen tijdens hun leven geen vrienden of helpers hebben.
9:80
God luistert niet naar niet-moslims
9:84
Bid niet voor een niet-moslim. Ga niet naar de begrafenis van een niet-moslim. Negeer de wezen van niet-moslims
9:94
Bekeerde niet-moslims die dat deden om hun eigen leven te sparen zijn onrein
9:97
De woestijnnomaden zijn de ergste ongelovigen. (Dus Nederlanders vallen wel mee)
9:107
Wie het ongeloof verbreidt is een leugenaar.
9:109
andersgelovigen gaan naar de hel
9:111
Torah, Bijbel en Koran roepen op om te vechten tot de dood voor God
9:113
Andersgelovige familieleden mogen niet gesteund worden en gaan naar de hel
9:123
Bestrijdt ongelovigen
10:4
Ongelovigen krijgen een drank van kokend water en een pijnlijke straf
10:7
Wie tevreden is met dit leven zonder geloof zal branden in de hel
10:13
God heeft al heel wat ongelovigen vernietigd
10:17
Het is onrechtvaardig skeptisch te zijn
10:45
niet-moslims zullen boeten
10:68
Christenen worden zwaar gestraft
10:73
God liet alle anders- en ongelovigen verdrinken tijdens de zondvloed
10:88
God geeft de farao eerst rijkdom om ze vervolgens te vernietigen wegens ongeloof
10:95
Niet-moslims wacht een straf
11:17
Niet moslims zullen branden
11:39
niet-moslims worden gestraft
11:42
Met de zondvloed werden de ongelovigen verdronken (inclusief ongelovige zuigelingen)
11:48
Niet-moslims wacht een pijnlijke straf
13:5
Wie in reïncarnatie gelooft gaat met een keten om de hals naar de hel
13:18
niet-moslims gaan naar de hel
13:33
Wie meer dan één god aanbidt wordt tijdens het leven gestraft en gaat daarna naar de hel
14:2
Ongelovigen worden gestraft
14:21
Volgelingen van niet-islamitische leiders gaan naar de hel
14:22
Wie niet God heeft gevolgd, heeft satan gevolgd.
14:30
Wie meer goden aanbidt gaat naar de hel
15:2
Ongelovigen zal het spijten dat ze geen moslim zijn
15:42
Wie dwaalt gaat naar de hel
16:22
Wie niet in het hiernamaals gelooft is arrogant en heeft wat te verbergen
16:26
God vernietigt de gebouwen van andersgelovigen
16:27
Andersgelovigen zullen vergeefs hun goden aanroepen
16:28
Ongelovigen gaan naar de hel
16:39
Ongelovigen liegen
16:60
Wie niet in een hiernamaals gelooft is slecht
16:62
Ongelovigen gaan naar de hel
16:63
Andersgelovigen zijn de vriend van satan en branden in de hel
16:88
Ongelovigen krijgen dubbele straf
16:94
Niet-moslims worden gestraft
16:106
Ex-moslims krijgen een grote straf
16:118
Joden zijn onrechtvaardig
17:8
De hel is een kerker voor ongelovigen
17:10
Wie niet gelooft in het hiernamaals wordt gestraft
17:16
God heeft hele steden en generaties uitgemoord
17:18
Ongelovigen branden in de hel
17:39
Wie in meer dan één God gelooft, brandt in de hel
17:45
God maakt ongelovigen blind en doof voor de koran
17:49
Ongelovigen veranderen na de dood in steen of ijzer
17:58
Op de Dag der Opstanding worden alle steden vernietigd
17:97
Het vuur waarin ongelovigen branden wordt aangewakkerd door moslims
18:26
God is tegen democratie
18:29
Ongelovigen krijgen een douche van gesmolten lood
18:52
Christenen en hindoestanen branden in de hel
18:57
God maakt wie de ’tekenen’ vergeet doof en blind
18:100
Ongelovigen zien de hel
18:102
Ongelovigen branden in de hel
18:104
Ook ongelovigen die goed werk verrichten branden in de hel
19:35
Wie gelooft dat Jezus een zoon van God is gaat naar de hel
19:73
God heeft vele rijke en mooie ongelovigen gedood
19:83
De ongelovigen worden gesteund door duivels en zullen branden in de hel
20:48
Ongelovigen worden gefolterd
20:127
Ongelovigen branden in de hel
21:6
God heeft alleen steden van ongelovigen vernietigd
21:26
Christenen gaan naar de hel
21:39
Ongelovigen zullen branden
21:97
Ongelovigen zijn brandstof voor de hel
22:9
Ongelovigen zijn arrogant en zullen branden
22:15
Wie denkt dat de profeet niet door God wordt gesteund moet zelfmoord plegen.
22:19
Ongelovigen krijgen in de hel gewaden van vuur, kokende douches en ijzeren roedes
22:25
Wie mensen afhoudt van de islam zal worden gestraft
22:51
Wie de koran matigt, gaat naar de hel
22:55
Ongelovigen worden gestraft voor hun twijfel
22:57
Wie de tekenen niet ziet zal gestraft worden
22:72
Ongelovigen zullen branden
23:74
Wie niet in een hiernamaals gelooft gaat naar de hel
23:117
Wie ook andere goden aanbidt wordt gestraft
24:57
Wie niet gelooft gaat naar de hel
24:62
Alleen moslims zijn gelovigen.
25:11
Wie niet in de Laatste Dag gelooft, gaat naar de hel.
25:26
De laatste dag zal voor ongelovigen moeilijk zijn
25:36
Volkeren die de tekenen van God niet zagen, zijn door God vermoord
25:52
Bestrijd ongelovigen
26:200
Ongelovigen zondigen en worden gestraft
26:213
Andersgelovigen worden gestraft
26:224
Dichters trekken ongelovigen aan
27:4
Wie niet in een hiernamaals gelooft brandt in de hel.
28:62
Andersgelovigen worden gestraft.
28:86
Steun ongelovigen nooit
29:23
Geen genade voor ongelovigen
29:25
Andersgelovigen branden in de hel
29:49
Wie de tekenen niet ziet is onrechtvaardig
29:52
Niet-moslims zijn verliezers
29:53
De ongelovigen zullen onverwacht worden gestraft.
29:64
Leven stelt niets voor.
29:68
Niet-moslims gaan naar de hel
30:16
Niet-moslims worden gestraft
30:45
God houdt niet van ongelovigen
30:57
Geen genade voor ongelovigen
30:59
God sluit de harten van ongelovigen
31:6
Wie spot met de islam zal gestraft worden
31:23
Heb geen medelijden met ongelovigen, zij worden gestraft
32:20
Wie zich niet onderwerpt gaat naar de hel
32:22
Wie de tekenen niet ziet zal worden gestraft
32:30
Negeer ongelovigen
33:1
De profeet negeert ongelovigen
33:8
Ongelovigen worden gestraft
33:18
Wie zich afzijdig van oorlog houdt zal vruchteloos zijn.
33:25
God steunt gelovigen in oorlog
33:48
Gehoorzaam ongelovigen niet
33:57
Wie God lastig valt wordt tijdens en na het leven vervloekt
33:64
Ongelovigen branden in de hel
33:68
Straf ongelovige leiders extra zwaar
33:73
Niet islamitische priesters en monniken worden gestraft
34:5
Wie de profeet bekritiseerd wordt gestraft
34:8
Wie niet in een hiernamaals gelooft wordt gestraft
34:33
Ongelovigen gaan zware kettingen dragen
34:38
Kritiek op de koran wordt gestraft
34:51
Geen genade voor ongelovigen
35:7
Wie niet gelooft, wordt gestraft
35:26
Ongelovigen worden afgekeurd
35:36
Ongelovigen branden in de hel
35:37
Ongelovigen zijn boosdoeners en ondankbaar
35:39
Ongelovigen verliezen
36:6
Ongelovigen krijgen een ijzeren band om de nek
36:9
God heeft ongelovigen verblind zodat ze niet meer kunnen geloven
36:63
Ongelovigen gaan naar de hel
37:35
Ongelovigen worden gestraft
37:82
Ongelovigen verdronken in de zondvloed
37:127
Ongelovigen worden gestraft
37:136
God doodde iedereen in Sodom
38:2
Ongelovigen hebben niets om trots op te zijn
38:3
God heeft veel ongelovigen vernietigd
38:8
Andersgelovigen worden gestraft
38:14
God heeft nog meer ongelovigen vernietigd
38:26
Wie niet doet wat God zegt wordt gestraft
38:27
Ongelovigen zouden denken dat het leven zinloos is
39:8
Ongelovigen branden in de hel
39:13
Wie God niet gehoorzaamt wordt gestraft
39:22
Niet-moslims dwalen
39:25
Wie voor de profeet leefden werden gestraft
39:26
God vernederde niet-moslims ook tijdens hun leven
39:32
Wie liegt over God (kan dat?) is onrechtvaardig en komt in de hel terecht
39:54
Wie zich niet onderwerpt aan God wordt gestraft
39:56
God heeft geneg tekenen gegevens, wie die niet ziet wordt gestraft
40:60
Gebeden worden verhoord, maar wie niet bid gaat naar de hel.
40:63
Wie geen tekenen ziet, is door God afgeleid
40:70
Wie de koran verwerpt zal worden gesleept met boeien en kettingen in kokend water, en daarna in het vuur worden gegooid.
40:76
Ongelovigen branden in de hel
40:84
Geen genade voor de ongelovigen in de hel
41:6
Andersgelovigen zijn schandalig
41:19
De oren, ogen en huid van de vijanden van God zullen in de hel getuigenis afleggen
41:27
Ongelovigen worden gestraft
41:28
Ongelovigen branden in de hel
41:40
Wie de tekenen van God niet ziet gaat naar de hel
41:50
Ongelovigen worden gestraft
42:16
Afvalligen worden gestraft
42:26
Ongelovigen worden gestraft
42:44
Ongelovigen zijn onrechtvaardig en branden in de hel
43:36
Ex-moslims krijgen de duivel als metgezel
43:88
Ongelovigen zullen hun dwaling gaan beseffen
44:10
Ongelovigen zullen op de laatste dag omhult worden door een pijnlijke damp
44:54
Gelovigen krijgen mooie meisjes, ongelovigen laaiend vuur
45:7
Ongelovigen zijn leugenaars die een grote straf zullen krijgen
45:11
Wie de tekenen van God niet ziet wordt gestraft
45:31
Wie geen moslim wordt is arrogant
45:32
Wie niet zeker is van de islam gaat naar de hel
45:35
Wie de tekenen van God bespot brandt in de hel
46:20
Ongelovigen branden in de hel omdat ze arrogant zijn
46:33
Wie niet gelooft dat God doden kan laten herrijzen, brandt in de hel.
47:1
Het werk van niet-moslims zal vruchteloos zijn
47:3
Ongelovigen volgen een leugen
47:4
In oorlog moeten ongelovigen vastgebonden worden in de nek worden getroffen. Martelaars die strijden tegen ongelovigen gaan naar het paradijs
47:8
Het werk van ongelovigen is vruchteloos
47:9
Ongelovigen haten God
47:10
God heeft vroeger alle ongelovigen vernietigd.
47:11
Ongelovigen worden niet beschermd
47:12
Ongelovigen eten als vee en zullen in de hel belanden
47:25
Het werk van ex-moslims zal vruchteloos zijn
47:32
Het werk van ongelovigen zal vruchteloos zijn
47:34
Ongelovigen worden niet vergeven door God
48:6
Andersgelovigen hebben boze gedachten en zullen gestraft wordendoor God.
48:13
Niet-moslims branden in de hel
48:16
Wie niet wil vechten voor de islam gaat naar de hel.
48:17
Wie zich van de islam afkeert, zal gestraft worden.
48:25
God zal ongelovigen straffen
48:28
God zal de islam laten zegevieren
48:29
Moslims moeten hard optreden tegen ongelovigen.
50:26
Wie in andere goden dan in God gelooft, zal gemarteld worden.
51:10
Wie twijfelt over de Laatste Dag, gaat naar de hel.
51:44
Wie een gebod van God overtreedt kan door de bliksem worden getroffen en zich daar niet tegen beschermen.

51:60
Ongelovigen gaan flink balen op de Laatste Dag
52:7
Wie de islam heeft verloochend brand in de hel.
52:18
Moslims gaan niet naar de hel, de rest wel.
53:29
Negeer niet-moslims
53:47
Niet-moslims branden in de hel
54:34
De inwoners van sodom werden door stenen gestraft vanwege hun ongeloof
55:43
Wie niet in de hel gelooft, zal erin tussen vuur en stoom rondjes lopen
56:51
Ongelovigen gaan gif eten en kokend water drinken
56:92
Wie de islam heeft verloochend brandt in de hel.
57:13
Ongelovigen worden gestraft.
57:15
Ongelovigen branden in de hel
57:19
Niet-moslims gaan naar de hel.
58:4
Ongelovigen worden pijnlijk gestraft
58:5
Ongelovigen zullen worden gestraft
58:8
Wie de profeet niet gehoorzaamt zal branden in de hel.
58:14
Wie vrienden wordt met niet-moslims zal worden gestraft
58:16
Wie bevriend is met niet-moslims gaat naar de hel.
58:20
Wie God of de profeet tegenwerkt wordt vernederd
59:2
God heeft de ongelovigen gestraft door hen uit hun huizen te zetten.
59:11
Ongelovigen onder de ‘mensen van het Boek’ zijn leugenaars.
59:13
Niet-moslims vrezen moslims meer dan God.
59:17
Niet-moslims branden met satan in de hel.
60:1
Wordt geen vrienden met niet-moslims
60:9
Biedt geen vriendschap aan aan niet-moslims.
60:13
Wordt geen vrienden met niet-moslims
61:7
Liegen over God is het ergste wat je kan doen
61:9
De islam zal zegevieren over alle andere godsdiensten.
62:5
Joden die de wetten van de Torah niet naleven zijn ezels en krijgen geen steun van God .
63:1
Joden zijn als aangeklede stukken hout, gereed om te branden, dit zijn uw vijanden.
63:6
God zal de joden niet leiden.
64:5
Ongelovigen werden vroeger gestraft, dus wees gewaarschuwd.
64:10
Ongelovigen gaan naar de hel
65:8
Vele steden zijn verwoest door God omdat ze niet volgzaam waren.
66:9
De profeet moet ongelovigen bestrijden die naar de hel gaan.
67:6
Ongelovigen gaan naar de hel.
67:28
Ongelovigen wacht een pijnlijke straf
68:8
Gehoorzaam geen niet-moslims
68:15
Wie zegt dat de koran een fabel is zal gebrandmerkt worden op de neus.
69:30
Ongelovigen worden geketend en in de hel geworpen.
70:6
Ongelovigen worden gestraft
71:1
Het volk van Noach werd gestraft
71:26
Het nageslacht van ongelovigen is onzedelijk en ondankbaar.
72:14
Wie zich niet onderwerpt aan de islam is brandstof voor de hel.
72:17
Wie niet denkt aan God wordt gestraft
72:23
Niet-moslims gaan naar de hel
73:11
Ongelovigen krijgen zware boeien, vuur en verstikkend voedsel.
74:9
De laatste dag zal niet makkelijk zijn voor ongelovigen
74:31
Ongelovigen dwalen
76:4
Ongelovigen branden in de hel
76:24
Ongelovigen moet je niet gehoorzamen
77:15
Ongelovigen gaan heel veel spijt krijgen
78:21
Ongelovigen gaan kokend water en een stinkende vloeistof in de hel drinken.
78:40
Ongelovigen zullen wensen dat ze stof waren geweest.
79:36
Wie voor het leven kiest in plaats van de islam gaat naar de hel.
80:41
Ongelovigen zijn slecht en branden in de hel
83:10
Ongelovigen zullen op de Dag des Oordeels in de hel branden
83:36
Ongelovigen worden gestraft
84:21
Ongelovigen krijgen een pijnlijke straf
86:16
Ongelovigen krijgen een tijdje uitstel
88:23
Ongelovigen en afvalligen worden gestraft
89:11
God heeft ongelovige steden gestaft
90:19
Ongelovigen zullen worden omringd door vuur.
92:14
Wie de islam loochent brandt in de hel.
95:4
God laat mensen zelf vervallen tot het allerlaagste.
96:13
Zoek en verraad ongelovigen
98:6
De Christenen en joden die de profeet niet erkennen zijn de slechtste der schepselen en gaan naar de hel.
107:1
Niet-moslims verstoten wezen en laten de armen verhongeren
113:4
Hekserij is slecht

Bron: http://www.ex-moslims.nl/

Ze vermelden een emailadres. Het zou mij enorm verheugen als je je licht zou willen laten schijnen over de juiste toedracht van deze koranuitspraken. Ongetwijfeld zit het allemaal heel anders en moeten we het heel anders zien en is de islam eigenlijk een boek van peilloze liefde en vrede en barmhartigheid. Maar leg het ze dan uit, die ex-moslims. Maak hen duidelijk waar zij dwalen.

Neef Jansen
3 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

@ Jo — Dat u de islam verdedigt, dat leid ik af uit deze door u aan mij geschreven passage: >> Hoofdstuk 9 ATTAUBAH vers 5: “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid “. In werkelijkheid luidt het vers als volgt: “Wanneer de heilige maanden voorbijzijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Za´kaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” ( De idee is overgenomen uit Exodus en komt van Mozes.) Over Christenen en Hebreeën, steevast ‘mensen van het Boek’ genoemd, zegt De Profeet dat zij als gelovigen gerespecteerd moeten worden. Daarmee wordt bedoeld dat zij niet als afvalligen worden beschouwd en in de context van dit vers geen “afgodendienaars” zijn. Wat Neef vooral, héél sluw, verzwijgt, is de vergevingsgezindheid in het vers en de verwijzing naar God zelf als voorbeeld daarvoor. Dat gegeven komt in de Qor´aan trouwens steevast terug, telkens wanneer er wordt opgeroepen tot krachtdadig verzet tegen vijandigheid vanwege afvalligen en afgodendienaars.<< Uit een bevel tot moord weet u met uw perverse fantasie een aanwijzing van vergevingsgezindheid te maken, waarmee ook nog een neiging tot geschiedenisvervalsing is te verbinden, aangezien de islam ontstaan is in de gewelddadige verovering van culturen die eerst in het geheel geen islam kenden en die zich in belangrijke mate ook verzet hebben tegen de gewelddadige islamisering. Het is u hoop ik bekend dat de islam meerdere malen geprobeerd heeft Europa binnen te vallen om het uit te buiten en te exploiteren. Mogelijk weet u ook iets van de vele eeuwen van mensen roven en tot slaaf maken door islamitische piraten met hun invallen op de landen ten noorden van de Middellandse zee. Of dat ze eeuwenlang kinderen geroofd hebben op de Balkan om die op te kweken tot soldaten die zich moeten doodvechten in de roofoorlogen van de islam. Enzovoort. Maar waarschijnlijk weet u dat allemaal niet en bent u dermate gewetenloos dat u het niet eens wil weten.

Jo
3 jaren geleden

Jullie zijn onverbeterlijke oplichters, jegens anderen maar ook tegen elkaar. Dit is een clubje van negativistische fantasten, die elkaar opjutten in hun narcistische en van haat vervulde zelfbeeld. Het ging mij helemaal niet om “bescherming van de Qor´aan” maar om het bedrog dat jullie plegen jegens DE WAARHEID. Als jullie hier zouden citeren uit een even vervalst schrift als hetgeen jullie hier bezigen om “te citeren uit de Koran” maar dan uit jullie waarschijnlijk even vervalste versie van “Mein Kampf”, dan zou ik hetzelfde doen. Wees gerust, ik ben oud genoeg om een originele versie in mijn bezit én wél gelezen te hebben, wat jullie waarschijnlijk niet in eer en geweten kunnen zeggen. Het dringt blijkbaar niet tot jullie door, dat ik geen belangstelling heb voor jullie propaganda als bron van kennis maar dat ik hier af en toe kom struinen naar welk bedrog en welke leugens in de extreme haatmiddens circuleren. Ik ben niet zo gek van mijn tijd te verdoen op praatsites voor wat jullie als “links” brandmerken, Ronald Dunki zou meteen over “communist” beginnen. Dat lucht hem blijkbaar op, zoals een vette “Godverdomme” aan een Vlaamse cafétoog in een Socialistisch Volkshuis. Ronald kent het onderscheid niet eens tussen socialisme, liberalisme en communisme, weet zelfs niet dat er tussen die begrippen geen vergelijking mogelijk is. Hij heeft enkel ergens diep in zich een niet verwerkt trauma dat bij hem herkenning of beter gezegd herinnering oproept wanneer hij met levensopvattingen wordt geconfronteerd, die dat trauma weer doen opflakkeren. Hij weigert daarvoor een oplossing te vinden in begrip en vergeving maar wentelt zich in zelfpijniging en haat jegens de mensheid in het algemeen en dat is absoluut in strijd met, zowel de Islam als het Christendom maar ook het Boeddhisme, dat weliswaar geen godsdienst is. Wat de Hebreeuwse levensvisie betreft, ben ik daar nog niet uit, daar zijn haat en wraak maar vooral wrok nogal “gedoogd”. Ik zei al eerder dat de tsunami´s aan vervalsing, leugens en onzin op jullie forum zo overweldigend zijn dat ik daartegen niet wil argumenteren. “Het licht van de Zon”, weet je; maar ons woord “God”, in de christelijke betekenis, is simpel de vertaling van Jahweh en/of Allah, zijnde de God van Abraham. De Qor´aan is geen plagiaat van enig Hebreeuws geschrift maar een testament, net zoals de Tenach en de Septuagint, met dát verschil, dat de Qor´aan de overlevering van het originele verhaal bevat en geen Griekse, Latijnse noch Germaanse vertaling is over leefregels en ontstaansgeschiedenis van een ander volk. Als iemand plagiaat heeft gepleegd, dan was het wel Athanasius met zijn Christelijke Canon. Joden en Palestijnen zijn éénzelfde volk maar met verschil in godsdienst. De verwoesting van Jerusalem door de Romeinen veroorzaakte een vluchtelingenemigratie van welgestelde Joden die opleiding maar vooral goud hadden, vergelijkbaar met de huidige uit Syrië. De achtergebleven lagere klasse met slechts vee en vissersboten werden vrij snel overtuigd door de volkse aard van de Islam in plaats van de volksvreemde regels van de Joodse Farizeeën. Beide overtuigingen leefden in relatief respect voor elkaar en voor het christendom tot het nationalistische zionisme rond 1930 alles verstoorde. Die situatie is weinig verschillend van Vlamingen van boven en onder de Moerdijk, die historisch allemaal illegaal ingeweken immigranten uit Noord-West Duitsland waren die hier de gelatiniseerde Kelten (Walen) verdreven naar het zuiden en waar later ook een geloofsschisma politieke verdeeldheid bracht en België en Nederland deed ontstaan.

Neef Jansen
3 jaren geleden
Antwoord aan  Jo

@ Jo — De islam en haar verdedigers zijn al enige tijd object van kritisch wetenschappelijk onderzoek.
Enige bevindingen:
Mohammed heeft waarschijnlijk nooit bestaan;
er zijn meer dan 26 onderling verschillende Korans;
de Koran zit vol met tegenstrijdigheden en onjuistheden;
de Koran bevat meer jodenhaat dan Mein Kampf;
de Koran bevat meer dan 100 bevelen tot oorlog, moord en terreur jegens andersdenkenden;
de islam bevordert apartheid, achterlijkheid, armoede en onderontwikkeling;
de Koran is zeer vijandig jegens de vrouw;
de Koran is waarschijnlijk bedacht als rechtvaardiging voor roof, moord en slavernij;
de islam wordt verdedigd door vooral de zogenaamde ‘Linkse Kerk’;
de islam wordt geimporteerd en ingeplant door vooral de ‘Linkse Kerk’;
de islam is een genocidaal totalitarisme dat door ‘Links’ lijkt te worden geinstrumentaliseerd voor de vernietiging van de Westerse cultuur.
Westerse verdedigers van de islam zijn meedogenloos wegkijkend wat betreft alle terreur en slachtoffers en verwoeste mensenlevens voorgebracht door de islam.
Westerse verdedigers van de islam willen niets weten van kritiek op de islam en zullen tot hun laatste snik de islam verdedigen, ook al betekent dit dat ze zich steeds meer moeten inspannen om alle terreur en destructie en dood van de islam niet te zien.
Maar goed, het is bekend dat als mensen eenmaal vastzitten in een waan, dat ze daar heel moeilijk weer uit te halen zijn.

Jo
3 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Neef, Ik weet niet of ik ergernis, afkeer of medelijden met jouw gevecht voor het grote gelijk moet hebben. Ik kan jouw lasterlijstje toch gewoon copy/paste en mutatis mutandis terugzenden en bijvoorbeeld Prosper Ego afschilderen als de meest psychopathische amateur anarchist ooit, nadat ik heb gesteld dat hij waarschijnlijk nooit heeft bestaan.

Kijk, ik geef jou een gelijkaardige “beoordeling” van een ander “Heilig geschrift”, dat net evenveel waard is als jouw ongefundeerde aanval tegen de Qor´aan, eigenlijk iets geloofwaardiger want merkelijk beter geciteerd.

Is dat mijn standpunt? NEEN! Is dat allemaal waar? Dat weet ik niet maar ik verkoop het niet voor waar zoals jullie doen.

Rekening houdend met jullie gebruikelijke “leerstellingen”, loop ik hiermee het risico dat jullie, als extreem rechtse predikers in de woestijn, dit wél ernstig nemen en gaan misbruiken tegen nog andere groepen van het menselijke ras, gewoon omdat zij niet Arisch zijn. Het weze gezegd, dat zulks mijn instemming niet wegdraagt!

Talmoed
Talmoed is kort gezegd de schriftelijke vastlegging van de discussies die eeuwenlang door Joodse geleerden over de toepassing van de Torah-voorschriften zijn gevoerd.
Deze discussies en vastleggingen samen met Kabbala leer, komt absoluut niet overeen met de werkelijke Tora ( terwijl de Tora ook gewijzigd is, is de Talmoed extremer in nadeel van de mensheid).
Volgens de Talmoed, zijn de Joden de enige nette, beschaafde mensen, die het recht hebben om te leven ( min of meer ). Omdat ze zich in het beloofde land Kanaan/ Palestina moesten vestigen, was alles wat ze deden juist. Volgens Talmoed schrijvers is God alleen barmhartig en genadevol tegen Joden ( Israëlieten) en onbarmhartig en ongenadevol tegen niet Joden.
Om een betere indruk te krijgen, geef ik enkele voorbeelden.
Enkele citaten uit Talmoed;
-“Een zwangere niet-Jood is niet beter dan een zwanger dier.” (Coschen hamischpat 405.)
-“De zielen van niet-Joden komen van onzuivere geesten en worden varkens genoemd.” (Jalkut Rubeni gadol 12b.)
-“De Joden worden mensen genoemd, maar niet-joden zijn geen mensen. Het zijn beesten.” (Talmoed: Baba mezia, 114b)
-“Zelfs hoewel God de niet-Jood schiep zijn het nog altijd dieren in menselijke gedaante. Het is niet gepast voor een Jood om te worden gediend door een dier. Daarom zal hij worden gediend door dieren in mensengedaante. ” (Midrasch Talpioth, p. 255, Warsaw 1855.)
-“Iedere Jood die het bloed verspilt van de goddelozen (niet-Joden), doet hetzelfde als het brengen van een offer aan God.” (Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772.)
-“Het is toegestaan het lichaam en het leven van een Ongelovige te nemen.” (Sepher ikkarim III c 25.)
– “De akum (niet-jood) is als een hond. Ja, de geschriften leren ons aan de hond meer eer te betonen dan aan de niet-jood.” (Ereget Raschi Erod. 22 30.)
-“Hoewel de niet-Jood dezelfde lichaamsbouw heeft als de Jood, verhouden ze zich tot de Jood als een aap tot een mens.” (Schene luchoth haberith, p. 250 b.)
-“Als u eet met een niet-Jood, het is hetzelfde als eten met een hond. ” (Tosapoth, Jebamoth 94b.)
-“Als een Jood een niet-Joodse dienaar of dienstmeid heeft die sterft, moet men geen sympathie voor de Jood betonen. U behoort tegen de Jood te zeggen: “God zal ‘uw verlies’ vervangen, net zoals een van zijn ossen of ezels zou zijn gestorven”.” (Jore dea 377, 1.)
-“Geslachtsgemeenschap tussen Ongelovigen is als geslachtsgemeenschap tussen dieren.” (Talmud Sanhedrin 74b.)
Met “Ongelovigen” in het Hebreeuws: ‘Goyim of Goijim, wordt bedoeld: niet-Joden, met name Christenen en Moslims.
-“Het is de wet om iedereen te doden die de Torah ontkent. De Christenen behoren tot de ontkenners van de Torah. ” (Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5.)
-“Een ketterse Ongelovige mag u met uw eigen handen doden. ” (Talmud, Abodah Zara, 4b.)
Wat doet een Jood als die iemand kwaad wilt doen?
-Als een Jood in de verleiding komt om kwaad te doen moet hij naar een stad gaan waar men hem niet kent en daar het kwaad doen. (Moed Kattan 17a .)
-Als Een Jood geslagen wordt betekent hetzelfde als God slaan
-Als een heiden (Ongelovige) een Jood slaat, moet de Ongelovige worden gedood. (Sanhedrin 58b.)
Joden mogen stelen van niet-Joden
-Als een Jood een voorwerp vindt dat verloren is door een Ongelovige (“heiden”) hoeft het niet te worden teruggegeven. (Baba Mezia 24a.) (Ook bevestigd in Baba Kamma 113b).
-God zal niet een Jood sparen die “zijn dochter uithuwelijkt aan een oude man, of de vrouw neemt voor zijn zoontje, of een verloren artikel aan een Ongelovige teruggeeft…” (Sanhedrin 76a.)
-Joden mogen niet-Joden beroven en doden
-Als een Jood een Ongelovige vermoordt, zal er geen doodstraf zijn. Wat een Jood steelt van een Ongelovige, mag hij houden. (Sanhedrin 57a.)

-De Ongelovigen zijn buiten de bescherming van de wet en God heeft “hun geld aan Israël ter beschikking gesteld.” (Baba Kamma 37b.)
-Joden mogen liegen tegen niet-Joden
-Joden mogen gebruik maken van leugens (“uitvluchten”) om een Ongelovige te misleiden. (Baba Kamma 113a.)
Joden hebben superieure wettelijke status
-“Als een os van een Israëliet een os van een Kanaäniet verwondt is er geen aansprakelijkheid; maar als een os van een Kanaäniet een os van een Israëliet verwondt… de betaling moet geheel voldaan worden. ” (Baba Kamma 37b.)
-Niet-Joodse kinderen zijn sub-menselijk
-Alle kinderen van Ongelovigen zijn dieren. (Yebamoth 98a.)
-Ongelovigen-meisjes zijn in een staat van niddah (vuil, smerigheid) vanaf de geboorte. (Abodah Zarah 36b.)
-Ongelovigen verkiezen seks met koeien. (Abodah Zarah 22a-22b.)
-Belastering en belediging tegen de Heilige Maria
Zeg dat Maria een hoer was: “Zij, die de afstammelinge was van vorsten en regeerders, deelde het bed met timmerlieden.” Ook in voetnoot no. 2 bij Shabbath 104b van de Soncino-uitgave, wordt gesteld dat in de “ongecensureerde” tekst van de Talmoed geschreven staat dat de moeder van Jezus, “Miriam de kapster,” …. ( De rest is niet uit te spreken wegens fatsoennormen, walgelijk ) (Sanhedrin 106a.)
-Talmoed valt niet-Joodse geloofsvormen aan
-Christenen (minnim) en anderen die de Talmoed afwijzen, zullen naar de hel gaan en zullen daar gestraft worden voor alle generaties. (Rosh Hashanah 17a.)
-Joden moeten de boeken van de Christenen vernietigen, d.w.z. het Nieuwe Testament. (Shabbath 116a.)
-Gruwelijke godslastering jegens Jezus Christus
Zeg dat Jezus werd gekookt in “hete uitwerpselen.” (Gittin 57a.)
-Jezus verdiende terechtstelling: “Op de vooravond van het (Joodse) paasfeest, werd Yeshu (Jezus) opgehangen… Vermoed je dat hij iemand was die zou worden verdedigd? Was hij niet een Mesith (verleider)?” (Sanhedrin 43a.)
Ziekelijke, krankzinnige en walgelijke leerstellingen van de Talmoed
-Stel dat Adam geslachtsgemeenschap had met alle dieren in de Tuin van Eden. (Yebamoth 63a.)
-Verklaar dat landbouw de laagste is van alle bezigheden. (Yebamoth 63a.)
-Een Jood mag een drie jaar oud meisje trouwen (specifiek, drie jaar “en een dag” oud). (Sanhedrin 55b.)
-Een Jood mag seks hebben met een kind, zolang als het kind jonger is dan negen jaar oud. (Sanhedrin 54b.)
-“Als een volwassen man geslachtsgemeenschap heeft met een klein meisje, is het niets.” (Kethuboth 11b.)
-Stel dat er geen hoer in de wereld is waar de Talmoed-geleerde Rabbi Eleazar geen seks mee heeft gehad. (Abodah Zarah 17a.)
-Een rabbijn debatteert met God en verslaat Hem. God geeft toe dat de rabbijn het debat won. (Baba Mezia 59b.)
-Een Joodse man is verplicht om elke dag het volgende gebed te zeggen: Dank u, God, dat gij mij geen Ongelovige hebt gemaakt, een vrouw of een slaaf. (Menahoth 43b-44a.)
De Talmoed pleit voor volkenmoord
-Kleine Traktaten. Soferim 15, Regel 10. Dit is het gezegde van Rabbi Simon ben Yohai: Tob shebe goyyim harog (“Zelfs de besten van de Ongelovigen moeten allemaal worden gedood”).
Deze passage is uit het originele Hebreeuws van de Babylonische Talmoed zoals geciteerd door de Jewish Encyclopedia , van 1907, uitgegeven door Funk en Wagnalls, en samengevat door Isidore Singer, onder de aantekening “Ongelovige,” (p. 617).
Deze originele Talmoed passage is verborgen in de vertaling. De Joodse Encyclopedie stelt dat, “…in de verschillende versies de lezing is veranderd, ‘De besten onder de Egyptenaren’ wordt over het algemeen vervangen.” In de Soncino versie: “de besten van de heidenen” (Kleine Traktaten, Soferim 41a-b].
Israëliërs nemen jaarlijks deel aan een nationale pelgrimstocht naar het graf van Simon ben Yohai, om deze rabbijn te eren die gepleit heeft voor de uitroeiing van niet-Joden. (Joodse Pers, 9 juni 1989, pag. 56B).
Op Poerim, 25 febr. 1954, heeft de Israëlische legerofficier Baruch Goldstein 40 Palestijnse burgers afgeslacht, inclusief kinderen, terwijl ze in gebed neergeknield zaten in een moskee. Goldstein was een discipel van wijlen Rabbi Meir Kahane uit Brooklyn, die CBS-News vertelde dat zijn leerstelling dat Arabieren “honden” zijn, is afgeleid “van de Talmoed” (CBS 60 Minutes, “Kahane”). Er is in Israël een cultus rond Goldstein wiens graf jaarlijks als een pelgrimsoord duizenden bezoekers telt.
Prof. Ehud Sprinzak van de Universiteit van Jeruzalem beschreef Kahane en Goldstein’s filosofie: “Ze geloven dan het Gods wil is dat ze geweld plegen tegen goyim , een Hebreeuwse term voor niet-Joden.” (NY Daily News, Feb. 26, 1994, p. 5).
Rabbi Yitzhak Ginsburg verklaarde: “Wij moeten erkennen dat Joods bloed en het bloed van een goy niet hetzelfde zijn.” (New York Times, 6 juni 1989, pag. 5).
Rabbi Yaacov Perrin zei: “Een miljoen Arabieren zijn minder waard dan een vingernagel van een Jood.” (New York Daily News, 28 februari 1994, pag. 6).
Maimonides: Voorspreker van Uitroeiing
“Moses Maimonides wordt beschouwd als de belangrijkste die de Joodse leer in een systeem onderbracht, en grootste filosoof in de Joodse geschiedenis. Hij wordt vaak liefkozend aangeduid als de Rambam, naar de initialen van zijn naam en titel, Rabenu Moshe Ben Maimon, “Onze Rabbi, Mozes’ zoon van Maimon.” [Maimonides’ Grondbeginselen, uitgegeven door Aryeh Kaplan, Vereniging van Orthodoxe Joodse Congregaties van Amerika, pag. 3].
Hier is wat (Rambam) onderwees betreffende het redden van mensenlevens, speciaal betreffende het redden van levens van Ongelovigen en Christenen, of zelfs Joden die het waagden de “goddelijke inspiratie” van de Talmud af te wijzen:
Maimonides, Mishnah Torah, (Moznaim Uitgeversmaatschappij, Brooklyn, New York, 1990, Hoofdstuk 10, Engelse vertaling), pag. 184: “Dienovereenkomstig, als we zien dat een afgodendienaar (Ongelovige) wordt meegesleurd of verdrinkt in de rivier, moeten we hem niet helpen. Als wij zien dat zijn leven in gevaar is, moeten we hem niet redden.” De Hebreeuwse tekst van de Feldheim 1981-uitgave van de Mishnah Torah stelt dat dit goed is. Onmiddellijk na Maimonides’ vermaning dat het een plicht is voor Joden niet een Ongelovige te redden die verdrinkt of om het leven komt, hij informeert ons over de Talmoedische plicht van Joden tegenover Goyim (Ongelovigen), en ook tegenover Joden die de Talmoed afwijzen. Maimonides, Mishnah Torah, (Hoofdstuk 10), p. 184:
“Het is een mitzvah (religieuze plicht), echter, om Joodse verraders minnim en apikorsim uit te roeien, en hen te laten afdalen in de put van vernietiging, daar zij moeilijkheden veroorzaken voor Joden en de mensen van God wegslingeren, zoals Jezus van Nazareth en zijn leerlingen, en Tzadok, Baithos, en hun leerlingen. Moge de namen van de verdorvenen rotten.”
Maimonides zegt ook, dat niet Joden slechts zo lang getolereerd zullen worden zo lang deze meer macht hebben: “Wanneer de Joden meer macht krijgen, zal het verboden zijn om de aanbidders van afgoden onder ons te hebben.”
Maimonides zegt onder andere dat alle niet Joodse volkeren (naties) “die niet onder onze jurisdictie vallen (tahaht yadeinu) een doel zullen zijn voor Joodse heilige oorlog. bron: Cf. Hilkhot Melakhim 8:9-10; 10:11. En cf. Gerald J. Blidstein, ‘Holy War in Maimonidean Law’,

Waarom al deze gruwelijke en schandalige uitspraken?
Al deze uitspraken zijn min of meer gebaseerd op de hoogmoed en racistische arrogantie van de joden, die zich beter voelden (voelen) dan de rest: “Daarom dus, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrijgeboren vrouw.” (OT, Galaten 4:31.)
Een ander vers waar zij hun racistische hooghartigheid op baseren is: “Maar God zei tegen hem: ‘Je hoeft je niet bezwaard te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sara je vraagt moet je doen, want alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht.” (OT, Genesis 21:12.)
De nakomelingen van Isaak (vrede zij met hem) worden beschouwd als Joden, de rest niet.
Maar joden bleven zich superieur voelen. Dit was dan ook de reden waarom zij de profeet Mohammed (vrede zij met hem) niet accepteerden. Hij kwam immers van de minderwaardige Arabieren, nakomelingen van Ismaël (vrede zij met hem), zoon van de slavin Hagar. Maar profeten zoals Johannes, Jezus en Mohammed (Allah’s zegeningen en vrede zijn met hen) kwamen om deze verkeerde overtuiging van de joden te corrigeren.
In de Koran lezen we hierover: “En zij (de joden) zeiden: ‘Het Vuur (van de Hel) zal ons niet aanraken behalve een bepaald aantal dagen.’ Zeg (O Moh’ammed): ‘Zijn jullie (wat dat betreft) een verbond aangegaan met Allah? Dan zal Allah Zijn verbond niet verbreken. Of zeggen jullie over Allah wat jullie niet weten?’” (Koran 2:80.)
De joden kunnen door hun arrogantie zeggen: “Wat de verschrikking van de Hel ook is voor andere mensen, onze zonden zullen vergeven worden, want wij zijn de kinderen van Abraham; in het ergste geval zullen wij slechts een korte straf ondergaan en vervolgens teruggebracht worden aan de ‘boezem van Abraham’.” Deze worden dus in Koranisch Vers 2:80 en het Bijbelvers Matteüs 3:7-10 tegengesproken!
Evangelie van Matteus;
7 ‘Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8 Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, 9 en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 10 De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.

Nogmaals: Dit zijn noch mijn standpunten, noch mijn oordeel over Joden of hun geloof. Het is gewoon iets dat ik vond op het internet bij het struinen in extreem rechts gedachtengoed.

Neef Jansen
3 jaren geleden
Antwoord aan  Jo

@ Jo — U maakt op mij nu de indruk een rabiate jodenhater te zijn die een eigenaardige knuffelliefde heeft opgevat voor de ideologie van stenigen, amputeren en onthoofden. En weet u dat u zich op deze manier in de nabijheid heeft gemanouvreerd van de nazi-top destijds die zich door de groot-moefti van Jeruzalem heeft laten inspireren tot de moord op 6 miljoen Europese joden? Weet u trouwens dat het eigenlijk de bedoeling was om ook alle joden in het Midden-Oosten te vermoorden? Vanwege het eind van WOII ging dat net niet door. De status van de Bijbel is zodanig dat slechts heel weinig joden en christenen geloven in de letterlijke waarheid ervan. De status van de koran is evenwel zo dat kritische bevraging ervan ertoe leidt dat je moet vrezen te worden vermoord, dat het niet gehoorzamen ervan ertoe leidt dat je moet vrezen dat je wordt vermoord, en dat zeker het verwerpen van de inhoud ervan ertoe leidt dat je moet vrezen te worden vermoord. De koran staat vol met bevelen tot moord en dat is te merken. De score tot dusver is 270 miljoen vermoorde andersdenkenden. Er zijn evenwel verdedigers van de islam voor wie dat blijkbaar niet genoeg is, en die de koran hartstochtelijk verdedigen tegen elk beetje kritiek erop, en die er aldus blijkbaar op uit zijn dat er nog veel meer mensen worden vermoord op basis van de bevelen tot moord zoals die zijn aan te treffen in de koran. Nou ja, en deze mensen hun geduld wordt echt niet al te zeer op de proef gesteld, want elke dag hoor je wel dat ergens in de wereld mensen zijn vermoord, verminkt of minstens voor het leven getraumatiseerd vanwege de doodsbevelen van de koran. En horen deze mensen van kritiek op de islam, dan beginnen ze direct te roepen van: rechts! rechts! extreem rechts! zozeer als hun argumentatieve armoede hen brengt tot framen, demoniseren en criminaliseren. Ik wens het u toe dat u in uw verdere leven eens wat ontmoetingen heeft met ex-moslims die u met de koran in de hand uitleggen wat voor een kwaadaardige moordmachine daarin schuilgaat. Ik vrees evenwel dat u ook deze ex-moslims zult framen en demoniseren met allemaal van de fraaie kwalificaties uit uw haatdiscours.

Jo
3 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Neef, als extreem rechtse kan je het bedriegen natuurlijk niet laten. Het is het handelsmerk van rechts. Bij aanvang en op het einde van mijn alternatief voorbeeld van rechtse “leugenpropaganda” liet ik duidelijk verstaan dat het niet mijn mening noch oordeel was maar dat het afkomstig was van een andere extreem rechtse haat-site. Ik waarschuwde van er geen misbruik van te maken en toch doe je het! Hoe kan het anders vanwege een rechtse rabiate mensenhater. Ik ben zeker geen Jodenhater, zoals jij duidelijk wél een moslimhater én Jodenhater bent. Het gaat jou niet om de mensen maar om de macht en over de bruikbaarheid van die mensen. Mijn aangeboren rechtvaardigheidsgevoel maakt juist dat ik rechts verafschuw omwille van hun racisme en dus ben ik ook principieel tegen het staatsterrorisme van het zionisme in Palestina. Jij haat Palestijnen én Joden maar bewondert het zionisme omdat het rechts is. Je zal ook Arkan wel bewonderd hebben. Je hanteert een gefantaseerde fake-geschiedenis met uit de lucht gegrepen cijfers, zonder enig feitenrelaas, laat staan enig bewijs. Ooit gehoord van de Haganah, de Irgun en de Stern-bende? Dat zijn de oer-terroristen in Bijbel-land. In 1940 dynamiteerden zij in Haïfa het SS Patria, met 1170 Joodse vluchtelingen uit Oost-Europa aan boord, omdat die arme en links georiënteerde joden economisch niet interessant waren. Het merendeel van de drenkelingen werd door Palestijnen gered maar er waren 252 doden. De uitleg, die nadien werd verzonnen om de geschiedenis te vervalsen is gewoon hilarisch. De passagiers zouden collectief zelfmoord hebben gepleegd. Typisch rechtse fake-geschiedenis! Diezelfde rechtse terroristen (Irgun) bliezen op 22 juli 1946 het King David-Hotel op, waarbij 94 mensen om het leven kwamen, waarvan 17 Joden. Er waren nog 43 zwaar gewonden. Uiteraard legden de rechtse zionisten later de schuld bij de Britse overheid: “die hadden het hotel maar moeten evacueren!” Ik kan jou nog een resem van historisch erkende terreurdaden van het rechtse zionisme geven, zoals vergiftiging van Joodse waterbronnen, aanslagen op Britse mandatarissen enz. Dit is echt gebeurd in plaats van de onzin uit jouw dikke rechtse duim gezogen. Ik ken meer Moslims en Joden dan jij, denk ik en ik ken meerdere witte mensen, die zich tot de Islam bekeerden en nu regelmatig worden bedreigd en uitgescholden door extreem rechts. Het demoniseren en framen van onschuldigen laat ik aan jou over, daar ben jij deskundige in en ik zeer slecht.

r dunki
3 jaren geleden

@ NeefJansen

De teloorgang van Libanon, in de 2e helft der jaren ’70, is 100% illustratief voor wat u hierboven schetst: terug naar de islamitische middeleeuwen.

Libanon was een welvarende, deels christelijke, Druzische èn islamitische samenleving. Een vreedzame oase in een van haat en intrige vervulde regio, met een cosmopolitische hoofdstad aan kilometers lange stranden en skipistes op enkele kilometers afstand.

Tot Arafat (hoe kan Sigrid Kaag bij zo’n moordenaar over de vloer komen en toch minister worden?) het land in zijn Palestijnse conflict meesleurde en de Maronitische Christelijke regering ten val bracht.
Geleidelijk kregen de moslims de overhand maar toen Arafat in ’82 naar Tunis verbannen werd, was het te laat. Nu zijn het de islamitische gangsters van Hezbollah die, als stromannen van de ayatollahs uit Teheran, het land gijzelen. Uitzichtloos…

r dunki
3 jaren geleden

@neef Jansen.

Onze criticaster Jo rept van ‘één van ´s werelds belangrijkste religieuze geschriften’, waarop u terecht repliceert met ‘mein Kampf’ (wat mij betreft is ook het Communistisch Manifest toepasselijk).
Wat opvallend is aan onze agnostische humaniste (vroeger in Amsterdam ook als ‘deskundoloog’ omschreven) is, zoals altijd, haar visie op ’the world according to Jo’, zonder enige kennis van zaken, maar vol van het eigen gelijk.

Ik ben geen specialist in deze, maar heb enkele jaren in het Midden Oosten gewoond en veel opgestoken van islamitische collegae over hun religie en resulterende cultuur.
Met name onderschrijf ik daarom de door Ton Nijhof geciteerde woorden van wijlen Hans Jansen, die aangeeft waarom ons starre Oude Testament en de Koran – die voor een fors deel puur plagiaat daarop is – niet (meer) vergelijkbaar zijn in de dagelijkse praktijk : het christendom is, na het totstandkomen van het Nieuwe Testament, héél langzaam geëvolueerd naar de huidige, tolerantere versie.

Maar de Koran wordt nèt zo star gehanteerd door een groep machtsdronken salafisten, vermomd als mullahs (of ayatollahs), die de domme massa met de knoet regeren.
Zoals Jansen meldt zijn er ook gematigde, veelal meer erudiete, moslims die daar genuanceerder over denken. Dat weet ik uit eigen ervaring, maar zij vormen een minderheid die, zoals bijvoorbeeld in Bahrain, een sociale élite vormt die zich daarom kan handhaven, maar verstandig genoeg is om de domme massa niet tegen zich in het harnas te jagen.

Kijk maar naar de beelden van de schuimbekkende hysterie in Pakistan als reactie op de prijs die Wilders uitloofde voor een paar anti-Islam gedichtjes en kijk maar naar de moordpartijen in Iran toen de primitieve Khomeini aan het bewind kwam en het land in een wurggreep nam. Naïeve ‘mooi weer profeten’ als Jo zouden in de middeleeuwen van Pakistan, Saudi of Qatar losgelaten moeten worden met hun wereldvreemde babbels.

Neef Jansen
3 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

@ r dunki — Tot nu toe heb ik diverse auteurs gezien, o.a. Hamed Abdel Samad, Ruud Koopmans, Wim van Rooy en Robert R. Reilly, die zeggen dat de islamitische wereld aan het imploderen is. Want men kan niet meekomen in wetenschap, techniek, de organisatie van een moderne samenleving, het onderhouden van een constructieve maatschappelijke discussie. Want men is analfabeet, achterlijk, bijgelovig, irrationeel, slecht geinformeerd en weinig opgeleid. En die delen waar vanwege de olie veel geld is, daar worden niet humane moderne samenlevingen ontwikkeld maar nog meer mensvijandige staten dan je gewoonlijk al ziet in de islamitische wereld. De islamitische wereld is cultureel gezien een rampgebied. Een open inrichting van irrationaliteit en gewelddadigheid. De islam, zo suggereert wetenschappelijk onderzoek, is ooit bedacht voor de rechtvaardiging van roof en slavernij, en nu zitten ongeveer 1,5 miljard mensen gevangen in deze destructieve sekte. Vanwege internet zijn er evenwel steeds meer ex-moslims, mensen die zich met moeite en gevaar voor eigen leven ontworsteld hebben aan de gekte. Velen van hen vluchten naar het Westen, maar zien dan met verbijstering de eindeloze tolerantie voor die ideologie die leverancier is van zovele ‘verwarde mannen’ en doden en gewonden. En ze verklaren ons voor gek. Ze waarschuwen ons, soms haast vertwijfeld, panisch, maar worden in de grote media nauwelijks gehoord. Dus de gekte steekt zeker ook in de Westerse wereld, zozeer als die bezig is met het binnenhalen, koesteren en tegen kritiek beschermen van de islamitische gekte. Op internet is een lezing te zien waarin Brigitte Gabriel uitleg geeft over de destructieve gevolgen van het binnenhalen van de islam in Libanon, ooit genoemd het ‘Zwitserland van het Midden-Oosten’. Grote delen van de Westerse wereld dreigen precies dezelfde kant op te gaan.

Hans
3 jaren geleden

Er zit ook een fout in die wet: “De wet kan ter zake van dit recht BUITEN gebouwen en besloten plaatsen regels stellen…….”. Binnen die gebouwen en besloten plaatsen vinden echter zaken plaats die strijdig zijn met de wet. De wet moet ook BINNEN gebouwen en besloten plaatsen kunnen optreden. Die mohammedanen roepen daar ongehinderd op tot moord en doodslag. En Wilders wordt vervolgd voor minder minder. Waar is ons land in terecht gekomen!

3 jaren geleden

Gezien de reacties op het artikel van de heer Nijhof, wil ik nog even aanhalen dat Wijlen Prof dr. Bob Smalhout in zijn column schreef van 25 maart 1995 met de aanhef:” De intolerantie van de verdraagzaamheid”.
Mr drs Frits Bolkenstein twijfelde aan de ontwikkelingshulp en de effecten van asielzoekers:” Hij kreeg een zeer agressieve en intense haat waarmee “andere” politieke partijen Bolkenstein attaqueren was ” weerzinwekkend”.
Zijn column van 12 april 2009, schreef hij:” Het grote gevaar van het Westen is de ongelooflijke naïviteit dat heeft geleid naar het ” levensgevaarlijke” cultuurrelativisme.”
” Islam past niet in het Westen” . En, dat is zeer juist.
We zien dus hoe “WE” nu opgescheept zitten met het gevolg van de terreur van politieke correctheid van de afgelopen veertig (40) jaar waarbij de Partij van de Arbeid een hoofdrol speelde en het CDA vond dat de islam ” geloofsgenoten” waren. Grotere idiotisme bestaat er niet.
De portée in de commentaren die ook ik sinds 2000 heb gedaan, was ook dat de islam niet in het westen zou assimileren omdat er geen ” reciprociteit” ( wederkerigheid ) blijkt.
De incompetente houding van veel politieke partijen door een gebrek aan kennis, ter zake ,de ” demografische diversiteit”, is stuitend.
En….. nu……. met meer dan één (1 ) miljoen moslims in Nederland is de tweedeling al een feit en we zien de macht van de islam langzaam goeien.
Dat is onaanvaardbaar……… maar ook deze regering is te laf en vooral te “incompetent” iets te regelen.
Een oorlog reeds verloren?

Neef Jansen
3 jaren geleden

Aangaande de islam heerst er onder Westerse politici en intellectuelen al decennialang een volhardend streven om daar, en dit geheel buitenom de islamitische doctrine, de islamitische geschiedenis en de huidige islamitische daden, een dusdanige versie van te verzinnen, dat er niets tegen ondernomen hoeft te worden, of dat juist integendeel kritiek op de islam je maakt tot een islamofoob, xenofoob, racist, fascist, enzovoort. Het lijkt er eigenlijk op dat men zich tot het uiterste inspant om te voorkomen dat het navolgende ook maar iets met islam van doen heeft, en zou men er eventueel toe komen te onderkennen dat het misschien toch wel iets met islam van doen heeft, dan zal men zich tot het uiterste inspannen (de Bijbel dit, de Bijbel dat) om het allemaal weg te relativeren:

“Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt.” Koran 9:5. “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid.” Koran 9: 123. “Bevecht de ongelovigen tot zij zich bekeren tot de islam, of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping.” Koran 9:29. “En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.” Koran 8:40. “De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen.” Koran 9:33. “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.” Koran 2:19 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.” Koran 8:12 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.” Koran 9:123.

Aangaande de islam worden we geregeerd door waanzinnigen, psychoten, of anders gewetenloze en genocidale moordenaars, in ieder geval mensen die in een vroeger bestaan uiteindelijk tegen de muur zouden zijn gezet om te worden afgeschoten, en de dag dat dat gebeurde zou zijn uitgeroepen tot nationale feestdag. Tegenwoordig is evenwel de staat te machtig, de samenleving te misleid, de leugen te groot, en de democratie te zwak, om nog te verwachten dat deze gekte bijtijds zal worden gecorrigeerd. Europa wordt grotendeels Libanon. We krijgen eeuwen van krankzinnige moorddadigheid. Vol van ‘incidenten’, ‘verwarde mannen’, ‘motief onbekend’.

Jo
3 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

Men kan best hard liegen door (een deel van) de waarheid te verzwijgen. Duidelijk is dan, dat de leugenaar niet liegt omdat hij onwetend is maar dat hij liegt met kwaad opzet. Los van de uit de lucht gegrepen onheilsvoorspellingen, waarvoor de argumentatie minstens even waardeloos is als deze van de andere zijde voor dier aangevochten axioma´s, bezondigt Neef zich hier aan systematische leugen door verzwijging. Hij citeert hier slecht vertaalde en manipulatief ingekorte verzen uit een van ´s werelds belangrijkste religieuze geschriften. Dat is enerzijds natuurlijk een erkenning van onvermogen tot objectieve en eerlijke beoordeling van de tekst en anderzijds een verregaande arrogantie jegens de oorspronkelijke auteurs maar ook jegens de argeloze lezer, die minachtend wordt geacht het bedrog niet te zullen/kunnen zien noch te controleren en dat zonder argwaan voor waar zal nemen en de boodschap onder vervalste vorm zal verspreiden. Dat is populisme ten top! Neef citeert (op ongebruikelijk manier) Hoofdstuk 9 ATTAUBAH vers 5: “Terroriseer de ongelovigen, toon hen hardheid “. In werkelijkheid luidt het vers als volgt: “Wanneer de heilige maanden voorbijzijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Za´kaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” ( De idee is overgenomen uit Exodus en komt van Mozes.) Over Christenen en Hebreeën, steevast ‘mensen van het Boek’ genoemd, zegt De Profeet dat zij als gelovigen gerespecteerd moeten worden. Daarmee wordt bedoeld dat zij niet als afvalligen worden beschouwd en in de context van dit vers geen “afgodendienaars” zijn. Wat Neef vooral, héél sluw, verzwijgt, is de vergevingsgezindheid in het vers en de verwijzing naar God zelf als voorbeeld daarvoor. Dat gegeven komt in de Qor´aan trouwens steevast terug, telkens wanneer er wordt opgeroepen tot krachtdadig verzet tegen vijandigheid vanwege afvalligen en afgodendienaars. Ik zou hier nu, voor Neef en zijn aanhang, ieder item van de, door hem aangehaalde verzennummering kunnen vergelijken met de echte tekst om vast te stellen dat ieder item vervalst is maar dat zou teveel tijd en ruimte vergen en nutteloos zijn, “als parels voor de zwijnen”. Voor alle duidelijkheid: Ik ben geen Islamiet, zelfs geen “gelovige” maar als agnostische humanist heb ik een afkeer van leugens en bedrog, zeker als zij bedoelt zijn om een laakbaar doel, als haat, te dienen.

Neef Jansen
3 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

@ Jo — Wat eigenaardig dat u het als agnostisch humanist opneemt voor een ideologie waarin u als agnostisch humanist nog geen dag zou overleven als u er aan onderworpen zou zijn. Het doet denken aan de jood die meent het boek Mein Kampf te moeten rechtvaardigen in Nazi-Duitsland. Een agnostisch humanist heeft een heel problematisch bestaan in bijvoorbeeld Iran, Pakistan of Saoedi-Arabië. Maar goed, hoe zit dat eigenlijk met het totalitaire en genocidale en zeker ook imperialistische karakter van de islam? Waar komt dat vandaan? En hoe komt het toch dat we steeds meer mensen zien die duidelijk islam-geïnstigeerd andere mensen vermoorden of verminken of minstens molesteren?

Ik kijk eens op een website van ex-moslims, en zie daar het betoog dat er over gaat dat de islam is als een destructieve sekte die mensen hersenspoelt tot moordende zombies en die oproept tot heel een assortiment aan criminele activiteiten, en wat tref ik daar aan, wat zie ik daar als datgene wat die islam tot zo’n destructieve ideologie maakt? Wel, dan zie ik dit bijvoorbeeld:

Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is. Koran 2:98
Dood iedereen die tegen moslims strijdt. Verdedig je geloof tot de dood. Ga daarmee door tot iedereen moslim is. Als de tegenpartij ophoudt met strijden, hou dan ook op. Koran 2:190
Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn! Koran 2:193
Gij zult de niet-moslims bevechten ook als je dat niet wilt. Koran 2:216
Het is de plicht van de moslim om niet-moslims de hel toe te wensen. Koran 3:12
Het is de plicht van de moslim om andersgelovigen (waaronder joden) en niet-moslims te vertellen dat ze gefolterd gaan worden. Koran 3: 21
Gij zult liegen om de islam te versterken. Koran 3:28
Wordt geen vriendjes met niet-moslims. Niet-moslims houden namelijk van leedvermaak (ze lijken wat dat betreft wel wat op Allah) 3:118
De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld. Koran 4:76, 60:4
Strijd voor de islam en Allah zal de macht der niet-moslims beperken. Koran 4:84
Niet-moslims zijn de vijanden van moslims. Koran 4:101
Wees sterk bij het vervolgen van de niet-moslims. Koran 4:104
Joden zijn het meest vijandig tegenover moslims, christenen iets minder. Koran 5:82
Gij zult stelen en roven van niet-moslims. Koran 8
Ik zal terreur zaaien in het hart van de niet-moslims. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen. Koran 8:12
Niet-moslims branden in de hel. Koran 8:14
Koran 2:19 “Maak de ongelovigen af, waar je ze ook kan vinden.”
Koran 8:12 “Terroriseer en onthoofd diegenen die niet geloven.”
Koran 9:123 “Voer oorlog met de ongelovigen die in je buurt wonen.”
De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld. Koran 4:76, 60:4
Bestrijd niet-moslims totdat iedereen moslim is. Koran 8:39
En bestrijdt hen, terroriseer hen, de niet-moslims, totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Koran 8:40.
Van niet-moslims zullen de gezichten en ruggen verbrand worden. Koran 8:50
Niet-moslims zijn erger dan beesten. Koran 8:55
Dood de ongelovigen, waar gij hen ook vindt. Koran 9:5.
Gij zult niet-moslims vermoorden om je te verzekeren van 72 maagden in de hemel. Koran 9:111
Als niet-moslims de islam smaden, dan moeten ze bestreden worden. Koran 9:12
Strijdt tegen hen. Allah zal hen door uw handen straffen en hen vernederen. Koran 9:14
Dood hen die niet in Allah en het hiernamaals geloven en die niet voor verboden houden wat Allah en zijn Boodschapper verboden hebben verklaard. Koran 9:29
Bevecht de niet-moslims tot zij zich bekeren tot de islam of laat hen jizya (afpersingsgeld) betalen in vernederde onderwerping. Koran 9:29.
Allah vervloekt joden en christenen. Koran 9:30
Niet-moslims zullen tevergeefs Allah bestrijden. Koran 9:32
De islam moet alle andere geloven domineren en overwinnen. Koran 9:33.
Bestrijd andersgelovigen zoals zij u bestrijden. Koran 9:36
Niet-moslims gaan naar de hel. Koran 9:49
Enzovoort, enzovoort.
Er zijn in deze trant nog zeer vele andere uitspraken te vinden. Het betreft allemaal haat en destructie, apartheid en nog meer haat, moordlust, misdadigheid.

De islam is allah’s onweerspreekbare en verplicht na te volgen bevel tot onderwerping, uitbuiting en anders uitroeiing van de andersdenkende en de cultuur van de andersdenkende. Er is evenwel een wijd verbreide weigering dit te onderkennen, zoals er ook een drang is om islamcritici te demoniseren. Men wil het kwaad niet zien, men kijkt weg van het moorden, amputeren, stenigen, onthoofden. Op de een of andere manier is men niet in staat noch bereid dit menselijk leed waar te nemen. Er zijn evenwel ook andere mensen, bepaalde moedige en integere onderzoekers, die vinden dat het behoud van moderniteit, moderne rechtsstaat, welvaart, welzijn en veiligheid van de modern samenleving, dat dit alles niet gebaat is bij een dergelijke misvorming van de werkelijkheid, en die mensen schrijven dit bijvoorbeeld:

“Een gematigde islam bestaat niet. Het bestaat niet, omdat er geen onderscheid is tussen goede islam en slechte islam. Er is islam, en daar houdt het mee op. En islam is de Koran, en niets dan de Koran. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren, die die anderen – niet-moslims – ongelovige honden noemt, inferieure wezens. Lees de Koran, dat Mein Kampf, nog eens. In welke versie dan ook, je zult zien dat al het kwade dat de zoons van Allah tegen ons en henzelf begaan, uit dat boek afkomstig is.“ Oriana Fallaci, The Force of Reason, 2006, p. 305.

“In geen andere cultuur laat staan religie, zijn voorgeschreven moord, roof, slavernij en afpersing als religieuze plicht. In geen andere religie vind je de geheiligde rechtvaardiging van geweld als wil van allah tegen andersdenkenden, zoals die in de islam als integraal bestanddeel van de ideologie in de koran is voorgeschreven en in de geschiedenis is gepraktiseerd. En ook niet is er een religiestichter te vinden, die als mohammed model heeft gestaan voor oorlogvoering en ook het opdracht geven tot het vermoorden van tegenstanders.” Prof. Hans-Peter Raddatz, “Von Allah zum Terror?”, p. 71.

“…de moordende moslims beroepen zich glashelder op Koran en soenna. En de moordenaars kennen de islamitische teksten heel goed. Ze doen precies wat de islam van hen vraagt. De ontkennende moslims, zij die beweren dat de moordenaars geen ‘échte’ moslims zijn, doen ook precies wat de islam van hen vraagt. Namelijk het voorspiegelen aan de niet-moslims (de ongelovigen) dat er vanuit de islam geen ‘echt’ gevaar dreigt…” Wim van Rooy, Waarover men niet spreekt, De Blauwe Tijger, p. 597.

“De verwerpelijkste misdaden van Islamitische Staat zijn slechts de eenentwintigste-eeuwse remake van wat de moslims uit de vroegste tijd geleid door de profeet hebben gedaan.” “… wat men islamisme noemt, is niets anders dan een strikte toepassing van de islam. De islam is absoluut geen religie van vrede en liefde, maar een ideologie die je haat jegens de ander bijbrengt, en die de minderwaardigheid onderstreept van vrouwen en van niet-moslims.” Zineb el Rhazoui, Vernietig het islamitisch fascisme, Prometheus, Amsterdam, 2018, p. 19 en 30.

“Verkrachting, diefstal, afpersing, oplichting, georganiseerde misdaad, pooierij, pedofilie, necrofilie, slavernij, psychologische oorlogvoering, moord, terrorisme en systematische genocide, leidend tot de dood van meer dan 270.000.000 mensen.” J.K. Sheindlin, The people vs. Muhammad. p. 304.

“Mijn wellicht sterkste drijfveer voor het schrijven van dit boek is de grote desinteresse voor – dan wel het simpelweg ontkennen van – de schrijnende onderdrukking van religieuze minderheden, geloofsafvalligen en atheïsten, vrouwen en homoseksuelen in de islamitische wereld.” Ruud Koopmans, Het vervallen huis van de islam. Over de crisis van de islamitische wereld, Prometheus, Amsterdam, 2020, p. 9.

“Nogmaals: de islamisten, de gewelddadige salafisten haten ons, ze haten onze vrijheden, ze haten onze manier van leven. Ze zijn onze vijanden. En vijanden van de vrijheid hebben altijd motieven en redenen om ons te haten. Wie de salafistische vijand onderschat, zal ons land en onze vrijheden in gevaar brengen. Vandaag lopen in Amsterdam meer salafisten rond dan op 2 november 2004.” Afshin Ellian, Allah weet het niet beter, J.M. Meulenhoff, Amsterdam, 2008, p. 54.

Neef Jansen
3 jaren geleden
Antwoord aan  Neef Jansen

@ Jo – Ik zit nog eens die respons van jou te bekijken, maar als ik dit citaat lees – dit: “Wanneer de heilige maanden voorbijzijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Za´kaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” – dan houd ik daar niet het idee over van een vergevingsgezinde Allah, maar een Allah die opdracht geeft niet-moslims te vermoorden. En dat je dan relativerend wijst op de Bijbel, dat bewijst je onbenul daarover, dat je A de absoluutheid van de tekst van de Koran relativeert, waarvoor je direct vermoord zal worden in kringen van fanate moslims, en dat je niet snapt dat de Korantekst voor absoluut wordt gehouden, en dat de tekst van de Bijbel na eeuwen van Bijbelkritiek en christendomkritiek enkel nog door enkele marginale christenen als absoluut wordt gezien. Verder heb je het over ‘God’ en niet over ‘Allah’ en dat suggereert dat je blijkbaar niet snapt dat er een enorm groot verschil is tussen beide concepten. Dan nog constateer ik enig talent bij jou wat betreft demonisering en mensen in een vals daglicht plaatsen. Tja. Moge in je dromen komen spoken de geesten van alle mensen die vermoord zijn in navolging van dit bevel van Allah en de tientallen vergelijkbare andere die in de Koran te vinden zijn: Wanneer de heilige maanden voorbijzijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.