Kunt u klokkijken ?

De bekende  ‘vijf minuten voor middernacht op de Doomsday Clock’ zijn een dermate afgezaagd cliché dat niemand zich zorgen maakt, de wereld vergaat nog steeds niet.

Afb: public domain

De Nederlandse kiezer geeft er kennelijk de voorkeur aan om te denken ‘dat het allemaal wel weer meevalt’. Maar ons Haagse paard van Troje gaat ondertussen met de buit aan de haal. Al tien jaar lang…  Als die kiezer de slaap uit zijn oogjes wrijft zijn er wellicht toch feiten die hem doen realiseren hoe groot die oorlogsbuit van onze premier stilaan wordt. Waarmee te beginnen? Wellicht is het goed om de grote lijnen van Big Brother’s fascistische strategie nog eens in beeld te brengen. Zijn offensief- waarin onze steeds meer naar links hellende premier instrumenteel is – is al tientallen jaren gaande terwijl wij collectief verder snurken.

Wie is deze vijand en waar verstopt hij zich?  Hij heet ‘Big Brother’ en zijn dreiging wordt omschreven als ‘cultuur Marxisme’, lees: de erfgenamen van Lenin, Stalin, Mao en Xi Jinping, of die van het verdorven socialisme van Hitler. Hun vlag dekt een lading van onversneden fascisme. Wij weten inmiddels wat de kenmerkende eigenschappen daarvan zijn, zoals George Orwell de fascist Big Brother beschreef.  De andere vraag was: ‘waar verstopt hij zich?’ Het ontnuchterende antwoord is : ‘recht onder uw neus’, vermomd als een arrogante, progressieve  maatschappelijke élite.

Middels hun indringende indoctrinatie, gedurende drie generaties, is onze jeugd voor een groot deel in hun handen gevallen en staan wij voor een demografische bepaalde, politieke omslag. Een generatie ‘millennials’ klopt op de Haagse deuren en klagen dat zij het slechter hebben dan hun ouders. Hun probleem is inderdaad dat, voor zover zij afgestudeerd zijn, zij opgezadeld zitten met onbetaalbare (studie-) schulden dankzij gratuite socialistische beloftes van ‘gelijkheid’ die hen een mooie toekomst moest bieden. Het daarmee gecreëerde verwachtingspatroon was dat zij tot ‘de hoog opgeleiden’ gingen behoren, maar zij plukken daar nu de wrange vruchten van.

De werkelijkheid ziet er ontnuchterend uit : alleen al in de laatste tien jaren heeft onze regering de koopkracht drastisch gereduceerd, de kosten van levensonderhoud en de belastingen – zowel direct als indirect – dramatisch verhoogd en in hun globalistische waan de werkgelegenheid om zeep gebracht terwijl salarissen nauwelijks gestegen zijn. Voor de meeste ‘millennials’ zijn er nauwelijks goede, vaste jobs beschikbaar. ‘Hoog opgeleid’ of niet, zij kunnen hooguit terecht in de 2e Kamer.

Wellicht zijn er wat parttime banen, maar onze overheid heeft die met zijn ‘niet zo intelligente lockdown’ grotendeels de nek omgedraaid, dus de meesten eindigen ruimschoots onder het hen beloofde niveau. En dan nog eens met een schuld van tienduizenden Euro’s, reden waarom deze generatie in feite zich veel minder kan permitteren dan hun ouders en vaak nog bij hen inwoont uit pure nood. Een eigen huis kopen is er niet bij. Dàt doet salonsocialisme voor u!

Die arme ouders worden op hun beurt ook al jaren lang uitgekleed door hetzelfde globalisme, dat vanuit Brussel onze pensioenen ziet als een dankbare prooi voor hun gelijkheidsideaal, waarbij diegene die een appeltje voor de dorst hebben bewaard dat nu mogen inleveren bij de Europese Centrale Bank. Die is, in volledige strijd met hun wettelijke mandaat,  instrumenteel in de globalistische strategie om onze economie en democratie om zeep te helpen in naam van Karl Marx de Europese Commissie.

Rente tarieven van nul procent maken het de hardwerkenden onmogelijk om opnieuw voor een appeltje voor de dorst te zorgen, terwijl onverantwoordelijke feestneuzen, die sowieso stuk voor stuk al grote zwarte economieën hebben, aan het globalistische infuus worden gelegd.  Uiteraard alles op uw kosten om de Marxistische strategie te implementeren door onze economieën te vernietigen en daarmee onze democratische samenlevingen te saboteren. 

De geldpers in Frankfurt staat dagelijks aan en legt de basis voor een astronomische schuld en gegarandeerde hyperinflatie voor de ‘millennials’.  Hoe lang is de uitholling van de Euro nog houdbaar? Alsof dat niet genoeg was werd de klimaatzwendel door de Verenigde Naties op ons losgelaten via de IPCC en het akkoord van Parijs, gevolgd door de corona hysterie van hun WHO en nu wordt hun klassenstrijd gevoerd onder de vlag van rassenstrijd. 

Het is dè populaire slogan der klimaatzwendelaars dat de oudere generatie de jeugd op de één of andere wijze hun toekomst schijnt te ontnemen, door hen niet allemaal een windmolentje en wat zonnepanelen te gunnen. Maar in feite is het Big Brother die hen al sinds hun geboorte ieder toekomstperspectief ontneemt met deze fraude die God noch gebod respecteert. Géén der Europese lidstaten neemt aanstoot !

Waarom drammen de globalisten zo over zonnepanelen en windmolens die levensgevaarlijk zijn voor de continuïteit van onze energievoorziening? Omdat zij en hun vriendjes er goud aan verdienen. Waarom doet een Timmermans zo aanmatigend negatief over kernenergie ? Omdat dàt de sleutel is voor CO² neutrale, op lange termijn gegarandeerde, schone en betaalbare energie, die diametraal staat tegenover het Marxistische ideaal van de vernietiging van het kapitalistische westen! Kernenergie is de reddingsboei van de energievoorziening voor een exponentieel toenemende wereldbevolking, maar Marxisten zijn als de dood dat de mensheid daarvan de vruchten plukt. Kijkt u maar bij een stemming in de 2e Kamer wie voor en tegen kernenergie stemmen.

Waarom stoken globalisten als Rutte nu zo enthousiast het vuurtje onder de corona paniek ? Omdat zij met hun ‘noodwet’ de democratie buitenspel kunnen zetten. Simpel!

Dit komt allemaal uit de koker van de Verenigde Naties, maar het is navrant dat Nederland de Marxistische ‘Agenda 2030’ van die VN mede ondertekent, evenals het eerdere, ook al van de VN afkomstige, akkoord van Marrakesh en het akkoord van Parijs. Veel lezers realiseren zich niet dat dit scenario zich al langer, dagelijks in de USA afspeelt in een wanhopige linkse poging om de fascistische greep naar de macht alsnog te realiseren voordat Donald Trump herkozen kan worden om het globalisme de nekslag te geven. Daar moeten wij onze hoop op vestigen, want wat zowel aan gene zijde van de oceaan als hier speelt is dat die fascisten al tientallen jaren de jeugd hebben geïndoctrineerd met hun loze beloftes over Utopia.

Zoals socialisme per definitie gefaald heeft en zal blijven falen, zijn nu de millennials hun slachtoffers. Op tweeërlei wijze, want niet alleen is hun kritische denkvermogen gelobotomiseerd in hun seculiere religie, ook hun materiële toekomst en hun levensgeluk is hen al op voorhand ontnomen. Ondertussen schrijdt het communistische proces van het verdelen van de misère en de armoede dagelijks met reuzenschreden voort, recht onder hun neuzen (en onder de onze).  Wij zijn al lang voorbij die spreekwoordelijke middernacht. Het is niet voor niets dat het verderfelijke Haagse cordon sanitaire alle democratische principes met voeten treedt, zoals wij nu (zondag) ook weer zien hoe drie landelijke demonstraties voor bescherming tegen de corona noodwet glashard verboden worden terwijl Halsema en haar anarchisten ongestoord hun gang gaan.

Gelukkig blijken sommige kiezers in ons landje wakker te worden, tonen de mensen lak te hebben aan Rutte en zijn kwaadaardige clown de Jonge en staat het Malieveld vandaag vol demonstranten voor onze vrijheid… Hulde aan die moedige landgenoten die staan voor het herstel van hun en onze democratie! In het artikel ‘en nu  uit de VN’ d.d. 20 jl. heb ik al beschreven welke verderfelijke rol de VN en de EU spelen in dit destructieve, communistische scenario waarin ons paard van Troje zo instrumenteel is en steeds openlijker in het globalistische kamp verdwaalt.

Dat in de USA de zwaar geïndoctrineerde ‘millennials’ inmiddels qua numerieke sterkte de grote zwijgende meerderheid begint te overvleugelen, is een demografisch gegeven, maar levert een groot gevaar op voor de vrije wereld. Daarom zetten de globalisten nu alles op alles om voor de komende verkiezingen hun Nemesis Trump kapot te maken zodat de kiezers buitenspel worden gezet. Ons paard van Troje doet daar net zo hard aan mee en ook middenpartijen als het CDA gaan gestaag de verkeerde kant op door op voorhand een samenwerking met FvD af te wijzen. Bovendien zet een Wopke Hoekstra nu de deur in zijn partij open voor de kwaadaardige, domme dilettant die op de rug van het paard van Troje meelift.

Ik hoop dat uw interesse in Donald Trump’s titanenstrijd in de USA tegen deze krachten van de duisternis in de komende maanden mag toenemen, want daar ligt de sleutel voor de redding van onze eigen vrijheid.  Klokkijken lijkt simpel, maar het is hier ècht al lang voorbij middernacht en onze eigen premier probeert die sleutel nu te verdonkeremanen.   


   

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Hein
3 jaren geleden

Kim de Jonge Un en Xi JinMark zijn een gevaar voor de NL democratie.

r dunki
3 jaren geleden

Wat ik mij afvraag is of het bij iemand opkomt dat de deur wijd openstaat voor een civielrechtelijke vordering tot schadevergoeding o.g.v. een onrechtmatige daad.
Des temeer omdat het ‘Braakmiddel Boomsma’ binnen de kortste keren zijn valse aantijging zèlf weersprak… Zijn al dan niet kwaadaardige ‘intentie’, waarop Johan Derksen ten onrechte werd aangesproken, is hier ‘luid en duidelijk’ aantoonbaar.

Bovendien is er strafrechtelijk wellicht sprake van smaad.

karton
3 jaren geleden

@ Beste Neef.
Volkomen met u eens.
Wat Abraham Lincoln ooit gezegd zou hebben, maakt mij persoonlijk niet veel uit.
De toestand in de EUSSR, met name in Nederland, baart mij géén zorgen maar stemt mij “hoopvol”; “hoopvol”omdat ik denk, vermoed én hoop dat de bevolking, of althans : het grootste deel daarvan, nu gaat inzien dat wij al járen lang door Rutte c.s. zijn bedonderd en voorgelogen. Hij doet dat nóg steeds met een schijnheilige grijns op z’n
ongeloofwaardige face. Het uitbreken van de diverse rellen de laatste weken, wát de aanleiding ook moge zijn, is m.i. een teken dat de bevolking deze charlatan, Rutte dus, dóór heeft en hem méér dan beu is. Ik denk dat Rutte en co. hun vliegtickets al gereserveerd hebben om een veilig heenkomen te zoeken. (dát is mijn hoop !)

Neef Jansen
3 jaren geleden

Tja, je zou zeggen dat ooit de wal het schip keert. Hoeveel afbraak kun je loslaten op een cultuur voordat de inwoners van die cultuur in de gaten krijgen dat ze eens iemand anders moeten kiezen voor het bestuur van die cultuur? Abraham Lincoln had het er al over dat je niet de hele tijd maar mensen kunt belazeren, en dat ze ooit een keer wakker worden, en dat je dan maar beter niet in de weg moet staan. In tegenstelling tot heel veel failed states en schurkenstaten en wrede krankzinnige open inrichtingen van cultuur, is de Westerse cultuur enorm krachtig en creatief en vitaal, maar als je maar genoeg je best er voor doet, zie klimaatwaan, massa-immigratie, financieel wangedrag, enzovoort, dan zal het echt wel lukken om er een totaal krankzinnige dystopie van te maken. Misschien zijn er mensen die dat leuk vinden, of daar veel geld aan verdienen, of dat het een soort suicidale massapsychose betreft. Het is moeilijk te achterhalen wat er precies aan de hand is.