Duits Constitutioneel Hof zet vraagtekens bij de legitimiteit van ‘Europa’

Het Duitse Constitutionele Hof zet, bij monde van hun raadsheer Peter Huber in zijn toelichting aan de Duitse pers, grote vraagtekens bij de diepe crisis van de (activistische) Europese Rechtsgemeenschap.

EU-parlement/paleis Straatsburg. Afb: Pixabay, bew. Sta-Pal

Nadat zijn college de Europese Centrale Bank fors op de vingers getikt heeft op grond van hun politiek gemotiveerde PSPP opkoopprogramma, verduidelijkte hij hoe het Duitse Hof een forse streep in het zand getrokken heeft, resulterend in de agressieve reactie van de Europese Commissie jegens hun vonnis (teneinde hun struikroverpraktijken ongestoord te kunnen voortzetten).

Dit vonnis staat nu diametraal tegenover het recente, aanmatigende oordeel van het Europese Hof van Justitie (een soort élitaire, socialistische debatingclub in Luxemburg), dat dit Duitse vonnis ongeldig verklaart terwijl eerdere, geheel identieke vonnissen door twee andere lidstaten (Tsjechië en Denemarken) totaal worden genegeerd… Dit is geen rechtspraak meer, want dit gaat van puur arbitrair naar een volledig ideologisch niveau, met slechts één ordinaire bedoeling: de ‘verduurzaming’ van de socialistische greep in de kas!

Ik heb al vaker betoogd dat Brussel en de ECB in Frankfurt hun boekje zwaar te buiten gaan met hun openlijke transfer – lees: verduistering – van noord Europese activa naar het ‘zwarte Mediterrane gat’, in openlijke strijd met het charter van de ECB. Het is daarom bemoedigend te zien dat er nog drie integere nationale rechters te vinden zijn die bevestigen dat de ECB zich misdraagt als een soort van ‘master of the universe’ die aan niemand verantwoording schuldig is voor Draghi’s politiek gemotiveerde chicanes, die nu naadloos worden overgenomen door Macron’s nieuwe zetbaas in Frankfurt, Christine Lagarde.

Raadsheer Peter Huber stelt in interviews in de Frankfurter Algemeine Zeitung en de Süddeutsche Zeitung dat de democratische legitimatie van de ongekozen maar pretentieuze ambtenaren in Frankfurt slechts een flinterdun vernisje is, reden waarom zij zich strikt aan hun mandaat dienen te houden.

Huber sprak ook over de klacht van de EU over ‘schending van het Europese Verdrag’, resulterend in het voornoemde, volledig te verwachten, politieke vonnis van het Luxemburgse Hof. De ambtenaren in Brussel zijn panisch nu zo een prestigieus instituut aan hun stoelpoten zaagt. De positie van het Duitse Constitutionele Hof is de machtsbeluste globalisten in Brussel al langer een doorn in het oog en daarom kwalificeren zij het recente vonnis als ‘slecht’ tot ‘gevaarlijk’.

Desgevraagd reageert Peter Huber: ‘ik heb natuurlijk op kritiek gerekend. Wat mij verbaast is de eenzijdigheid en de bijtende toon die hier door velen wordt aangeslagen. Maar het is duidelijk dat het Europese Gerechtshof sinds 50 jaar een ongenuanceerde voorrang van het ‘Europese’ recht reclameert, die echter door bijna alle nationale constitutionele- en hoogste gerechtshoven verworpen wordt’.

Hij voegt hier woorden aan toe die verblinde EU fans als VVD, D’66, GL en de rest goed in hun oren zouden moeten knopen: ‘zolang wij niet in een Europese staat wonen, oriënteert het lidmaatschap van een land zich op de eigen Grondwet.’ Hij voegt daaraan toe dat de ophef des te curieuzer is gezien de eerdere vonnissen der Deense en Tsjechische constitutionele rechters, die het wangedrag van de ECB ook al hebben gediskwalificeerd als ‘ultra vires’ (in strijd met hun mandaat). Daar hoor je Brussel niet over… Huber ziet hoe de corrupte EU – inclusief de linkse Luxemburgse activisten – volledig achter de ECB gaat staan, maar stelt fijntjes dat het Duitse vonnis ongetwijfeld een homeopatische werking zal hebben omdat veel EU-critici de ECB hopelijk zullen dwingen om hun arbitraire beleid voortaan beter te onderbouwen.

Moraal van dit verhaal is dat het Duitse Constitutionele Hof het aanmatigende Brussel en hun gevaarlijke handlangers in Frankfurt een schot voor de boeg geeft. Waar blijft Nederland?


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

5 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4 jaren geleden

r dunki
15 mei 2020 at 22:02
**Excuses, ik verwarde Hof Luxemburg met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, dat practisch volledig in handen is van Soros, die met zijn NGOs bijna alle rechters omkoopt: https://sta-pal.nl/2020/02/de-europese-mensenrechten-industrie.***

Tja, dat is een verhaal apart. Zie ook mijn commentaar op Uw artikel.
Dat Soros “rechters” omkoopt is naar mijn overtuiging, pure criminaliteit. Maar, dat heb ik al in mijn commentaar uiteen gezet.
Zijn de “rechters” in de Europese mensenrechten-industrie nu ” stamhoofden” of rechters. Dat is mij nog steeds niet duidelijk. IK zet ook vaak vraagtekens bij uitspraken van de “hoge Raad”. Rechtspreken is niet zo eenvoudig omdat ” men” de interpretatie van een delict of een gebeurtenis, gekoppeld is aan ” gemoed”, het affect,( Gevoelsleven) en dat het gevoelsleven en realiteit ( de ratio) elkaars antagonisten zijn. De uitspraak in het proces Wilders blijkt de **politiek kleur**een belangrijke rol te spelen, naar mijn overtuiging. Rationeel denken , de ratiocinatie, zijn weinigen gegeven. We hebben gezien hoe een officier van Justitie zijn emoties niet kon bedwingen toen Wilders in de aanval ging bij de rechtbank.

Overigens, ik lees Uw artikelen met plezier.

Maar, vergissen is menselijk………. en om vergissingen te erkennen, maakt men minder fouten en is zoals het hoort.

4 jaren geleden

De Heer Dunki.

U schrijft:” ***Wist u dat diverse Luxemburgse ‘rechters’ niet eens rechten hebben gestudeerd, laat staan practische juridische ervaring in huis hebben?***

Neen, dat wist in niet. We zien dus, alweer, dat mijn ” indruk” juist was. Wie geen enkele juridische kennis bezit maakt onherroepelijk fouten, en juist die fouten én de logica in juridische opbouw, zijn onmiddellijk te analyseren als die juridische kennis ontbreekt.
Ik ben blij dat ik het nu wel weet. Bedankt.
Het zijn dus in Luxemburg inderdaad fantasten. “Ze” begrijpen dus niet dat de *doelstelling van het recht*, is de gedragingen van mensen in het maatschappelijke verkeer te regelen.
Tjonge wat een zooi.

r dunki
4 jaren geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr.

Excuses, ik verwarde Hof Luxemburg met het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, dat practisch volledig in handen is van Soros, die met zijn NGOs bijna alle rechters omkoopt: https://sta-pal.nl/2020/02/de-europese-mensenrechten-industrie/

4 jaren geleden

Op 9 mei 2-020, heb ik het onderstaande geschreven naar de Telegraaf.

Wie het bovenstaande leest, zal zich verkneuteren, aan de domheid van het Europese Hof. ( Dat was een tekst op Teletekst dat het Duitse HOF van Justitie, dat Duitsland niet meer mag meewerken aan het opkopen van 2.7 biljoen euro aan EU schulden)

Het Europese Hof wordt naar mijn overtuiging, ” bemand” door een stel juristen die een baantje hebben om hun zogenaamde ” bestaande positie te accommoderen bij het Europese Hof, zonder dat DAT Hof een eigen rechtskracht kan uitoefenen. Immers: Europa is geen land en de burger heeft niets met het Europese Hof te maken. Het Europese Hof van Justitie is een ” bijeengeraapt zootje van onderkruipers en fantasten met een mentaliteit van een ” illusionist” zoals dat van Frans Timmermans.
Het Duitse Hof is een Hof, dat op grond van de ” Duitse wet” haar uitspraken doet en betrekking heeft op “landgenoten dewelke zich dienen te houden aan die Duitse wet(ten) en als advies dient voor de Duitse legale regering.
De oriëntatie op de eigen grondwet in Duitsland is zeer terecht. De op, macht beluste Globalisten zullen alles in het werk stellen om Duitsland op andere gedachten te brengen.

*****) Het is dan ook om te kotsen dat het “Europese HOF” durft te beweren:” ** dat verschillen van inzicht over geldigheid van vonnissen de eenheid van de rechtsorde van de EU in gevaar kunnen brengen en “zal verder niet communiceren over dit onderwerp”.**
Wat een kletskoek. Ongelooflijk wat een** systematische conceptie( opvatting)dat eigenlijk een gefantaseerd exeptief (Een uitzondering makend) ** is, maar desondanks moet lijken op het **ad captandum vulgi**, ( om het volk te vangen)

Terecht wordt gewezen door Peter Huber:” *** zolang wij niet in een Europese staat wonen, oriënteert het lidmaatschap van een land zich op de eigen Grondwet.***.

***De positie van het Duitse Constitutionele Hof is de machtsbeluste globalisten in Brussel al langer een doorn in het oog en daarom kwalificeren zij het recente vonnis als ‘slecht’ tot ‘gevaarlijk’.*** En……. daarom kwalificeer ik: zie ****)

En, niet vergeten:” ***De Duitse regering en/of de 1750 economen wilden een uitspraak van HUN hoogste Rechter omdat Duitsland het meer dan zat is nog meer geld aan Brussel te spanderen door de opkoop-programma’s van de Europese Centrale Bank, opdat de Europese Unie als een “Transfer- Unie ” zich kan manifesteren ter zake de Zuidelijke landen/ centrale banken en daarmede de zuidelijke helft van Europa aan het financiële infuus ligt van de noordelijke helft. En, wat is de Europese rechtsorde dan?***

We zien dus dat de uitspraak van het Duitse Constitutionele Hof ” kwaad bloed zet bij de dromers van een Europese eenwording mét de Euro-Unie als dwangmiddel, en nu door de uitspraak van het Constitutionele Hof, alle baantjes op de tocht staan van alle meelopers die de EU een ” warm hart toedragen en Lagarde veel succes met de ECB toewensen”.
Ook Prof dr. Sylfester Eijffinger en Prof dr. Edin Mujagic hebben een artikel geschreven over het BIZARRE beleid van de ECB.
En…. waar blijft Nederland? Vraagt de heer Dunki Nu, Mark Rutte zal zich een aap geschrokken zijn, en hij is zeker niet van plan zijn :” vriendin” , Angela Merkel te laten vallen. Het schot voor de boeg is nog heel netjes, ik zou zeggen””UIT DE EU”” en de Euro volledig ontmantelen. Immers: De EU als Transfer-Unie zal Uw en mijn pensioen slopen.
De Europese Unie aast op de Nederlandse pensioenpot met € 1500.000.000.000,–.

r dunki
4 jaren geleden
Antwoord aan  A.R. Girbes sr.

@ Hr.Girbes.

U schrijft: “Het Europese Hof van Justitie is een ” bijeengeraapt zootje van onderkruipers en fantasten “.

Wist u dat diverse Luxemburgse ‘rechters’ niet eens rechten hebben gestudeerd, laat staan practische juridische ervaring in huis hebben?