De Europese Mensenrechten Industrie

Menigeen weet niet eens dat er, naast de subversieve EU, ook nog eens een Europees Hof voor de Rechten van de Mens bestaat, gevestigd in Straatsburg. Dat is géén EU instituut, maar een totaal corrupt, door Soros gedomineerd Gerechtshof van de Raad voor Europa.

Rafelige EU….. Afb: Pixabay.

‘Rechters’ hoeven daar geen enkele rechterlijke ervaring te hebben! Wat dan wel? Een schokkend onderzoek van ‘the European Center for Law and Justice’ in Straatsburg (d.d. 25.02) brengt naar voren dat één op de vier ‘rechters’ van het corrupte EHRM op de ‘payroll’ van de NGOs van de communist Soros staat of stond, niets van de wet en rechtspraak afweet, maar er niet voor terugschrikt om zijn stem te geven aan de meest biedende, dus George Soros die zodoende probeert om west Europa onder de duim te krijgen nadat hij Oost-Europa en de Baltische landen al in zijn greep heeft.

De conclusie van het rapport is te ziek voor woorden maar de EHRM kan en wil het niet ontkennen omdat alle onderzochte feiten rechtstreeks uit de eigen archieven afkomstig zijn. Een kwart van de ‘rechters’ heeft in het verleden voor de Open Society van Soros gewerkt, danwel één van zijn andere NGOs en ziet zich in vele tientallen zaken geconfronteerd met maatjes uit hun Soros verleden, maar ziet geen enkele aanleiding om zich wegens een verstrengeling van belangen te excuseren. Vaak dient de ene Soros club een aanklacht in wegens de een of andere vermeende schending der mensenrechten, waarbij de andere NGO de advocaten inhuurt en een derde zich als getuige opwerpt. Rookgordijnen.

Zoals gezegd heeft Soros het corrupte Oost-Europa opgekocht, evenals de Baltische landen, die er geen been in zien om kandidaat-rechters tegen betaling aan het EHRM te leveren. Deze, veelal nauwelijks geletterde Roemenen, Bulgaren en/of andere achterlijke nitwits hoeven geen enkele rechterlijke ervaring te bezitten maar worden door tientallen achterlijke landen aangeleverd om recht te spreken in naam van Ome Soros, die niets anders voor ogen heeft dan de totale vernietiging van onze west Europese democratie.

In Oost en Midden Europa ondervindt hij tegenstand van Oostenrijk, Hongarije en Polen, maar krijgt enthousiaste hand- en spandiensten aangeboden van communisten als Timmermans en Sargentini om Soros in Hongarije in het zadel te helpen. Stel u voor dat u als slachtoffer van een schending der mensenrechten, na lange strijd tegen de Nederlandse D’66 rechters, voor het Straatsburgse Tribunaal komt te staan, oog in oog met een of andere analfabete Bulgaar die zijn marsorders van Soros al binnen heeft en na de zitting weer bulderend van het lachen naar de bank wandelt…

Enkele cijfers ter illustratie: van de 100 rechters die tussen 2009 en 2019 in het EHRM hebben gefigureerd, waren 22 direct aan Soros’ Open Society Foundation of één van zijn andere clubs gelinkt, zoals Amnesty International. Human Rights Watch kreeg $ 100 miljoen sinds 2010.

Voornoemde ‘rechters’ hebben jaren lang gewerkt voor die NGOs of gedoceerd aan één van zijn andere instituten, tegen riante beloning. Dit alles is gedocumenteerd op p.7 en 8 van het rapport. Een voorbeeld is de Bulgaarse ‘rechter’ Yonko Grozev die jarenlang voor het ‘Open Society Justice Initiative’ werkte alvorens beloond te worden met een positie als rechter.

De ‘commissioner for human rights’ in de Europese Raad van 2012-2018 (Nils Muiznieks), is geen rechter maar werd jaren lang dik betaald als activist van de ‘Open Society Foundation’ in Letland, daarbij zijn positie misbruikende om een campagne te voeren tegen de ‘anti-Soros’ wetgeving in Hongarije. Deze NGOs zijn dagelijks actief bij het EHRM. De ‘Helsinki Foundation for Human Rights’ in Polen diende 16 klachten in en verdedigde 32 klachten in 2017. Zoals hierboven gemeld versluieren zij hun rol en identiteit voor de rechters, maar nu zijn zij door de mand gevallen.

Het ‘summum summarum’ wordt natuurlijk de wanstaltige situatie dat Soros rechters klachten gaan beoordelen van Soros NGOs, hetgeen al in 88 processen het geval was maar de rechters weigerden zich te excuseren! In één zaak van 2018 waren 10 van de 14 klagende NGOs van Soros, terwijl 6 van de 17 rechters op zijn ‘payroll’ stonden. Waar zijn de Europese regeringen in hemelsnaam?

Hoe kan dat? Soros domineert al die bananenlanden (‘shitholes’ in goed Nederlands) die tot op het bot corrupt zijn, zoals de Balkan en de Baltische landen. Wat te zeggen van $ 131 miljoen voor Albanië sinds 1992 dat in ruil natuurlijk iedere gewenste Soros rechter steunt? De ‘Open Society Foundation’ spendeert in Europa liefst $ 90 miljoen p.a. aan ‘mensenrechten’, terwijl het EHRM daar maar $ 70 miljoen voor krijgt.

Erger nog, NGOs mogen sinds 2012 zich mengen in de benoemingsprocedures van de rechters, en tot slot is er het trieste feit dat er ‘geen rechterlijke ervaring’ vereist is voor een plaats in het Hof! Liefst 51 van de 100 ‘rechters’ waren nooit rechters, maar stuk voor stuk mensenrechten activisten van Soros. Zij gedragen zich niet eens als rechters, want zij hebben hun marsorders van Soros èn de steekpenningen al lang binnen…

De kers op de taart is de uitspraak van de Raad voor Europa dat het EHRM de wet niet hoeft te kennen, want het is “a living instrument which must be interpreted in the light of present-day conditions”.  Dat is de vrijbrief voor dit tuig om te doen wat Soros decreteert: judiciair activisme.

Deze travestie lijdt ertoe dat de vrijheid van meningsuiting in Straatsburg al lang vogelvrij is omdat politici de macht ontnomen wordt om hun werk te doen door activistische ‘rechters’. Asielrecht, LGBT, minderheids rechten, alles komt in handen van een onscrupuleuze kaste van ongekozen tuig in wat men feitelijk mag betitelen als ‘de Mensen Rechten Industrie’.

Nu ligt de geloofwaardigheid van het EHRM op straat, waar veel rechters toevallig ook vandaan komen, maar wie maakt hier een eind aan? Druiloor Rutte? Hopelijk kunnen een Hiddema, Wilders, Baudet en Bosma de moed opbrengen om de kat de bel aan te binden, want integriteit is helaas langzamerhand een schaarse commodity geworden.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4 jaren geleden

***want integriteit is helaas langzamerhand een schaarse commodity geworden.***.. Aldus de heer Dunki.
Het doet me denken aan een “statement” van Gudo van Moerkom, ex directeur van de ANWB.
**Als het om geld gaat, worden alle principes vloeibaar”.
Dus . George Soros, laat dus bij ** voortduring” principes sneuvelen door geld te steken in zijn plan om het westen te destabiliseren.
Het doet er niet toe of Soros mensen wil omkopen, het doet er WEL toe dat “men” zich onderdanig aan de pecunia onderwerpt. En, wie zijn dan die “afgegleden” bestuurders of rechters, die slechts het geld ambiëren en aldus gewoon “zieke opportunisten ” zijn?
Als we de mentaliteit eens bezien, zoals die van Nils Muiznieks, die als activist is ( werd) gepromoveerd tot ” gevolmachtigde” voor mensenrechten in de Europese raad, dan bekruipt mij het gevoel dat hij volledig op het criminele vlak is aangeland en slechts `zijn drang tot “rijk willen worden” de ruimte geeft.
Deze conclusie kunnen we zeker projecteren op veel ” bestuurders” en semi- intellectuelen. We hoeven maar even in de geschiedenis te duiken en we komen “ontelbare” individuen tegen die slechts het dollarteken en/of het Euroteken in de ogen hebben staan.
Principes bestaan dan niet meer. De consequentie is dus, zoals de heer Dunki schrijft:

**Deze travestie lijdt ertoe dat de vrijheid van meningsuiting in Straatsburg al lang vogelvrij is omdat politici de macht ontnomen wordt om hun werk te doen door activistische ‘rechters’. Asielrecht, LGBT, minderheids rechten, alles komt in handen van een onscrupuleuze kaste van ongekozen tuig in wat men feitelijk mag betitelen als ‘de Mensen Rechten Industrie’.**

Onze openheid staat onder druk. Onze vrije, tolerante, vrijzinnige, nieuwsgierige democratische samenleving verkeert in levensgevaar. Big business en big government gaan dus hand in hand en vormen een “conglomeraat van managers waarin men elkaar de bal toespeelt”.
Zoals in de “preambule” staat van “De verklaring van de rechten van de mens en de burger” en in artikel 1 staat over gelijk gerechtigd geboren en artikel 13 staat over belastingen, zijn dat slechts ” aanwijzingen” , maar “men doet alsof het echt ( opeisbare) rechten zijn”
Er is dus een ‘ ZEER GESPANNEN VERHOUDING TUSSEN MENSENRECHTEN EN EEN RECHTSTAAT”.
Vele burgers menen dat ” mensenrechten” in de wet is verankerd. Dat zou een ramp zijn zoals artikel 1 van de Grondwet dat nu al is.
Als we dus de activiteiten van George Soros en de ongekozen corrupte “rechters” bij het Hof voor de mensenrechten op elkaar “projecteren, dan is het inderdaad een Mensenrechten- industrie waar de Pecunia rijkelijk vloeit. De mentaliteit is dus die van een crimineel die willens en wetens tegen de belangen van de burger actief is en zijn vrijheid wil vernietigen en daardoor gewoon parasiteren op artikel 13 .
Maar, niet alleen BESTAAN Universele mensenrechten dus niet omdat ze nimmer gecodificeerd zijn en nooit kunnen worden afgedwongen.
Dat een/de rechtsprekende macht wel graag door middel van jurisprudentie de ” mensenrechten” wil verankeren in een wet, is een gotspe.
Het **Europese Hof voor de rechten van de mens** is dan ook zeer onwenselijk en het **Summum jus summa inju’ria **aangeeft dat het *hoogst rechtvaardige het grootste onrecht is** Immers: De ( een) ” democratische rechtstaat ” staat op het spel.