Mensen veroordelen?

Het debat over het veroordelen van mensen op basis van hun afkomst is door Arnon Grünberg nieuw leven ingeblazen. Of wellicht toch ook niet, want we mogen toch aannemen dat, 75 jaar na afloop van een oorlog waarin afkomst en ras bepalend waren voor het individuele lot, de burgers van Europa voldoende doordrongen zijn van nut en noodzaak die achtergrondkenmerken geen rol te laten spelen in de beoordeling van mensen. Misschien wilde Grünberg slechts aardig scoren in eigen kring.

Afb: Fons Heijnsbroek / Wikimedia-commons

‘Misschien hebben wij op school niet voldoende opgelet, maar volgens mij hebben de nationaalsocialisten Joden nooit inburgeringcursussen aangeboden, of hen huursubsidie, zorgtoeslag, studiefinanciering, kinderbijslag of bijstand uitgekeerd.’ (prof. dr. Hans Jansen)

En:

Uit een inmiddels legendarisch onderzoek door dr. Ruud Koopmans  blijkt dat ‘fundamentalisme’ onder moslims wijd verbreid is. Twee derde van de ondervraagde moslims zegt desgevraagd in dat onderzoek dat religieuze regels voor hen belangrijker zijn dan de wetten van het land waar ze wonen. Driekwart van de respondenten is ook van mening dat er maar één legitieme interpretatie van de Koran mogelijk is.

Deze informatie vooraf is belangrijk om de tenenkrommende bijdragen van de Amsterdamse burgemeester Halsema en D66-leider Jetten aan het programma ‘M’ te kunnen beoordelen, waarin zij reageerden op het geweld tegen homo’s in Amsterdam. ‘Onaanvaardbaar!’ was de stellige overtuiging van beiden, maar op de vraag welke groepen dit geweld op hun geweten hadden, gingen zij met eenzelfde overtuiging uitdrukkelijk niet in. Dan rijst toch de vraag: “Waarom wegkijken, goedpraten, uitwissen, apart zetten en normaal maken wat niet normaal is?”

Onze hoofdstad Amsterdam is de laatste 50 jaar op wonderlijke wijze een stad geworden waar de Nederlandse bevolking geen meerderheid meer is. 10% van de burgers in die stad heeft Marokkaanse ‘roots’ en verzorgen, als we de krantenberichten mogen geloven, voor een veel groter deel dan 10% van de overlast in de stad. Ook tegen homo’s, dat is allang geen geheim meer voor gewone mensen. Grote of kleine criminaliteit: de Naffers komen in alle statistieken prominent voor. Ligt het eraan waar hun ouders zijn geboren? Nee, natuurlijk niet. Het heeft te maken met hun opvoeding thuis, met de regels die hen daar eigen gemaakt (behoren te) worden.

Die Marokkaanse regels worden vooral bepaald door de religie die zij aanhangen. De islam heeft als regels dat ongelovigen niet tot vrienden genomen mogen worden, dat homo’s het recht op leven eigenlijk hebben verspeeld, dat vrouwen zich onderdanig hebben te gedragen, et cetera, enzovoort. Kennelijk zijn de woorden ‘Marokkaan’ en ‘islam’ ietwat te lastig bevonden door prominenten en wel in het bijzonder als moet worden erkend dat zich onder die bevolkingsgroepen toch een zekere weerzin tegen onze vrije maatschappij bevindt. In Nederland, in 2020.

Wanneer we niet durven aan te wijzen onder welke groepen de daders zich vooral bevinden, dan lijkt het me dat we gewoon een probleem hebben. Dat is niet rechts en ook niet extreemrechts. Wanneer blijkt dat aanranding van kinderen in katholieke internaten schering en inslag is, dan zit de katholieke kerk – terecht – meteen in het verdachtenbankje. Prima: laat ze er niet mee wegkomen. Praat het niet goed, kijk niet weg en vertel ze dat het niet normaal is en een lang verblijf in de bajes onontkoombaar. Mocht het nog niet voldoende werken dan doe je die kerken en internaten dicht en mag Jan met de Rokken een ander ‘vitaal’ beroep zoeken.

Een religie die wetten of regels hanteert en oplegt die indruisen tegen de vigerende, democratische wetten, zal op enig moment de gebedshuizen moeten sluiten. Althans: wanneer de democratische en vrije maatschappij zich wil kunnen handhaven, dan zal dat moeten. Maar dan zullen we dat toch moeten benoemen en gewoon eerlijk zeggen. Zo zijn we dat gewend in dit land.

En bovendien: dan kunnen we er wat aan doen. Dat hoeft niet met treinen, stampende laarzen, kekke uniformpjes of eindeloze rijen barakken en prikkeldraad. Problemen benoemen, problemen helpen oplossen; dat is de taak van o.a. burgemeesters en politiek leiders.


Deel dit:
Abonneer
Laat het weten als er

4 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Godefroy France
2 jaren geleden

Aanvullende informatie voor alles dat de Joden niet werd aangeboden, kan met stellioge zekerheid stellen dat de maaltijden niet Kosher waren, zoals in het huidige deugende nederland, zelf de niet joden en muselmannen moeten volgens de Allah’s eisen ritueel geslacht eten!
Ben overtuigd “moslimfoob” heeft niets met discriminatie te maken!!!
FOBIE is Angst gepaard gaande met vermijding van hetgeen waar men bang voor is!!!
Ben bang voor moslims en alles waarvoor ze staan!

In mijn familie (waar 12 mensen nooit meer terugkwamen) noemen we grundberg een NESTBEVUILER!!!

Shalom Aleichem

Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord aan  Godefroy France

@Godefroy France — Ik vind het een historische schande dat zo snel na de Holocaust weer wordt weggekeken van anti-semitisme en dat men niet wil spreken over de ideologische achtergrond van tegenwoordig de belangrijkste bron ervan. Wetenschappelijk onderzoek (Bill Warner) heeft aangetoond dat in de islamitische leer meer uitingen van Jodenhaat te vinden zijn dan in Mein Kampf. Wetenschappelijk onderzoek laat ook zien dat in WOII er nauwe contacten waren tussen nazisme en islam en dat hieruit waarschijnlijk de idee van de Holocaust is ontstaan. En dit alles wordt steeds maar genegeerd en weggepraat door mensen die er vanwege hun Linkse waan geen oog voor hebben of die anders een agenda hanteren die hen maakt tot misdadigers tegen de mens en de menselijkheid.

Neef Jansen
2 jaren geleden

Het valt op dat wat betreft Corona we avond aan avond zien dat politici en media nauwlettend luisteren naar wat wetenschappers daarover adviseren, maar dat wat betreft minstens zo verontrustende kwesties als ‘klimaat’, ‘islam’ en ‘immigratie’ het wijzen op datgene wat wetenschappers daarover zeggen, kan maken dat je wordt weggezet als: racist, fascist, nazi, islamofoob, klimaatontkenner, rechts, extreem recht, en uiteraard: u bent een minderwaardig mens. Er is in grote delen van de Westerse wereld een taboe op het waarnemen van bepaalde vormen van werkelijkheid. Of althans, je mag ze wel waarnemen, maar je mag er niets over zeggen. Of althans, je mag er wel iets over zeggen, als het maar niet in kritische zin is. Bijvoorbeeld een uitspraak als ‘antropogene klimaatopwarming is onzin’, is praktisch verboden. Bijvoorbeeld een uitspraak als ‘islam is een vorm van georganiseerde misdaad’ is praktisch verboden. Beide uitspraken zijn uitgebreid te beargumenteren, maar zelfs de discussie erover is praktisch verboden. Karl Popper zou zich in zijn graf omkeren.

Ravian
2 jaren geleden

Het grote verschil tussen de groep van nu en de groep van toen is dat de groep van toen feitelijk niets aan te wrijven viel en dat de groep van nu feitelijk heel veel aan te wrijven valt.
Maar omdat er 75 jaar geleden een groep onterecht bestreden is mag je nu blijkbaar geen groepen meer bestrijden, ook als daar legitieme redenen te over voor zijn.
Tenzij de betreffende groep uit blanke mannen bestaat uiteraard, dan zijn opeens wel weer alle middelen toegestaan.
En als je een dergelijk beleid maar lang genoeg in stand houd dan komt, inderdaad, de tijd van de “treinen, stampende laarzen, kekke uniformpjes of eindeloze rijen barakken en prikkeldraad” vanzelf weer een keertje.