Zeventig jaar geleden

Deze maand is het zeventig jaar geleden dat het geesteskind van Jean Monnet, de EGKS, door de Franse minister van Buitenlandse zaken Robert Schuman ten doop werd gehouden, in het geloof dat een nieuw economisch èn politiek raamwerk nodig was om herhaling der eeuwige Frans Duitse conflicten te voorkomen. Wat toen al speelde bij insiders was de creatie van een ‘verenigde staten van Europa’. Het animerende idee was, niet geheel toevallig, wel eens bij de Fransen opgekomen dat hen daarin de sleutelrol zou toekomen die hen van nature toekwam als God’s geschenk aan het universum.

Afb: flickr

West Duitsland, de Benelux, Italie en Frankrijk tekenden op de stippellijn voor de totstandkoming van de EGKS, met de bedoeling daarmee de grondslag voor de EEG (1958) te vormen en zo evolueerden wij van kolen en staal, via de EEG, naar de EU met als extra dimensie ten opzichte van die EEG de illusoire politieke éénwording. Die botste al gauw met de harde realiteit van 22 landen met totaal verschillende culturen, talen, economieën en eventuele religies, resulterend in de gepolitiseerde miskraam die wij nu in Brussel dagelijks mogen aanschouwen.

De door Parijs zo vurig gewenste Franse politieke Europese dominantie werd achterhaald door het snelle ‘Wirtschaftswunder’ der ‘Ostnachbarn’, dat Frankrijk al gauw deed realiseren dat een leidende positie meer vergt dan alleen maar een grote mond. Maar tegelijkertijd begon het dominante, sociaal democratisch karakter van West Europa steeds meer extreem linkse karaktertrekken te vertonen.

In Brussel begonnen die gevaarlijke proporties aan te nemen met de gestage linkse infiltratie van de ongekozen ambtelijke top die steeds meer last kreeg van sterallures. Met name de 11 landen die vele tientallen jaren onder de hiel van Moskou geknecht waren maakten duidelijk dat zij geen behoefte hadden om hun hard verworven autonomie en vrijheid aan hegemonistische fratsen van een permanent dronken Europese Commissie President Juncker of diens keffertje Timmermans op te offeren.

Dit duo heeft naarstig geprobeerd om recht te praten wat krom is, daarbij nagepraat door politiek correcte papegaaien in Den Haag, met verhalen over ‘liberale waarden’ en een ‘vriendelijke versie’ van het kapitalisme, terwijl vanaf dag één de EU ten dode opgeschreven was. Slechts met hoogst onscrupuleus kunst en vliegwerk werd de levensgevaarlijke Euro overeind gehouden en werden de zwakke broeders in de zuidelijke regionen aan het noordelijke financiële infuus gehangen.

De EU is het spoor bijster en de corona epidemie is niet alleen een economische maar ook een politieke en constitutionele crisis geworden. Van de 27 lidstaten is de meerderheid slechts lid omdat de EU als een Luilekkerland werd gezien, een vrijbrief om aan de west Europese tiet te gaan hangen zonder dat daar ook maar enige verplichtingen aan verbonden waren. Dat breekt de EU op omdat die nu zèlf hard toe is aan een drastische hervorming, maar dat is een onmogelijkheid omdat bijkans iedereen andere belangen heeft.

Terwijl de USA het expansionisme van China probeert in te dammen door de communisten daar te raken waar het pijn doet, in de zware teruggang van het BNP, na zich tientallen jaren gelaafd te mogen hebben aan gesubsidieerde exporten naar de USA gepaard met brutaal wangedrag. De invasie van Tibet, de dagelijkse dreiging naar Taiwan, de concentratiekampen voor Christenen en Oeigoeren, de diefstal van intellectuele eigendom, de intimidatie van de WHO in december toen Taiwan als eerste de corona uitbraak signaleerde, de manipulatie van de WHO om ieder onderzoek naar de herkomst van covid-19 te dwarsbomen, noem het maar op…

Niet alleen Trump, maar de wereld wordt het zat om zo gekoeioneerd te worden door deze brutale fascisten die tientallen jaren hebben geprofiteerd van het globalisme van het westen, met name ook van de naïeve EU leden. Nu de USA en China in een handelsconflict tegenover elkaar staan kan Brussel zelfs nog steeds geen strategie maken om de EU goed door die botsing heen te leiden, laat staan daar zelf sterker uit te komen. Wat wil je met de collectie kneuzen die momenteel in Brussel hun delusies van de ‘verenigde staten van Europa’ zelf de grond inboren in hun ideologische verblinding?

Zoals een staatshoofd de eed aflegt om op te komen voor zijn land en zijn volk, weet de EU niet eens hoe zij de Unie door een gevaarlijke wereld moeten loodsen; op ieder sleutelpositie zit een amateur!

Net als in 2008 wordt de EU door de corona epidemie nog verder verscheurd, zoals de ‘single market’ die door miljoenen regeltjes en subsidies wordt beheerst, maar plots worden die met voeten getreden omdat alle leden hun eigen belangen gaan beschermen… Gezamenlijk belang? Gekke Henkie!

Er is rond € 2 triljoen (twaalf nullen) aan subsidies in de economie geïnjecteerd, waarvan de helft door Duitsland in eigen land dat, net als Nederland, het verdomt de Mediterrane klaplopers overeind te houden. Dat betekent dat, ondanks de wijd openstaande geldkraan van de ECB ten gunste van die zuidelijke landen, het bedrijfsleven in dat deel van de EU onderuit gaat, hetgeen de economische imbalans tussen noord en zuid nogmaals zal doen toenemen. Om maar niet te spreken van oost Europa, dat al helemaal geen cent heeft om te interveniëren ten gunste van de eigen economie.

Deze ontwikkeling benadrukt dat er geen politieke, noch een economische EU is, dus de hele peperdure collectie parasieten in Brussel kan naar huis, liefst vandaag nog…

En dan mijn favoriete Euro, die in landen die eigenlijk economisch te zwak zijn om in die ‘single currency’ mee te doen, onbetaalbare schuldenlasten gaat vormen. Italië zat al in de misère voor covid 19 met een staatsschuld van € 2,4 triljoen (135% van het BNP), maar de sterke man Salvini ziet hoe fnuikend dit is voor zijn land en gilt moord en brand over het gebrek aan Europese solidariteit.

Enfin, wij kennen het lied en het refrein, maar als Salvini binnenkort de macht overneemt gaat hij de EU de schuld geven – van alles wat hij kan bedenken – en dat zal Brussel nog meer aan het wankelen brengen na de Brexit, die nu in oorverdovende stilte vordert.

En dan de gammele EU wetgeving die van geen kanten deugt maar waar het linkse Europese Hof in Luxemburg zich krampachtig achter zet, nu weer in een conflict met het Duitse Constitutionele Hof dat de vloer aanveegde met de cowboypraktijken van de ECB om de Euro te steunen.

Ook Polen betwist de voorrang van Europees boven nationaal recht, kortom het enige wat de EU nog overeind houdt zijn de afspraken uit Maastricht (1992) die in feite steeds meer gebakken lucht blijken.

De rampzalige migratie hoef ik hier eigenlijk niet eens aan te snijden, want daar hebben alleen nog maar D’66 en GL interesse in, temeer omdat de problemen die criminele en permanent werkeloze moslims veroorzaken onze samenleving met de dag meer en meer ontwrichten.

Als wij de EU al zouden willen redden, dan moet er iemand visie tonen, maar wie gaat ons nog de arm op de rug draaien om klaplopers, inclusief  ‘would be’ Keizer Macron I, overeind te houden?

De hervorming van de failliete EU is een illusie sinds de Nederlandse en Franse kiezers de EU grondwet uit het raam gooiden in 2005 en niemand waagt het om opnieuw met die flauwekul aan te komen, zeker Den Haag niet na hun schandelijke gedrag met het afschaffen van het referendum.

Zoals politiek correcte zwevers als Halsema en Jetten niet willen erkennen dat de Islam incompatibel is met de westerse democratie en dat Marokkaanse jongeren vroeger eigenlijk allemaal een enorm pak rammel van hun ouders hadden moeten krijgen om ze eens manieren te leren, zullen zij ook niet erkennen dat de EU uiteenvalt. Want de landen zijn – net zo als mensen – niet ‘allemaal hetzelfde’ en voor een ‘Europa van verschillende snelheden’ is het nu te laat, véél te laat.

Boris Johnson werkt in stilte aan de Brexit en in landen als Frankrijk, Spanje, Italië, Hongarije, Polen en Griekenland is de anti-EU stemming om te snijden.

Alleen Nederlanders en Duitsers lijken nog te geloven in de fantastische sprookjes van tante Angela Grimm en oom Mark ‘dat de EU ons zo ontzettend veel goeds heeft gebracht’. Integendeel, de Euro en de Mediterrane broeders kunnen alleen nog maar overleven met ons zuurverdiende geld en daarvoor kennen wij de mooie uitdrukking: ‘Gekke Henkie’!


Abonneer
Laat het weten als er
8 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
2 jaren geleden

Een ” heerlijk” artikel van de heer Dunki. Zo mag ik graag zien…… Waarom? Omdat het toch een prestatie is om in een kort artikel toch zoveel aan feiten en meningen te vermelden.
Daarnaast is, na analyse, een zeer duidelijke opeen- stapeling van misstanden en domheden , door ” bestuurders” begaan, én hun ambities in ideologie hebben geïmplementeerd opdat ” het Volk” niet merk én zal weten wat ze ” werkelijk” aan het doen zijn.
Maar, heel duidelijk komt naar voren, dat de burger tot een “machteloos” dier is omgevormd zodat de ” criminele” elite niet alleen hun zakken kunnen vullen maar ook de macht naar zich toetrekt.
Daarbij komt, dat de zogenaamde ” bestuurders” in feite in het geheel NIET de intelligentie bezitten om de demografische problematiek te overzien.
Veel zaken zijn op pure emotie besloten. Immers: Mario Draghi heeft van de ECB een ” Grabbelton” gemaakt waar Frankrijk, Spanje, Portugal, Griekenland en Italië met hun onverzadigbare honger naar geld uit kunnen putten om hun economie draaiende te houden. De donateurs……. zijn……. gekke Henkie Nederland en Moeder Merkel van Duitsland. En….. het zogenaamde ” gebrek aan solidariteit is de grootste onzin omdat solidariteit niet bestaat omdat de Staten worden gedwongen, krachtens overeenkomsten, geld te storten op de rekening van de Europese Unie.
Gelukkig heeft het Duitse Constitutionele Hof de VLOER aangeveegd met het ECB beleid, maar ik denk VEEL TE LAAT.
Het zootje in Brussel…….. is nu aan het tandenknarsen.
We zitten nu “opgescheept” met een hoop ellende den dit veroorzaakt is door de Policor en de domheid van de massa, immers die kiest de VVD, CDA en D-66……. !!
Mijn ” statement” is nog steeds: “” De domheid is de kurk waarop de politiek drijft”. En…… aan domheid is niets te doen.

Ravian
2 jaren geleden

Dat hele Frans Duitse conflict berust op het feit dat de Fransen al eeuwenlang principieel op te grote voet leven en de gewoonte hadden de aldus ontstane tekorten middels rooftochten aan gene zijde van hun oostgrens aan te vullen.
En toen na de tweede wereldoorlog duidelijk werd dat het binnen Europa afgelopen ging wezen met de Franse militaire imperialistische spelletjes hebben die dus maar wat anders bedacht om hun eeuwige begrotingstekorten aan te vullen.
En het hele spel is van den beginne opgezet om in een Europese Heilstaat te eindigen, bestuurd vanuit Brussel, de voorstad van Parijs, en het de Duitsers afhandig gemaakte Straatsburg.
Zo ver mogelijk van Parijs als de taalgrens toeliet, maar wel binnen de Franse invloedssfeer, zodat het Elysée achter de bühne de zaak goed onder controle kon houden.
En de enige die de Franse hegemonie konden betwisten, de Duitsers, werden middels het befaamde Duitse schuldcomplex buiten spel gezet.

Het EGKS > EEG > EU plan is bedacht door Jean Monnet, diplomaat en de zoon van een Franse Cognac boer, die had het lang vooruit plannen er dus met de paplepel in gekregen.

“Europe’s nations should be guided towards the superstate without their people understanding what is happening. This can be accomplished by successive steps, each disguised as having an economic purpose, but which will eventually and irreversibly lead to federation.”

Quote van Jean Monnet.

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Ravian

@ Ravian

U schrijft: ‘…. which will eventually and irreversibly lead to federation’.

Inderdaad! Het enige serieuze, ideologische tegenwicht tegen deze chicanes was het pragmatisme van Engeland. Zoals Tony Blair’s historische weigering om nog meer Engelse miljarden aan de failliete Franse landbouw cadeau te doen.
De infantiele reactie van de parasiet Jacques Chirac was dat Engeland’s enige bijdrage aan de Europese landbouw de ‘mad cow disease’ geweest zou zijn.

Naar analogie rest ons nu slechts die practische knip op de beurs, want Rutte’s ideologische prioriteit ligt nu eenmaal niet bij ‘dit prachtige land’…

Ravian
2 jaren geleden
Antwoord aan  Ravian

De volle betekenis van deze uitspraak van Monnet is dat de EU van den beginne als ondemocratische constructie is opgezet.
De “wij die het beter weten” elite die zich gerechtigd vind het Europese volk middels leugens en bedrog iets op te dringen waarvan ze weten dat deze dit niet willen.
De antidemocratie zit vast in elke vezel van de EU ingebakken, ze hebben er al zeventig jaar lang schijt aan de wil van het volk, en dan lopen er nu nog altijd van die idioten rond die denken dat de EU nog wel ten goede te veranderen gaat wezen.
En middels die luchtfietserij rekken ze het bestaan van de EU nog wat verder op, zodat deze nog meer schade aan kan richten voor de onvermijdelijke ineenstorting een feit is.

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Ravian

Zelfs in Maastricht signaleerde géén der politici de dubbele bodem der federalisten die er al sinds de EGKS in zat. Illustratief voor hun collectieve incompetentie. De charlatans hadden slechts één ding voor ogen, de greep naar de macht. Hun doel heiligt nog steeds de middelen, maar eindelijk beginnen de slachtoffers ervoor te passen om ‘nuttige idioten’ te blijven van nitwits als van der Leyen & Timmermans.

Nu komt dat Duitse ‘Wunderkind’ met de propositie dat, zelfs in de huidige misère, de EU nog eens het dubbele bedrag van de door Timmermans uit zijn duim gezogen klimaat-bedragen nodig zou hebben om Europa te redden uit de (naweeën van) de corona crisis, die feitelijk door globalisten is geïnstrumenteerd.

Lijkt dit niet sprekend op het Trotskistische model van de ‘permanente revolutie’ waarbij de linkse activisten zèlf ‘het onoverkomelijke maatschappelijke probleem’ creëren – hetzij het klimaat, de neutronenbom, de ozon gaten, CO² of stikstof – om daar een enorme paniek over te zaaien en vervolgens aan te bieden om die ellende zèlf op te lossen en de mensheid te redden– mits zij alle macht en een enorme zak met centen krijgen ?

Geen enkele twijfel ! Dit is wéér de oudste truc uit de doos van ‘de goede oude’ Leon Trotski! Zijn de domme kiezers weer eens bang genoeg gemaakt ?
Geen twijfel, kijk maar wie er met 42 virtuele zetels vandoor gaat zonder dat hij ook maar iets goeds heeft gedaan? Zo oliedom zijn die kiezers… Gelukkig zijn de verkiezingen pas volgend jaar maar ik begrijp echt niet waar de heren Wilders en Baudet blijven…

Ravian
2 jaren geleden
Antwoord aan  Ravian

Yep, gezien de gemiddelde kiezer er de afgelopen eeuw (helaas) niks snuggerder op geworden is werkt de oude trukendoos van Trotski nog prima, net als die van Goebbels overigens.

r dunki
2 jaren geleden
Antwoord aan  Ravian

Frappant is dat de huidige crisis ertoe leidt dat de natiestaten de EU in één klap volledig overvleugelen. Het (Franse) federalistische experiment kan al jaren niet overtuigen met een positief concept en valt nu door de mand.

Ravian
2 jaren geleden
Antwoord aan  r dunki

Yep, de EU heeft met Corona bewezen niets bij te dragen en enkel een sta in de weg te wezen.
De enige “positieve bijdrage” van de EU is dat men de crisis poogt te misbruiken om meer EU, meer economie slopend “groen” beleid, en meer nivellering af te dwingen.
De EU heeft nu voor eens en voor altijd bewezen dat de overstap van EEG naar EU een stap in de verkeerde richting was.
De geplande route is nu duidelijker dan ooit: EGKS > EEG > EU > EUSSR.
En steeds meer natiestaten bedanken daarvoor.