Het klimaat-wapen in het communistische arsenaal.

Het klimaat – als socialistische stok om de kapitalistische hond te slaan – is geen wetenschappelijk probleem, maar een effectief psychologisch wapen der globalisten. Een ander, met verloop van tijd al even verwoestend wapen uit hun arsenaal zijn Merkel’s illegaal binnen gesluisde horden die West Europa overspoelen.

Afb: pxhere

Zoals Charlef Brantz in zijn recente artikel ich habe es gewusst belichtte, hing Merkel dat communistische zwaard van Damocles boven de hoofden van haar naïeve landgenoten en tientallen andere miljoenen Europeanen. Voor haar genocidale racisme, geïnspireerd op de morbide ideeën van Coudenhoven Kalergi, en voor haar verraad van de Duitse bevolking kreeg zij de Charlemagne prijs! Dat boosaardige mens volhardt daarin tot op de dag van vandaag, terwijl zij in de gevangenis had moeten zitten voor ambtsmisbruik en landverraad, maar het verloederde Duitsland mist de morele verontwaardiging om daarop te acteren.

Dit zijn de atoombommen van de SJW om het westerse kapitalisme te vernietigen en onze sociale en economische orde te vervangen door hun fascisme. Zij vorderen gestaag en zodra “nuttige idioten” als Jetten, Asscher en Klaver hun taak volbracht hebben worden zij – niet al te discreet – terzijde geschoven. De 1e en 2e Kamer worden dan opgeheven zodat Klaver’s “puppetmaster”, de communist Duijvendak met zijn imposante strafblad, het roer kan overnemen als de verpersoonlijking van Big Brother. Rutte wordt bedankt voor zijn voorbeeldige medewerking en weggepromoveerd als directeur personeelszaken van de klimaatafdeling op Schiermonnikoog. Rosenmöller kan eindelijk, naar analogie van zijn idool Pol Pot, de helft van onze bevolking in heropvoedingskampen smijten. De andere helft zal voor hun leven rennen, terug naar de Islamitische bakermat die niet compatibel blijkt met het ware communistische gezicht van G.L.

Nu weer proberen de Democraten de Amerikaanse democratie te ondermijnen met “Ukraïne Gate”, hun laatste verraderlijke vondst in het linkse wapenarsenaal, hun zoveelste desperate greep naar de macht. Dat die Social Justice zo achteloos overschakelt van klimaat via migratie naar de “Ukraïne Gate”, geeft aan welke ideologisch gedreven dwepers zij zijn, maar het schijnt dat miljoenen mensen ècht angstig worden door hun paniekzaaierij. Wie een zinvol, wetenschappelijk debat verwacht over globale klimaat ontwikkelingen die door mensen veroorzaakt zouden zijn, is naïef en ziet de SJW greep naar de macht niet voor wat deze is of weigert dat te zien. Politici en kiezers van dat kaliber zijn geen slachtoffers van, maar malafide samenzweerders met de Social Justice!

Hoe kan onze premier, die abusievelijk pretendeert een “zware job” in Unilever gehad te hebben en ook pretendeert historicus te zijn – althans niet minder dan acht lange jaren “geschiedenis heeft gestudeerd” en dus ook wel eens over Karl Marx gelezen moet hebben – zo stekeblind zijn voor dit desperate streven naar de ‘Untergang des Abendlandes’?

Waar hij als quasi-conservatief begon heeft hij het naïeve “ons soort VVD-mensen” inmiddels naast de SJW-activisten van D’66 geparkeerd en ligt warmpjes in bed bij de Groenen, waar geen enkele VVD kiezer ooit om gevraagd heeft! Ooit van kiezersbedrog gehoord? Een meer ontnuchterende beschrijving van Rutte is er niet: “veel gespin, weinig wol” en hoogst onbetrouwbaar….

Er is een grondwettelijke taak voor iedere premier, zelfs Rutte, gereserveerd in de bescherming van Nederland en de Nederlanders. Hij doet echter het tegenovergestelde! Hij geeft – zonder enig mandaat uit de verkiezingen – groen licht aan subversieve quasi “wetenschappers” en “klimaat experts” die slapend schatrijk worden maar het land het faillissement injagen en miljoenen kinderen en naïeve volwassenen slapeloze nachten bezorgen met hun gelieg dat de zeespiegel gaat stijgen, hele naties zullen worden verzwolgen en – uiteraard – miljarden zullen sterven. Egotripper Rutte stond echter parmantig kraaiend met opgeheven vingertje vooraan in Madrid en vervolgens, in London, respectloos “lollig te doen” achter Trump’s rug…. Wat een gotspe!

Er is echter niets nieuws onder de zon: Honderd jaar geleden was de rage “de nieuwe ijstijd”, aldus het boek “Fire and Ice”, een diepgaand historisch werk van R. Warren Anderson and Dan Gainor over de obsessie der media met verandering van het klimaat. Toen in 1920 de temperatuur een halve graad steeg sloeg die media rage om in paniek over de nieuwe bedreiging, met de New York Times toen ook al voorop met “the earth is steadily growing warmer.”

In 1954 kwam Fortune Magazine met een nieuwe smaak, zowaar weer een afkoelende trend met een artikel “Climate – the Heat May Be Off.” . De New York Times ging stug door tot de late jaren ’50 met hun onzin over opwarming tot zij in 1975 het licht zagen: “A Major Cooling Widely Considered to Be Inevitable.” Deze sociopaten staan nergens voor, dus op 22 augustus 1981 citeerde de Times zeven “atmosferische wetenschappers” die een voorspelling gaven van “global warming of an “almost unprecedented magnitude.” In 100 jaar hebben deze gevaarlijke fantasten ons dagelijks luidkeels gewaarschuwd voor: global cooling, warming, wederom cooling en wellicht nog niet voor de laatste keer opwarming. Zo verkoop je kranten, zowel toen als nu!

Dat onverantwoordelijk gedram vraagt toch om de brandspuit erop te zetten, inclusief op Rutte die pretendeert historicus te zijn maar zijn geheugen is kennelijk alleen maar op afroep beschikbaar of heeft hij nooit iets geleerd gedurende zijn niet minder dan acht lange jaren in de collegebanken?

In het artikel “Klimaat, zakkenvullerij en paniekzaaierij op 5 december jl. heb ik al voldoende over deze opportunisten gemeld, maar hier een raadseltje: Hoe kan het dat “wetenschappelijke genieën” die weten dat een man eigenlijk een vrouw is en een baby 5 minuten voor de geboorte nog geen baby en derhalve alsnog straffeloos afgeslacht kan worden, door Rutte serieus worden genomen?

Iemand met een spoortje eruditie en een vleugje historisch perspectief past hier toch voor? Slechts een opportunist zonder enig zelfrespect doet dat. Sterker nog, Rutte staat met Kaag te trappelen om bij de UN’s top-intrigant, de Portugese communist Guterrez op de thee te gaan en plechtig te beloven dat zij, als ‘loopjongens’ van deze corrupte organisatie, Nederland als lichtend voorbeeld voor de wereld volledig naar de donder zullen helpen “voor de goede zaak”.

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de UN zit hij bij de speech van Trump als een kind respectloos met Willem Alexander plaatjes te kijken op diens telefoon en te giebelen. “Het gezicht” van Nederland voor het oog van de wereld… Echt om trots op te zijn! Kan het iets anders dan egotripperij en ongeremd opportunisme zijn?

Een stapje terug in de tijd naar 1880 laat zien dat zowel de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) als NASA, sindsdien de toename van de temperatuur van de atmosfeer zo’n vijf jaren geleden op 0,9°C. stelden. Die opwarming is echter al vijf jaren geleden geïnverteerd volgens op decimalen nauwkeurige satellietmetingen van NASA’s Goddard Institute for Space Studies! Ik schreef hierover op 28.11.2018 in “Wij hebben er net twee jaren van sterke atmosferische afkoeling op zitten”, met referte aan officiële NASA cijfers die in “Real Clear Markets” door de klimaat-wetenschapper Ariel Brown werden aangehaald.

Daaruit bleek dat tussen februari 2016 en februari 2018 de atmosferische temperatuur met liefst 0,56°C was gedaald zonder dat één geitenharensok daar ook maar iets voor gedaan had. Volgens Bartjes resulteert 0,9°C (in 2014) – 0,56°C (in 2018) in 0,34 °C totale opwarming over 140 jaar, dus waar hebben die leugenaars het over?! Dit komt uit de readouts van de NASA satellieten op hun eigen site, dus het enige wat zij goed doen is dit nieuws uit de internationale pers houden…

De wereld wordt bovendien de laatste twee decennia steeds groener en de ijsberen steeds talrijker. NASA’s satellieten tonen ook dat China en India door agressieve programma’s om bomen te planten en intensieve agricultuur mondiaal leidend zijn in het groener maken van de planeet. Sinds 2000 is er 5% meer groen op aarde, een oppervlakte zo groot als de gehele Amazone area en 25% daarvan kwam voor rekening van China zonder dat Frans Timmermans daar enige bemoeienis mee had. Liefst 35% van het met vegetatie bedekte aardoppervlak blijkt in een onderzoek van Boston University met NASA steeds groener te worden, terwijl slechts 5% bruiner wordt. Deze studie werd gepubliceerd op 11 februari 2019 in het tijdschrift “Nature Sustainability” (en wordt door het NOS Journaal uitgebreid belicht op 1 april 2089 op het hoogtepunt van de dan heersende ijstijd).

Toch raakt de salonsocialistische Afsluitdijk die de waarheid moet weerstaan steeds poreuzer en het wordt zelfs surrealistisch als de geoloog Gregory Wrightstone in zijn veelgeprezen boek “Inconvenient Facts: The Science That Al Gore Doesn’t Want You to Know,” op een groenere aarde wijst dankzij hogere koolstof emissies, waar planten zich mee voeden en groeien en bloeien. Een wetenschappelijk commentaar op Wrightstone luidt : “this additional greening causes greater moisture in the air through transpiration, also aiding in the growth of plants and trees. Wrightstone said that this greening is partly the result of fossil fuel emissions and that, in fact, the earth can handle six times more carbon dioxide emissions than there is right now”.

Bijna 27 jaar nadat de United Nations hun frauduleuze U.N. Framework Convention on Climate Change adopteerden, stellen duizenden wetenschappers dat er geen crisis is die door “climate change” veroorzaakt is en dat dit een moedwillige misrepresentatie is van de feiten.

Nogmaals, het gaat de communisten er slechts om de mondiale economie te ontwortelen en veel invloedrijke globalisten, waaronder het “braakmiddel” George Soros, manipuleren (onze) politici en ongekozen ambtenaren daartoe; de Europese Commissie en het Europese Parlement zijn al reddeloos verloren. De 500 wetenschappers die onlangs een declaratie naar de UN zonden, onder leiding van Nederlandse collegae, schreven: “We urge you to follow a climate policy based on sound science, realistic economics and genuine concern for those harmed by costly but unnecessary attempts at mitigation.”

In de USA lopen Democratische communisten als Bernie Sanders en Elizabeth Warren rond die met deze ideologische wapens volledige onderdrukking van Donald Trump’s “economic freedom agenda” nastreven om hun fascistische Utopia te vestigen, terwijl er, sinds Hillary Clinton achter de coulissen verdween, zeven miljoen banen zijn gecreëerd!

Sinds 2016 heeft Trump zijn economische agenda en zijn buitenlandse politiek gebaseerd op de belangen van de USA, met de belangen der Amerikaanse kiezers voorop. Dit in schril contrast tot het slinkse globalisme van Rutte die ons voor zijn persoonlijke ambities in de uitverkoop aan Brussel heeft gedaan omdat hij in zijn lange studiejaren niets over socialisme en communisme heeft opgestoken. Hij leert het nooit, deze trieste impersonatie van een historicus, laat staan van een betrouwbare premier die als een rots achter zijn eigen land zou moeten staan in plaats van Nederland te verraden voor zijn dagdromen van Utopia….

Toen de Democratische Alejandra Ocasio Cortez in het Amerikaanse House of Representatives kwam presenteerde zij, uit de losse pols, haar “Green New Deal”, een totaal niet onderbouwde fabel die Klaver en Jetten ook hadden kunnen schrijven. Laffe politici wisten niet hoe gauw zij achter deze onhaalbare en onbetaalbare kolder moesten gaan staan, tot Ocasio Cortez’s stafchef Chakrabarti stomverbaasd opmerkte dat dit plan niets met het klimaat van doen had “because we really think of it as a how-do-you-change-the-entire-economy thing.” Gaat er ergens een belletje rinkelen?

Nog steeds hebben opportunistische politici niet de lef om te ageren tegen deze grootste “practical joke” van de eeuw, Rutte voorop. Laten wij ons niet vergissen in AOC, haar ignorantie en arrogantie zijn net zo groot als haar knalrood geverfde mond, maar de globalistische élite is doodsbang om deze onzin te erkennen voor wat het is: Pure Bull Shit!

Dank aan Donald Trump die uit “Parijs” stapt en deze hysterie doorbreekt!


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

1 Reactie
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
stukatotherescue
4 jaren geleden

Zoals altijd top Ronald.