Klimaat, zakkenvullerij en paniekzaaierij

Sinds de jaren ’80 belazeren de klimaat charlatans ons al, niet alleen met quasi wetenschap – in de trant van “science is settled” – maar vooral met bangmakerij en dwaze voorspellingen die, in bijna veertig jaren, helemaal nooit zijn uitgekomen. Van “luchtvervuiling” gingen wij naar “climate change”. Toen dat ook faalde werd het achteloos de “opwarming van de aarde” en nu staan deze charlatans klaar om te switchen naar “global meltdown” en “climate collapse”. Goebbels was er een kleine jongen bij!

Afb: flickr.

In het artikel ‘Schokkende bekentenissen van politiek-correcte klimaatprofeten’ d.d.13.11. 2018 refereerde ik aan de schokkende bekentenissen van leidende “klimaatwetenschappers” die hun ongelijk zowaar eerlijk bekenden. Afgezien van de paar internationale publicaties die daar aandacht aan gaven hebt u er waarschijnlijk nooit iets van gehoord, en dat is géén toeval.

In het artikel ‘Van UN’s corrupte IPCC naar de integere wetenschappers in de NIPCC’ d.d. 29 december 2018 deed ik een boekje open over de oprichting en de oplichting van de corrupte IPCC door Maurice Strong en de corrupte werkwijze van de door linkse politici beheerste IPCC.

De jaarlijkse rapporten worden door hen geschreven, de wetenschappers hebben geen bemoeienis met hun jaarlijkse manipulatieve doemverhalen. Verboten!

Gedurende méér dan twee miljard jaren bestond er geen enkele link tussen CO² en de temperatuur op aarde en nu is CO² plots verantwoordelijk voor een temperatuurstijging?! Daar zakt je broek van af.

Volgende week gaat onze apostel Rutte naar het U.N. klimaatfeestje in Madrid om –zoals hij zelf bescheiden zegt – uit te dragen ‘dat plannen daden moeten worden’. Hij gaat het onzinnige Nederlandse Klimaatakkoord als voorbeeld stellen en het belang benadrukken ‘om met elkaar ambities te hebben.’ Volgens Rutte moet de Europese discussie over terugdringing van de CO2-emissie nog beginnen.  De tranen springen je toch in de ogen bij zoveel naïeve nitwitterij?

Even terug naar de hoofdschuldige IPCC, die tegen het licht werd gehouden door Donna LaFramboise in haar boek ‘The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World’s Top Climate Expert’.

Hier enkele saillante punten: The IPCC operates in secrecy, leaves out critical pieces of data, relies too heavily on unproven measuring schemes, and tends to make unsupported sensationalist claims that support a politically-motivated, pre-determined agenda.

Ook Chris Landsea, een expert op het gebied van hurricanes, nam ontslag van de IPCC nadat de voorzitter van de IPCC pretendeerde dat steeds zwaardere stormen met steeds grotere frequentie zouden voorkomen dankzij de broeikas gassen. In zijn ontslag brief schreef hij: “I personally cannot in good faith continue to contribute to a process that I view as both being motivated by pre-conceived agendas and being scientifically unsound.”

De lijst van teleurgestelde wetenschappers die de IPCC de rug hebben toegekeerd wordt langer en langer om reden dat “scientific conclusions are re-written by politicians and presented to the public as valid science.”(zoals ik hierboven al noemde).

De leugenachtige IPCC pretendeert slechts “ peer-reviewed papers” te gebruiken van gerespecteerde wetenschappelijke tijdschriften, maar LaFramboise en een team van vrijwilligers toonden aan dat 30% van hun bronnen – meer dan 5000 artikelen – voor de IPCC volstrekt NIET “peer-reviewed” zijn, en een deel ervan is zelfs publicitaire rommel van Greenpeace! Zij hebben een lijst van meer dan duizend “peer reviewed” wetenschappelijke artikelen die betwijfelen of de mens enige invloed op de opwarming heeft en, tot slot stellen deze wetenschappers dat “ The IPCC deliberately manipulates the peer-review process at the top journals”. Gewoon onscrupuleuze schooiers.

Maar deze linkse activisten hebben het goed voor elkaar want integere wetenschappers die hun naam op het spel zetten om wetenschappelijke principes te verdedigen, zijn op de korrel genomen door Greenpeace en andere intriganten, terwijl veel wetenschappers simpel meedoen om een goede job te krijgen, voor onderzoek-donaties, publicatie en lucratieve consulting en andere contracten. Dus niets anders dan goedkoop, ouderwets “hoeren en snoeren”.

Wikipedia wordt volledig beheerst door de politiek correcte activisten. Toen een vooraanstaand wetenschapper voor de grap een artikel op Wikipedia amendeerde met de stopwatch in de hand, klokte hij minder dan vijf minuten tot zijn onwelgevallige amendement werd verwijderd! Vrijheid van onafhankelijke wetenschappelijke meningsuiting? Gekke Henkie.

Realclimate.org is opgericht door een Public Relations firma en wordt op dagelijkse basis geopereerd door de élite van de IPCC “in order to bring a fair and balanced view of the debate.” Andere meningen worden echter niet getolereerd. Het voorbeeld van één der oprichters van Realclimate, William Connolley, bekend als “the climate doctor,” verklaart hun tactiek en bedenkelijke manier van werken. Hij werd gebannen door Wikipedia omdat hij duizenden wetenschappelijke paginas amendeerde tot deze aan zijn linkse wetenschappelijke oordeel voldeden.

NASA and NOAA zitten vol met zulke activisten. Als directeur van NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS) tussen 1981 en 2013, bleef James Hansen zijn team dwingen om het ene na het andere artikel te publiceren om zijn linkse visie te evangeliseren, hoewel zijn voorspellingen nu al een kleine veertig jaren klinkklare onzin blijken te zijn. Hansen’s voormalige baas heeft duidelijk stelling genomen tegen zijn fantasieën en heeft zelf een doorwrocht artikel gepubliceerd waarin wordt aangetoond dat zelfs de geringste variatie in de output van de zon dramatische effecten heeft op de temperatuur op aarde.

Hansen is en blijft één der grootste charlatans achter het klimaatbedrog. In 1967 ging James Hansen aan de slag bij NASA’s Goddard Institute for Space Studies en maakte wat klimaat modellen. In de jaren ‘80 kregen de Groenen een steeds grotere mond want sinds de jaren ’60 was er sprake van temperatuurstijging en Hansen, die toen de baas was in GISS, extrapoleerde twintig jaar van recente opwarming klakkeloos naar de toekomst en zag de apocalyps op zich afkomen. Het greenhouse Effect was geboren dankzij een stommiteit die mijn oude wiskundeleraar hem nooit zou vergeven!

Dat komt ervan als je met zulke oliedomme “keukenmeiden wetenschappelijke methoden” als de amateur Hansen werkt… In ’83 en ’88 stroomde el Niño voor de Zuid Amerikaanse westkust de verkeerde kant op, met alle éénmalige klimatologische gevolgen vandien, dus met de thermometer in de hand werd ’88 tot het allerwarmste jaar sinds mensenheugenis gedoopt, het jaar waarin de IPCC werd opgericht.

In dat zelfde jaar schreef Revelle twee brieven aan het Congres om voor te stellen om tien of twintig jaar te wachten om het door Hansen gepresenteerde greenhouse effect beter te evalueren, maar Hansen was al niet zo’n geweldig kiene wetenschapper dus hij gooide het maar over de ideologische boeg met verdere manipulatie van data. Hij ontdekte dat hij de toehoorders snel bang kon maken om zo, met succes, geld uit de zakken van de overheid en anderen te kloppen. Leon Trotsky: Er gaat niets boven een goede, zelfgemaakte crisis die je dan ook nog eens mag gaan oplossen met andermans centen!

Iedereen ontdekte plots waar Abraham de mosterd haalde, think tanks, tijdschriften, NGO’s, universiteiten, de alternatieve energie leugenaars van Ed Nijpels, overheidsinstituten, iedereen specialiseerde plots in enge sprookjes die o zo lucratief bleken te zijn. Academici willen hun werk nu eenmaal publiceren en IPCC was de aangewezen weg, als je maar vertelde wat de IPCC wilde horen… Slechts voormalige IPCC wetenschappers durfden de charlatans aan de kaak te stellen, zoals Dr. Khadekar die hun laatste rapporten in vlammen afschoot wegens hun totale gebrek aan wetenschappelijke onderbouwing.

Zoveel moge duidelijk zijn, wie meedoet, vindt zijn/haar bedje gespreid, dus het is opportunisme troef in een kudde roofzuchtige Groenen die slechts publiek en politici bang hoeven te maken om de kassa te doen rinkelen.

Hoe anders zouden non-valeurs als Jetten en Klaver ooit aan de kost moeten komen? Het ergste is dat deze parasieten al dertig jaar op die toer zitten van nooit uitkomende rampenvoorspellingen maar dat de politiek er nog steeds geen enorme schop onder geeft, onze slapjanus Rutte voorop.

Inmiddels is deze zieke beweging geïnstitutionaliseerd, d.w.z. enkelen zoals Al Gore en Ed Nijpels verdienen gouden bergen, maar honderdduizenden zo niet miljoenen moreel corrupte zielepoten verdienen de dagelijkse kost met hun deelname aan dit boerenbedrog en betalen er inmiddels het schoolgeld en de hypothecaire aflossingen van. Zij zijn gewoon een parasitair onderdeel van de maatschappij en zolang D’66, PvdA en GL hen maar rugdekking geven is hun stem gegarandeerd. “Ik krab jouw rug en jij de mijne”. Daarom wordt iedere “andersdenkende” zo genadeloos neergesabeld, want hij bedreigt de uiterst lucratieve status quo.

Dat deze quasi-wetenschap inhoudelijk niets voorstelt is evident, want New York lag 20.000 jaar geleden onder ongeveer anderhalve kilometer ijs en het gaat langzaam weer die kant op. “Klimaatwetenschappers” weten nog steeds niet hoe aardse en buitenaardse factoren als wolken, oscillaties over tientallen jaren van oceaanstromen, onderzeese geothermische activiteiten zoals migratie van warm water van de bodem van de noordelijke Atlantische Oceaan naar het oppervlak (zoals het verhaal wil, ten koste van het drijfijs en de ijsberen), waterdamp, zonnestralen en kosmische straling, bossen en stedelijke hitte-eilandeffecten, het aardmagnetisch veld en de natuurlijke CO² variabiliteit op elkaar inwerken.

Hun krakkemikkige rekenmodellen zijn afdankertjes uit de financiële wereld en voor de volstrekte “chaostheorie’ waar wij hier naar kijken is een collectie incompetente, zakkenvullende geitenharen sokken niet de aangewezen lichten in het duister.

Sinds het begin van de vorige eeuw zien wij slechts 0,9 °C opwarming, waarvan de helft kan worden toegeschreven aan menselijke activiteit, maar daarvan is dan 0,225 °C veroorzaakt door stedelijke hitte-eilandeffecten. Het saldo van 0,225 °C opwarming is theoretisch mogelijk veroorzaakt door onze extra CO².

De opwarming tussen 1910 en 1945 bedroeg 0,6 °C  en die vond plaats toen de extra CO² die door menselijke activiteit in de atmosfeer werd uitgestoten, naar schatting slechts 18 ppm bedroeg, dus een delta van 280 ppm pre-industrieel naar 298 ppm.  Dat is te gewoon véél weinig om enig effect te hebben, dus de uiterst geringe opwarming aan het begin van de 20ste eeuw zal door iets anders veroorzaakt zijn. Wat dat is weet zelfs het komisch duo Jetten/Klaver niet, laat staan Rutte.

De alternatieve energiebronnen van deze clowns zijn slechts interessant voor zakkenvullers als Nijpels en zijn lobbyisten, maar windmolens en zonnepanelen leiden op korte termijn tot diepe duisternis, kijk maar naar het rampzalige Duitse voorbeeld. Als de linkse dwarsliggers niet gauw terug in hun hok gaan en wij voor kernenergie gaan, leiden de enorme pieken en dalen in de energievoorziening dankzij de linkse partijen tot de noodzaak om steenkool, biomassa en olie te stoken. Batterijen, hoe groot en peperduur ook, kunnen slechts voor uren, wellicht één dag, soelaas bieden, maar als de Groenen geen steenkool en olie willen, dan moeten zij snel inbinden en kerncentrales gaan bouwen, want windturbines, zonnepanelen en elektrische auto’s zijn verre van ‘groen’ om te produceren èn ook om te exploiteren. 

Electrische auto’s zijn niet alleen onpraktisch maar stoten zelfs radioactieve partikels uit!

Om de mondiale productiecapaciteit voor energie te vervangen door de hernieuwbare energiebronnen van onze linkse drammers is mijnbouw vereist en, niet te vergeten, raffinage, want het gaat om enorme hoeveelheden van zeldzame aardmetalen, koper, staal, glasvezel, beton, maar dit alles gaat ook ten koste van flora en fauna, hetgeen bij kernenergie niet het geval is.

De Groenen sturen rechtstreeks af op een ecologische catastrofe, maar zij hebben nooit een vak geleerd en kunnen niet verder plannen dan hun volgende vliegvakantie. Hun onbewezen obsessie met CO² is trouwens kul, want CO² is véél hoger geweest in de historie van de wereld, bijvoorbeeld zo’n 400 miljoen jaar geleden rond 4000 ppm, reden waarom planten toen pas écht begonnen te groeien en te bloeien. Dat heeft niet geleid tot het uitsterven der dinosaurussen, maar planten gaan kapot bij CO² waarden onder 150 ppm. Onze CO² waarden zijn momenteel historisch erg laag, maar ook dat begrijpen die geitenharensokken niet in hun egoïsme.

Zij maken miljoenen mensen bang met hun samenzwering, hun zieke ideologie, hun egoïsme en paniekzaaierij uit puur, ordinair eigenbelang. Ware socialisten!


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties