Ich habe es Gewußt

Hoe vaak beschuldigden Merkel c.s. criticasters van leugens en opruiing en hoe vaak werd geprobeerd om die groep middels Stasi-achtige acties te marginaliseren. Hoe lang hebben Merkel c.s. geprobeerd om personen als Sarrazin en Maaßen definitief monddood te maken? Hoeveel overheid – en politieke partijfunctionarissen hebben zich mee laten zuigen in het zog van bedrog, leugens, afpersing en hersenspoeling? Het antwoord kunt U vinden in de artikelen die op de website stapal.nl zijn gepubliceerd.

Bondskanselier Merkel. Afb: Wikimedia

Pijn

Er zijn heel wat woorden gebruikt om de schadelijke en kwalijke effecten van Merkels Duikboot migratiebeleid voor de doorsnee burger duidelijk te maken. Behalve de pijn die in de toch al smallere beurs wordt gevoeld, is de doorsnee burger vooral bezorgd voor zijn persoonlijke veiligheid. Geen fata morgana gevoel, omdat het binnenlandse veiligheidsapparaat door het migrantenvriendelijk politieke beleid vleugellam is gemaakt en gedwongen is om migrantenmisdaden met een aangetrokken handrem en fluwelen handschoenen aan te benaderen en af te handelen. Sommige meevoelende rechters spelen dat spel graag mee en laten zich door hun begrip voor de moslim migrant verleiden om sharia ondersteunende uitspraken te doen. Niet verrassend dat de kansloze migrant die zijn heil heeft gezocht in het criminele circuit om snel veel geld binnen te krijgen, steeds agressiever en brutaler wordt. De uitwassen van Merkels duikbootbeleid zijn dagelijks in kranten en op websites te lezen en het wordt de doorsnee Duitse burger steeds duidelijker dat Mutti Merkel haar kinderen voortdurend bij de beer neemt en de kosten van haar dure migratiebeleid zonder scrupules doorschuift naar de smalle beurs van Otto en Heidi.

Sinds 2015 ontkennen Merkel c.s dat het migratiebeleid de overlevingskansen beperkt van de Duitse uitvoering van welvaartsstaat en verzorgingsstaat. Al jaren worden de zorgen van de geboren Duitser genegeerd en wordt benadrukt dat die moet leren leven met de gevolgen voor zijn en haar levensinvulling en vooral zijn en haar toekomst. Verblind door het geloof in de eigen onfeilbaarheid ziet Merkel de scheuren niet die haar beleid veroorzaakt noch weigert ze in te zien dat die scheuren binnen de Duitse samenleving steeds dieper en breder worden. Ze weigert te erkennen dat het migratiebeleid versterkt door de aanslagen die de mislukkende Energiewende pleegt op het huishoudboekje, heeft geresulteerd in een nauwelijks meer te overbruggen gat tussen bovenklasse en middel en onderklasse. Een beleid dat zal resulteren in de vermenging van middel – en onderklasse.

Krimpende toekomst verwachting

Al jaren groeit het Duitse onbegrip voor het pamperen van de kansloze migrant en de ineffectieve en ondoelmatige Energiewende. De vraag of Merkel die gevolgen voor de Duitse samenleving niet wil zien of niet het vermogen heeft om die in te zien, komt steeds vaker aan de orde. Zet Merkel bewust of onbewust de overlevingskansen van de Duitse samenleving op het spel? Die vraag is inmiddels beantwoord. Op de website  https://thefireonline.com werd op 2 december 2019 een artikel gepubliceerd dat kopte “Also doch: Bundesregierung wusste schon 2015 von den katastrophalen Auswirkungen der Flüchtlingspolitik“. Centraal staat een aantal waarschuwingen dat De Maizière de voormalige Minister van BuZa, in een brief gedateerd op 13 oktober 2015 Eurocommissaris Dimitris Avramopoulos heeft aangereikt. Aangezien het om een formele brief van een minister van de regering Merkel betreft, is de inhoud en vooral de strekking van die inhoud door Merkel geaccepteerd, sterker gefiatteerd. Hoewel de brief gesigneerd is door de Maizière is het een brief van Merkel.

Het artikel start met de niets verhullende tekst: Nach und nach kommt die Wahrheit ans Licht, wie dreist und gewissenlos sich die Bundeskanzlerin mit ihrem wahnwitzigen Alleingang in der Flüchtlingspolitik nicht nur über das europäische Ausland, sondern auch Warnungen des engsten politischen Umfelds hinweggesetzt hat: Bereits im Oktober 2015 warnte der damalige Innenminister de Maiziere in einem Brief an die EU vor den Gefahren der unkontrollierten Masseneinwanderung“. Stefan Aust, een free Lance journalist, heeft voor het artikel dat zou worden geplaatst in Die Welt, inhoud en vooral strekking van de De Maizière -brief nauwgezet bestudeerd en zijn conclusies zijn onthullend en tegelijkertijd misselijkmakend.

De Maizière waarschuwde voor de “de gevolgen van een immense en ongeremde toestroom via de Schengen buitengrenzen binnen de Schengen-zone”. Gevolgen die vooral Duitsland zouden kunnen ontregelen, omdat Merkel door haar uitspraak de start had gegeven voor een op stoom rakende massa migratie uit het Midden Oosten en Noord-Afrika naar Duitsland. Als geen enkele andere lidstaat van de Europese Unie zou Duitsland volgens De Maizière het doel zijn van een unieke, ongestuurde en ongecontroleerde toestroom van paspoort – en visum plichtige staatsburgers van derde landen, die om asiel zouden komen vragen. Omdat hij het ontwrichtende effect van die volumineuze niet te controleren en te sturen mensen massa inzag, vroeg hij de EU toestemming opnieuw een harde grens met Oostenrijk te mogen invoeren. Daar bleef het niet bij. De Maizière wist toen al dat het gros van die migranten niet de bekende vluchteling zou zijn die huis en haard heeft verlaten omdat hij en zij bang waren voor de gevolgen van oorlogsgeweld of politieke vervolging, maar kansloze gelukszoekers.

In het verlengde van die gelukszoekers kanttekening, informeerde hij Brussel dat: Duitse inlichtingen en veiligheidsstructuren sterke aanwijzingen hadden gekregen over personen die in verbinding hadden gestaan met militante groepen in crisisgebieden of voor hen gevochten hebben”. Die organisaties en structuren voorzagen dat het een kwestie van tijd zou zijn voordat de criminaliteit vooral in de grote steden zou groeien, een aanslag gepleegd zou worden op de veiligheid van de gewone burger op straat en in de woning en in het verlengde het risico groot was dat de samenleving tijdelijk en plaatselijk ontwricht zou worden. De Maizière schreef dat hij nog geen signalen had ontvangen dat Jihadistische groeperingen vluchtelingenstromen zouden benutten voor een “doelgerichte infiltratie van Duitsland”, maar Duitse inlichtingen organen en Veiligheidsdiensten daarvan wel uitgingen.

In zijn brief komt De Maizière tot geheel andere vaststellingen dan in zijn openbare uitspraken in interviews. Stefan Aust formuleert het als volgt: “während der Minister in deutsche Talkshows die Werbetrommel für den humanitären Kurs seiner Kanzlerin warb und die Deutschen an Bahnhöfen Plüschteddybären warfen, Turnhallen und Schulen zu Notaufnahmelagern umfunktionierten und die Willkommenskultur zelebrierten, kam die Regierung inoffiziell zu ganz anderen Bewertungen. Die daraus (aus der Flüchtlingspolitik) entstehenden Folgewirkungen auf die Behörden und die gesellschaftliche Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland sind derzeit noch nicht absehbar“. Hij schetst het Janus gezicht van de regering Merkel: aan de ene kant de migranten toestroom verkopen als het beste wat Duitsland sinds de Tweede Wereldoorlog was overkomen en achter gesloten luiken en deuren discussiëren over het naderende onheil.

Tribunaal materiaal

Als links lichten voortdurend schreeuwen dat Trump moet worden afgezet omdat Democraten steeds luider schreeuwen dat zij ampele (niet bestaande) bevestigingen van (onbewezen) machtsmisbruik hebben gevonden, wat moet er dan niet met Merkel gebeuren. Zij heeft bewust de Duitse en in het verlengde de Europese samenleving opgezadeld met een kostenverslindende en destabiliserende massamigratie en een eroderende Duitse welvaart – en verzorgingsstaat met spill-over effecten naar de buurlanden van Duitsland. Door hoogmoedig de waarschuwingen voor de levensomstandigheden van de Duitse burger in de wind te slaan en 80 miljoen personen te beliegen om de juistheid van het eigen beleid te onderstrepen, heeft Merkel bevestigd dat ze niet alleen in abstracte zin haar ambtseed heeft gebroken maar ook haar positie als Bondskanselier heeft misbruikt om haar wil op te leggen.

Hoe moreel verdwaald moet een mens niet zijn als die persoon het eigen gepassioneerde verlangen om Europa een grijpbare politieke erfenis te geven, laat prevaleren boven het welzijn van een samenleving waarvoor je de verantwoordelijkheid wilde dragen en belogen hebt. Vermoedelijk zal Mutti Merkel gedacht hebben na mij de zondvloed; een gedachte die de door haar zo bewonderde Obama binnenskamers ook heeft uitgedragen. Na haar de zondvloed en generaties Europeanen mogen wat haar betreft verdrinken. Een laakbare en wellicht criminele instelling.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

3 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
4 jaren geleden

Het artikel van de heer Brantz, laat niets aan de fantasie over en de portée blijkt een enorme afkeuring en verontwaardiging te zijn, ter zake de politieke situatie in Europa.
Zoals ik al eerder schreef,: **Wijlen Prof. dr. Bob Smalhout, schreef in zijn column van 15 juli 2000, ( Telegraaf) dat ongeveer tweeënhalf miljoen landgenoten aan een psychologische storing lijden. Nu ,met de ongecontroleerde immigratie zullen het er, zeker in deze tijd, véél meer zijn. ** Bij nader inzien is deze melding eenzijdig van karakter en heeft betrekking op Nederland. Het is blijkbaar in geheel Europa een bestuurlijke BENDE.
***De heer Syp Wynia , schrijft in zijn nieuwsbrief, publicist en ex columnist van Elsevier, dat Nederland en andere landen NIETS meer te vertellen hebben over wie niet en wie wel in Europa mag komen en dat het klimaatpact een DICTAAT is voor de burger.
***Er zijn interessante overeenkomsten tussen het Frankrijk van voor de revolutie van 1789 en het Nederland van 2019. Zoals een politieke kaste die is los- gezongen van de werkelijkheid. Een land dat niet arm is, maar waar bestuurders weinig affiniteit hebben met hun burgers.***
Dat ik Mark Rutte een pathologische leugenaar noem en de overige leden van dit kabinet een stel incompetente meelopers zijn, omdat kennelijk niemand van het huidige kabinet AFFINITEIT met de burger heeft, terwijl zij door die burger worden betaald.
De bedoeling van Thierry Baudet van het ” Forum voor Democratie” om uit de Europese Unie te stappen blijkt zelfs URGENT TE ZIJN.
Inadequaat zijn de beslissingen van de zieke bestuurders met de wil van de bevolking en dat het GIF in de staart zit. ( in cauda venenum)
Ik concludeer evenwel dat een **COMPLOTTHEORIE ** aan de horizon verschijnt en dat de burger alle ( politieke) macht wordt ontnomen om tegenstand te kunnen bieden, zodat een NEXIT onverbiddelijk en onvermijdelijk op de voorgrond treedt.
En, zoals de heer Dunki schrijft: “Het ergste is dat de politiek correcte Duitse samenleving niet het zelfrespect en de morele moed heeft om haar ter verantwoording te roepen.””
Dat geldt dan tevens voor Nederland waar de bevolking door de NPO wordt voorgelogen en het **brood en spelen** dominant is.
“Wat zij ( de bestuurders) mij ook voor de ogen gooien, ik geloof hen niet… ik walg er van”.

Ravian
4 jaren geleden

Laat dat “wellicht” maar weg, dat smerige Stasi wijf heeft gewoon met diverse wetten, zowel Duitse als Europese, haar kont afgeveegd.
Iemand die de wet overtreed noemen we dan vervolgens gewoon een crimineel, en gezien het in dit geval om misdaden tegen de mensheid gaat is dat crimineel feitelijk nog een understatement.
Dat wijf is gewoon rijp voor een tribunaal.
Verder is Merkel slecht een pion in het spel, het Coudenhoven-Kalergi plan wordt namelijk gewoon uitgevoerd waar we bij staan.
Zowel de VN als de EU verordonneren genocide op het blanke ras, en de vernietiging van de westerse beschaving, en eenieder die vervolgens bij het kruisje tekent (Hoi Mark) kan zo bij Merkel in het beklaagdenbankje aanschuiven.
We gaan een lang bankje nodig hebben…

r dunki
4 jaren geleden

Laten wij “Mutti Merkel” vooral niet het voordeel van de twijfel geven, want deze communist in hart en nieren heeft altijd de intentie gehad om de Westerse samenleving te slopen en hoort in de gevangenis te zitten, nergens anders.

Dit is Coudenhove Calergi in optima forma! In 2008 kreeg zij als blijk van erkenning voor haar stuitende subversie van de Duitse en Westerse democratie de Charlemagne Prijs (Internationaler Karlspreis der Stadt Aachen).

Het ergste is dat de politiek correcte Duitse samenleving niet het zelfrespect en de morele moed heeft om haar ter verantwoording te roepen.