De morele inferioriteit van het socialisme

De klassieke liberaal is een bedreigde soort in een maatschappij waarin zijn individualisme en zijn, op vrije wil en wederzijds respect gebaseerde, associaties en relaties het moeten ontgelden.

Afb: wikimedia

Een van origine authentiek liberale partij als de VVD, was de partij van (kleinere) ondernemers die ervoor zorgden “dat er rook uit de vaderlandse schoorsteen” kwam, dat het BNP groeide. Die VVD stond tot voor kort geleden, met een integere Frits Bolkestein, nog voor die liberale verworvenheden maar is in één decennium door een onbetrouwbare gladjanus in de armen gedreven der hersenloze, decadente liberale parasieten van D’66 die onverdraagzaamheid, zelfs totalitair collectivisme (lees: communisme) hoog in het vaandel voeren. Dat delen zij met de Groenen die geïnspireerd worden door een crimineel genaamd Duijvendak en de stalinistische sociopaat Rosenmöller.

D’66 is de parasitaire metastase van de “Social Justice” ziekte die alle geledingen van de overheid tot op het bot heeft geïnfecteerd. Dat deze intriganten dan ook nog eens een of ander curieus marionetje als fractievoorzitter naar de 2e Kamer sturen is een opgestoken middelvinger naar de samenleving.

Anders gezegd geven authentieke liberalen hun medemensen het soevereine recht om zowel moreel als legaal, in eigen vrije wil over hun bestaan te beslissen zonder op enigerlei wijze gemanipuleerd te worden, zoals D’66 dagelijks probeert, om “ betere mensen” te creëren ten bate van de ideale maatschappij van Utopia. Hun zotte “maakbaarheid van de samenleving”, waarin mannen probleemloos vrouwen worden en deze zwevers ook “betere Islamieten” creëren die eigenlijk best meevallen, kent geen vaste grond onder de voeten. Hun gebrek aan realiteitszin en respect voor persoonlijke vrijheid en vrije mening tekent de morele inferioriteit van hun salon socialisme.

Dat ontzegt mensen slechts de mogelijkheid tot zelfstandig nadenken en de persoonlijke vrijheid tot het bepalen van eenieders levensweg, maar geeft niets goeds terug.

In een vrije markt draagt het individu bij aan het creëren van onze nationale welvaart, behalve diegenen die in de parasitaire collectieve sector werken en als een loden last om de nek van de maatschappij hangen, reden waarom die sector zo beperkt mogelijk moet blijven. Precies het tegenovergestelde van de verstikkende communistische bureaucratie die Big Brother ons wil opdringen, want daar kunnen D’66 en hun moreel corrupte soortgenoten zo goed floreren en een steeds groter stuk van dat Nationaal Product opeisen.

Als dat niet goedschiks gaat dan komen deze frauduleuze intriganten met het “klimaat of het PFAS-verhaal” en gebeurt dit kwaadschiks, zoals Rutte tegenwoordig faciliteert. Zolang anderen de kost maar verdienen is het leven mooi, tot er alleen maar socialisten over zijn en “andermans geld” op is!

Zolang dat nog niet het geval is herverdeelt Big Brother ons BNP in één grote vicieuze cirkel en geeft miljarden aan subsidies aan salon socialistische organisaties die slechts één doel hebben en dat is de subversie van de kapitalistische maatschappij, zoals wij nu zien met het PFAS en Stikstof bedrog. Het is een “free for all”, waarin alleen maar deze moreel inferieure parasieten zich volvreten.


.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

6 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Socialist
4 jaren geleden

De USSR heeft nooit werkelijk Communisme gekend. De echte communisten zijn rond 1905 door Lenin uit de partij gezet. Noam Chomsky heeft dit uitgebreid uitgelegd:
https://www.youtube.com/watch?v=WO4MGhzATVA

Het tegenovergestelde van socialisme is niet zoals de kapitalistische verwerpers je vertellen, liberalisme, het tegenovergestelde van socialisme is egoisme. Socialisme was een van de reacties op het feodale systeem, samen met liberalisme en gaat uit van gelijkwaardigheid. Door valse tegenstellingen te creeeren probeert de kapitalist om menselijker systemen tegen te werken. De tegenstellingen zijn:

Individualisme vs Communisme
Liberalisme vs Totalitarisme
Egoisme vs Socialisme

Het is de kunst om in deze wereld van tegenstellingen de juiste balans te vinden. Extreem Individualisme met als motivatie Liberalisme leidt tot Egoisme.

Socialisme is gebaseerd op georgansieerde solidariteit het geen niets meer is dan gezamenlijke voorzieningen tegen ellende. Voorzieningen zoals een zorgverzekering, een WW, gestandaardiseerd onderwijs en Arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn de collectieve voorzieningen die zijn voortgekomen uit socialistische motieven. Door puur individualisme waren deze verzekeringen en voorzieningen nooit tot stand gekomen en zat de maatschappij nog in de middeleeuwse klassemaatschappij (feodalisme) waarbij je afhankelijk bent van de machthebber. Juist door de vrijwaring van allerlei vormen van onheil via socialistisch handelen is de mens in staat geweest om zich te ontplooien en dan waren veel mensen nooit naar een goede school geweest.

Beheerder
4 jaren geleden
Antwoord aan  Socialist

Dat lijkt me niet zuiver: Chomsky heeft zijn visie gegeven op de manier waarop het communisme in de USSR vorm en gestalte kreeg. Dat is wat anders dan uitleg van wetenschappelijke orde. Wat we wel vast kunnen stellen, ook wetenschappelijk, is dat communisme telkens heeft gefaald. Ik ken geen enkel voorbeeld van een geslaagd communisme. Ook nu, sinds we kunnen kijken naar de façade achter het communisme na de val van de muur e.d., kunnen we niet ontkennen dat het communisme zich telkens vliegensvlug vertaalde naar een zekere vorm van fascisme. Eveneens een tak van sport die geen prijzen verdient. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, en andere collectie voorziening maakten al in het Duitse Keizerrijk deel uit van de – toen- liberaal opgezette Duitse maatschappij (ca. 1872 t/m 2017) . Nadat de Fransen WW-1 hadden ‘gewonnen’, moest Duitsland -noodgedwongen door de verslechterde economie, die verworvenheden inperken, De nationaal-socialistische Hitler kon ze , gelet op de verbeterde economie, wel weer invoeren, waaronder ‘kinderbijslag’. In onze tijd zijn dat vooral industrieën waar veel collectief geld wordt verdeeld, ten behoeve van weinigen. Met andere woorden: een groot deel gat aan salarissen en bonssein op. Wie zijn de kassiers? Leden van linkse (socialistische) partijen.

Ik begrijp de reactie van de auteur, maar hij slaat de geschiedenis over. En dat kan niet. Je kunt niet halverwege instappen en zonder argumenten de voorgaande geschiedenis afwijzen.Communisme heeft tot armoede, en verdeeldheid geleid. Kapitalisme heeft voorspoed gebracht.

Benedict Broere
4 jaren geleden
Antwoord aan  Socialist

@Socialist — Ik ben een voorstander van wat men wel noemt het Rijnlandmodel, het Rijnlandkapitalisme, de Sociale Marktwirtschaft, het Scandinavisme model, enzovoort. Dit betekent onder andere een combinatie van vrije ondernemingsgewijze productie gekoppeld aan een verzorgingsstaat. Met andere woorden: men laat niet mensen kreperen in de goot, er zijn redelijke arbeidsvoorzieningen, en er is ook ruimte voor inventie en onderneming, dingen opbouwen, ontwikkelen. Als het evenwel teveel de kant op gaat van collectief en staat dan zie je het gangsterisme van Venezuela bijvoorbeeld, en als het teveel de kant opgaat van ego en ‘Me, Myself and I’, dan zie je inderdaad toenemende dakloosheid – zie bijvoorbeeld San Francisco. Maar wat tegenwoordig mensen meemaken in een aantal landen die hoog scoren in bijvoorbeeld de Social Progress Index, dat is dat hun leefwereld in toenemende mate ondermijnd wordt door massa-immigratie, islam en klimaatgekte. En het is vooral ‘Links’ die zo enorm activistisch bezig is met deze ondermijning: grenzen open, wereld is van iedereen, islam is religie van de vrede, we moeten allemaal aan de warmtepomp, enzovoort. In Duitsland zie je een toenemend aantal daklozen, werkende armen en mensen die een beroep doen op de voedselbank. Ook voelen steeds meer Duitsers zich onveilig, bang als ze zijn bijvoorbeeld besprongen te worden door een zogenaamde ‘verwarde man’ met een machete.

Benedict Broere
4 jaren geleden

Gisteravond nog zag ik een documentaire over de Goelag Archipel. Iedereen die ook maar enigszins verdacht leek werd weggestopt in een van die honderden kampen om zich daar dood te werken, onderwijl bewaakt en mishandeld door criminelen. Ik weet niet waar je nou slechter af bent, of in de kampen van de nazi’s of in de Goelag Archipel. Verder is het duidelijk dat Stalin een totale psychopaat was en dat heel het communisme diep crimineel is. Heel de ideologie is fout en misdadig, de analyse klopt niet, kan slechts catastrofen produceren. Nou, en die zien we dan ook. Tegenwoordig nog in China, Noord-Korea, Venezuela en Zweden. Dat laatste land heeft decennialang in de top drie gestaan van de Human Development Index. Maar de socialistische regering is er in geslaagd om zoveel islam te importeren, dat de gewone Zweed er een toenemend gevoel van onveiligheid aan ontleent. Zweden is beduidend aan het zakken in die index: http://hdr.undp.org/en/content/table-2-human-development-index-trends-1990–2018

Ravian
4 jaren geleden

“Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy, its inherent virtue is the equal sharing of misery.” – Winston Churchill

r dunki
4 jaren geleden

Ter illustratie kiest Time Magazine vandaag als “person of the year” een minderjarig ge-“brainwashed” Zweeds meisje terwijl de arme studenten die in Hong Kong een heroïsche strijd tegen de communistische moloch voeren volstrekt worden genegeerd…
Hoe diep kunnen zij zinken?