Setting the scene

In het artikel “Het Sprookje van Moskou” is uitgebreid aandacht gegeven aan de implicaties van Russische activiteiten in de Zee van Azov, Zwarte en Kaspische Zee. Implicaties die vermoedelijk door een aantal lezers niet waren voorzien of wellicht niet op de juiste waarde konden worden geschat. De aangedragen informatie accentueert dat de kleine Tsaar nog steeds droomt van een Novorossyia als eerste stap naar het klassieke Malorossyia en de eliminatie van de Oekraïne als zelfstandige staat.

De lauwe en inhoudsloze reacties in Brussel, Parijs en Berlijn duiden er helaas op dat de elitocratie in die steden de ernst van de ontwikkelingen in de Zee van Azov en Kaspische Zee niet inziet en het ondertekenen van het Global Pact een belangrijkere randvoorwaarde vindt voor de stabiliteit op het Europese continent. Niet verrassend dat de liberaal georiënteerde traditionele media blijkbaar die mening delen; een uitgebreid doorwrocht artikel over de Zee van Azov is in geen van de Nederlandse kwaliteitsmedia te vinden.

Nepnieuws

Signalen onderstreepten al in 2017 dat in Moskou werd gesleuteld aan maatregelen om de druk op het zuidelijke en oostelijke grensgebied van de Oekraïne te verhogen. De desinformatiecyclus betreffende de Zee van Azov is in de periode 2017-2018 begonnen en werd na voltooiing en operationeel stellen van de brug over de Straat van Kerch geïntensiveerd. Mocht de lezer die hebben gemist?
Nepnieuws meldingen van Russische staatsmedia chronologisch geordend:
September 2017: Oekraïne laat de Zee van Azov uitdiepen om NATO schepen toegang te geven tot Mariupol en Berdiansk. Een ietwat vreemd bericht omdat gelet op het gemeenschappelijke beheersrecht dat ook in het voordeel van Russische oorlogsbodems zou zijn.


 • Juli 2018: Oekraïne treft voorbereidingen om het kustgebied van de Zee van Azov, met Cholera te besmetten. Kolonel Basirin van de Donetz Peoples Republic (DPR) was en is ervan overtuigd dat Kyiv op 14 december een ramp zal ensceneren in de Mariupol Illycha fabriek. Leden van de Oekraïense veiligheidsdienst zijn volgens de kolonel van plan om in een ammonia opslagplaats een bom te laten ontploffen. De door Kyiv afgekondigde drie maanden lange Staat van Beleg dient volgens Basirin twee doelen: scheppen van politieke voorwaarden om de onrust, wellicht zelfs de paniek die door die ontploffing ongetwijfeld zal ontstaan, de kop in te drukken en een reden te hebben om militair te kunnen optreden tegen de DPR/LPR.
 • September 2018: Oekraïne organiseert ordeverstoringen en provocaties in het gebied rond de Zee van Azov die financieel ondersteund worden door Westelijke inlichtingendiensten. Er is geen enkele indicatie geweest dat die inderdaad hebben plaatsgevonden.
 • Oktober 2018: artikelen in collaboratieperiodieken accentueren dat de Zee van Azov formeel een Russische binnenzee is. Het bericht is de introductie van frustrerende en vertragende activiteiten van en door Russische oorlogsbodems gericht tegen Oekraïense commerciële platformen en oorlogsbodems.
 • November 2018. Oekraïense Zwarte Zeevloot is versterkt met Amerikaans maritiem oorlogsmaterieel zoals wapens, geavanceerd vuurgeleiding- en doelidentificatie systemen.
 • December 2018: NATO heeft zijn gevechtskracht in het Oekraïense luchtruim versterkt. De verscherpte aanwezigheid heeft zeker als doel proxy strijdmachten in de Donbas en vaarbewegingen in de Zee van Azov te bedreigen.

Dat nepnieuws heeft nergens in de westerse pers tot enig argwaan of vragen van politici in de Parlementen geleid. Voortbordurend op die lakse instelling van westerse media en politici, zal Moskou ongetwijfeld zijn propaganda instrumenten met in hun kielzog informatieplatformen van DPR/LPR opdracht geven om frequentie, volume en intensiteit van desinformatie boodschappen dat Oekraïense troepenbewegingen de Russische samenleving in de Donbas en de territoriale integriteit van het Russische moederland bedreigt. Die opgekrikte informatiestroom moet het juiste politieke klimaat scheppen om een Russisch gewapend ingrijpen richting Mariupol en de oostelijke oever van de Dnjepr acceptabel te maken. De berichtgeving in die trant is gericht op de binnenlandse consumptie en de regering in Kyiv in de verwachting dat de westerse elitocratie en slapende media niet, niet resoluut of te laat zal reageren op hulpkreten uit Kyiv.

Operationele bewegingen in het oosten en zuiden


Het vermoedelijke operatiegebied.

In de artikelen over ZAPAD 2017 en “Het Sprookje van Moskou” is de gevechtskracht versterking van het MDZ aangestipt. Inlichtingenbronnen hebben bevestigd dat in de slagorde van het Militaire District Zuid vier legers zijn opgenomen nl. 2de, het 8ste, het 40ste en het in 2017 opgerichte 1ste Tankleger, die binnen de oefeningscontext van ZAPAD 2017 zijn versterkt met een onbekend aantal infanteriedivisies. Die gevechtskracht is een duidelijke indicatie dat Moskou in voorkomend geval rekening houdt met inleidende operaties op een breed front door infanterie eenheden om een of meerdere zwakke plekken (gevechtskrachtverhouding, modellering van het terrein aangevuld met natuurlijke hinderniswaarde) in de Oekraïense defensie te detecteren. Die zwakke plekken zullen voor een uitbraak van een of meerdere tanklegers benut worden om vervolgens in hoog operationeel tempo de opmars overgaand in een aanval door gemengde Tank- en infanterie eenheden richting Mariupol en de oostelijke oever van de Dnjepr voort te zetten.

Satelietfoto’s. Afb: Brantz / Remouchamps

Niet lang na de incidenten in de Zee van Azov en de straat van Kerch heeft Fox News satelliet opnamen gepubliceerd waarop troepenverplaatsingen in het gebied van verantwoordelijkheid van MDZ te zien zijn. Op zaterdag 24 november 2018 werden op de luchthaven Dzankoi, drie Illiusiin 761 vrachtvliegtuigen afkomstig van de vliegbasis Anapa in Novorosossiysk waargenomen. Op de beelden was te zien dat zwaar materieel werd uitgeladen2. Dicht bij de vliegbasis Anapa, is de elite divisie, de 7de Garde Air Assault gestationeerd en als het uitgeladen materieel net als het materieel dat vorig jaar werd waargenomen voor deze elite eenheid bestemd is, bevestigt die informatie dat de gevechtskracht van de MDZ met deze elite eenheid is versterkt.

Satelliet en drone beelden bevestigden dat in de MDZ regio (Kamensk-Shakhtinsky) honderden MBT3’s van het type T-64 en T-72 staan opgesteld en in de periode september-november 2018 het aantal MBT’s in de genoemde gebieden is gegroeid van 93 tot 250 stuks. Drone beelden bevestigden ook dat in het grensgebied met de Oekraïne een groot aantal MBT´s zich op amper 18 kilometer van de grens met de Oekraïne bevinden.

Niet alleen in het MDZ gebied werden troepenbewegingen en gevechtskracht concentraties gemeld. Ook in de Donbas was dat het geval. In de eerste weken van december 2018 bevestigden satelliet en drone beelden en informatie bronnen dat

 • op het oefeningsterrein Buhaivka (37 kilometer ten zuidwesten van Luhansk) zijn 14 stuks MBT’s en 59 stuks ACV’s waargenomen. Een indicatie dat een gemengd bataljon met vier subeenheden onderworpen werden aan oefeningen in bataljonsverband.
 • op het oefeningsterrein Myrne (41 kilometer ten zuidoosten van Luhansk) werden 22 stuks MBT’s, 78 stuks ACV’s, 9 gemechaniseerde houwitsers en 18 getrokken stukken veldartillerie geteld. Een indicatie dat een eenheid van regimentssterkte ondersteund door een afdeling gemengde veldartillerie geoefend werd.
 • op het oefenterrein Mykhailivka werden 13 getrokken houwitsers (een batterij versterkt) gefotografeerd.
 • in Alchevsk (40 kilometer ten westen van Luhansk) werden 2 houwitsers en twee MLRS gefotografeerd door een drone van de OSCE.
 • Satelliet en drone beelden onderstreepten dat begin december 2018 de korvet Orekhovo-Zuyevo bewapend met Kalibr kruisraketten die deel uitmaakt van het Kaspische Flottielje, in de Zee van Azov was ontplooid. Een indicatie dat Moskou bereid is om de Zwarte Zee vloot met maritieme gevechtskracht uit het Kaspische Flottielje te versterken voor operationele opdrachten in de Zee van Azov en straat van Kerch en in voorkomend geval voor opdrachten rond de Krim en het westelijke deel van het Zwarte Zee kustgebied.
 • OSCE Monitoring Mission rapporteerde dat twee gemechaniseerde houwitsers4 en twee getrokken stukken veldartillerie5 waren buiten de compounds waar deze conform de overeenkomst van MINSK zouden moeten zijn opgeslagen, waren waargenomen.
 • Reuters openbaarde dat Moskou sinds augustus 2018 zijn militaire activiteiten in de Donbas zodanig heeft opgeschroefd dat het dreigingniveau uit 2014 (voor de inval van de Donbas) benaderd wordt.
 • Oekraïense media hebben gemeld dat tientallen Russische gevechtsvoertuigen over de brug bij Kerch naar het Krim schiereiland zijn verplaatst en bij Dzankoi, dicht bij de demarcatielijn tussen de Krim en Oekraïne zijn S-4006 gestationeerd.
Oefenterreinen. Afb: Brantz / Remouchamps

Aan de hand van satelliet en drone beelden, informatie en inlichtingen bronnen schat het Oekraïense ministerie van Defensie7 dat de Russische troepensterkte in het Oekraïens-Russische grensgebied ongeveer 100.000 man bedraagt. Die schatting lijkt als ook de gevechtskracht in de MDZ regio in de opsomming wordt meegenomen, nog vrij voorzichtig te zijn.

Goh, is er wat gaande…?

Van gebeurtenissen en ontwikkelingen in en rond de Zee van Azov in de periode 2017-2018 lag in West Europa niemand wakker. Blijkbaar consumeerden zelfveroorzaakte migratieproblemen (Merkels Willkommen beleid), het voor de diverse Europese samenlevingen ellende veroorzakende globalisme, de discussie over de nationale effecten van het UN Global Pact en de nog steeds niet beheersbare economische perikelen, de aandacht van de West Europese elitocratie. Niet vreemd, omdat die ontwikkelingen hun plaatsje op het parlementspluche konden bedreigen. En Oekraïne? Oekraïne was ineens ver weg voor verdwaalde geesten in Brussel zoals Timmermans, van Baalen en Verhofstadt. Ze waren niet meer bereid de barricaden op het Maidan plein te bestormen.

De huidige operationele ontwikkelingen in het oostelijke en zuidoostelijke grensgebied van de Oekraïne bevestigen dat het Brusselse gebrek aan interesse in de Oekraïne en vooral de afwijzende en holle reactie van Merkel niet alleen onterecht, vooral onbegrijpelijk is. Om de term dom niet te gebruiken. De huidige opstelling t.o.v. de operationele en in het kielzog politieke problematiek van (alweer) de Donbas, de Zee van Azov en de straat van Kerch vraagt, nee schreeuwt om een stevig antwoord om de kleine tsaar ervan te overtuigen dat doorgaan voor hem een kostbare zaak zal worden.

De grootschalige oefening Trident Juncture heeft net als ZAPAD 2017 in het westen, door het hoge demonstratie karakter van 50.000 troepen op Scandinavisch grondgebied, weinig indruk op Moskou gemaakt. Moskou was tijdens die NATO oefening in oktober 2018, druk bezig om de gevechtskracht in de Donbas, MDZ en de Zee van Azov aan te trekken en op te waarderen. De juichberichten die ook in Nederland te lezen en te horen waren, doen geprojecteerd op de troepen bewegingen in de drie genoemde gebieden ietwat triest aan. De kreet “we doen weer mee” heeft in Moskou vermoedelijk aanleiding gegeven tot een ietwat schokschouderend meewarig glimlachje. Die 50.000 krijgers zitten in hun vredeslocaties driftig onderhoud te plegen, terwijl Russische eenheden in de Donbas, Zee van Azov, Krim en de MDZ regio zich al maanden voorbereiden op de volgende operationele uppercut.

Is er wat gaande? Jazeker, maar daar komt de West-Europese elitocratie gelet op hun lethargische instelling, pas achter als het lichaam van het verdronken kalf aanspoelt op het strand van Mariupol waar de Russische vlag op openbare gebouwen trots in de wind waait.

Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

2 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
charlef
5 jaren geleden

Er zijn lezers die vinden dat wij de oplossingen voor de politici moeten bedenken. Die hebben we drie jaar geleden al neergepend. Maar als ze liever met andere zaken bezig zijn (dat kan, hangt af van je gestelde prioriteiten) dan wel de portee van het gevaar niet kunnen of willen zien, dan kun je iedere keer hetzelfde verhaal gaan neerpennen. Dat schiet dan niet op.

r dunki
5 jaren geleden

De evidente bedreiging van Russisch (en Chinees) expansionisme hier prima geschetst!

Zo ook de ‘après nous le déluge’ onverantwoordelijkheid van het met zichzelf zo ingenomen salon-socialisme dat iedere geopolitieke visie mist.

De Russische (en Chinese) methode – hoe lang komen wij weg met kleine en steeds grotere provocaties, terwijl het westen zit te snurken? – werkt prima.

Toen de bommen in mei 1940 op Rotterdam vielen was Wilhelmina c.s., na jaren van ‘het gebroken geweertje’, met al haar aardse bezittingen onderweg naar London; l’histoire se répète.