Categorie: Politiek

‘Apothekers’ uit Aleppo

Ach, het was zo’n mooi en nobel streven. Uit het door oorlog verscheurde Syrië vertrokken duizenden wanhopige mensen, weg van alle ellende, dood en verderf. Die mensen konden daar niet blijven: er moest hulp en opvang komen en wel heel…

Een ezel (met visie) stoot zich geen …

Rationele wetenschappers en eenieder die ‘compos mentis’ is, weet sinds mensenheugenis dat met de groei van de wereldbevolking de vraag naar energie exponentieel toeneemt, en iedereen weet ook al sinds mensenheugenis dat kernenergie de enige ‘schone’ oplossing daarvoor is. U…

Valse profetieën

“Wir werden verarscht durch die Politiker” fluisterde mijn charmante Friseuse vandaag in mijn oor en beschermd door mijn met bacteriën gevulde mondkapje kon ik haar alleen maar gelijk geven. U kunt ons volgen op social media en wij stellen uw…

Wist u dat..?

U hebt inmiddels wellicht een beeld van de negatieve rol der door linkse krachten gedomineerde media, maar wist u ook dat YouTube eigendom is van het communistische wespennest Google? U kunt ons volgen op social media en wij stellen uw…

Onze God is de grootste

“Onze God is de grootste; Onze God is de grootste.Er is geen God groter dan de onze,en Jezus is Zijn Boodschapper.” U kunt ons volgen op social media en wij stellen uw ‘like’ zeer op prijs.:

Zeventig jaar geleden

Deze maand is het zeventig jaar geleden dat het geesteskind van Jean Monnet, de EGKS, door de Franse minister van Buitenlandse zaken Robert Schuman ten doop werd gehouden, in het geloof dat een nieuw economisch èn politiek raamwerk nodig was…

Mensen veroordelen?

Het debat over het veroordelen van mensen op basis van hun afkomst is door Arnon Grünberg nieuw leven ingeblazen. Of wellicht toch ook niet, want we mogen toch aannemen dat, 75 jaar na afloop van een oorlog waarin afkomst en…

Idolatrie der onfeilbare halfgoden

Persoonsverheerlijking, en daarmee persoonlijke onfeilbaarheid, zijn historische fenomenen die aan de farao’s of de Grote Inca goddelijke kwaliteiten toekenden. Die vermeende kwaliteiten werden ook in de Griekse en Romeinse oudheid aan halfgoden en later aan ‘rockstars’(als de Beatles) toegekend. U…

De charlatan partij

Op het vaderlandse politieke toneel heeft men de laatste decennia drastische verschuivingen kunnen zien, evenals in de USA waar de socialistische arrogantie van steeds extremere Democraten de veelal blanke ‘despicables’op het platteland en de negerbevolking van de ‘innercities’ van zich…