Prikbord nr 905

De gebeurtenissen in de Antwerpse gevangenis zijn niet nieuw; de PI bij Brugge was zelfs berucht, maar daar vooral om de ‘kwaliteit’ van het bewakingspersoneel en het aantal zelfdodingen.

Doch ook in Nederland zijn er veel incidenten door incompetente managers, foute bewaarders, niet-integere rapporteurs/klachtencommissies en merkwaardige zelfdodingen. En daarnaast zijn er de ontsnappingen, verspillingen, willekeur, privileges, treiterijen, minderwaardig voedsel en een reeks van ‘behandelaars’ – vooral psychologen e.d. – die daar niets aan (kunnen) doen.

Achter deze deur zit meer…

Bovenstaande titel is dan ook terecht, niet alleen in Vught; superieure verontwaardiging over die Belgische detentie-inrichtingen is beslist ongegrond. Den Haag heeft de kosten willen drukken door allerlei bezuinigingen en sluitingen die verkeerd zijn uitgepakt, terwijl de misstanden toenamen; zelfs in de jeugddetentie. Minister Weerwind zal ook dit niet oplossen, als hij al weet wat er zich achter die deuren bevindt.

Ambtelijke corruptie

In de gemeente Hollands Kroon is ambtelijke corruptie aangetoond bij de toestemming voor de bouw van een datacenter. Benieuwd wie zich bij de rechter moet(en) verantwoorden, want de immuniteit van politici, bestuurders en ambtenaren heeft hier absurde vormen aangenomen. Niet alleen op ministerieel niveau. De meerkosten van de verbouwingen op het Binnenhof zijn een ander voorbeeld van onfrisse praktijken. En zo gaat het al jaren in dit land, zoals ook blijkt uit de tv-documentaire over Vlissingen.

Weer een parlementaire enquête – nu over de gunning van de Binnenhof-renovatie – heeft weinig zin, omdat daarbij niet naar schuldigen wordt gezocht, maar naar ‘lessen voor de toekomst’. Indien de andere offrerende bedrijven geen rechtszaak aanspannen, mag worden aangenomen dat die zijn ‘afgekocht’ met belastinggeld. Door de Staat of door de aannemer; dat maakt geen verschil..

Ook de aanbestedingsprocedure voor de onderzeeërs kan beter door de Algemene Rekenkamer worden onderzocht, zodat een dossier ontstaat voor eventueel strafrechtelijk gebruik. Want een NAVAL-groep die kennelijk niet kan goed rekenen en met een bedrag komt tussen 4 en 6 miljard, biedt geen enkele garantie dat het binnen die 6 miljard blijft. Defensie weet dit, evenals Economische Zaken en Financiën; nu het parlement nog.

Cyber crime

Door alle opgedrongen (app-)software is internet (bankieren, klanten-service, communiceren, contracten, belastingen, gemeente, leuteren en abonnementen) een paradijs geworden voor cyber-criminelen. Het is zo veel en vaak zo ondoorzichtig, dat burgers het niet (allemaal) meer begrijpen en een prooi zijn voor oplichting, identiteitsfraude of chantage vanwege de vele instituten en providers met een slechte beveiliging, evenals de eigen computer. Dat ook zeer veel bedrijven zijn gehackt, doet de vraag rijzen of al die overheids- en bedrijfsinformatie wel via internet toegankelijk moet zijn, net als computers/servers van universiteiten, waterschappen, UWV, SVB, IND, energiebedrijven, kredietinstellingen en banken. Interne bestanden en netwerken dienen niet bereikbaar te zijn of uitsluitend en selectief via beveiligde computers die de toegang/externe informatiestroom ‘bewaken’. Het Kadaster heeft inmiddels reeds enkele aanpassingen doorgevoerd. Maar ook e-mail is gevaarlijk; zeker als aan het einde van een review-verzoek om een wachtwoord(!) wordt gevraagd.

Duitse onmacht

Waarom hebben (westerse) landen ambassades en consulaten in staten waar dictators, maffia of terroristen het voor het zeggen hebben? Want daardoor is het moeilijk om dergelijke vertegenwoordigingen te sluiten in eigen land, zoals in Duitsland wordt getoond. Een tv-filmpje over een uitzettingsambtenaar die kennelijk geen (schriftelijk) bewijs mag verzamelen over de onwil van landen die hun illegale/criminele onderdanen geen reis- of identiteitspapieren willen verstrekken, is bijna komisch door stupiditeit. Hij bleef die ambassades en consulaten maar bellen, waar men zijn nummer uiteraard (her)kende en dus gewoon niet opnam. Geen e-mail, geen (aangetekende) brief en zeker geen klacht via Buitenlandse Zaken (Auswärtiges Amt), want diplomaten leven in een eigen wereld met eigen belangen. Dus een dossier om het betreffende land buiten te zetten, zal er zo nooit komen. Zoiets doms is in ons land ondenkbaar… Toch?

Importarbeiders

‘Tijdelijke’ arbeiders van buiten de EU voldoen niet aan het Schengenverdrag, dus waarom moet Nederland op Brussel wachten om maatregelen te treffen tegen dubieuze detacheringsconstructies? Hebben wij het recht om zelf orde op zaken te stellen, zelfs als de EU faalt, helemaal weggegeven? Of zijn de gevangenissen hier te vol met criminele uitbuiters en zakkenvullers?

Integriteit

Eindelijk gaat het kabinet zich zorgen maken over de integriteit binnen hun ministeries en hopelijk ook van externe partijen. Maar of mevr. Sorgdrager daarvoor een geschikte persoon is, valt te betwijfelen. Door haar voormalige functie als minister van Justitie is ze zelf ‘besmet’ geraakt en dus kwetsbaar voor druk in haar nieuwe rol. Want ze kan meteen beginnen met een onderzoek naar het toelaten van een topman van de terroristische organisatie Samidoun voor een toespraak in Amsterdam (Dokhuis). Ambtenaren van Justitie verschuilen zich achter een Belgische fout waardoor betrokkene over een EU-verblijfsvergunning beschikt. En ‘dus’ kan Nederland hem niet weigeren; hoe integer is dat??? Gewoon met opzet een foute beslissing kopiëren!

Kerncentrales

Als de Kamer vier nieuwe kerncentrales wil bouwen, wie komt er dan naar verluidt op het idee om die allemaal in Borssele te concentreren? Iemand die de besluitvorming wil saboteren of Nederland nog kwetsbaarder wil maken voor ‘vijandige interventies’? Want niet alleen zal de plaatselijke bevolking hier minder blij mee zijn, maar ook defensiespecialisten, terreurbestrijders en de energiebedrijven die de stroom door het hele land moeten afleveren met nieuwe netwerken. Doch wel milieu-activisten die door blokkades de bouw – ook van de verdeelstations en netwerken – willen verhinderen. Die hebben straks nog jaren vast ‘werk’.

Levensverwachting

Wereldwijd zou de levensverwachting zijn afgenomen na de corona-pandemie. Hoe dit wordt ‘gemeten’ is een raadsel, want het aantal coronadoden – naar verluidt totaal 16 miljoen – is beslist niet de oorzaak bij een bevolking van afgerond 8 miljard. Bij 10 jaar gemiddeld korter leven veroorzaakt dit een afname van 0,02 jaar en bij 20 jaar korter leven dus gemiddeld 0,4 jaar en dan nog tijdelijk. Er moeten dus andere oorzaken zijn voor een structurele afname, zoals overbevolking, gebrek aan hygiëne/ schoon drinkwater/airco’s, luchtvervuiling (ook van bosbranden), pfas-/ giflozingen (ook in biomassa en cement), stress, leefstijl (incl. verslaving), (natuur)rampen, slaapgebrek/nachtdiensten, overige werkomstandigheden (incl. krijgsmacht), falende gezondheidszorg (wachtlijsten, medische fouten, bejaardenzorg, medicijnvergiftiging, geen medicijnen/psychiaters beschikbaar), oorlogen en ander geweld, geldgebrek (gezond voedsel) en ongezonde woningen (schimmels e.d.). De lagere kleutersterfte kan dit kennelijk niet ‘compenseren’.

En als dit effect ook hier zo manifest is, dat er aan de pensioenleeftijd moet worden gemorreld, dan zou het interessant zijn om eventuele verschillen tussen werkenden en niet-werkenden te onderzoeken; met name de ontstellende aantallen kankerpatiënten. Het valt namelijk niet uit te sluiten dat niet-werkenden gemiddeld langer leven, zoals vroeger doorgaans (huis)vrouwen langer leefden dan mannen. Een differentiatie op grond van werkzame jaren kan dan mogelijk terecht zijn.

Premier-kandidaten

Bij alle speculaties over mogelijk kandidaten voor de post van minister-president komen vreemde suggesties voorbij. Alsof men niet weet dat de media zullen zorgen voor een grondig antecedentenonderzoek. Daarbij zouden de werkelijke schuldigen aan de ondermijning van de rechtsstaat – bijv. door het sluiten van gevangenissen, het straf- en vervolgingsbeleid, het gedogen van nevenfuncties van rechters en adviseurs, het witwassen door banken, het saboteren van parlementaire enquêtes en onafhankelijke (recherche-)onderzoeken, het negeren van de rapporten van de Algemene Rekenkamer, het toelaten van oorlogsmisdadigers en gelukszoekers of het laten verdampen van miljarden – wel eens door de mand kunnen vallen. Want niet alle media zijn te censureren of te intimideren. En het besluit van linkse partijen geen bewindspersonen te leveren aan een rechts kabinet (omdat ook die alleen partijbeleid moeten uitvoeren), getuigt van een schrijnend gebrek aan democratisch karakter. Ook maar meteen alle topambtenaren die partijlid zijn, straks hun lidmaatschap afpakken; of zijn dit hun infiltranten in het Paard van Troje? Dan allemaal ontslaan, net als in de VS bij wisseling van de president.

Ramadan of terreur

Volgens de woordvoerder van Hamas zijn de Ramadan, het lot van de gijzelaars en het lijden van de bevolking niet van belang voor de doelstellingen van de terreurmanagers: de vernietiging van Israël.

Het is duidelijk dat het medelijden in de westerse landen met de slachtoffers volstrekt irrelevant is in de ogen van Hamas. Die wil zelfs de oorlog uitbreiden naar Israëls grondgebied, bij voorkeur met de steun van Iran, Hezbollah dan wel Egypte. Kennelijk zijn deze dwazen de woorden van premier Begin in 1982 vergeten, net als de VS, de VN en de EU: Nobody came to our aid when we were striving to create our country. We paid for it. We fought for it. We died for it. We will stand by our principles. We will defend them. And, if necessary, we will die for them again, with or without your aid.

Het zijn woorden die kennelijk alleen in Oekraïne, Taiwan en Frankrijk worden begrepen, want wie vrede wil, moet zich voorbereiden op oorlog en daar ook toe bereid zijn. Bondskanselier Scholz ziet dit anders; hij meent dat hij het Duitse volk ‘beschermt’ door Oekraïne op te offeren. Want solidariteit met Kiev door het leveren van wapens kan Poetin boos maken. Waarom Berlijn dan die kruisvluchtwapens heeft aangeschaft, is nu een raadsel. Want als straks ook Polen wordt aangevallen of een andere NAVO-bondgenoot, zal Scholz die wapens alsnog (moeten) inzetten, terwijl het vermeende risico van Russische kernwapens dan – volgens zijn redenering – nog groter is. En wie moeten Duitsland beschermen als iedereen bang is voor Poetin, behalve Macron? De psychologische oorlogvoering (lees: terreur) van Moskou begint effect te krijgen in landen die zelf niet over kernwapens beschikken, maar desondanks hun krijgsmacht hebben verwaarloosd evenals de bescherming van de bevolking, de infrastructuur, de militaire (reserve)ziekenhuizen, de oorlogsvoorraden, de opslag-/ onderhoudscapaciteiten en de defensie-industrie. De aandacht voor Gaza lijkt vooral een afleidingsmanoeuvre van de oorlog in Oekraïne; ook in de VS. De Russische dreiging met kernwapens is dan ook alleen begrijpelijk door de westerse reacties, want Poetin kan een nucleaire oorlog juist niet winnen; alleen een conventionele.

Startbaan

Vliegveld Eindhoven gaat naar verluidt tenminste 5 maanden dicht i.v.m. renovatiewerkzaamheden aan een startbaan. Gelukkig hebben vliegveld Beek – pardon: Maastricht Airport – en Rotterdam, maar ook Lelystad nog capaciteit over, doch merkwaardig is het wel. Waarom niet eerst een nieuwe startbaan bouwen en daarna de oude renoveren; niet alleen om Schiphol te ontlasten, maar ook om militaire redenen? Jammer, dat vliegveld Twente ooit werd gesloten, want een bestaand reserve-vliegveld activeren is altijd beter dan een nieuw vliegveld niet gebruiken, omdat activisten meer (milieu)rechten menen te hebben dan andere Nederlanders.

Straattuig

Hoeveel ‘gevluchte’ Palestijnen bevinden zich al in dit land? En waarom mogen die – samen met hun hersenloze vriendjes – demonstreren bij de opening van een Holocaust-museum waar ook en vooral de Amsterdamse slachtoffers worden herdacht? Omdat ze medestanders hebben in de gemeenteraad en de burgemeester zelf een activiste is? Is dit ook de reden dat ze werd herkozen in een stad die wel excuses wil aanbieden voor het slavernijverleden, maar buitenlands geld nodig heeft om meer recente wandaden – waarvan nog wel getuigen en overlevenden zijn – zichtbaar te maken? En de laatste vraag: wat gebeurt er met de ophitsers die duidelijk herkenbaar met hun toeters zijn gefotografeerd? Want de rechters in dit land achten vrijheid van meningsuiting belangrijker dan wetsovertredingen op rijbanen, publieke tribunes, in de Kamer, op scholen en in musea. Behalve als het tegen criminele Marokkanen of antiwesterse moslims gericht is, want dan is de ‘rechtsstaat’ in gevaar. Intussen is het tuig van de doodslag op Heuvelman deels vrijgesproken, ondanks het zwijgen en andere geweldsdelicten. Het Hof oordeelde dat niet duidelijk is hoe DNA-sporen op de schoen van de hoofdverdachte zijn gekomen; dit levert in de toekomst een hele reeks vrijspraken op, omdat het ‘hoe’ zelden te bewijzen is als getuigen blijven zwijgen. Dit laatste had juist tot strafverhoging moeten leiden i.p.v. strafvermindering wegens vermeende (te) grote media-aandacht.

UNRWA

Het antisemitisme is niet alleen zichtbaar in moslimlanden of bij ‘infiltranten’ van politieke partijen en activistische demonstranten, maar ook in de VN en de VS. De Democratische regering van Biden heeft – net als Nederland – nog snel de betalingen voor dit jaar overgemaakt aan de terroristenhelpers van de UNRWA, vóórdat de opschorting van kracht werd. Dat Israël hierdoor een extra reden heeft om buitenlandse hulp aan Gaza te blokkeren, zal ook zichtbaar worden bij het dwaze plan om een tijdelijke pier aan te leggen voor Amerikaanse vrachtschepen. Wie denken ze op het strand tegen te komen: Hamas, UNRWA of Israëlische soldaten? De VN maakt zich ook medeplichtig door Egypte niet te dwingen de grens te openen en zelf UNRWA op te heffen, zodat integere hulporganisaties de humanitaire taken kunnen overnemen. Want een bootje met een vlot is slechts die druppel op een gloeiende plaat, nog afgezien van plunderingen door Hamas en 500.000 hongerige Palestijnen. Het is dan ook een raadsel waarom er kennelijk vrachtwagens zijn met ‘gemengde’ goederen die daarom gecontroleerd (moeten) worden. Scheiding van voedsel, medicijnen, tenten/slaapzakken, aggregaten, brandstof en overige hulpgoederen geven de Israëlische grenswachten minder ruimte tot chicaneren.


Deel dit:
4.7 3 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties