Rutte-land: het land van dorst en honger

Hoe is het mogelijk dat een man die de bijl heeft gezet aan welvaart en welzijn van de Nederlandse samenleving  en er uiteindelijk in geslaagd is om meer dan een miljoen huishoudens aan de bedelstaf te brengen , decennialang  op een respectabel deel van het electoraat kon rekenen.

Dat moeten kiezers zijn geweest die in de hogere segmenten van de bevolkingspiramide bivakkeren, in de Randstad wonen en werken, de perverse belastingdruk met een glimlach op het gelaat kunnen dragen en arrogant neerkijken op het uitschot dat met bloed, zweet en tranen zijn bestaan nog enige kleur probeert te geven.

Volgens dat deel van de Nederlandse bevolking aangevoerd door de demissionaire MP is Nederland een “gaaf land” en het is wel duidelijk waarom leden van dat segment zich amper zorgen maken over de toekomst. De misperen van de demissionaire MP raakten hen het minst, maar hoe vaak heeft de doorsnee Nederlander effecten van die misperen niet moeten incasseren? De vingers op beide handen schieten te kort.

Nederland heeft een bestuurdienst opgebouwd die een pretpark voor hoogopgeleiden is geworden en hun incompetentie vertalen in rokende puinhopen. Een belastingdienst die is verworden tot een racistisch en discriminatoir optredende mensen-sloopinstantie gevuld met een top die van niets wil weten en de werkvloer dwingt zijn mond te houden. De medische zorg gesymboliseerd door ziekenhuizen die uitgekleed werden en worden, krimpend personeelsvolume, hoge werkdruk en stijgende ziekenkosten om o.m. die van illegale migranten en binnentrekkende Oekraïners te kunnen dekken  (die zijn opgelopen naar € 51 miljoen resp. € 22 miljoen. Status: 2022), zakt bijna door de hoeven. Het politie apparaat onderscheid zich meer door het streven naar inclusiviteit en diversiteit dan door het aantrekken van veiligheid, waardoor Nederland het etiket van narcostaat op het voorhoofd geplakt kreeg. Een justitieel apparaat dat zich te vaak te buiten gaat aan activisme en graag op de stoel van de wetgever wil zitten en een krijgsmacht waarvan de slagkracht op de Oekraïense jachtvelden tot schroot is vermalen. Dat is het gave Nederland.

Het was en is in Den Haag een financiële bende en dat is te danken aan die demissionaire MP die een compleet incompetente persoon de financiële stromen liet sturen. Die incompetentie werd op 17 mei 2023 bevestigd door het rapport dat de Algemene Rekenkamer (AR) publiceerde over de bestedingsdiscipline van nationale departementen: tien van de twaalf ministeries hadden hun zaakjes in 2022 onvoldoende op orde en vooral het toezicht van de Minister van Financiën wordt gekraakt.Uit het verslag blijkt ook dat vooral op het Ministerie van VWS waar een ander ongeleid projectiel (die daarna het huisvestingsbeleid in de soep mocht laten lopen) met zijn incompetente handen aan de knoppen draaide, het een ongedisciplineerde puinhoop was.

Wat nu gaaf? Nederland is een land dat werd  bestuurd door kneuzen die op essentiële beleidsgebieden – financiën, veiligheid, woningbouw, gezondheidszorg – met hun tengels aan de knoppen mochten draaien, (mede) oorzaak zijn van een aantal van de boven beschreven crises en affaires en met een riant wachtgeld in de zak, vrolijk fluitend buiten Den Haag op zoek mogen gaan naar een leuke functie in het bedrijfsleven of bij een van de vele adviesinstanties.. Dat de Nederlandse samenleving niet is gebroken, betekent nog niet dat er geen fikse haarscheuren te zien zijn in hals en bodem van dat vaasje.

Vermoedelijk meet de ietwat bijziende jokkebrok dat gaaf af aan de veren die buitenlandse vooral hulpbehoevende regeringsleiders hem in het achterwerk steken. De man en in zijn kielzog de onbeholpen Ministers van Financiën en Defensie, is uitermate bekwaam in het verschepen van containers Nederlandse euro’s naar leeg getrokken buitenlandse staatskassen. Wanneer de eigen staatskas leeg begint te raken, vinden zijn ambtenaren ergens wel weer een nieuwe belastingssoort of worden bestaande belastingen opgestuwd. De Nederlandse burger betaalt graag voor de politieke hobby’s van het immer grijnzende gezicht die vaak geen actieve herinnering meer heeft aan gedane beloftes.

Voortdurend wordt het woord democratisch geplakt achter het wanbeleid van de laatste jaren. Volgens Maaike van Charante bedoelde het politieke kartel daarmee te zeggen “ het bezetten van sleutelposities in het politieke en media landschap om door een monopolie op informatie de samenleving m.b.v. een verdraaide voorstelling van zaken te hersenspoelen om onze te kunnen doordrijven”. Een van de voor het electoraat vervelende effecten is het in achterkamertjes en andere duistere plekken voortdurend morrelen aan verkiezingsresultaten omdat polderen voor het politieke partijkartel een attractief instrument is om het regeringsbeleid toch in hun kompasrichting te draaien. Dat het grootste deel van het electoraat zijn keuze niet meer vertaald ziet in beleid zal dat kartel overigens een zorg zijn.

Door de kreet van Barry Stevens “doorgaan steeds maar doorgaan” in gedachte te houden en de Rutte-doctrine warm te omarmen en uit te dragen. Door alles onder de pet te houden, door herhaaldelijk met een duivelse grimlach op het gezicht te roepen dat het heel goed gaat met Nederland, wil het Kartel de samenleving overtuigen dat de economie bloeit, de lonen stijgen, het veilig is op straat en achter de huisdeur; runderen gevaarlijker voor de gezondheid zijn dan roken en een welvarende toekomst gloort. In de bubbel waarin het in zichzelf gekeerd politieke kartel zich uitbundig uitleeft in het niet naleven van de eigen spelregels, ziet de wereld er prima uit. Anderen die het buiten die bubbel moeten rooien zien Nederland steeds verder afglijden naar een land van dorst en honger.

Die man die dit in ruim een decennium voor elkaar heeft gekregen, wil de NAVO leiden? Die de meest baarlijke onzin over die oorlog in de Oekraïense beemden heeft geroepen. Die ervan overtuigd is dat meer wapens de enige weg naar een betere toekomst voor Kiev leidt? Die onlangs weer ruimhartig een tiental plus miljoen belastinggeld in een vage klimaatpot voor armlastige landen heeft gegooid? Bij de daadwerkelijke aankondiging zal een bulderende gelach te horen zijn in de gangen van het Kremlin, het Chinese Nationale Volkscongres, de Indiase Lok Sabha (Huis van het Volk) en het Iranese Majles Shoraye Eslam (het Islamitische Parlement). De polonaise zal worden gelopen en maandenlang zullen de bewoners van die Parlementen elkaar in de gangen met een uitbundige High Five begroeten.

Wij ook, maar wel met een zuur en dun glimlachje.


Deel dit:
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er

10 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
J.A. den Boer
2 maanden geleden

Aan de basis van al deze ellende ligt een tweeledig probleem.

Ten eerste. De versnippering van de politiek.Om een parlementaire meerderheid te maken moeten teveel partijen deel nemen in een coalitie waardoor er nauwelijks meer zinnig beleid is te maken. De kiezer, ongeacht op wie hij/zij gestemd heeft, herkent in de praktijk nagenoeg niets meer van het partijprogramma van de partij van zijn keuze daar alles kleuren zijn plat gepolderd tot een grijze niets zeggende opsomming van politiek haalbare maatregeltjes.

Ten tweede. Het bestuur van dit land wordt vervolgens in handen gegeven aan mensen die niet geselecteerd worden op basis van opleiding, kennis, kunde en ervaring betreffende datgene waar ze verantwoordelijk voor worden maar op basis van lidmaatschap van een bepaalde vereniging.

Inderdaad, hoe is het mogelijk dat we dit totaal vastgelopen en onwerkbare bestuursmodel laten voortbestaan en we om de zoveel jaar wederom, alsof er niets aan de hand is, naar de stembus gaan.

Stel je eens voor dat een groot commercieel concern volgens dit bestuursmodel zou worden gerund. Niemand zou toch verbaasd zijn als dit vervolgens binnen afzienbare tijd volkomen uit de bocht vliegt en eindigt in een faillissement ?

Maar als het om het landsbestuur gaat denken we dat het allemaal wel naar behoren zou functioneren ?

Laten we als electoraat de moed eens hebben om helemaal niet meer te gaan stemmen. Het zal wel nooit gebeuren maar stel je voor een opkomst percentage van onder de tien procent, wellicht dat dan die volslagen incapabele politieke baantjescarrousel zich geroepen voelt om een significante kiesdrempel in te voeren en de selectie van functionarissen op een normale manier gaat organiseren.

Buskens
2 maanden geleden
Antwoord aan  J.A. den Boer

Inderdaad meneer den Boer, het is juist dat de ellende te wijten is aan de door u geschetste problemen. Stel, dat de samenwerking tussen PVV, BBB, VVD, en NSC de uitkomst zal zijn? Hoelang houdt dit stand? Nou ik denk niet lang want de verschillen zijn te groot. Er blijft van de immigratie problematiek, waardoor de PVV de grootste is geworden, denk ik niets meer van over. Wilders zal veel te veel water bij de wijn moeten doen.Niet 1 van die coalitie partijen zal de wil tonen om samen met Wilders de immigratie in te dammen. Vervolgens spreekt dhr. Brantz zijn verbazing uit over het feit dat waarschijnlijk het hogere segment de VVD heeft gekozen omdat die met een glimlach op het gezicht hun belasting betalen. Ik vraag me af, welke belasting? Het zijn veelal BV’s met ingenieuze constructies. Degene die in loondienst is kan geen kant op ook de kleine ondernemer niet. Maar om op het stemgedrag terug te komen, het is een utopie maar het zou mooi zijn als we zouden zeggen een dag na de verkiezingen ” oh joh, was het verkiezingsdag gisteren? Helemaal vergeten!

ronald.dunki
2 maanden geleden
Antwoord aan  J.A. den Boer

Als u ervaring hebt met het lezen van voortekenen, ook wel genoemd ‘koffiedik kijken’, houdt u ons dan op de hoogte wie nu Kamervoorzitter wordt?

rafi
2 maanden geleden
Antwoord aan  J.A. den Boer

Het komt mij voor dat de twee leden van uw probleem elkander tegenspreken. U klaagt in lid 1 over teveel politieke partijen terwijl de grondwet terecht niet eens rept over partijen. Nee, de grondwet gaat uit van de maximale versplintering van 150 individuen, die allen heel het volk vertegenwoordigen. Het was in de tijd van het districtenstelsel bekend wie waarvoor stond, dus de verschillende politiek kleuren werden op die manier vertegenwoordigd. Hooguit kwam men tot puur informeel georganiseerde KAMERclubs. Maar er was geen ‘particratie’. Maar in lid 2 gispt u terecht het verschijnsel dat slechts lidmaatschap van een politieke partij (een vereniging) bepalend is voor wie bestuurder wordt. Als politiek partijen er niet zouden zijn, dan heb je dat probleem niet meer.

ronald.dunki
2 maanden geleden

Veel kiezers die de hierboven geschetste, giftige travestie spuugzat waren worden nu ‘geknipt en geschoren’ door ‘woke’ omdat zij niet in een consequente redenering voor het moreel eerlijke tegengif van FvD of de practische antipode van in de vorm van Wilders durfden te stemmen. Dat is mijns inziens een schokkend gebrek aan eerlijkheid en integriteit.

Waarom? Omdat een Omtzigt op de een of andere onverklaarbare wijze een ‘fatsoenlijk imago’ wist te creëren onder naïeve groepen laffe, traditionele kiezers. Die lafbekken durfden niet hardop te zeggen dat zij het vertrouwen in hun CDA en/of hun VVD al lang volledig kwijt waren, laat staan dat zij onder ‘ons soort mensen’ een daaruitvolgende logische keuze voor FvD of PVV durfden te verdedigen. Hun liever toegeven aan kleinburgerlijk ‘fatsoen’, liever dan inzien èn ruiterlijk erkennen dat een quasi-fatsoenlijke’ ‘woke’ bedrieger als Omtzigt net zo achterbaks is als Rutte èn de traditionele idiotie van diegenen die ‘altijd VVD stemmen omdat mijn ouders dat ook deden’ kan nu zeer wel leiden tot niet alleen een voortzetting maar zelfs een verergering van de fascistische ‘woke’ terreur van de laatste tien jaren! Zo ging het ook in Duitsland in de jaren ’30!

Beste mensen, realiseer jullie nu eindelijk eens wat voor ellende jullie aanrichten voor dit land met jullie geborneerde ‘fatsoen’. Beter laat dan nooit, hoewel het Kartel er alles voor zal doen om nieuwe verkiezingen te voorkomen.
Elke dag die landverrader #1 Rutte kan winnen voor het Kartel door zijn sabotage van Plasterk’s missie is er één teveel omdat jullie hem die kans bieden, maar ‘fatsoen’ en ‘woke’ gaan NIET samen!.

Wat hebben jullie nu gehad aan ‘die kat in het donker knijperij’? Word toch een eerlijk naar jullie zelf en houd op met deugen!

Gaby
2 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Volledig mee eens!

ronald.dunki
2 maanden geleden
Antwoord aan  Gaby

zij niet…!

D
A.R. Girbes sr
2 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Het ontbreken van “” eerlijkheid en “” integriteit “ is de basis van criminaliteit . Immers : Een inbreker of een oplichter , of een “” verwarde idioot “” beseft NIET “” op welk niveau hij/ zij existeert . Dat een dictator mogelijk ook een lijder is aan ernstige geestes afwijking of zijn / haar gevoelsleven ( het affect) defect is, ook niet begrijpt , in het licht van zijn / haar handelen , de consequenties slechts een bevrediging zijn.
Lees over de “ vrouwelijke kampbewakers tussen 1940 -1945 , door de geallieerden massaal ter dood gebracht , waarom werd Dr Mengele , “ de arts van de dood genoemd”” ?? Het zijn mensen dewelke het “” normbesef”” niet bezetten . Kijk en luister naar de U bekende “” sociopaat” . Ondanks zijn schijnbare eerlijkheid hij toch als een psychopaat te voorschotnemer komt en zijn verbale begaafdheid hij iedereen om de tuin kan leiden . U weet exact wat voor een ongelovige klootzak Rutte wel is en ook U weet exact wat hij denkt, naar aanleiding van zijn handelen . Maar ….. de massa begrijpt daar niets van . U neemt , voorzover ik Uw artikelen lees , altijd het initiatief en de toets die U maakt wat goed of slecht is , duidelijk naar voren komt . Er zijn zeer veel boeken geschreven over de Tweede Wereldoorlog en, de verbijstering oproept “” hoe alles mogelijk is geweest “ . Alleen al naar aanleiding van dit korte epistel blijkt dus dat “ niemand gelijk s “ terwijl de PvdA met haar credo juist de gelijkheid predictie . “”Gelijkheid bestaat niet” als ook integriteit en eerlijkheid een afweging blijkt dat bij een beslissing thuishoort . Wijlen Piet de Jong , ex duikbootcommandant was een goede minister president , omdat hij gewent was om beslissingen te nemen waar eerlijkheid en integriteit noodzakelijk was . Mark Rutte is mijns inziens een psychopaat en zijn leugens worden afgedekt door zijn verbale begaafdheid . We zien het …… 13 jaar Rutte en…. Het is nu een grote bende . Eerlijkheid en integriteit is in de politiek harde noodzaak …….. edoch….. zeer schaars .

rafi
2 maanden geleden
Antwoord aan  ronald.dunki

Dit is wel zo raak. U bent een zeer fijngevoelige analist die het ook nog eens prima kan verwoorden. Want zo is het, met die 20 zetels voor NSC. Wat breed bekend zou hebben moeten zijn geworden (!) voor de verkiezingen is Omtzigts feitelijke STEMGEDRAG bij m.n. FvD-moties!

ronald.dunki
2 maanden geleden
Antwoord aan  rafi

het trieste feit dat Omtzigt zo volstrekt infantiel voor de fotografen paradeert met een voor iedereen zichtbare, negatieve notitie inzake de formatie – naar analogie van zijn ‘functie elders’ – is mijns inziens indicatief voor zijn geborneerde denkraampje.

Als je in een bedrijf een ‘dorknoper’ (ex: Ollie B.Bommel & Tom Poes van Marten Toonder) nodig hebt is Omtzigt de man, maar zodra hij onder druk komt te staan ligt hij 6 maanden thuis. Laat staan dat hij over minimale leidinggevende eigenschappen zou beschikken gezien zijn koudwatervrees voor de rol van premier…

Nu wordt hij gegijzeld door het opportunistische afval van D66 en CDA dat bij hem hun nieuwe ‘safe place’ heeft gevonden. Kennelijk voelt hij zich daar wel bij, reden temeer voor Wilders om het momentum niet te verliezen en de formatie nu bewust te gebruiken als een springplank naar nieuwe verkiezingen…